Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft

1,017 views

Published on

1987-2011 Arnhem & Gera
25 jaar verbonden in vriendschap
25 Jahre verbunden in Freundschaft

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1987-2011 Arnhem & Gera 25 jaar verbonden in vriendschap - 25 Jahre verbunden in Freundschaft

 1. 1. 1987 ‐ 2011Arnhem & Gera     25 jaar verbonden in vriendschap     25 Jahre verbunden in Freundschaft 
 2. 2.   
 3. 3.    Colofon   Stadtarchiv Gera, Fotograf Hoffman, Frau Ilona Riese  Gemeentearchief Arnhem, Mevr. Antje Versluis  De Nieuwe Krant, Arnhemse Courant, de Gelderlander  Arnhems Foto Kollektief, Dhr. D. van der Meer  De heer en mevrouw Ouwendijk  Dhr. Harry van der Ploeg, journalist  Conglomeraat, Dhr. René Kijne  Ost Thüringer Zeitung, Thüringer Landes Zeitung, Osterländer Volkszeitung, Neues Gera  Fam. Eichhorn  Mevr. Mieke Smallegange‐Flink  Stichting Internationale Jeugd Uitwisseling  Dhr. E. Bloemendaal   Partnergesellschaft Gera‐ Arnheim e.V.  Frau Heidrun Heusinger, Frau Bärbel Möhring, Frau Gaby Schwäbe  Evangelisches Stadtjugendpfarramt  Gera , Fam. Kleim‐Schulze  Schutterij de Clingelbeeck, Dhr. Jan Wage  Jugendamt Gera  Fotoprojekt “die Verschiedenheit” Shalom, Frau Birgit Muncke  ROC A12 Velp  Lebenshilfe Werkstätten Gera e.V., Frau Birgit Kaul  Dhr. Maarten van der Neut‐Dhr. Rob Ancona  Gelders Archief, Stadtmuseum Gera  Bildungs‐ und Dienstleistungs‐Institut Gera GMBH,  Frau Anja Zipress  Integrierte Gesamt Schule Gera  Stedelijke Internationale Oecumenische Contacten Arnhem  Netzwerk Gera‐ Arnheim, Frau Claudia Kuhlage, Frau Birgit Muncke, Frau Anja Zipress  Stichting Jumelage Arnhem  Werkgroep Gera                  Drukkerij:  Repro Rijn IJssel  Digitale bewerking / Lay out: Ton Esmeijer  Vertalingen:  Claudia Kuhlage  Samenstelling:  Marianne Pas  
 4. 4.                    Inhoud  Voorwoord  Intentieverklaring   Stedenbandovereenkomst  Bezoek Arnhems Foto Kollektief  Kerstkaartenactie Drukkerietje  Bezoek burgemeester Scholten  Marktonderzoek school voor Hoger Economisch en Administratief Onderwijs Arnhem in Gera  Expositie kunstenaars uit Gera bij Kunstenaars Ateliers Van Arnhem Zuid  Tentoonstelling het Conglomeraat in Gera  Bond van Gehandicapten op werkbezoek in Arnhem  Fototentoonstelling A. Neuber en G. Kutz  Optredens Introdans  Volkstuinders bezoeken Arnhem  Project voor blinden en slechtzienden in Nederlands Openlucht Museum  Arnhemweek in Gera  Seniorenfietstocht naar Gera  Fietsclub Solidarität fietst naar Arnhem  Bezoek aan Open Dag Modelspoorvereniging Arnhem  Clownsfeest in Gera  Bezoek jonge stadsgidsen van vereniging Per Pedes  Jongleergroep van Shalom volgt workshops bij POEHAA  Schutterij de Clingelbeeck op bezoek bij Collega verenigingen  Arnhems Koorfestival met Koor Cantabile  Sint Nicolaas op bezoek in Gera  Kinderen uit Gera doen mee aan bouwspeelplaats Jeugdland  Ome Joop’s Tour heeft een buitenlandse ploeg   Partnergesellschaft Gera‐Arnheim op bezoek  Stilstaan bij Kees Kentin  Openlucht Schilders Kamp   Fotogroep Shalom Gera exposeert in stadhuis Arnhem  Partnergesellschaft Gera‐Arnheim  viert 15de verjaardag  ROC A12 Velp deelnemer aan Project Internationale Jeugdtuin in Gera  Viering 20 jaar Stedenband in Gera  Arnhems Jubileumweekend  Partnergesellschaft Gera‐Arnheim wordt opgeheven  Lebenshilfe bezoekt Speelweek   Herdenking Reichsprogromnacht   Koksbal  Airborneherdenkingen met delegatie uit Gera  Tentoonstelling Emmy Andriesse in Stadtmuseum Gera  Stage 3 studenten Bildungs und Dienstleistungs Institut in Bilderberghotel  Leerlingen Integrierte Gesamt Schule bij Airborne International Youth Conference  Leden Stedelijke Internationale Oecumenische Contacten Arnhem te gast in Gera  
 5. 5.      Inhalt  Vorwort  Absichtserklärung  Vereinbarung über Freundschaft und Zusammenarbeit  Besuch des Arnheimer Fotokollektivs  Weihnachtskartenaktion der Druckerei „ Drukkerietje“  Besuch von Bürgermeister Scholten  Marktstudie der Wirtschaftshochschule HEAO Arnheim in Gera  Ausstellung Geraer Künstler in der Galerie KAVAZ in Arnheim  Ausstellung von „Conglomeraat“ in Gera  Erfahrungsaustausch mit Vertreter des Behindertenverbandes Gera  Fotoausstellung von A. Neuber und G. Kutz  Auftritte von Introdans  Kleingärtner besuchen Arnheim  Projekt für Blinde und sehbehinderte Menschen im Niederländischen Freiluftmuseum  Arnheimwoche in Gera  Seniorenfahrradtour nach Gera  Fahrradclub „Solidarität“ radelt nach Arnheim  Besuch beim Tag der offenen Tür des Modeleisenbahnvereins Arnheim  Clownsfest in Gera  Besuch der „Jungen Stadtführer“  vom Verein „ Per Pedes“  Jongliergruppe vom Shalom besucht Workshops bei POEHAA  Schützenverein „de Clingelbeeck“ zu Besuch bei Schützen in Gera  Arnheimer Chorfestival mit dem Chor „Cantabile“  St. Nikolaus zu Besuch in Gera  Kinder aus Gera nehmen am „Jeugdland“ teil  „Ome Joop´s Tour“ hat ein ausländisches Team  Partnergesellschaft Gera‐Arnheim zu Besuch  Gedenken an Kees Kentin  Freilichtmalerlager  Foto‐AG vom Shalom Gera stellt im Arnheimer Rathaus aus  Partnergesellschaft Gera‐Arnheim feiert den 15. Geburtstag  ROC A12 Velp nimmt teil am Projekt „Internationaler Jugendgarten“ in  Gera  Feier zum 20‐jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft  Arnheimer Jubiläumswochenende  Partnergesellschaft Gera‐Arnheim löst sich auf  Lebenshilfe besucht das Ferienlager „Speelweek“  Gedenkfeier zur Reichsprogromnacht  Köcheball  Delegation aus Gera bei der Airborne‐Gedenkfeier  Emmy Andriesse Ausstellung im Stadtmuseum Gera  3 Auszubildende des Bildungs‐und Dienstleistungsinstituts (BDI) absolvieren ein Praktikum im Hotel „De  Bilderberg“  Schüler der Integrierten Gesamtschule nehmen an der „Airborne  International  Youth Conference“ teil  Mitglieder von STIOC( Gremium zur Förderung internationaler, ökumenischer Kontakte)sind  zu Gast in Gera 
 6. 6.    Voorwoord     Arnhem, augustus 2012   Geachte lezer,  Voor u ligt het jubileumboek ‘25 jaar stedenband Arnhem ‐ Gera’.  25 jaar vriendschap tussen twee steden die ruim 500 km van elkaar liggen.   In dit boek laten we zien op welke wijze de grondgedachte van de Jumelage (vrede met en begrip voor  elkaar door onderlinge contacten) in de afgelopen jaren vorm heeft gekregen.   Het gaat niet alleen om contacten op gemeentelijk en bestuurlijk niveau. Nee, het zijn vooral verenigingen  en organisaties maar ook individuele burgers geweest die in de afgelopen 25 jaar hebben laten zien wat  vriendschap in de praktijk betekent.   Hulde vooral aan hen die handen en voeten hebben gegeven aan de invulling van de stedenband.  De stedenbanden zijn ontstaan in een tijd waarin “contact hebben met ….” niet zo eenvoudig was. Het  bijwonen van een evenement in Gera, meedoen aan een sportwedstrijd of een bezoek brengen aan de stad  Gera was voor Arnhemmers in het begin een spannende reis en een belevenis.   Anno 2012 ‐ vijfentwintig jaar na de ondertekening van de overeenkomst voor vriendschap en  samenwerking ‐ is contact leggen met iemand in Gera voor iedere Arnhemmer net zo eenvoudig als een  praatje met de buren.     Toch blijft het stimuleren van contacten nog steeds even zinvol als destijds.  Want vrede, begrip en respect voor elkaar ontstaat pas als er ook werkelijk contact is.  Dit is dan ook de opdracht voor de volgende 25 jaar: contact houden!!  Veel lees‐ en kijkgenoegen!  Namens het bestuur van de Stichting Jumelage Arnhem  Drs. Reinier van Werkhoven  voorzitter  
 7. 7.    Vorwort        Arnheim, im August 2012    Sehr geehrter Leser,  vor Ihnen liegt das Jubiläumsbuch  „25 Jahre Städtepartnerschaft Arnheim‐Gera“.  25 Jahre Freundschaft zwischen zwei Städten, die gut 500 km auseinanderliegen.  In diesem Buch zeigen wir, wie der Grundgedanke von „Jumelage“ (Frieden miteinander und Verständnis  für einander durch gegenseitige Kontakte) in den vergangenen Jahren Gestalt angenommen hat. Es geht  nicht allein um Kontakte auf städtischer und administrativer Ebene. Nein, es waren vor allem Vereine und  Organisationen, aber auch einzelne Bürger, die in den vergangenen 25 Jahren gezeigt haben, was  „Freundschaft“ in der Praxis bedeutet.   Anerkennung gilt vor allem denjenigen, die die Städtepartnerschaft mit Leben gefüllt haben.  Die Städtepartnerschaften sind in einer Zeit entstanden, in der „Kontakt haben mit…..“ nicht so einfach  war. Die Anwesenheit bei einer Veranstaltung in Gera, an einem Sportwettkampf teilzunehmen oder Gera  zu besuchen, war für Arnheimer zu Anfang eine spannende Reise und ein Erlebnis.  Im Jahr 2012 ‐ 25 Jahre nach der Unterzeichnung des Abkommens für Freundschaft und Zusammenarbeit ‐  ist Kontaktaufnahme mit jemandem in Gera für jeden Arnheimer genauso einfach wie ein Plausch mit dem  Nachbarn.  Und doch bleibt es genauso sinnvoll wie damals, Kontakte zu fördern, denn Frieden und Respekt vor  einander entstehen erst, wenn wirklich ein Kontakt besteht. Das ist dann auch der Auftrag für die nächsten  25 Jahre: Kontakt halten!!  Viel Vergnügen beim Lesen und Schauen!  Im Namen des Vorstandes der „Stichting Jumelage Arnhem“  Drs. Reinier van Werkhoven  Vorsitzender  
 8. 8. Burgemeester Scholten op bezoek in Gera bij collega Galley
 9. 9. Gijs Verschoor Leo van Voorst Jan van Krieken Frank van der WeideNico Schulte Pieter Cornelissen René Kijne
 10. 10. Besuch von Kleingärtnern aus Gera vom 17.-25. Juni 1995Auf Initiative des „Internationalen Jugendaustauschs“ hin, wird beschlossen, in Zusammenarbeit mitverschiedenen Arnheimer Kleingärtnervereinen, Kleingärtner aus Gera zu einem Besuch in Arnheimeinzuladen. Das Ziel ist es, das Bewusstsein der Kleingärtner für eine nachhaltige Entwicklung imökologischen Gartenbau zu fördern. Auf der Tagesordnung stehen Besuche des KleingartenvereinsPresikhaaf, von „Kweekland“, des Lehrzentrums für Natur und Umwelt, des Kleingartenvereins ArnheimSüd und eine Führung durch Meinerswijk durch die Stiftung „Arche“. Außerdem wird das NiederländischeFreiluftmuseum besucht. Weiter ist ein Besuch des „Biologischen Gartenbauvereins Elderveld“ geplant,bei dem die Gäste am Samstag, dem 25.Juni, zum Jubiläumsfest eingeladen sind.
 11. 11. Am 17. Juni brachen 8 Mitglieder des „Verbandes der Gartenfreunde“ zu einem interessanten Treffen mitverschiedenen Arnheimer Gärtnern und Einrichtungen nach Arnheim auf. Nach der Rückkehr sind siesehr beeindruckt von der Gastfreundlichkeit und dem gebotenen Programm. Am positivsten haben sie denAustausch von Wissen und Informationen erfahren.Alles in allem ein guter Grund, die Arnheimer einzuladen, im folgenden Jahr Gera zu besuchen.
 12. 12. Abschlussbericht Fahrt Gera‐Arnhem  20.07.‐26.07.2008   In der Zeit vom 20.07.‐26.07.2008 führte eine Delegation der Lebenshilfe Werkstätten Gera gGmbH eine Bildungsreise nach Arnheim durch. Dort findet jedes Jahr ein Treffen behinderter niederländischer Menschen statt. Seit dem Jahr 2000 wird eine Gruppe von Mitarbeitern aus den Lebenshilfe Werkstätten gGmbH eingeladen. Ziel der Bildungsreise ist die Aufrechterhaltung Städtepartnerschaftlicher Beziehungen sowie das Kennenlernen niederländischer Behinderter. Nach eine Fahrt von 7 Std. Kamen wir guter Dinge in der Jugendherberge Stayokay an. Nachdem wir die Betten bezogen hatten unternahmen wir noch einen Rundgang durch die  Stadt. Am Montag fuhren wir voller Erwartungen in den “Klup”, wo wir schon erwartet und sehr  Herzlich begrüsst wurden. Alle Teilnehmer der Reise wurden in verschiedene Gruppen  Aufgeteilt. Die niederländischen Betreuer, alles ehrenamtliche Mitarbeiter, gaben sich viel Mühe, uns das Einleben leicht zu machen. Im “Klup” treffen sich erwachsene behinderte niederländische Menschen und verbringen Tagsüber mit verschiedenen Aktivitäten ihre Zeit. So wurde eine’Vossenjacht’ (entspricht  unserer  “Schnipseljagd”) durchgeführt, eine Puppenspielerin war zu Gast und auch der Zirkus hielt Einzug. So durfte jeder, der wollte, eine Darbietung aufführen. Am Donnerstag schauten wir uns das “Openluchtmuseum”an. Dieses ist ein Frieluftmuseum Und zeigt die Geschichte der Niederlande. Am Freitag war im “Klup”Disko angesagt. Da es sehr warm war, kamen wir schnell ins Schwitzen. Am Abens waren wir Gast bei holländischen Freunde. Sie gingen mit uns in de Sonsbeek‐ Park und erläuterten uns die dort stattfindende Kunstausstelling. Zum Abschluss des Tages Waren wir noch bei Henk und Gerald in ihrem Haus eingeladen. Es war eine schöne, abwechslungsreiche und unterhaltsame Woche. Mit neuen Eindrücken und auch neuen Freunden führen wir am Samstag wieder gen Heimat.  Birgit Kaul 
 13. 13. Herdenking Reichsprogromnacht op 9 november 2008 Als om 3 uur de klokken van de Trinitatiskirche luiden verzamelen genodigden en  inwoners van Gera zich in het Stadtmuseum voor de inleiding van de herdenking van de Reichsprogromnacht, vandaag precies 70 jaar geleden. Het programma begint met muziek en daarna is er een ontroerende voorlezing uit het boek “Der Mischling” door Eberhard Freise, de auteur, met aansluitend de mogelijkheid tot het stellen van vragen.  Hierna volgt een Stille Tocht naar de plek  waar vroeger de Synagoge van Gera heeft gestaan en nu een klein overblijfsel daarvan het monument vormt. Na een korte voorlezing volgt er een kranslegging waarbij de Stichting Jumelage Arnhem een krans legt namens de Arnhemse bevolking en STIOC een krans legt namens de gezamenlijke Kerken in Arnhem. Het voorlezen van de afscheidsbrief van Dr. Hans Salomon, arts en inwoner van Gera, waarin hij uiteenzet waarom hij, zijn vrouw en hun zoon hebben besloten een einde te maken aan hun leven maakt diepe indruk op alle aanwezigen.  In Gera evenals in heel Duitsland luiden om 5 uur alle kerkklokken om de trieste gebeurtenissen van deze dag te herdenken. In aansluiting hieraan wordt er een dienst gehouden met muziek, interviews, verhalen en persoonlijke ervaringen. Tijdens de dienst bieden de Stichting Jumelage en STIOC een gift aan waarvan in Gera 2 Stolpersteine kunnen worden gerealiseerd. Deze koperen trottoirstenen worden, voorzien van naam (namen), in de stoep gelegd op het adres waar de betreffende persoon of personen van joodse afkomst hebben gewoond. 
 14. 14. 2009-03-14 KöcheballIeder jaar wordt er in Gera het traditionele Köcheball gehouden.Het Köcheball is een feestavond waarbij een kookwedstrijd en een groot koud/warm buffet, in thema, dehoofdpunten zijn. Dit geheel wordt georganiseerd door Der Regionale Köcheklub Gera.e.V.De wedstrijd wordt gehouden voor de kookclubs die aangesloten zijn bij de Regionale Köcheklub. Zijmaken de mooiste uitbeelding in het thema van allerlei soorten producten. Deze worden dan beoordeelddoor een vakjury. Ook het publiek kan zijn voorkeur uitspreken.Wij ( Maarten v d Neut en Rob Ancona) zijn al 3 jaar namens Arnhem aanwezig. Wij doen niet mee aande wedstrijd, maar maken deel uit van het team dat het koud/warme buffet maakt.Het is begonnen in 2006. De Partnergesellschaft Gera Arnheim organiseerde een Nederlandse avond terere van hun 20-jarig bestaan in het Courtyard by Marriotthotel in Gera.Wij hebben toen een Nederlands koud/warm buffet gemaakt. Aan het eind van deze succesvolle avondwerden wij uitgenodigd om mee te doen aan het Köcheball.Zaterdag 14 maart was het weer zover. Het thema van dit jaar was: Exotisch/Erotisch. Wij hebben onsaandeel geleverd door het maken van een Roti maaltijd ( kipgerecht; groentegerecht; aardappel en eensoort pannenkoek).De voorbereidingen beginnen eigenlijk al ongeveer 2 maanden ervoor. Samen gaan we het gerechtbedenken en maken dan een boodschappenlijst. Deze wordt vertaald en doorgestuurd naar decontactpersoon in Gera.Op de donderdag gaan wij ( samen met onze echtgenotes) op weg naar Gera. De vrijdag gebruiken wijom iets van de omgeving te gaan bekijken. Zo zijn we al in Dresden en Leipzig geweest. Ook hebben weal veel in Gera bekeken en dit jaar hebben we Buchenwald bezocht.De zaterdag gaan we aan de slag. De ontvangst in de keuken is altijd weer zeer hartelijk. We worden metopen armen ontvangen. Omkleden en op zoek naar de ingrediënten. Dit is niet zo eenvoudig. Men werktniet echt in een structuur. Maar omdat we al zo vaak aanwezig zijn geweest weten we de weg en kunnenalles vinden wat we nodig hebben. De keuken waarin gewerkt wordt is niet echt groot, dus wordt er veelgevraagd van ons improvisatievermogen. Dit jaar hadden wij het verzoek gehad of er 2 leerling koks uitGera met ons mee mochten werken. Deze 2 jongens hadden stage gelopen in het Bilderberg hotel inOosterbeek. De samenwerking was erg leuk en de verbazing van deze jongens over wat er gemaakt werdwas leuk om te zien.Om 18.00 uur was alles klaar om uitgestald te worden. Wij hadden een eigen hoekje gekregen. Hierkonden wij ter plaatse het pannenkoekje bakken en het gerecht uitserveren.Het geheel wordt officieel geopend met het voorstellen van alle koks. Ook wij dus. Wij krijgen ieder jaardan een leuk aandenken. Hierna is het snel naar onze plek en kan het uitserveren beginnen.Eerst keek men vreemd naar onze Roti maaltijd. Maar toen er een paar mensen de proef op de somhadden genomen kwamen er steeds meer naar ons hoekje. Ook het “ wantrouwen” bij de overige kokswas heel snel verdwenen en iedereen begon met smaak van onze Roti te genieten. De zelfgemaaktesambal was ook erg apart voor de meesten. Vooral als je probeert uit te leggen dat deze sambalzoet/scherp is.Het leuke van deze maaltijd was het uitleggen waar dit gerecht nu eigenlijk vandaan komt. Suriname?Daar heeft men in Gera en omstreken nog nooit van gehoord. Dus met de uitleg van Zuid Amerika werdgenoegen genomen.Onze leerling koks deden hun uiterste best om “hun” product aan de man/vrouw te brengenDe avond verliep verder met een live orkest, zang, dans en een drankje. Het geheel werd afgesloten meteen groot ijsbuffet.Voor ons is het dan al gedaan. Omkleden en op naar een stoel en een lekker drankje.De zondag gaan we weer terug naar Arnhem. Ook nu weer met de uitnodiging om volgend jaar weer meete doen. Wat ons betreft geen probleem.Rob Ancona / Maarten v d Neut
 15. 15. Netzwerk Gera – Arnheim“ unterwegsVom 11. bis 13. Oktober war das „Netzwerk“ wieder zu Gast in Arnheim.Während die EU - Projektbetreuerin der B.D.I. Gera GmbH (Frau Zipreß) drei Auszubildende ausdem Gastgewerbe für ein 4-wöchiges Praktikum in die Obhut des „Bilderberg Hotels“ inOosterbeek übergab, nutzten die Mitglieder des „Netzwerkes“ (Frau Zipreß und Frau Muncke) dieMöglichkeit, organisatorische Absprachen zu treffen, wichtige Termine abzustimmen und Kontaktezu den Verantwortlichen in Arnheim zu pflegen. Zwei Praktikantinnen der B.D.I. Gera GmbH sowieeine Praktikantin aus dem Kultur- und Kongress - Zentrum der Stadt Gera wurden im „BilderbergHotel“ von der Hotelleitung und vom Küchenchef herzlich empfangen. Nach der Unterzeichnungder Praktikumsverträge gab es einen Rundgang durch das 4 Sterne - Hotel. Die Betreuerin derPraktikantinnen in Arnheim Gemma Peters und ihr Kollege Peter Cijnssen ermöglichten derDelegation einen Besuch der Partnerschule „ROC A 12“. Gleichzeitig stand der EU –Projektkoordinator der Partnerschule Jan van Kraaij für Auskünfte und Anfragen im Hinblick auf diePlanung und Durchführung künftiger gemeinsamer Projekte zur Verfügung. Im Auftrag derStadtverwaltung Gera überbrachte das „Netzwerk“ der Partnerschule „ROC A 12“ die offizielleEinladung zur Teilnahme an der Tourismusmesse im Januar 2010 in Gera. Weiterhin übermittelteFrau Birgit Muncke Grüße vom Bildungsträger FAA Gera mit der Bitte an die niederländischenPartner, die alten Kontakte erneut zu aktivieren und das erfolgreiche Projekt im BereichHolzverarbeitung, von Geraer Seite kombiniert mit der Ausbildung im Marketing, wieder auflebenzu lassen.Weitere Besuche und gegenseitige Kontakte zur Nutzung und Aufrechterhaltung der PartnerschaftGera – Arnheim sind bereits geplant.
 16. 16. Trauer und Freude lagen nah beieinanderDie International Youth Conference findet jedes Jahr in Arnheim statt, es treffen sich dort vieleJugendliche aus der ganzen Welt, um gemeinsam der Toten des 2. Weltkriegs zu gedenken.Deshalb fuhren wir vom 14.-18.September 2011 in die Niederlande, und wir konnten als VertreterDeutschlands und unserer Schule viele Eindrücke von dort wieder mit nach Gera nehmen.Wir bekamen bei den Veranstaltungen die Möglichkeit, mit Veteranen des Krieges zu sprechen und unsderen Erlebnisse anzuhören. Zum Beispiel erfuhren wir, wie sie bei der wohl größten Luftlandeoperationdes 2. Weltkriegs in der Nähe von Arnheim abgesprungen sind, um die Brücken der Stadt aus der Handder deutschen Soldaten zu befreien. Wir konnten auch Fallschirmspringer beobachten, die zumGedenken an die „Airborne -Division“ der Alliierten noch einmal so absprangen und damit das Geschehenvon damals wieder in Erinnerung riefen. Für Geschichtsinteressierte ist es eine extrem lohnende Reise,da man eine Menge Interessantes und sehr Konkretes über den 2. Weltkrieg erfährt – was nur selten inLehrbüchern so zu finden ist. Der Aspekt der Bildung kam damit nicht zu kurz. Neben dem Vergangenenwar es aber auch Heutiges und Zukünftiges, was dieses Treffen für uns, die keinen Krieg erlebenmussten, so interessant machte.So wurde eine UNO-Konferenz nachgestellt, in der jeder Jugendliche ein anderes UNO-Land vertrat undin dessen Sinne denken, reden und handeln musste. Auch trafen wir in diesen Tagen eine Menge netterLeute und wir konnten – und mussten - unser Englisch mal wieder ein wenig auffrischen.Die gemeinsamen Abende mit ihren Erlebnissen waren Highlights und werden sicherlich jedemTeilnehmer noch eine Weile in Erinnerung bleiben. So bestimmt auch der viel zu kühle Gasgrill, dereinmal zehn Leute zu langem Warten auf das Grillfleisch zwang – in Thüringen wäre das sicher nichtpassiert…Aber keine Angst, verhungern musste keiner, denn generell war das Essen während unseres Aufenthaltssehr gut, genauso wie die Zimmer in der Kaserne der niederländischen Armee, wo wir untergebrachtwaren.Also alles in allem eine tolle Veranstaltung, die uns Historisches, Neues und natürlich auch Spaßgebracht hat. Arnheim ist wirklich eine Reise wert gewesen, wer noch nicht dort war, darf ruhig einbisschen neugierig oder neidisch sein!Vielleicht gibt es ja im nächsten Jahr wieder die Gelegenheit für unsere Schule, Teilnehmer zu dieserJugendkonferenz in die Niederlande zu schicken. Wir wünschen denen schon jetzt, dass auch sie solchinteressante und abwechslungsreiche Tage wie wir erleben können. Luise, Arnold, Timon, Jakob und Hermann
 17. 17. Verslag van het bezoek van Arnhem aan Gera28 – 31 oktober 2011 Met elf mensen uit Arnhem en Velp, in leeftijd variërend tussen 51 en 82 jaar, hebben we genoten van deze vier prachtige dagen. Voor sommigen was het een weerzien met oude bekenden, voor anderen een eerste kennismaking. Het zonnige weer, de veelkleurige, opgeknapte stad Gera, de gastvrijheid van de gastgezinnen en de hartelijkheid van de gemeenteleden en de waardevolle onderlinge gesprekken maken deze ontmoeting voor álle deelnemers tot een hoogtepunt van het jaar.Natuurlijk werkt het programma daar ook aan mee. Uit het referaat van pastor Christoph Maas, predikantvan de vrije evangelische gemeente in Gera, noem ik enkele gedachten:“Alle grote veranderingen in maatschappij en kerk moeten we bezien in het licht van de Bergrede. Watbetekent het in deze tijd ‘zout der aarde te zijn’? We moeten onze ‘vreemdheid’ in deze wereld bewarenen getuigen van Jezus en het Koninkrijk van God, dat haaks staat op deze wereld. We kunnen als kerkniet twee heren dienen. De Mammon bepaalt de ontwikkelingen in Europa. De kerken moeten hun angstoverwinnen en hun materiele voorrechten loslaten.”Ds. Hans van de Wal merkte in zijn referaat o.a. op dat de relatie tussen kerk en overheid in deNederlandse protestantse traditie anders en kritischer is dan in de Duitse lutherse traditie. Ook onze visiet.a.v. micro-ethische vragen als euthanasie en homoseksualiteit is verschillend. In de groepsgesprekkenen in de wandelgangen werd intensief over deze concrete thema’s doorgepraat.Ook de vesper in de Dom in Erfurt en de rondwandeling door deze eveneens prachtig gerenoveerde stadwas een belevenis. Op zondagmiddag bezochten we een RK gemeentecentrum en het kinderdagverblijf,dat geheel ecologisch in de vorm van een slakkenhuis was gebouwd. Het gelovige enthousiasme van dejonge werknemers daar maakten indruk op ons.Zondagavond maakten we een fantastisch Klezmerconcert mee. De 4 muzikanten kregen de hele kerkaan het dansen!In de evaluatie noemden zowel de deelnemers uit Arnhem als ook uit Gera de meerwaarde van deonderlinge contacten, die door dit ‘kerkelijke toerisme’ tot stand komen. “Wir Christen sindInternationalisten”, zei Pfarrer Franz Beutel.“Dat je bij onbekende mensen thuis komt en een paar dagen hun leven deelt, maakt dat je heel open enontvankelijk wordt voor elkaar”, zei Margriet Kok.“Ons geloof en vertrouwen is gesterkt”, zeiden Eef en Connie Bloemendaal en Bert Compagne, die alsinds 1986 regelmatig naar Gera reist, wil graag volgend jaar meewerken aan het vieren van het 25 jaarstedenband Arnhem-Gera! Zo ook Marianne Pas, die namens de stedenbandcommissie deelnam. Jan Bannenberg hoopt als onze oudste deelnemer dit nog vaak mee te mogen maken en dit geldt ook voor Henny Beijer, die met Gerrit Koning samen enthousiast ‘meebouwen aan één Europa.’ Ida Eldering
 18. 18. Dit is een uitgave van de Stichting Jumelage Arnhem 

×