Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ПЛАНИРАЊЕ И 
ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА 
У ПОЖАРЕВАЧКОЈ 
ГИМНАЗИЈИ 2014/15. 
године 
Живкица Ђорђевић, педагог
НИВОИ ПЛАНИРАЊА 
1. ГЛОБАЛНO – годишњи циклус 
2. ТЕМАTСКО –ОПЕРАТИВНO или 
МЕСЕЧНO – одређује га тема или 
временски пери...
УЛОГА ПЛАНИРАЊА – 
КУРИКУЛАРНО УСКЛАЂИВАЊЕ 
ОЦЕЊИВАЊЕ 
ЦИЉЕВИ 
НАСТАВА И 
РЕСУРСИ ЗА 
УЧЕЊЕ
ЦИЉЕВИ 
НАСТАВЕ/УЧЕЊА 
ДА ПОБОЉШАЈУ 
РАЗУМЕВАЊЕ 
ДА ПОМОГНУ ПРИ 
ИЗБОРУ И 
ОРГАНИЗАЦИЈИ 
АКТИВНОСТИ 
УЧЕЊА 
ДА ОМОГУЋЕ 
ИЗ...
ЦИЉЕВИ ЗА СВЕСТРАНИ 
РАЗВОЈ УЧЕНИКА 
ДОМЕН ОПИС ЧЕСТО КОРИШЋЕНИ 
ТЕРМИНИ 
КОГНИТИВНИ ЗНАЊЕ И МИШЉЕЊЕ РАЗУМЕВАЊЕ, МИСАОНИ 
...
ПРИМЕР: ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА 
ЕФИКАСНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 
ДОМЕН ЦИЉ 
КОГНИТИВНИ У стању су да направе разумљив и логички 
организован...
БЛУМ АНДЕРСОНОВА 
ТАКСОНОМИЈА 
ЗНАЊА МЕНТАЛНИ ПРОЦЕСИ 
ПАМТИТИ РАЗУМЕТИ ПРИМЕНИТИ АНАЛИЗИРАТИ ЕВАЛУИРАТИ КРЕИРАТИ 
ЧИЊЕНИЦ...
МЕНТАЛНИ ПРОЦЕСИ 
ОПШТИ ГЛАГОЛИ СПЕЦИФИЧНИ ГЛАГОЛИ СИНОНИМИ 
ПАМТИТИ препознати, присетити се идентификовати, навести, 
по...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Planiranje rada u školi 2014/15

9,306 views

Published on

Novine u planiranju godišnjeg, operativnog i dnevnog plana.

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Planiranje rada u školi 2014/15

  1. 1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА У ПОЖАРЕВАЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ 2014/15. године Живкица Ђорђевић, педагог
  2. 2. НИВОИ ПЛАНИРАЊА 1. ГЛОБАЛНO – годишњи циклус 2. ТЕМАTСКО –ОПЕРАТИВНO или МЕСЕЧНO – одређује га тема или временски период 3. ДНЕВНО ПЛАНИРАЊЕ – наставни час
  3. 3. УЛОГА ПЛАНИРАЊА – КУРИКУЛАРНО УСКЛАЂИВАЊЕ ОЦЕЊИВАЊЕ ЦИЉЕВИ НАСТАВА И РЕСУРСИ ЗА УЧЕЊЕ
  4. 4. ЦИЉЕВИ НАСТАВЕ/УЧЕЊА ДА ПОБОЉШАЈУ РАЗУМЕВАЊЕ ДА ПОМОГНУ ПРИ ИЗБОРУ И ОРГАНИЗАЦИЈИ АКТИВНОСТИ УЧЕЊА ДА ОМОГУЋЕ ИЗБОР ОДГОВАРАЈУЋИХ РЕСУРСА ЗА УЧЕЊЕ ДА ПОМОГНУ У ОСМИШЉАВАЊУ ИЛИ ИЗБОРУ ОДГОВАРАЈУЋИХ НАЧИНА ОЦЕЊИВАЊА
  5. 5. ЦИЉЕВИ ЗА СВЕСТРАНИ РАЗВОЈ УЧЕНИКА ДОМЕН ОПИС ЧЕСТО КОРИШЋЕНИ ТЕРМИНИ КОГНИТИВНИ ЗНАЊЕ И МИШЉЕЊЕ РАЗУМЕВАЊЕ, МИСАОНИ ПРОЦЕСИ ВИШЕГ РЕДА, ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ ВЕШТИНЕ И СПОСОБНОСТИ АФЕКТИВНИ ЕМОЦИЈЕ И ОСАЋАЊА СТАВОВИ, ИНТЕРЕСОВАЊА, ВРЕДНОСТИ, САМОПОШТОВАЊЕ ПСИХОМОТОРНИ ПОКРЕТИ И ФИЗИЧКЕ ВЕШТИНЕ МОТОРНЕ ВЕШТИНЕ, УПОТРЕБА АПАРАТА, АЛАТА, ПРЕДМЕТА СОЦИЈАЛНИ ОДНОСИ И ИНТЕРПЕСОНАЛНЕ ВЕШТИНЕ ЕМПАТИЈА, ПОШТОВАЊЕ, ТИМСКИ РАД, УПРАВЉАЊЕ КОНФЛИКТИМА
  6. 6. ПРИМЕР: ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ЕФИКАСНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ ДОМЕН ЦИЉ КОГНИТИВНИ У стању су да направе разумљив и логички организован нацрт усменог саопштавања о разним темама. АФЕКТИВНИ Тако усмено саопштавају, да слушаоце заинтересују за тему. ПСИХОМОТОРНИ Користе гестове и фацијалну експресију да би повећали ефикасност усменог саопштавања. СОЦИЈАЛНИ Бирају примере тако да усмено саопштење приближе циљној групи којој се обраћају.
  7. 7. БЛУМ АНДЕРСОНОВА ТАКСОНОМИЈА ЗНАЊА МЕНТАЛНИ ПРОЦЕСИ ПАМТИТИ РАЗУМЕТИ ПРИМЕНИТИ АНАЛИЗИРАТИ ЕВАЛУИРАТИ КРЕИРАТИ ЧИЊЕНИЦЕ ПРОЦЕДУРЕ КОНЦЕПТИ МЕТАКОГНИ ЦИЈА
  8. 8. МЕНТАЛНИ ПРОЦЕСИ ОПШТИ ГЛАГОЛИ СПЕЦИФИЧНИ ГЛАГОЛИ СИНОНИМИ ПАМТИТИ препознати, присетити се идентификовати, навести, поновити РАЗУМЕТИ интерпретирати, дати пример, класификовати, резимирати, закључити, упоредити, објаснити разјаснити, парафразирати, представити, превести, илустровати, навести примере, категорисати, апстраховати, мапирати, спарити, конструисати узрочно последичне моделе ПРИМЕНИТИ извести, имплементирати спровести, употребити АНАЛИЗИРАТИ разликовати, организовати, приписати значења и објашњења фокусирати, одабрати, пронаћи везу, интегрисати, скицирати, структуирати, деконструисати ЕВАЛУИРАТИ проверити, критиковати координисати, пратити, детектовати, тестирати, просуђивати КРЕИРАТИ произвести, генерисати, планирати, продуковати претпоставити, пројектовати, конструисати

×