Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kako je Potjeh tražio istinu - I. dio

4,098 views

Published on

Naslov: Kako je Potjeh tražio istinu
Autorice:
Elena Kovačić, OŠ Gola, OŠ Sveti Đurđ
Marina Zember, OŠ Andrije Palmovića Rasinja, OŠ Veliki Bukovec

Published in: Education, Business, Technology
 • Be the first to comment

Kako je Potjeh tražio istinu - I. dio

 1. 1. KAKO JE POTJEH TRAŽIO ISTINU
 2. 2. 1. Priča “Kako je Potjeh tražio istinu” započinje: <ul><li>A) Bilo je to u vrlo davno doba. </li></ul><ul><li>B) Bilo je to ove godine. </li></ul><ul><li>C) Bilo je to prošli mjesec. </li></ul><ul><li>D) Bilo je to godine 2541. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>A) Bilo je to u vrlo davno doba. </li></ul>
 4. 4. 2. U priči Kako je Potjeh tražio istinu Vijest je: <ul><li>A) nestašan dječak </li></ul><ul><li>B) mlad, zgodan čovjek s prelijepom ženom </li></ul><ul><li>C) bogati mlinar sa ženom i kćerkom </li></ul><ul><li>D) starac sa svoja 3 unuka </li></ul>
 5. 5. <ul><li>D) starac sa svoja 3 unuka </li></ul>
 6. 6. 3. Marun, Ljutiša i Potjeh su: <ul><li>A) trojica prijatelja </li></ul><ul><li>B) trojica braće </li></ul><ul><li>C) tri konja </li></ul><ul><li>D) tri neprijatelja </li></ul>
 7. 7. <ul><li>B) trojica braće </li></ul>
 8. 8. 4. Bjesomar je: <ul><li>A) dječak kojeg je ugrizla bijesna lisica </li></ul><ul><li>B) vladar svih šumskih bjesova </li></ul><ul><li>C) bogat morski kralj </li></ul><ul><li>D) čovjek Mar koji je često bijesan </li></ul>
 9. 9. <ul><li>B) vladar svih šumskih bjesova </li></ul>
 10. 10. 5. Što je Svarožić rekao trojici braće kad im je pokazao sve što ima na svijetu? <ul><li>A) Ostanite na krčevini i ne ostavljajte djeda dok on vas ne ostavi, i ne idite u svijet ni za dobrim, ni za lošim poslom, dok ne vratite ljubav djedu. </li></ul><ul><li>B) Ostanite na krčevini i ne ostavljajte djeda dok on vas ne ostavi, a tada se požurite u svijet da steknete bogatstvo i snagu. </li></ul><ul><li>C) Ne ostajte na krčevini i ostavite djeda jer vas on ne voli i bolje da idete u svijet da tražite ljubav koju vam djed ne može pružiti. </li></ul><ul><li>D) Ostanite na krčevini i ne ostavljajte djeda te čekajte da po njega dođe netko tko je u potrazi za istinom. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>A) Ostanite na krčevini i ne ostavljajte djeda dok on vas ne ostavi, i ne idite u svijet ni za dobrim, ni za lošim poslom, dok ne vratite ljubav djedu. </li></ul>
 12. 12. 6. Ljutiša, Marun i Potjeh su željeli djedu ispričati što su doživjeli, ali… <ul><li>A) djeda nije bilo kod kuće </li></ul><ul><li>B) ostali su bez glasa </li></ul><ul><li>C) djed je gluh i slijep </li></ul><ul><li>D) nisu ništa upamtili </li></ul>
 13. 13. <ul><li>D) nisu ništa upamtili </li></ul>
 14. 14. 7. Tko je djedu Vjestu rekao: “Ne znam djede ni što sam vidio, ni što sam čuo”? <ul><li>A) Svarožić </li></ul><ul><li>B) Ljutiša </li></ul><ul><li>C) Marun </li></ul><ul><li>D) Potjeh </li></ul>
 15. 15. <ul><li>D) Potjeh </li></ul>
 16. 16. 8. Marunu je skočio u torbu Ljutiši u njedra, a Potjeh ga je udario nogom. Na koga se misli? <ul><li>A) na štakore </li></ul><ul><li>B) na zmije </li></ul><ul><li>C) na bjesove </li></ul><ul><li>D) na munje </li></ul>
 17. 17. <ul><li>C) na bjesove </li></ul>
 18. 18. 9. Marunom i Ljutišom su upravljali bjesovi. Prekriži uljeza među njihovim karakteristikama. <ul><li>A) nisu marili za djeda </li></ul><ul><li>B) hodali su za svojim poslom </li></ul><ul><li>C) željeli su se riješiti djeda </li></ul><ul><li>D) djeda su utopili u zdencu </li></ul>
 19. 19. <ul><li>D) djeda su utopili u zdencu </li></ul>
 20. 20. 10. Odredi stilsko izražajno sredstvo: “Crveni kao crvendaći, zeleni kao zelembaći, rutavi kao janje, golišavi kao žabe, rogati kao puž, šušati kao miš..” <ul><li>A) usporedba </li></ul><ul><li>B) onomatopeja </li></ul><ul><li>C) personifikacija </li></ul><ul><li>D) preneseno značenje </li></ul>
 21. 21. <ul><li>A) usporedba </li></ul>

×