Responsabilitat Social FPE oct2010

Plataforma Educativa
Plataforma EducativaPlataforma Educativa
acció vers
les persones i entitats
El nostre compromís vers la
Responsabilitat Social
1ª Setmana de la RSC a Catalunya
acció vers
les persones i entitats
La RS de cada dia: 4 vectors d'acció
Índex:
• Fundació Plataforma Educativa, una entitat
del grup Plataforma Educativa
• Fundació Plataforma Educativa davant la RSC
• 4 vectors d’acció de Responsabilitat Social
– Codi Ètic
– Pla d’Igualtat
– Beneficis socials per a les persones treballadores
– Mesures mediambientals a l’oficina
acció vers
les persones i entitats
FPE, una entitat del grup Plataforma Educativa
• Fundació Plataforma Educativa (FPE) té els seus orígens en
l’Associació Plataforma Educativa 3 Esses.
• FPE és una entitat sense afany de lucre, que es dedica
a l’activitat d’educació social des de 1994. Té afectat el
seu patrimoni a la realització de fins d’interès general, en el
camp de l’acció social vers les persones, principalment
en risc d’exclusió, i estableix acords de col·laboració amb
entitats anàlogues amb les quals poder desenvolupar un
treball conjunt.
• L’any 2002, es pren la decisió de transformar l’associació
en fundació, data a partir de la qual passa a estar dirigida
per un patronat de 12 persones.
acció vers
les persones i entitats
FPE, una entitat del grup Plataforma Educativa
FPE dins el grup Plataforma Educativa
acció vers
les persones i entitats
Fundació Plataforma Educativa davant la RSC
• Participació al programa RSE.PIME del Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració
del Consell General de Cambres.
– Suport en la implantació de la Responsabilitat Social de FPE
• Valor COMPROMÍS dels valors institucionals:
– Volem ser una entitat ètica, professional i respectuosa amb les
persones i el medi ambient.
• Valor JUSTÍCIA dels valors institucionals:
– Creiem en la possibilitat de viure en un món més just, treballant
amb responsabilitat,fomentant la qualitat de vida i la igualtat
social
acció vers
les persones i entitats
4 vectors d’acció de Responsabilitat Social
• La RS de cada dia: 4 vectors d’acció de FPE
– Codi Ètic
– Pla d’Igualtat
– Beneficis socials per a les persones treballadores
– Mesures mediambientals a l’oficina
• Des de la nostra entitat volem mostrar quatre
accions que contribueixen, cada una per separat i
la suma de totes elles, a viure la RS com un fet
quotidià, impregnat a la "cultura corporativa" de
la nostra entitat i grups d’entitats.
acció vers
les persones i entitats
4 vectors d’acció de Responsabilitat Social: Codi Ètic (I)
• Concebem el Codi Ètic com el resultat d’un procés
obert i permanent, que detecta els aspectes
èticament rellevants de la nostra activitat
professional, fomentant la deliberació entre
totes les persones afectades, i que recull les
orientacions sobre la manera d’abordar-los
• El Codi Ètic Codi Ètic recull i ordena les temàtiques
èticament controvertides que han fet arribar els
professionals de les entitats a la Comissió de
redacció
acció vers
les persones i entitats
4 vectors d’acció de Responsabilitat Social: Codi Ètic (II)
• Procés d’elaboració:
– Assessorament per part de l’Observatori d’Ètica Aplicada en la
Intervenció Social
– Creació de la comissió inicial redactora del Codi Ètic, formada
per representants dels diferents àmbits del grup d’entitats
de Plataforma Educativa
– Redacció del Codi Ètic i aprovació per part del Patronat
– Creació de la Comissió Ètica de Plataforma Educativa, composada
per persones treballadores de les pròpies entitats del
grup de diferents categories professionals (directiu, tècnic,
educatiu, administratiu, de producció i de serveis)
• La seva funció és la de ser l’òrgan facilitador de la conciliació
ètica de l’organització per formular accions de millora, correctives,
preventives, formatives i comunicatives
– Creació de grups d’anàlisi i discussió dels conflictes i dilemes
ètics concrets plantejats a la comissió, que tenen per encàrrec
fer una recomanació d’intervenció a la Comissió Ètica per a
ser incorporada al Codi Ètic
acció vers
les persones i entitats
4 vectors d’acció de Responsabilitat Social: Pla d’Igualtat (I)
• FPE implantem, des de finals de l’any 2009, el Pla
d’Igualtat, donant forma així al nostre compromís
de no perdre, sinó reforçar, la perspectiva de
gènere en el sí de la nostra entitat, alhora que
reforçant el foment de la igualtat.
• Accions:
– Creació de l’Agent d’Igualtat
– Creació Comissió d’Igualtat
– Creació i difusió del protocol contra l’assetjament
sexual o per raó de sexe
acció vers
les persones i entitats
4 vectors d’acció de Responsabilitat Social: Pla d’Igualtat
(II)
• Funcions de l’agent d’Igualtat:
– Aclarir els dubtes que puguin sorgir sobre l’aplicació de les mesures d’igualtat.
– Recopilar, pel posterior trasllat a la Comissió, els suggeriments i iniciatives que
puguin sorgir de la plantilla respecte aquest tema.
– Traslladar a la Comissió totes les incidències que precisin de la seva intervenció.
– Dinamitzar els treballs de la Comissió.
– Fomentar la formació de les persones amb responsabilitats en la organització
d’actes públics, publicitat, retolació i impresos, sobre l’ús de llenguatge igualitari.
• Funcions de la Comissió d’Igualtat:
– Realitzar un seguiment del compliment i desenvolupament de les mesures
previstes a l’Acord d’Igualtat que es signi properament.
– Promoure el principi d’igualtat i no discriminació, i el seguiment de
l’aplicació de les
mesures legals que s’estableixin per a fomentar la igualtat.
– Conèixer les denúncies que tinguin lloc de conformitat amb el procediment
establert
sobre temes d’assetjament sexual.
acció vers
les persones i entitats
4 vectors d’acció de RS: Beneficis Socials (I)
• Beneficis Socials per les persones treballadores
– Signatura de Convenis de col·laboració amb diferents comerços i
proveïdors/res per oferir descomptes en productes i serveis
– Implantació d'un horari flexible d'entrada i sortida
– La plantilla pot fraccionar les vacances en quatre periodes
– Es pot reduir i flexibilitzar l'horari per maternitat i per paternitat
– Cada persona treballadora disposa d'un compte de correu per
poder ser informat de qualsevol aspecte de l'entitat
– Es prioritza programar totes les reunions al matí
– Existeix una bossa d'hores
acció vers
les persones i entitats
4 vectors d’acció de RS: Beneficis Socials (II)
• Beneficis Socials per les persones treballadores
– Es disposa d'un protocol de prevenció denúcia i sanció
de l'assetjament sexual o per raó de sexe
– Es disposa d'un pla de formació per a tota la plantilla
– Es disposa d'una bústia de suggeriments
– Anualment, es crea el concurs de beques
extraordinàries per a totes les persones treballadores
– Es disposa d'un office per a tota la plantilla
– S'ofereix anualment a tota la plantilla, una revisió
mèdica gratuïta
acció vers
les persones i entitats
4 vectors d’acció de RS: Mesures mediambientals (I)
• Elaborarem del Manual de Bones Pràtiques
Mediambientals a l’Oficina
acció vers
les persones i entitats
4 vectors d’acció de RS: Mesures mediambientals
(II)
• Col·laborem en la confecció d’una Guia de Bones
Pràtiques Ambientals a l’oficina, editat pel Consell
Comarcal del Gironès i amb la col·laboració d’altres
4 entitats.
• Realitzem activitats de formació i
sensibilització a la totalitat de la plantilla,
• Apliquem les 4 R:
– Reduïr
– Reutilitzar
– Reciclar
– Repensar
acció vers
les persones i entitats
4 vectors d’acció de RS: Mesures mediambientals
(III)
• Mesures per reduir els impactes ambientals negatius a
l’oficina:
– Aigua: reductors de cabal d’aigua, aprofitament d’aigües grises a
l’oficina, instal·lació d’aixetes monocomandaments
– Energia: instal·lació de sensors de presència a l’oficina, grans
obertures per captar la llum natural
– Residus: sostre de l’oficina fet amb restes de fusta reciclada,
muntatge de l’oficina a base de mòduls desmuntables els quals no
generen residus de runa en el futur, recollida selectiva de residus,
recollida d’olis i piles de les llars de les persones treballadores... Ús
d’un sistema de ventilació passiva amb un intercanviador d'aire
acció vers
les persones i entitats
El nostre compromís vers la Responsabilitat
Social
Avui, podem dir que ens sentim satisfets perquè la fundació s’ha
implicat i ha pres el compromís ferm, impulsant mesures de
responsabilitat social, de sostenibilitat i respecte
mediambiental, de conciliació professional i personal; s’ha
treballat en l’elaboració del codi ètic, en el pla de participació, en el
protocol de prevenció i contra l’assetjament sexual o per raó
de sexe i el pla d’igualtat d’oportunitats. En l’ànim de contribuir a la
millora de les condicions de treball i la satisfacció del personal, l’entitat
ha elaborat un pla de millores i de beneficis socials.
Anna M. Suñer i Damon
Presidenta
Fundació Plataforma Educativa
acció vers
les persones i entitats
El nostre compromís vers la Responsabilitat
Social
Per a més informació:
Departament Qualitat, Medi Ambient i RSC
de Plataforma Educativa
rsc@plataformaeducativa.org
972 40 54 54
1 of 17

Recommended

Propulsio aeroespacial by
Propulsio aeroespacialPropulsio aeroespacial
Propulsio aeroespacialmikiM96
128 views16 slides
Els Amants V.A EstelléS by
Els Amants V.A EstelléSEls Amants V.A EstelléS
Els Amants V.A EstelléSAntonia Mulet
333 views4 slides
A Legnagyobb kisebbség MagyarorszáGon! by
A Legnagyobb kisebbség MagyarorszáGon!A Legnagyobb kisebbség MagyarorszáGon!
A Legnagyobb kisebbség MagyarorszáGon!guestf97e2b1
927 views23 slides
Estimulació Sensorial by
Estimulació SensorialEstimulació Sensorial
Estimulació SensorialApinas
682 views48 slides
Sanjus tvaga 24 10-13 by
Sanjus tvaga 24 10-13Sanjus tvaga 24 10-13
Sanjus tvaga 24 10-13C C
207 views1 slide

More Related Content

Viewers also liked

Xarxa inter-canvis by
Xarxa inter-canvisXarxa inter-canvis
Xarxa inter-canvisBaix
590 views22 slides
Butlleti 32 by
Butlleti 32Butlleti 32
Butlleti 32Creu Roja Girona
597 views15 slides
Crit solidari 9 by
Crit solidari 9Crit solidari 9
Crit solidari 9agulla
448 views16 slides
Anuari 2011/2012 by
Anuari 2011/2012Anuari 2011/2012
Anuari 2011/2012cpportdepollensa
319 views18 slides
Resultats Sorteig d'Or by
Resultats Sorteig d'OrResultats Sorteig d'Or
Resultats Sorteig d'OrCreu Roja Girona
613 views1 slide

Viewers also liked(19)

Xarxa inter-canvis by Baix
Xarxa inter-canvisXarxa inter-canvis
Xarxa inter-canvis
Baix590 views
Crit solidari 9 by agulla
Crit solidari 9Crit solidari 9
Crit solidari 9
agulla448 views
Mercedes - Benz C class w204 by Jan Treutner
Mercedes - Benz C class w204Mercedes - Benz C class w204
Mercedes - Benz C class w204
Jan Treutner952 views
DPH 2011 by Porada
DPH 2011DPH 2011
DPH 2011
Porada957 views
Biểu phí bảo hiểm du lịch vùng đông nam á by Công Nguyễn
Biểu phí bảo hiểm du lịch vùng đông nam áBiểu phí bảo hiểm du lịch vùng đông nam á
Biểu phí bảo hiểm du lịch vùng đông nam á
Công Nguyễn259 views
Novetats en l'autonomia dels centres públics by Baix
Novetats en l'autonomia dels centres públicsNovetats en l'autonomia dels centres públics
Novetats en l'autonomia dels centres públics
Baix640 views
06 els pingüins by cimioms
06 els pingüins06 els pingüins
06 els pingüins
cimioms804 views
Αυτόχθονες λαοί by palaichori
Αυτόχθονες λαοίΑυτόχθονες λαοί
Αυτόχθονες λαοί
palaichori1.4K views
Sortida cabanapastor by Escola11set
Sortida cabanapastorSortida cabanapastor
Sortida cabanapastor
Escola11set 150 views
Orientipassos by Glòria
OrientipassosOrientipassos
Orientipassos
Glòria272 views
Presentació pap by Baix
Presentació papPresentació pap
Presentació pap
Baix396 views

Similar to Responsabilitat Social FPE oct2010

Presentació de l'Institut d'Innovació Social by
Presentació de l'Institut d'Innovació SocialPresentació de l'Institut d'Innovació Social
Presentació de l'Institut d'Innovació SocialInstituto de Innovación Social
218 views14 slides
RSE des de la Patronal Cecot by
RSE des de la Patronal CecotRSE des de la Patronal Cecot
RSE des de la Patronal CecotFundació Cecot Persona i Treball
212 views11 slides
Igualtat oportunitats by
Igualtat oportunitatsIgualtat oportunitats
Igualtat oportunitatsFundació Cecot Persona i Treball
219 views10 slides
Metodologia ApS en el marc del Servei Comunitari by
Metodologia ApS en el marc del Servei ComunitariMetodologia ApS en el marc del Servei Comunitari
Metodologia ApS en el marc del Servei ComunitariRoser Batlle Suñer
1.5K views84 slides
Competir Compartint by
Competir CompartintCompetir Compartint
Competir CompartintDepartament de Justicia
392 views55 slides
Guia per impulsar la Governança Democràtica a les organitzacions del Tercer S... by
Guia per impulsar la Governança Democràtica a les organitzacions del Tercer S...Guia per impulsar la Governança Democràtica a les organitzacions del Tercer S...
Guia per impulsar la Governança Democràtica a les organitzacions del Tercer S...Asociación SIENA
71 views24 slides

Similar to Responsabilitat Social FPE oct2010(20)

Metodologia ApS en el marc del Servei Comunitari by Roser Batlle Suñer
Metodologia ApS en el marc del Servei ComunitariMetodologia ApS en el marc del Servei Comunitari
Metodologia ApS en el marc del Servei Comunitari
Roser Batlle Suñer1.5K views
Guia per impulsar la Governança Democràtica a les organitzacions del Tercer S... by Asociación SIENA
Guia per impulsar la Governança Democràtica a les organitzacions del Tercer S...Guia per impulsar la Governança Democràtica a les organitzacions del Tercer S...
Guia per impulsar la Governança Democràtica a les organitzacions del Tercer S...
Presentació Comissió Ètica i Codi Ètic Plataforma Educativa - III Congrés Ter... by Plataforma Educativa
Presentació Comissió Ètica i Codi Ètic Plataforma Educativa - III Congrés Ter...Presentació Comissió Ètica i Codi Ètic Plataforma Educativa - III Congrés Ter...
Presentació Comissió Ètica i Codi Ètic Plataforma Educativa - III Congrés Ter...
UpSocial 2011_2015_cat by UpSocial
UpSocial 2011_2015_catUpSocial 2011_2015_cat
UpSocial 2011_2015_cat
UpSocial2.6K views
METODOLOGIA ASP PEL PROJECTE PINT by pintbir
METODOLOGIA ASP PEL PROJECTE PINTMETODOLOGIA ASP PEL PROJECTE PINT
METODOLOGIA ASP PEL PROJECTE PINT
pintbir641 views
Fòrum oportunitats presentació global by AjuntamentOlot
Fòrum oportunitats presentació globalFòrum oportunitats presentació global
Fòrum oportunitats presentació global
AjuntamentOlot778 views
Pla de Formació interna en drets humans i interculturalitat: Informe d'execució by Ajuntament de Barcelona
Pla de Formació interna en drets humans i interculturalitat: Informe d'execucióPla de Formació interna en drets humans i interculturalitat: Informe d'execució
Pla de Formació interna en drets humans i interculturalitat: Informe d'execució
Presentació Jornada Omnia 09 (vs1) by Xarxa Òmnia
Presentació Jornada Omnia 09 (vs1)Presentació Jornada Omnia 09 (vs1)
Presentació Jornada Omnia 09 (vs1)
Xarxa Òmnia423 views

More from Plataforma Educativa

Projecte "In Situ" de la Fundació Resilis by
Projecte "In Situ" de la Fundació ResilisProjecte "In Situ" de la Fundació Resilis
Projecte "In Situ" de la Fundació ResilisPlataforma Educativa
774 views27 slides
Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012 by
Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012
Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012Plataforma Educativa
516 views10 slides
La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb... by
La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb...La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb...
La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb...Plataforma Educativa
458 views10 slides
Premis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria Figueras by
Premis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria FiguerasPremis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria Figueras
Premis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria FiguerasPlataforma Educativa
3K views10 slides
Presentació projecte "Dóna valor als teus residus". Plataforma Educativa. 2011 by
Presentació projecte "Dóna valor als teus residus". Plataforma Educativa. 2011Presentació projecte "Dóna valor als teus residus". Plataforma Educativa. 2011
Presentació projecte "Dóna valor als teus residus". Plataforma Educativa. 2011Plataforma Educativa
1.9K views19 slides
Repensar! per @RogerCasero de @PlatEducativa a #ideesdefutur 30 novembre 2011 by
Repensar! per @RogerCasero de @PlatEducativa a #ideesdefutur 30 novembre 2011Repensar! per @RogerCasero de @PlatEducativa a #ideesdefutur 30 novembre 2011
Repensar! per @RogerCasero de @PlatEducativa a #ideesdefutur 30 novembre 2011Plataforma Educativa
594 views10 slides

More from Plataforma Educativa(17)

Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012 by Plataforma Educativa
Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012
Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012
La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb... by Plataforma Educativa
La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb...La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb...
La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb...
Premis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria Figueras by Plataforma Educativa
Premis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria FiguerasPremis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria Figueras
Premis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria Figueras
Presentació projecte "Dóna valor als teus residus". Plataforma Educativa. 2011 by Plataforma Educativa
Presentació projecte "Dóna valor als teus residus". Plataforma Educativa. 2011Presentació projecte "Dóna valor als teus residus". Plataforma Educativa. 2011
Presentació projecte "Dóna valor als teus residus". Plataforma Educativa. 2011
Repensar! per @RogerCasero de @PlatEducativa a #ideesdefutur 30 novembre 2011 by Plataforma Educativa
Repensar! per @RogerCasero de @PlatEducativa a #ideesdefutur 30 novembre 2011Repensar! per @RogerCasero de @PlatEducativa a #ideesdefutur 30 novembre 2011
Repensar! per @RogerCasero de @PlatEducativa a #ideesdefutur 30 novembre 2011
Pla de Formació Interna de Plataforma Educativa. Curs 2011/2012 by Plataforma Educativa
Pla de Formació Interna de Plataforma Educativa. Curs 2011/2012Pla de Formació Interna de Plataforma Educativa. Curs 2011/2012
Pla de Formació Interna de Plataforma Educativa. Curs 2011/2012
Presentació El Cigne Rostit- III Congrés Tercer Sector Social març2011 by Plataforma Educativa
Presentació El Cigne Rostit- III Congrés Tercer Sector Social març2011Presentació El Cigne Rostit- III Congrés Tercer Sector Social març2011
Presentació El Cigne Rostit- III Congrés Tercer Sector Social març2011
Presentació Programa intercanvi entre CRAEs europeus - III Congrés Tercer Sec... by Plataforma Educativa
Presentació Programa intercanvi entre CRAEs europeus - III Congrés Tercer Sec...Presentació Programa intercanvi entre CRAEs europeus - III Congrés Tercer Sec...
Presentació Programa intercanvi entre CRAEs europeus - III Congrés Tercer Sec...
Presentació Programa Autonomia per a Menors Immigrants no Acompanyats FICE 20... by Plataforma Educativa
Presentació Programa Autonomia per a Menors Immigrants no Acompanyats FICE 20...Presentació Programa Autonomia per a Menors Immigrants no Acompanyats FICE 20...
Presentació Programa Autonomia per a Menors Immigrants no Acompanyats FICE 20...
Reforma laboral 2010_Gestió Girona-Incorpora Girona 18nov10 by Plataforma Educativa
Reforma laboral 2010_Gestió Girona-Incorpora Girona 18nov10Reforma laboral 2010_Gestió Girona-Incorpora Girona 18nov10
Reforma laboral 2010_Gestió Girona-Incorpora Girona 18nov10
Presentació Incorpora Girona Jornada F Pimec - Incorpora - Apostant per l'èxi... by Plataforma Educativa
Presentació Incorpora Girona Jornada F Pimec - Incorpora - Apostant per l'èxi...Presentació Incorpora Girona Jornada F Pimec - Incorpora - Apostant per l'èxi...
Presentació Incorpora Girona Jornada F Pimec - Incorpora - Apostant per l'èxi...
Tema 7: metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010 by Plataforma Educativa
Tema 7: metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010Tema 7: metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010
Tema 7: metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010
Tema 7 metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010 by Plataforma Educativa
Tema 7 metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010Tema 7 metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010
Tema 7 metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010
Presentació Incorpora Girona - Educació Social - UdG 13 Maig 2010 by Plataforma Educativa
Presentació Incorpora Girona - Educació Social - UdG 13 Maig 2010Presentació Incorpora Girona - Educació Social - UdG 13 Maig 2010
Presentació Incorpora Girona - Educació Social - UdG 13 Maig 2010

Responsabilitat Social FPE oct2010

 • 1. acció vers les persones i entitats El nostre compromís vers la Responsabilitat Social 1ª Setmana de la RSC a Catalunya
 • 2. acció vers les persones i entitats La RS de cada dia: 4 vectors d'acció Índex: • Fundació Plataforma Educativa, una entitat del grup Plataforma Educativa • Fundació Plataforma Educativa davant la RSC • 4 vectors d’acció de Responsabilitat Social – Codi Ètic – Pla d’Igualtat – Beneficis socials per a les persones treballadores – Mesures mediambientals a l’oficina
 • 3. acció vers les persones i entitats FPE, una entitat del grup Plataforma Educativa • Fundació Plataforma Educativa (FPE) té els seus orígens en l’Associació Plataforma Educativa 3 Esses. • FPE és una entitat sense afany de lucre, que es dedica a l’activitat d’educació social des de 1994. Té afectat el seu patrimoni a la realització de fins d’interès general, en el camp de l’acció social vers les persones, principalment en risc d’exclusió, i estableix acords de col·laboració amb entitats anàlogues amb les quals poder desenvolupar un treball conjunt. • L’any 2002, es pren la decisió de transformar l’associació en fundació, data a partir de la qual passa a estar dirigida per un patronat de 12 persones.
 • 4. acció vers les persones i entitats FPE, una entitat del grup Plataforma Educativa FPE dins el grup Plataforma Educativa
 • 5. acció vers les persones i entitats Fundació Plataforma Educativa davant la RSC • Participació al programa RSE.PIME del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració del Consell General de Cambres. – Suport en la implantació de la Responsabilitat Social de FPE • Valor COMPROMÍS dels valors institucionals: – Volem ser una entitat ètica, professional i respectuosa amb les persones i el medi ambient. • Valor JUSTÍCIA dels valors institucionals: – Creiem en la possibilitat de viure en un món més just, treballant amb responsabilitat,fomentant la qualitat de vida i la igualtat social
 • 6. acció vers les persones i entitats 4 vectors d’acció de Responsabilitat Social • La RS de cada dia: 4 vectors d’acció de FPE – Codi Ètic – Pla d’Igualtat – Beneficis socials per a les persones treballadores – Mesures mediambientals a l’oficina • Des de la nostra entitat volem mostrar quatre accions que contribueixen, cada una per separat i la suma de totes elles, a viure la RS com un fet quotidià, impregnat a la "cultura corporativa" de la nostra entitat i grups d’entitats.
 • 7. acció vers les persones i entitats 4 vectors d’acció de Responsabilitat Social: Codi Ètic (I) • Concebem el Codi Ètic com el resultat d’un procés obert i permanent, que detecta els aspectes èticament rellevants de la nostra activitat professional, fomentant la deliberació entre totes les persones afectades, i que recull les orientacions sobre la manera d’abordar-los • El Codi Ètic Codi Ètic recull i ordena les temàtiques èticament controvertides que han fet arribar els professionals de les entitats a la Comissió de redacció
 • 8. acció vers les persones i entitats 4 vectors d’acció de Responsabilitat Social: Codi Ètic (II) • Procés d’elaboració: – Assessorament per part de l’Observatori d’Ètica Aplicada en la Intervenció Social – Creació de la comissió inicial redactora del Codi Ètic, formada per representants dels diferents àmbits del grup d’entitats de Plataforma Educativa – Redacció del Codi Ètic i aprovació per part del Patronat – Creació de la Comissió Ètica de Plataforma Educativa, composada per persones treballadores de les pròpies entitats del grup de diferents categories professionals (directiu, tècnic, educatiu, administratiu, de producció i de serveis) • La seva funció és la de ser l’òrgan facilitador de la conciliació ètica de l’organització per formular accions de millora, correctives, preventives, formatives i comunicatives – Creació de grups d’anàlisi i discussió dels conflictes i dilemes ètics concrets plantejats a la comissió, que tenen per encàrrec fer una recomanació d’intervenció a la Comissió Ètica per a ser incorporada al Codi Ètic
 • 9. acció vers les persones i entitats 4 vectors d’acció de Responsabilitat Social: Pla d’Igualtat (I) • FPE implantem, des de finals de l’any 2009, el Pla d’Igualtat, donant forma així al nostre compromís de no perdre, sinó reforçar, la perspectiva de gènere en el sí de la nostra entitat, alhora que reforçant el foment de la igualtat. • Accions: – Creació de l’Agent d’Igualtat – Creació Comissió d’Igualtat – Creació i difusió del protocol contra l’assetjament sexual o per raó de sexe
 • 10. acció vers les persones i entitats 4 vectors d’acció de Responsabilitat Social: Pla d’Igualtat (II) • Funcions de l’agent d’Igualtat: – Aclarir els dubtes que puguin sorgir sobre l’aplicació de les mesures d’igualtat. – Recopilar, pel posterior trasllat a la Comissió, els suggeriments i iniciatives que puguin sorgir de la plantilla respecte aquest tema. – Traslladar a la Comissió totes les incidències que precisin de la seva intervenció. – Dinamitzar els treballs de la Comissió. – Fomentar la formació de les persones amb responsabilitats en la organització d’actes públics, publicitat, retolació i impresos, sobre l’ús de llenguatge igualitari. • Funcions de la Comissió d’Igualtat: – Realitzar un seguiment del compliment i desenvolupament de les mesures previstes a l’Acord d’Igualtat que es signi properament. – Promoure el principi d’igualtat i no discriminació, i el seguiment de l’aplicació de les mesures legals que s’estableixin per a fomentar la igualtat. – Conèixer les denúncies que tinguin lloc de conformitat amb el procediment establert sobre temes d’assetjament sexual.
 • 11. acció vers les persones i entitats 4 vectors d’acció de RS: Beneficis Socials (I) • Beneficis Socials per les persones treballadores – Signatura de Convenis de col·laboració amb diferents comerços i proveïdors/res per oferir descomptes en productes i serveis – Implantació d'un horari flexible d'entrada i sortida – La plantilla pot fraccionar les vacances en quatre periodes – Es pot reduir i flexibilitzar l'horari per maternitat i per paternitat – Cada persona treballadora disposa d'un compte de correu per poder ser informat de qualsevol aspecte de l'entitat – Es prioritza programar totes les reunions al matí – Existeix una bossa d'hores
 • 12. acció vers les persones i entitats 4 vectors d’acció de RS: Beneficis Socials (II) • Beneficis Socials per les persones treballadores – Es disposa d'un protocol de prevenció denúcia i sanció de l'assetjament sexual o per raó de sexe – Es disposa d'un pla de formació per a tota la plantilla – Es disposa d'una bústia de suggeriments – Anualment, es crea el concurs de beques extraordinàries per a totes les persones treballadores – Es disposa d'un office per a tota la plantilla – S'ofereix anualment a tota la plantilla, una revisió mèdica gratuïta
 • 13. acció vers les persones i entitats 4 vectors d’acció de RS: Mesures mediambientals (I) • Elaborarem del Manual de Bones Pràtiques Mediambientals a l’Oficina
 • 14. acció vers les persones i entitats 4 vectors d’acció de RS: Mesures mediambientals (II) • Col·laborem en la confecció d’una Guia de Bones Pràtiques Ambientals a l’oficina, editat pel Consell Comarcal del Gironès i amb la col·laboració d’altres 4 entitats. • Realitzem activitats de formació i sensibilització a la totalitat de la plantilla, • Apliquem les 4 R: – Reduïr – Reutilitzar – Reciclar – Repensar
 • 15. acció vers les persones i entitats 4 vectors d’acció de RS: Mesures mediambientals (III) • Mesures per reduir els impactes ambientals negatius a l’oficina: – Aigua: reductors de cabal d’aigua, aprofitament d’aigües grises a l’oficina, instal·lació d’aixetes monocomandaments – Energia: instal·lació de sensors de presència a l’oficina, grans obertures per captar la llum natural – Residus: sostre de l’oficina fet amb restes de fusta reciclada, muntatge de l’oficina a base de mòduls desmuntables els quals no generen residus de runa en el futur, recollida selectiva de residus, recollida d’olis i piles de les llars de les persones treballadores... Ús d’un sistema de ventilació passiva amb un intercanviador d'aire
 • 16. acció vers les persones i entitats El nostre compromís vers la Responsabilitat Social Avui, podem dir que ens sentim satisfets perquè la fundació s’ha implicat i ha pres el compromís ferm, impulsant mesures de responsabilitat social, de sostenibilitat i respecte mediambiental, de conciliació professional i personal; s’ha treballat en l’elaboració del codi ètic, en el pla de participació, en el protocol de prevenció i contra l’assetjament sexual o per raó de sexe i el pla d’igualtat d’oportunitats. En l’ànim de contribuir a la millora de les condicions de treball i la satisfacció del personal, l’entitat ha elaborat un pla de millores i de beneficis socials. Anna M. Suñer i Damon Presidenta Fundació Plataforma Educativa
 • 17. acció vers les persones i entitats El nostre compromís vers la Responsabilitat Social Per a més informació: Departament Qualitat, Medi Ambient i RSC de Plataforma Educativa rsc@plataformaeducativa.org 972 40 54 54