Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Petnica 2018.

4,138 views

Published on

Prezentacija za učenike naše škole koji žele da konkurišu za Petnicu.

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Petnica 2018.

 1. 1. IZAZOV DAROVITOSTI DODATNA OBRAZOVNA PODRŠKA DAROVITIM UČENICIMA ŽIVKICA ĐORĐEVIĆ – školski pedagog 31. oktobar 2018.
 2. 2. ISTRAŽIVAČKА STANICА PETNICA PROGRAMI ZA 2019. GODINU
 3. 3. ŠKOLA ZA DAROVITE • .
 4. 4. O PETNICI – LOKACIJA • Istraživačka stanica Petnica smeštena je u selu Petnica, oko 7 km jugoistočno od Valjeva, tj. oko 90 km jugozapadno od Beograda.
 5. 5. PRVA NEZAVISNA OBRAZOVNA ORGANIZACIJA • Istraživačka stanica Petnica je organizacija koja se profesionalno bavi podrškom i obrazovanjem mladih koji prevazilaze nivo regularnih školskih programa, po čemu je jedinstvena na teritoriji Centralne i Jugoistočne Evrope.
 6. 6. OSNIVANJE – 1982. • Stanica je osnovana 1982. godine na inicijativu grupe mladih istraživača, nastavnika i studenata nezadovoljnih postojećom praksom u obrazovanju i formiranju mladih naučnih kadrova. To je bila prva nezavisna obrazovna organizacija na prostorima SFRJ. Ubrzo po osnivanju, Stanica je postala centar inovativnog naučnog obrazovanja i profesionalno utemeljenog podsticanja mladih talenata, poznata i u zemlji i u inostranstvu.
 7. 7. • Svake godine Istraživačka stanica Petnica organizuje veliki broj različitih programa u obliku kurseva, seminara, naučnih kampova, radionica i sl., najčešće u trajanju od više dana. • Na ovim programima kao predavači gostuju iskusni naučni radnici i istraživači iz velikog broja naučnih instituta i fakulteta sa kojima ISP sarađuje.
 8. 8. NASTAVNI PROGRAMI -2019. 1.Antropologija 2.Arheologija 3.Astronomija 4.Biologija 5.Biomedicina 6.Dizajn 7.Društveno – humanističke nauke 8.Eksperimentalna biologija I hemija 9.Fizika 10.Geografija 11.Geologija 12.Hemija 13.Istorija 14.Lingvistika 15.Matematika 16.Multimedijalni seminar kombinovanih nauka 17.Psihologija 18.Primenjena fizika I elektronika 19.Računarstvo 20.Tehničke nauke
 9. 9. Prijavljivanje za programe u 2019. • Istraživačka stanica Petnica objavljuje konkurs za prijavljivanje za obrazovne programe namenjene srednjoškolcima u 2019. godini. • Konkurs je otvoren za sve učenike srednjih škola sa teritorije Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Slovenije. Prijavljivanje traje do 26. 11. 2018.
 10. 10. PRIJAVNA DOKUMENTACIJA • FORMULAR • AUTOBIOGRAFIJA • PISMO NASTAVNIKA • PISMO PSIHOLOŠKO – PEDAGOŠKE SLUŽBE ŠKOLE
 11. 11. FORMULAR SADRŽI 4 STRANE • 1 I 2 STRANA – UNOSE SE OPŠTI PODACI – OSNOVNE INFORMACIJE O UČENIKU • 3 STRANA JE SLOBODNA I MOŽEŠ DA DOPIŠEŠ ILI NACRTAŠ UKOLIKO NEŠTO ŽELIŠ • 4 STRANA – INFORMACIJE ZA RODITELJE I POTPIS RODITELJA • OVERA OD STRANE ŠKOLE, POTPIS DIREKTORA, PEDAGOGA SARADNIKA, ODELJENJSKOG STAREŠINE ILI SEKRETARA I PEČAT
 12. 12. AUTOBIOGRAFIJA • Potrebno je da samostalno osmišliš kratak tekst o sebi kojm ćeš se predstaviti članovima selekcione komisije. • U obrascu su ponuđena pitanja koja mogu biti usmerivač za izradu autobiografije.
 13. 13. PITANJA 1. Koju igru voliš da igraš? 2. Kako provodiš slobodno vreme? 3. Zašto voliš ili ne voliš da se takmičiš? 4. Da li voliš da maštaš I o čemu? 5. Baviš li se nečim neobičnim, nečim čime se ne bave drugi ljudi? 6. Šta te posebno fascinira? 7. Jedna reč kojom bi sebe najbolje opiso/la?
 14. 14. PITANJA 1. Zašto Petnica? 2. Kako zamišljaš svoj boravak u ISP? 3. Kako si rešio/la da se prijaviš? 4. Šta je to što očekuješ da ćeš moći da uradiš u ISP što ne možeš drugde?
 15. 15. ESEJ Napiši esej dužine oko 700 reči na neku od sledećih tema: 1. . ; ! 2.Svet posmatram jednim okom 3.Kuda nas voze self-drive automobili? • Esej je kreativno, argumentovano i informisano izlaganje na odabranu temu. • Napomena: dosadašnji polaznici programa za srednjoškolce, u dogovoru sa rukovodiocem programa, umesto eseja pišu predlog projekta.
 16. 16. PREPORUKE • NASTAVNIKA • PSIHOLOGA/ PEDAGOGA
 17. 17. TROŠKOVI – PLAĆANJE • Boravak se plaća u iznosu od 30% od stvarnih troškova. Participacija se plaća uplatom na račun ISP pre polaska na program. • Novi polaznici 15 000,00 • Stari polaznici 12 000,00 Troškove pokriva škola tj. lokalna samouprava. Putne troškove snosi sam učenik.
 18. 18. NOVI POLAZNICI 1. ZIMSKA ŠKOLA /januar –april/ 7 dana 2. LETNJA ŠKOLA /maj – septembar/ 7 - 10 dana 3. JESENJI SEMINAR /oktobar – novembar/ 3 – 4 dana
 19. 19. STARI POLAZNICI 1. ZIMSKI KURS /januar –april/ 7 dana 2. PROLEĆNA RADIONICA /april – maj/ 3-4 dana 1. LETNJI KAMP /maj – septembar/ 10 - 15 dana 1. JESENJA RADIONICA /oktobar – novembar/ 3 – 4 dana 2. GODIŠNJA KONFERENCIJA /novembar/– KORAK U NAUKU 3. PETNIČKE SVESKE – Zbornik radova
 20. 20. SREĆNO!

×