Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IT odeljenje Požarevačke gimnazije

Posredi je predstavljanje odeljenja učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku učenicima osmog razreda osnovne škole.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IT odeljenje Požarevačke gimnazije

 1. 1.  Основана 24. септембра 1862.године  Променила зграду и назив неколико пута
 2. 2.  720 ученика последњих 20 година  Сваке године упише се 180 ученика у 6 одељења, на два смера  Школске 2020/21. први пут ће почети настава у Одељењу ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику
 3. 3.  Развој ИТ сектора један је од приоритета Владе Републике Србије.  ИКТ сектор један је од најперспективнијих  Србији у овом тренутку недостаје око 15. 000 ИТ стручњака.  Одељења ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику један су од начина на који образовни систем настоји да одговори на потребе тржишта рада.
 4. 4.  ИТ-одељење представља специјализовано одељење за ученике са израженим дигиталним компетенцијама.  Специјализација у једној научној области омогућава висок степен припремљености за наставак високог образовања- студирање у тој области, али при том не ускраћује ученицима проходност и на студијске програме из сасвим других области.  Број ученика у одељењу је 20.  Већи део наставе из рачунарских предмета одвија се у групама са по 10 ученика.
 5. 5.  Ученици ће овладати свим основним, али и неким напреднијим концептима програмирања, упознаће се са различитим приступима решавању проблема програмирањем.  Ученици ће бити оспособљени да ефикасно користе програмирање и рад са базама података за решавање различитих проблема
 6. 6.  За упис: ученик полаже пријемни испит на коме решава тест из математике.  На пријемном испиту задаци ће бити средњег и напредног нивоа, а за припрему се могу користити збирке задатака за припрему завршног испита.  Ученик је положио пријемни испит ако оствари 120/240 поена.
 7. 7.  Број поена ученика при рангирању је збир поена са: - Пријемног испита (максимално 240) - Завршног испита - Успеха у претходном школовању: 1)општи успех од VI до VIII разреда 2)успех на државним такмичењима у VIII разреду  У одељење се прима првих 20 са листе  Остали ученици: -Могу бити распоређени у специјализовано одељење неке друге школе - Уписати други смер, у складу са листом жеља која се предаје након завршеног завршног испита
 8. 8.  Пријава испита од 18 – 21. маја на e-mail Пожаревачке гимназије pogimnazija@gmail.com  Формулар за пријаву објавиће Министарство просвете  Полагање испита биће одржано 10. јуна у школи коју одреди Министарство просвете
 9. 9.  Специјализовани предмети се изучавају у различитим разредима.  За четири године укупно 934 часа информатичких предмета.  Стручни предмети су које ће ученици имати су: - Програмирање - Примена рачунара - Објектно оријентисано програмирање - Базе података - Програмске парадигме - Веб програмирање - Рачунарски системи - Оперативни системи и рачунарске мреже - Дискретна математика
 10. 10.  Припремна настава преко Гугл учионице  КОД: rtff4yi  Сви који желе да присуствују, петребно је да приступе учионици
 11. 11.  Реализоваће је професори математике: -Владан Гајић - Зоран Глигоријевић - Ивана Барлов - Миланка Мојсиловић - Данијела Жуковски
 12. 12.  Обрађивање по темама  Сваки професоробрађује једну тему  Припремљени задаци и објашњења  Консултације
 13. 13. СРЕЋНО!!!

×