Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Značaj gljiva i lekovite gljive

37,508 views

Published on

Prezentacija o značaju gljiva i o lekovitim gljivama.
This is presentation about mushrooms and their importance in a whole with an accent on medicinal mushrooms.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Značaj gljiva i lekovite gljive

 1. 1. ZNAČAJ GLJIVA I LEKOVITE GLJIVE
 2. 2. Značaj gljiva je u prirodi veliki iako se na njega gleda ograničeno i to : - u smislu koristi za čoveka - ili štete koje one izazivaju u različitim segmentima neposredne ljudske aktivnosti Antropocentrizam je stavljanje ograničenog interesa čoveka u prvi plan.
 3. 3. Uloga gljiva u ekosistemima je velika i ogleda se na više načina: - aktivnosti saprobnih gljiva (indirektan uticaj na razvoj vaskularnih biljaka) - mikoriza - simbioza gljive i biljke (direktan uticaj na biljke) - gljive kao parazitski organizmi i njihov uticaj na ravnotežu ekosistema
 4. 4. Saprobne gljive Mycena haematopus Bassidiomycota Krvotočna šlemovka -razgrađuju organske supstance biljnog porekla -krupne molekule (celuloze i lignina) usitnjavaju i pripremaju za dalju bakterijsku razgradnju -ubrzavaju razgradnju organskih supstanci i doprinose kruženju materije u terestričnim ekosistemima -utiču na brže formiranje zemljišta i bolji kvalitet zemljišta -svi ovi procesi indirektno stvaraju uslove za razvoj biljaka
 5. 5. Mikoriza Boletus aureus Basidiomycota Vrganj Mikoriza je simbioza gljive i korena biljke. To je bliska veza micelijuma gljive i korena biljke pri čemu gljiva kontroliše delimično režim vode i obezbeđuje joj mineralne materije, a biljka gljivi ustupa deo proizvodnje šećera – rezultat je bolji napredak biljke. Ova pojava je direktan uticaj gljive na razvoj vaskularnih biljaka.
 6. 6. Pleurotus ostreatus Bassidimycota Bukovača Parazitski način ishrane gljiva ima veliki uticaj na svaku biocenozu. U prirodi postoje brojni kompleksni odnosi kojima se održava ravnoteža svakog ekosistema.
 7. 7. Neosporno je da parazitske gljive kao izazivači bolesti čoveku nanose znatne štete, ali one imaju i svoju drugu, korisnu stranu. 1. Parazitske gljive imaju veliki značaj u prirodnoj selekciji 2. Brojnost mnogih organizama koji mogu biti štetni u prirodi reguliše se aktivnošću ovih gljiva i održava na prihvatljivom nivou 3.Velika raznovrsnost gljiva (biodiverzitet) neočekivano ispoljava i za čoveka izuzetan značajprimena u njegovu korist
 8. 8. Primena saprobnih gljiva u proizvodnji za potrebe čoveka Korišćenje njihove aktivnosti u razgradnji organskih supstanci –še ćera. Saccharomyces cerevisiae Ascomycotina Pekarski kvasac Saccharomyces cerevisiae – razgradnja maltoze iz skroba u brašnu dovodi do oslobađanja CO2 – dizanje testa.
 9. 9. Alkoholna fermentacija - pivsko vrenje je dobijanje CO2 i etanola iz ječmenog brašna i pivskog kvasca.
 10. 10. Saccharomyces vini Ascomycotina Vinski kvasac Fotomikrografska slika Vinski kvasac procesom fermentacije u anaerobnim uslovima razgrađuje šećer iz grožđa do etanola i CO2 uz oslobađanje energije - krajni produkt je vino.
 11. 11. Rod penicillium i proizvodnja sireva Bazira se na vrenju uz pomoć posebnih vrsta Penicilliuma po određenoj tehnologiji. Penicillium candidum Deuteromycotina Kraljevski sir Penicillium roquefori Deuteromycotina Rokfor ili gorgonzola /Italija /
 12. 12. PRIMENA GLJIVA U MEDICINI, FARMACIJI I KOZMETICILEKOVITE GLJIVE
 13. 13. -Buđ ili plesan je naziv za mikroskopske vrste gljiva, izgrađene od nitastih hifa -One svojim hifama urastaju u podlogu (npr.hleb) gde luče digestivne enzime -Boja buđi potiče od njihovih spora -Sem digestivnih enzima buđ je poznata i značajna zbog lučenja antibiotika
 14. 14. Penicilini se dobijaju iz filtrata kulture plesni Penicillium notatum i Penicillium chrysogenum. To su beta laktamski antibiotici koji sprečavaju sintezu peptidoglikana ćelijskog zida bakterije - što dovodi do bakteriolize. Prevashodno deluju na Gram pozitivne bakterije. Penicillim notatum Prvi penicilin (Aleksandar Fleming) Penicillium chrysogenum
 15. 15. Cantharellus cibarius Bassidiomycota Lisičarka Sadrži 8 esencijalnih aminokiselina,vitamin A. Koristi se u lečenju upale očiju, suve kože, povećanju otpornosti prema respiratornim infekcijama.
 16. 16. Auricularia auricula Bassidiomycota Judino uvo Sadrži oligoelemente (Ca,Fe,P) i polisaharide – nosioci lekovitih svojstava. Koristi se za poboljšanje protoka krvi, lečenje hemoroida, zaštitu kože od zračenja, antidot kod trovanja pečurkama.
 17. 17. Trametes versicolor Bassidiomycota Ćuranov rep Sadrži značajne polisaharide. Koristi se za lečenje dijabetesa, reumatizma, lokalno deluje kao vazodilatator (kreme), ima antitumorsko i antivirusno dejstvo.
 18. 18. Pleurotus ostreatus Bassidiomycota Bukovača Sadrži skoro sve aminokiseline, vitamine B1, B2, B5, B6 i polisaharide. Ima antitumorsko dejstvo, imunostimulans je i antioksidans.
 19. 19. Langermania gigantea Bassidiomycota Džinovska puhara Sadrži aminokiseline, provitamin vitamina D. Koristi se kao prah za zarastanje rana i ima antibakterijsko dejstvo - antibiotik.
 20. 20. Grifola fondosa Bassidiomycota Maitake gljiva Zec gljiva Sadrži provitamin vitamina D, polisaharide. Koristi se za lečenje dijabetesa, povišenog pritiska, osteoporoze, ima imunostimulativno i antitumorsko dejstvo.
 21. 21. Ganoderma lucidum Bassidiomycota Reishi gljiva Hrastova sjajnica Sadrži alkaloide, polisaharide, oligoelemente. Koristi se za lečenje alergija, kardiovaskularnih bolesti, Hepatitisa A, B i C, ima antitumorsko dejstvo i prirodni je antibiotik.
 22. 22. Lentinula edodes Bassidiomycota Shii take gljiva Hrast gljiva Sadrži sve esencijalne aminokiseline, provitamin vitamina D, oligoelemente, proteine i polisaharide. Koristi se za lečenje Hepatitisa B, snižavanje lipida, ima antivirusno, antitumorsko i imunostimulativno dejstvo.
 23. 23. Fomes fomentarius Bassidomycota Trud Kresivna guba Sadrži sterole i prostaglandine. Ima antitumorsko dejstvo, koristi se za lokalnu negu rana i upalu zglobova.
 24. 24. Hericium erinaceus Bassidiomycota Bradati zub ili jež Sadrži skoro sve esencijalne aminokiseline, oligoelemente, polisaharide i polipeptide. Koristi se za lečenje oboljenja digestivnog trakta (ulkus, upale, tumori).
 25. 25. Coprinus comatus Bassidiomycota Advokatska perika Sadrži esencijalne aminokiseline i oligoelemente. Koristi se za lečenje dijabetesa i hemoroida.
 26. 26. Agaricus blazei Bassidiomycota Božija gljiva (poreklom iz Brazila) Sadrži najviše polisaharida u odnosu na ostale lekovite gljive (beta gluten). Koristi se za lečenje autoimunih oboljenja, šećerne bolesti, astme, oboljenja kože , ima antitumorsko dejstvo i imunostimulativni efekat.
 27. 27. Najznačajnija funkcija gljiva u prirodi je njihova sposobnost da razgrađuju organske supstance, pre svega biljnog porekla. Plodonosna tela različitih vrsta gljiva se već hiljadama godina koriste u ljudskoj ishrani. Znanje o gljivama treba podići na potreban nivo, da bi štete koje one nanose čoveku bile manje, a korist veća.
 28. 28. Maja Stanojević I5

×