Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

165 sigurnost na internetu jelena8b

356 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

165 sigurnost na internetu jelena8b

  1. 1. Sigurnost na internetu Zaštita osobnih podataka Jelena Huđek, 8. b, OŠ Petrijanec Mentor: Damir Ivančić, nast. inf.
  2. 2. DJECA NA INTERNETU Mnoga se djeca koriste internetom Nisu ni svjesni da su izloženi opasnostima
  3. 3. FOTOGRAFIRANJE Mnoga djeca, osobito djevojčice se fotografiraju i slike stavljaju na internetske stranice (facebook,twitter) To je jedna od opasnosti jer određene slike privlače pedofile i manijake. Te slike može svaki čovjek sačuvat na svom kompjuteru. Te probleme je vrlo teško riješiti jer djevojčice ne znaju da su izložene opasnostima.
  4. 4. NASILJE NA INTERNETU Kada kažemo nasilje ne kažemo samo na fizično nego i na druga nasilja Na internetu je zastupljeno verbalno nasilje. Ono se postiže vrijeđanjem i omalovažavanjem osoba.
  5. 5. PEDOFILIJA Pedofili se skrivaju iza izmišljenog imena na chatu. Ako se s nekim upoznamo preko chata važno je ne davati mu informacije o našoj kućnoj adresi, broj mobitela ili slične podatke.
  6. 6. VIRUSI Kada smo na internetu lako dobijemo viruse. Jedan od najpoznatijih virusa je “crv” Viruse čistimo pomoču antivirusnog programa.
  7. 7. ČUVANJE OSOBNIH PODATAKASvoje osobne podatke ne smijemo ni u kojem slučaju nikome davati.U osobne podatke ubrajamo: ime,prezime,kučnu adresu,e-mail,lozinke,broj telefona i mobitela…
  8. 8. Hvala na pažnjiIzradila:Jelena Huđek 8.b0Š Petrijanec

×