Bezicni internet

827 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
827
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bezicni internet

 1. 1. Internet (inter-između, net-mreža), mreža između računara na Zemljinoj kugli ili globalna mreža računra.Računari se povezuju da bi se što lakše i brže došlo do velikog broja informacija. Internet je nastao 60-ih godina u Americi, povezivanjem računara na univerzitetima, ali pravi razvoj interneta desio se ipak 90-ih godina prošlog veka.
 2. 2.  Modem – uređaj za pristup Internetu.  Povezivanje računara na Internet se obavlja pomoću kablova, ali i bežičnim putem, tako da je potrebno da se signal koji koriste računari(digitalni signal) pretvori tj. Modulira u signal koji koriste telefonske linije(analogni signal), kablovi(koaksijalni, optički...) ili bežična veza, a da bi komunikacija bila dvosmerna analogni signal mora da se pretvori tj. Demodulira u digitalni. Ovu ulogu obavlja modem(modulator/demodulator).
 3. 3. Internet provajder je firma koja pruža Internet usluge, tj. Posrednik između nas i Interneta na svetskom nivou. Provajder(eng. Obezbediti, omogućiti) omogućava ostvarivanje veze sa svakim Internet korisnikom pojedinačno, kao i fizičko priključivanje na Internet mrežu. Najčešći načini pistupa na Internet su: kablovski, ADSL, i bežični, Provajderi kod nas su: Telekom, SBB, PTT, Verat, Eunet, Infosky... Korišćenje Interneta se plaća u zavisnosti od “Paketa” koji se izabere, a predstavlja količinu ili brzinu protoka podataka.
 4. 4. Kablovski Internet je servis koji podrazumeva povezivanje korisnika na internet korišćenjem kablovske infrastrukture namenjene distribuciji televizijskog programa.Na ovaj način, korisnicima je na raspolaganju stalna veza sa Internetom 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji, pri čemu nije potrebna telefonska linija za rad.
 5. 5. ADSL- Asimetrična digitalna pretplatička linija. (eng. ADSL- asymmetric digital substriber line). Podrazumeva povezivanje korisnika na Internet korišćenjem već postojeće telefonske linije. Asimetrično je u smislu brzine prenosa podataka(mogućnost bržeg prenosa podataka ka korisniku-download, nego od korisnika ka mrežiupload). ADSL tehnologija filtrira frekvencija koje ne pripadaju opsegu potrebnom za telefonski razgovor i koristi ih za prenos podataka bez ometanja.
 6. 6. Bežične mreže su nezaobilazne i nezamenljive, naročito za infrastrukturno nerazvijene zemlje poput naše. Termin “bežični internet” se koristi da bi opisao vezu sa internetom ili provajderom koristeći radio talase i frenkvencije, standardnim načinima povezivanja preko telefonske linije ili drugim vrstama pristupa internetu.
 7. 7. Satelitski Internet iako najskuplji, ipak predstavlja najpouzdaniji i najbrži sistem za prenos podataka, pa tako i za pristup Internetu. Kao posrednik u komunikaciji koristi se geostacionarni satelit(pozicioniran na visini od 35000 km iznad Zemlje). Pošto se kreće ugaonom brzinom identičnoj brzini rotacije Zemlje, to je njegov položaj u odnosu na određeni prostor na Zemlji uvek istim. Prostor koji je pokriven signalom satelita naziva se “Footprint”.
 8. 8. Računarske komunikacije Uslovi komuniciranja: 1. Komunikacioni medijum 2. Komunikacioni uređaj 3. Komunikacioni softver Komunikacioni medijum • Kablovski (žice, kablovi, optička vlakna) • Bežični (radio talasi, mikrotalasi, infracrveni i drugi)
 9. 9. Kablovski Medijumi Specijalni kablovi za povezivanje (direktno povezivanje računara, na maloj udaljenosti) „Upredena Parica“ (kabl koji se koristi za telefonski saobraćaj)
 10. 10. Koaksijalni kabl (povezivanje računara na većoj udaljenosti) Optički kabl (prenos svetlosnim signalom staklenim vlaknima)
 11. 11. Bežični medijumi Veze pomoću svetlosnih talasa: Infracrveni, laserski zraci... (na manjim udaljenostima, osetljivi na smetnje) Veze pomoću radio talasa: Mikrotalasi... (Na većim udaljenostima na Zemlji i sa komunikacionim satelitom)
 12. 12. Računarske Mreže Prema površini koju pokriva mreža Prema načinu povezivanja računara u mreži (topologija) Prema načinu komunikacije računara u mreži (logička organizacija) Prema odnosu među čvorovima u mreži
 13. 13. Prema površini koju pokriva mreža Lokalne računarske mreže(LAN – Local Area Network) Zgrada ili grupa zgrada, manji prostor (učionica) Globalne računarske mreže (WAN – Wide Area Network) Povezuje računare koji su geografski razdvojeni
 14. 14. Prema načinu povezivanja računara u mreži (topologija) Topologija nastaje geometrijski uređenjem veza i čvorova. Čvor – krajnja tačka neke grane mreže Veza (fizička i logička) – komunikacioni put između dva čvora  Zvezdasta topologija Prstenasta topologija  Topologija magistrale Hibridna topologija
 15. 15. Prema odnosu među čvorovima u mreži: Mreže tipa klijent-server Server je računar koji stavlja na raspolaganje svoje resurse svim ostalim računarima u mreži Ravnopravna mreža (peer-to-peer, p2p) Računari u mreži komuniciraju ravnopravno
 16. 16. Internet servisi WWW Servis (World Wide Web) ili Web servis je najkorišćeniji Internet servis i omogućava „surfovanje“ internetom. Najpoznatiji program koji se koristi u te svrhe je Internet Explorer E-mail servis omogućava primanje/slanje elektronske pošte. Ovaj servis je za mnoge korisnike postao nezamenljiv način komuniciranja, pošto poruke veoma brzo stižu u bilo koji deo sveta
 17. 17. Diskucione grupe (forumi) – koriste posebne programe za primanje, čitanje i slanje poruka o nekoj temi, nezavisno od vremena (of-line) IRC (Internet Relay Chat) – „Četovanje“ – istovremena komunikacija i razmena poruka na ekranu u realnom vremenu (on-line)
 18. 18. WWW (World Wide Web) –Web servis Omogućava tzv. surfovanje internetom (pretraživanje), odn. gledanje internet prezentacija. Za korišćenje ovog servisa potreban je program koji se naziva Internet Browser (Internet “istraživač”). Na primer: -Internet explorer (sastavni deo windows-a) Mozilla Firefox Google Chrome Opera
 19. 19. Internet prezentacija Skup uređenih podataka na određenu temu 9 podrazumeva multimedijalni sadržaj odnosno tekst,2D ili 3D sliku, fotografiju, pokretnu sliku i zvuk (zvuk se izbegava), sadržaj koji može biti interaktivan (korisnik može uticati na redosled pregledanja sadržaja).
 20. 20. Hipertekst (tekst u kome je moguće “skakati“ sa jednog dela teksta na drugi deo teksta ili na potpuno novi sadržaj, korišćenjem linkova (koji su obicno markirani, podvučeni, u drugoj boji ili sadrže Screen Tip...), što zajedno čini HIPERMEDIJU. Hipermedija omugućava korisnicima da pored gledanja(i slušanja)prezentacije, budu aktivni učesnici interaktivno povezani sa tekstom, slikom, pokretnom slikom..., preko linkova (veza sa drugim prezentacijama ili sadržajima).
 21. 21. Veb Sajt (Web site) predstavlja skup povezanih veb strana koje imaju multimedijalni ili hipermedijalni sadržaj, odnosno sadrže internet prezentaciju . Internet adresa Da bi se pristupilo prezentaciji potrebno je znati njenu adresu: www.ime.domen (npr. www.kragujevac.co.rs) www nije obavezno(u internet explorer-u) Ime je obavezno Domen: .co - bliže određuje sadržaj prezentacije .rs - oznaka za državu
 22. 22. www.grf.bg.ac.rs *grf – građevinski fakultet – ime sajta rs – domen koji obuhvata sve mreže u našoj zemlji ac – poddomen – mreže akademskih institucija bg - akademske institucije u Beogradu Pored teritorijalne podele osnovni domen može biti:  .com – komercijalne institucije  .edu – obrazovne institucije  .mil – vojne institucije .net – mreža - provajder .org – neprofitne organizacije i udruženja .gov – vladine institucije

×