Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Scheg presentatie fec 26 november 2013

678 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Scheg presentatie fec 26 november 2013

 1. 1. Sport- en Belevingscentrum De Scheg Michiel Flooren – Saxion Hogeschool Deventer Hospitality Business School/Kenniscentrum Hospitality 26 november 2013
 2. 2. Programma Family Entertainment Centre: Sport- en Belevingscentrum De Scheg te Deventer • Sportbedrijf Deventer • Missie, visie en uitgangspunten • Sport- en Belevingscentrum De Scheg • Samenwerking Saxion • Vragen en rondleiding
 3. 3. Sportbedrijf Deventer 1. Exploitatie en beheer van binnensportaccommodaties 2. Uitvoering sportbeleid van de Gemeente Deventer
 4. 4. Sportbedrijf Deventer Korte introductie: Link naar Jaarverslag 2012
 5. 5. Sportbedrijf Deventer Het is onze missie om als sterke en enthousiaste speler in gevarieerde teams al onze gasten en relaties een onuitwisbare beleving te geven waardoor zij erg graag bij ons terug willen komen. Ons motto daarbij is: Beleving in Beweging!
 6. 6. De gast centraal
 7. 7. Binnen beginnen.. Versterken Verbinden Analyse: Schegvisie 2009-2012 • De Scheg toe aan transitie (sterk verouderde accommodatie) • Werkateliers en behoefte onderzoek • Kiezen voor segmentatie binnen programmering Verbijzonderen Verbinden • Marketingconcepten • Beleving guest journey: reis van de gast • USP’s ‘De Scheg’ met partners en kernkwaliteiten • PMPC’s/ coalities kennisinstellingen en verenigingen • Duurzaamheid • Voorportaal Salland • Van ‘stand alone’ naar onderdeel van het leisureprogramma in de regio • Slechtweerarrangement Salland/ Overijssel • Deventer sportevent Verdienen
 8. 8. Buiten winnen!! Versterken Verbinden Versterken • Bouwen op beton • Valideren van goed naar beter • Kwaliteit (service/keurmerk/infrastructuur/veiligheid) Verbijzonderen • Disciplines combineren • Thematisering en storytelling • Nieuwe markten en sectoren (toerisme, zorg, onderwijs) • Regionale inbedding • Authentiek onderwijs als toevoegde waarde Verdienen: • Kassa in balans met kwaliteit en gast • Return on investment Verbijzonderen Verdienen
 9. 9. Rendement Economische en maatschappelijke waarde Bezoek 2010 2012 % De Scheg zwembad 260.000 285.000 + 9,6% IJs 170.000 220.000 + 29% Toename bezoek 75.000 Gemiddeld tarief € 5,40 Toename omzet € 405.000 Rente en aflossing €167.000 (investering 1,7 mln.)
 10. 10. Wat zijn hierbij de uitgangspunten? • De gast centraal stellen en beleving laten ervaren waarbij verblijfsduur wordt verlengd en retentie wordt verhoogd •Herkenbare, innovatieve productformules en beweegconcepten ontwikkelen en aanbieden met een hoge belevingswaarde • Een Sportief Deventer creëren, waarbij alle inwoners op hun eigen niveau het plezier van sport en bewegen kunnen ervaren • Het totale sportbeleid voor de gemeente Deventer uitvoeren en (mede) ontwikkelen
 11. 11. Uitgangspunt 1 “De gast centraal stellen en beleving laten ervaren waarbij verblijfsduur wordt verlengd en retentie wordt verhoogd”
 12. 12. Beleving in beweging Sport- en Belevingscentrum De Scheg • De Scheg als landmark van Deventer • Nationale exposure • Van regionaal naar bovenregionaal of zelfs landelijk • Bezoek De Scheg wordt „Een dagje uit‟ • De Scheg als totaalbeleving • Gastgerichtheid en beleving centraal
 13. 13. 4 hoofdconcepten (Bedrijfs-)arrangementen Schoolreizen Kinderfeesten : Dagje Uit
 14. 14. Uitgangspunt 2 “Herkenbare en innovatieve productformules en beweegconcepten ontwikkelingen en aanbieden met een hoge belevingswaarde”
 15. 15. Aquasporten Soccer squash Zwemlessen Wieler en Skeeler baan
 16. 16. Samenwerken met Saxion. Vrijetijdsbeleving in Deventer e.o. in 2030: Van aanbod-denken naar het gezamenlijk en vraaggericht verkennen van de klantwaarde. Klantwaarde USP’s: Kernkwaliteiten: Kernkwaliteiten & USP’s Betekenis Saxion: ontwikkeling competentiegericht onderwijs Sportbedrijf Deventer: transitie „de Scheg‟ „Beleving in beweging‟ : Regionale inbedding & maatschappelijke relevantie
 17. 17. Vrijetijd & beleving door: guest journey onderzoek Het in kaart brengen van de reis van de bezoeker door plaats en tijd en het daarbij herkennen van de meest betekenisvolle belevenissen
 18. 18. Valorisatie als waarde-creatie proces in nieuwe business modellen (Gebaseerd op: Simanis en Hart, 2009; Jonker, 2012).
 19. 19. Validerenvaloriseren Sportbedrijf Deventer Saxion HBS Bewustwording innovatie Gastgerichtheid Nieuwe producten/markten PMPC denken & regionale ketens Professionalisering Kennisuitwisseling branche(congressen) Competentie-gerichtheid Authentieke leeromgeving Actualiteit Professionalisering Regionale inbedding Maatschappelijke relevantie .
 20. 20. Wat zijn de ambities van Sportbedrijf Deventer? Top 50 dagattracties: De Scheg nieuw binnengekomen op 25
 21. 21. Wat zijn onze ambities? •Scheg als Landmark van Deventer/ Salland •Verband leggen tussen verblijfs- en dagrecreatie: joint promotion •Toerisme in Salland/ Overijssel op de kaart zetten. •Regionale speler op het gebied van sport & bewegen (binnen- en buitensport).
 22. 22. Wat zijn onze ambities?
 23. 23. Enjoy Life Link RTL 4 Enjoy Life!
 24. 24. Hartelijk dank voor uw aandacht!
 25. 25. Bedrijfsfilm

×