Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Adolescent i škola - unapređenje vaspitnog rada roditelja

2,739 views

Published on

Upoznavanje važnih razvojnih karakteristika adolescenata i ojačavanje roditelja u prevazilaženju mogućih teškoća.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Adolescent i škola - unapređenje vaspitnog rada roditelja

 1. 1. АДОЛЕСЦЕНТ И ШКОЛА УНАПРЕЂЕЊЕ ВАСПИТНОГ РАДА РОДИТЕЉА
 2. 2. ФАКТОРИ РАЗВОЈА
 3. 3. АДОЛЕСЦЕНЦИЈА - период промена,неравнотеже и развоја Развојно прелазни период из детињства у зрелост “Особа на маргини”- стално колебање између улоге детета и одраслог Рана од 12 до 15 године Средња од 15 до 17 године Позна после 17 године
 4. 4. Промене у адолесценцији Промене физичког изгледа Промене у когнитивном - сазнајном функционисању Социјална когниција - разумевање социјалних односа Емоционални развој - егоцентризам у адолесценцији Промена слике о себи Идентитет у адолесценцији
 5. 5. Когнитивни развој Најваћа промена је у начину мишљења одражавају се на промене у начину учења Формално мишљење карактерише следеће: – способност апстрактног мишљења (хипотетичко - дедуктивно мишљење, мисаони експерименти) – већа флексибилност и критичност у мишљењу – појављује се димензија будућности – машта
 6. 6. Емоционални развој Емоционалност достиже врхунац . Произилази из потребе прилагођавања – Присутна променљива и појачана осећања • љубав • радост • страх • бес • љутња • љубомора • завист • тужно расположење
 7. 7. Социјални развој Учење социјалних улога – породица – школа – вршњаци – друштвена заједница
 8. 8. Развој себе Лични идентитет: – физичко ја (доживљај сопственог тела и изгледа) – психолошко ја ( оцена својих психичких особина и ставова) – идеално ја ( жељене особине) Социјални идентитет • мишљење о томе како нас други оцењују • свест о припадности појединим групама • свест о свом положају и улози у тим групама Вредности Сексуалност
 9. 9. Идентитет у адолесценцији Унутрашњи идентитет - усклађеност – континуитет између онога што особа јесте и што ће тек бити – оно што особа јесте и онога што опажа да други о њој мисле и од ње очекују
 10. 10. ПОРОДИЧНА КЛИМА КОЈА ПОМАЖЕ РАЗВОЈ ПОЗНАВАЊЕ РАЗВОЈА РАЗУМЕВАЊЕ ПОДРШАКА ТОПЛИНА ПОСТАВЉАЊЕ ГРАНИЦА

×