Presentació projecte "Dóna valor als teus residus". Plataforma Educativa. 2011

Plataforma Educativa
Plataforma EducativaPlataforma Educativa
acció vers
les persones i entitats      PROJECTE
 DÓNA VALOR ALS TEUS RESIDUS
INTRODUCCIÓ

•  El projecte està orientat a la creació d’una major consciència de respecte i implicació
  personal en la reutilització, recuperació i reciclatge de tot tipus de material.
•  Tenim la col·laboració de:

•  El canvi climàtic ens envolta i som protagonistes. És el resultat directe del nostre
  comportament individual i de grup, un reflex de les pràctiques quotidianes, com ara la
  gestió dels nostres residus.
•  El motor de canvi d’aquestes pràctiques està dins de cadascú de nosaltres, tots i totes
  som agents pel canvi.
•  Formació, informació, sensibilització i comunicació, són components sense els quals no
  seria possible incidir directament en les actuacions de la vida quotidiana de la
  ciutadania.
•  La formació combinada i sobretot l’aprenentatge en línia afavoreix una comunicació
  directa i eficient amb persones, sobretot estudiants, d’edats 12-35 anys, sectors de la
  població amb gran habilitat per les noves tecnologies. Aquesta franja d’edat és prioritària
  ja que són el futur de la nostra població, a la qual cal incidir de manera més intensa.


                                          acció vers
                                          les persones i entitats
OBJECTIUS GENERALS DEL PROJECTE


• Minimitzar i reduir residus, allargant la vida dels nostres
 béns.
• Potenciar accions individuals relatives al canvi d’hàbits i
 actituds a la vida quotidiana, en aquest àmbit.
• Implicar al major nombre de persones beneficiàries
 d’aquesta formació, a través de la difusió i aprofitant un
 efecte dominó en els nostres cercles familiars, laborals i
 socials.
• Difondre i fomentar la reutilització i/o reparació de
 materials, i la recollida selectiva per tal de revaloritzar els
 residus.

                             acció vers
                             les persones i entitats
OBJECTIUS ESPECÍFICS


• Dissenyar, crear i implementar una plana web sobre temes
 medi ambientals, que serveixi per fer difusió de continguts i
 pràctiques medi ambientalment positives, i dissenyar i
 produir nou material divulgatiu personalitzat.
• Analitzar la situació actual referent a residus.
• Divulgar aquest anàlisi entre les persones beneficiàries
 directes i indirectes.
• Elaborar propostes de millora i aplicar soluciones concretes
 que redueixen la generació de residus.
• Fer seguiment continu de les actuacions i canvi d’hàbits de
 les persones participants.

                            acció vers
                            les persones i entitats
ACCIONS PREVISTES


•  S’ha creat un comissió de treball pel desplegament transversal del
  projecte, aquest serà qui decidirà actuacions, llocs, calendari.
•  Anàlisi previ de l’impacte medi ambiental dels teus hàbits actuals.
•  Proposar possibles accions per a canviar hàbits personals actuals que
  perjudiquen al medi ambient.
•  Creació de petites exposicions en els diferents Centres de treball, sobre
  com reutilitzar i reduir residus. Es faran tallers de joguines reciclades,
  taller de paper reciclat, taller de sabó ecològic ( amb adaptacions
  segons edat i capacitats)
•  Concurs i exposició de les materials elaborats durant els tallers.
•  Visites organitzades a plantes de reciclatge i abocadors
•  Les actuacions s’han de desenvolupar des de finals de maig fins a
  finals de gener de 2012.
                                  acció vers
                                  les persones i entitats
MATERIALS EXISTENTS
           acció vers
           les persones i entitats
MATERIALS EXISTENTS
           acció vers
           les persones i entitats
Abast de l’enquesta


• Per tal de fer una avaluació d’en quin moment estaven els serveis del Grup
 Plataforma vam elaborar un enquesta que van respondre els següents serveis:
     Fundació Resilis       Fundació ASTRES        Gentis     Àrea administrativa
                                              grup PE

   •CRAE Pla de la Selva     •Residència Can Font     •Minuts Menuts    •Oficines
   •CRAE Sobrequès        •Llar residència Sant Ponç
   •CRAE Salt          •Servei de suport a
   •CRAE Espurna         l’autonomia
   •CRAE Ball de Cavallets    •Centre ocupacional Girona
   •CRAE Lo Carrilet
   •CREI El Pedrenyal
   •CREI el Guaret
   •C.A Mas Garriga
   •U.F.A Sant Daniel
   •Servei de promoció de
   l’autonomia i l’emancipació

   •TOTAL : 144 persones     TOTAL: 130 persones     •TOTAL: 12 infants  •TOTAL: 41 persones
   usuàries + treballadors    usuàries + treballadors   + treballadors
                                                 acció vers
                                                 les persones i entitats
RESULTAT DE L’ENQUESTA

Forma part de la programació
les activitats de reciclatge i  Tot i no formar-ne part, es
reutilització?          duen a terme?
                            acció vers
                            les persones i entitats
RESULTATS DE L’ENQUESTA (RECICLATGE)Separeu el paper i el cartró?  Separeu el plàstic?
                           acció vers
                           les persones i entitats
RESULTATS DE L’ENQUESTA


             Separeu els residus
Separeu el vidre?     orgànics?
                        acció vers
                        les persones i entitats
RESULTATS DE L’ENQUESTA

             Teniu en compte les mesures
             de conducció ecològica i
Separeu l’oli usat?    manteniment dels vehicles?
                       acció vers
                       les persones i entitats
RESULTAT DE L’ENQUESTA

Teniu en compte mesures   Es realitzen talles informatius
d'estalvi energètic? (   i formatius al personal i a les
dossificadors d'aigua...)  persones ateses?
                         acció vers
                         les persones i entitats
RESULTATS DE L’ENQUESTA (REUTILITZACIÓ)


              Reutilitzeu els llibres
 Reutilitzeu el paper?   escolars?
                           acció vers
                           les persones i entitats
RESULTATS DE L’ENQUESTA (REUTILITZACIÓ)


 Elaboreu manualitats o altres  Utilitzeu les aigües grises per
 estris partint de residus?   altres usos?
                             acció vers
                             les persones i entitats
PROPOSTES DE TALLERS


pels professionals
• Tallers de reutilització: Com puc reutilitzar això?
• Taller d’organització de la gestió de residus ( com plantejar-la, a nivell logístic,
  en un espai on hi ha diversos serveis i estances)
• Taller de mesures d’estalvi energètic, sobretot a nivell de conducció.
• Crec que algun/a tècnic/a hauria de venir per conèixer les particularitats del
  servei cap a on hem d’orientar les accions formatives i/o de conscienciació.
• Taller de compostatge i reutilització en horticultura
per les persones que atenem
• Visitar una planta de reciclatge.
• Perquè reciclar? Què passa si no es recicla?
• La importància de reciclar i de reutilitztar.
• Taller de reutilització de menjar, roba, paper, oli usat ( elaborar sabó) joguines
  amb material reciclat.

                                      acció vers
                                      les persones i entitats
PERQUÈ US HO HEM PRESENTAT?


• L’objectiu de l’enquesta i de la posada en comú del
 projecte, és consolidar un seguit d’actuacions que venen
 definides per la nostra política en matèria mediambiental i
 en valors.
• Aconseguir que pugui esdevenir un projecte estable en el
 temps, que permeti crear i compartir coneixement entre
 els professionals (borsa d’experts), i evolucionar de forma
 transversal dins l’organització (connexions amb el concurs
 de dibuix, beques extraordinàries exposicions, RSC
 empreses....


                           acció vers
                           les persones i entitats
SEGUIMENT DEL PROJECTE
• Aquest projecte ens ha animat a crear el bloc “Dona valor als
 teus residus”, on es recopilen algunes de les accions i activitats
 que s’han fet en el marc del projecte. Es preveu que finalitzat el
 projecte el bloc segueixi actiu oferint informació sobre temes de
 medi ambient i sostenibilitat.
  http://donavaloralsteusresidus.wordpress.com/
• D’altra banda també hem creat el perfil @qu4tre_R a Twitter:
 https://twitter.com/#!/qu4tre_R

                              acció vers
                              les persones i entitats
Moltes gràcies per la
                         vostra atenció        acció vers
     les persones i entitats           PROJECTE
      DÓNA VALOR ALS TEUS RESIDUS
        Més informació a:
http://donavaloralsteusresidus.wordpress.com
1 of 19

Recommended

Acciónatura by
AcciónaturaAcciónatura
AcciónaturaXVAC
147 views10 slides
Presentació08 09sensevídeo by
Presentació08 09sensevídeoPresentació08 09sensevídeo
Presentació08 09sensevídeoRaul Galvez
177 views28 slides
Tendències d'ecodisseny a Catalunya by
Tendències d'ecodisseny a Catalunya Tendències d'ecodisseny a Catalunya
Tendències d'ecodisseny a Catalunya Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
397 views46 slides
Cloenda SABA 09-10 by
Cloenda SABA 09-10Cloenda SABA 09-10
Cloenda SABA 09-10cynthiadjr
406 views55 slides
El projecte Ciència ciutadana i natura #CiènciaCiutadaNAT by
El projecte Ciència ciutadana i natura #CiènciaCiutadaNATEl projecte Ciència ciutadana i natura #CiènciaCiutadaNAT
El projecte Ciència ciutadana i natura #CiènciaCiutadaNATMedi Ambient. Generalitat de Catalunya
318 views13 slides
Aigua i salut by
Aigua i salutAigua i salut
Aigua i salutMargarita Serra
513 views17 slides

More Related Content

Viewers also liked

Reciclatge by
ReciclatgeReciclatge
ReciclatgeDani14Mut
1.2K views8 slides
Cartells del Reciclatge per l'aula by
Cartells del Reciclatge per l'aulaCartells del Reciclatge per l'aula
Cartells del Reciclatge per l'aulaEnric Coll Vilella
5K views6 slides
Les 3 R by
Les 3 RLes 3 R
Les 3 Rlborrasborras
7.1K views6 slides
Les tres r by
Les tres rLes tres r
Les tres rGerard Fusté Gabernet
2.4K views21 slides
Fem Un Projecte by
Fem Un ProjecteFem Un Projecte
Fem Un ProjecteÀngels Miret Rial
3K views28 slides
El Reciclatge by
El ReciclatgeEl Reciclatge
El ReciclatgeNati
3K views11 slides

Similar to Presentació projecte "Dóna valor als teus residus". Plataforma Educativa. 2011

Acciónatura by
AcciónaturaAcciónatura
AcciónaturaXVAC
196 views10 slides
Presentacio Recuper@rt by
Presentacio Recuper@rtPresentacio Recuper@rt
Presentacio Recuper@rtRecursos, empresa d'inserció SL
176 views9 slides
2a Conferència Tècnica sobre els programes de crisi de Creu Roja. Grups de Tr... by
2a Conferència Tècnica sobre els programes de crisi de Creu Roja. Grups de Tr...2a Conferència Tècnica sobre els programes de crisi de Creu Roja. Grups de Tr...
2a Conferència Tècnica sobre els programes de crisi de Creu Roja. Grups de Tr...Creu Roja a Catalunya
659 views4 slides
Sessió 3 by
Sessió 3Sessió 3
Sessió 3Josepa Roca
201 views15 slides
Ppt escoles verdes (1) by
Ppt escoles verdes (1)Ppt escoles verdes (1)
Ppt escoles verdes (1)mosansar
328 views14 slides
Ppt escoles verdes mod by
Ppt escoles verdes modPpt escoles verdes mod
Ppt escoles verdes modmosansar
1.8K views23 slides

Similar to Presentació projecte "Dóna valor als teus residus". Plataforma Educativa. 2011(20)

Acciónatura by XVAC
AcciónaturaAcciónatura
Acciónatura
XVAC196 views
2a Conferència Tècnica sobre els programes de crisi de Creu Roja. Grups de Tr... by Creu Roja a Catalunya
2a Conferència Tècnica sobre els programes de crisi de Creu Roja. Grups de Tr...2a Conferència Tècnica sobre els programes de crisi de Creu Roja. Grups de Tr...
2a Conferència Tècnica sobre els programes de crisi de Creu Roja. Grups de Tr...
Ppt escoles verdes (1) by mosansar
Ppt escoles verdes (1)Ppt escoles verdes (1)
Ppt escoles verdes (1)
mosansar328 views
Ppt escoles verdes mod by mosansar
Ppt escoles verdes modPpt escoles verdes mod
Ppt escoles verdes mod
mosansar1.8K views
SABA 2008-09 by À. Baldó
SABA 2008-09SABA 2008-09
SABA 2008-09
À. Baldó542 views
55 by Núria
5555
55
Núria 448 views
Presentació del GOB Menorca by GOB Menorca
Presentació del GOB MenorcaPresentació del GOB Menorca
Presentació del GOB Menorca
GOB Menorca233 views
26/11/2010 JORNADA PREVENCIÓ DE RESIDUS (EDUSOST), Anna González by Pojecte Life COR
26/11/2010 JORNADA PREVENCIÓ DE RESIDUS (EDUSOST), Anna González26/11/2010 JORNADA PREVENCIÓ DE RESIDUS (EDUSOST), Anna González
26/11/2010 JORNADA PREVENCIÓ DE RESIDUS (EDUSOST), Anna González
Pojecte Life COR 197 views
Repensar! Presentació de @PlatEducativa a #ideesdefutur by Roger Casero Gumbau
Repensar! Presentació de @PlatEducativa a #ideesdefuturRepensar! Presentació de @PlatEducativa a #ideesdefutur
Repensar! Presentació de @PlatEducativa a #ideesdefutur
Repensar! per @RogerCasero de @PlatEducativa a #ideesdefutur 30 novembre 2011 by Plataforma Educativa
Repensar! per @RogerCasero de @PlatEducativa a #ideesdefutur 30 novembre 2011Repensar! per @RogerCasero de @PlatEducativa a #ideesdefutur 30 novembre 2011
Repensar! per @RogerCasero de @PlatEducativa a #ideesdefutur 30 novembre 2011
Associació Hàbitats by XVAC
Associació HàbitatsAssociació Hàbitats
Associació Hàbitats
XVAC284 views
Associació Hàbitats by XVAC
Associació HàbitatsAssociació Hàbitats
Associació Hàbitats
XVAC132 views

More from Plataforma Educativa

Projecte "In Situ" de la Fundació Resilis by
Projecte "In Situ" de la Fundació ResilisProjecte "In Situ" de la Fundació Resilis
Projecte "In Situ" de la Fundació ResilisPlataforma Educativa
774 views27 slides
Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012 by
Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012
Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012Plataforma Educativa
516 views10 slides
La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb... by
La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb...La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb...
La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb...Plataforma Educativa
458 views10 slides
Premis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria Figueras by
Premis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria FiguerasPremis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria Figueras
Premis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria FiguerasPlataforma Educativa
3K views10 slides
Pla de Formació Interna de Plataforma Educativa. Curs 2011/2012 by
Pla de Formació Interna de Plataforma Educativa. Curs 2011/2012Pla de Formació Interna de Plataforma Educativa. Curs 2011/2012
Pla de Formació Interna de Plataforma Educativa. Curs 2011/2012Plataforma Educativa
598 views26 slides
Habilitats digitals - Eines web PE 2011 by
Habilitats digitals - Eines web PE 2011Habilitats digitals - Eines web PE 2011
Habilitats digitals - Eines web PE 2011Plataforma Educativa
408 views32 slides

More from Plataforma Educativa(17)

Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012 by Plataforma Educativa
Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012
Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012
La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb... by Plataforma Educativa
La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb...La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb...
La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb...
Premis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria Figueras by Plataforma Educativa
Premis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria FiguerasPremis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria Figueras
Premis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria Figueras
Pla de Formació Interna de Plataforma Educativa. Curs 2011/2012 by Plataforma Educativa
Pla de Formació Interna de Plataforma Educativa. Curs 2011/2012Pla de Formació Interna de Plataforma Educativa. Curs 2011/2012
Pla de Formació Interna de Plataforma Educativa. Curs 2011/2012
Presentació El Cigne Rostit- III Congrés Tercer Sector Social març2011 by Plataforma Educativa
Presentació El Cigne Rostit- III Congrés Tercer Sector Social març2011Presentació El Cigne Rostit- III Congrés Tercer Sector Social març2011
Presentació El Cigne Rostit- III Congrés Tercer Sector Social març2011
Presentació Comissió Ètica i Codi Ètic Plataforma Educativa - III Congrés Ter... by Plataforma Educativa
Presentació Comissió Ètica i Codi Ètic Plataforma Educativa - III Congrés Ter...Presentació Comissió Ètica i Codi Ètic Plataforma Educativa - III Congrés Ter...
Presentació Comissió Ètica i Codi Ètic Plataforma Educativa - III Congrés Ter...
Presentació Programa intercanvi entre CRAEs europeus - III Congrés Tercer Sec... by Plataforma Educativa
Presentació Programa intercanvi entre CRAEs europeus - III Congrés Tercer Sec...Presentació Programa intercanvi entre CRAEs europeus - III Congrés Tercer Sec...
Presentació Programa intercanvi entre CRAEs europeus - III Congrés Tercer Sec...
Presentació Programa Autonomia per a Menors Immigrants no Acompanyats FICE 20... by Plataforma Educativa
Presentació Programa Autonomia per a Menors Immigrants no Acompanyats FICE 20...Presentació Programa Autonomia per a Menors Immigrants no Acompanyats FICE 20...
Presentació Programa Autonomia per a Menors Immigrants no Acompanyats FICE 20...
Reforma laboral 2010_Gestió Girona-Incorpora Girona 18nov10 by Plataforma Educativa
Reforma laboral 2010_Gestió Girona-Incorpora Girona 18nov10Reforma laboral 2010_Gestió Girona-Incorpora Girona 18nov10
Reforma laboral 2010_Gestió Girona-Incorpora Girona 18nov10
Presentació Incorpora Girona Jornada F Pimec - Incorpora - Apostant per l'èxi... by Plataforma Educativa
Presentació Incorpora Girona Jornada F Pimec - Incorpora - Apostant per l'èxi...Presentació Incorpora Girona Jornada F Pimec - Incorpora - Apostant per l'èxi...
Presentació Incorpora Girona Jornada F Pimec - Incorpora - Apostant per l'èxi...
Tema 7: metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010 by Plataforma Educativa
Tema 7: metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010Tema 7: metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010
Tema 7: metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010
Tema 7 metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010 by Plataforma Educativa
Tema 7 metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010Tema 7 metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010
Tema 7 metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010
Presentació Incorpora Girona - Educació Social - UdG 13 Maig 2010 by Plataforma Educativa
Presentació Incorpora Girona - Educació Social - UdG 13 Maig 2010Presentació Incorpora Girona - Educació Social - UdG 13 Maig 2010
Presentació Incorpora Girona - Educació Social - UdG 13 Maig 2010

Recently uploaded

RECORDAR.pptx by
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 views19 slides
PGA 23-24 by
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 views48 slides
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt by
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
89 views22 slides
Notícies de la setmana.pdf by
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
58 views4 slides
ELECTRÒNICA ANALÒGICA by
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 views98 slides
Avaluar competències sl.pptx by
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
9 views37 slides

Recently uploaded(8)

Presentació projecte "Dóna valor als teus residus". Plataforma Educativa. 2011

 • 1. acció vers les persones i entitats PROJECTE DÓNA VALOR ALS TEUS RESIDUS
 • 2. INTRODUCCIÓ • El projecte està orientat a la creació d’una major consciència de respecte i implicació personal en la reutilització, recuperació i reciclatge de tot tipus de material. • Tenim la col·laboració de: • El canvi climàtic ens envolta i som protagonistes. És el resultat directe del nostre comportament individual i de grup, un reflex de les pràctiques quotidianes, com ara la gestió dels nostres residus. • El motor de canvi d’aquestes pràctiques està dins de cadascú de nosaltres, tots i totes som agents pel canvi. • Formació, informació, sensibilització i comunicació, són components sense els quals no seria possible incidir directament en les actuacions de la vida quotidiana de la ciutadania. • La formació combinada i sobretot l’aprenentatge en línia afavoreix una comunicació directa i eficient amb persones, sobretot estudiants, d’edats 12-35 anys, sectors de la població amb gran habilitat per les noves tecnologies. Aquesta franja d’edat és prioritària ja que són el futur de la nostra població, a la qual cal incidir de manera més intensa. acció vers les persones i entitats
 • 3. OBJECTIUS GENERALS DEL PROJECTE • Minimitzar i reduir residus, allargant la vida dels nostres béns. • Potenciar accions individuals relatives al canvi d’hàbits i actituds a la vida quotidiana, en aquest àmbit. • Implicar al major nombre de persones beneficiàries d’aquesta formació, a través de la difusió i aprofitant un efecte dominó en els nostres cercles familiars, laborals i socials. • Difondre i fomentar la reutilització i/o reparació de materials, i la recollida selectiva per tal de revaloritzar els residus. acció vers les persones i entitats
 • 4. OBJECTIUS ESPECÍFICS • Dissenyar, crear i implementar una plana web sobre temes medi ambientals, que serveixi per fer difusió de continguts i pràctiques medi ambientalment positives, i dissenyar i produir nou material divulgatiu personalitzat. • Analitzar la situació actual referent a residus. • Divulgar aquest anàlisi entre les persones beneficiàries directes i indirectes. • Elaborar propostes de millora i aplicar soluciones concretes que redueixen la generació de residus. • Fer seguiment continu de les actuacions i canvi d’hàbits de les persones participants. acció vers les persones i entitats
 • 5. ACCIONS PREVISTES • S’ha creat un comissió de treball pel desplegament transversal del projecte, aquest serà qui decidirà actuacions, llocs, calendari. • Anàlisi previ de l’impacte medi ambiental dels teus hàbits actuals. • Proposar possibles accions per a canviar hàbits personals actuals que perjudiquen al medi ambient. • Creació de petites exposicions en els diferents Centres de treball, sobre com reutilitzar i reduir residus. Es faran tallers de joguines reciclades, taller de paper reciclat, taller de sabó ecològic ( amb adaptacions segons edat i capacitats) • Concurs i exposició de les materials elaborats durant els tallers. • Visites organitzades a plantes de reciclatge i abocadors • Les actuacions s’han de desenvolupar des de finals de maig fins a finals de gener de 2012. acció vers les persones i entitats
 • 6. MATERIALS EXISTENTS acció vers les persones i entitats
 • 7. MATERIALS EXISTENTS acció vers les persones i entitats
 • 8. Abast de l’enquesta • Per tal de fer una avaluació d’en quin moment estaven els serveis del Grup Plataforma vam elaborar un enquesta que van respondre els següents serveis: Fundació Resilis Fundació ASTRES Gentis Àrea administrativa grup PE •CRAE Pla de la Selva •Residència Can Font •Minuts Menuts •Oficines •CRAE Sobrequès •Llar residència Sant Ponç •CRAE Salt •Servei de suport a •CRAE Espurna l’autonomia •CRAE Ball de Cavallets •Centre ocupacional Girona •CRAE Lo Carrilet •CREI El Pedrenyal •CREI el Guaret •C.A Mas Garriga •U.F.A Sant Daniel •Servei de promoció de l’autonomia i l’emancipació •TOTAL : 144 persones TOTAL: 130 persones •TOTAL: 12 infants •TOTAL: 41 persones usuàries + treballadors usuàries + treballadors + treballadors acció vers les persones i entitats
 • 9. RESULTAT DE L’ENQUESTA Forma part de la programació les activitats de reciclatge i Tot i no formar-ne part, es reutilització? duen a terme? acció vers les persones i entitats
 • 10. RESULTATS DE L’ENQUESTA (RECICLATGE) Separeu el paper i el cartró? Separeu el plàstic? acció vers les persones i entitats
 • 11. RESULTATS DE L’ENQUESTA Separeu els residus Separeu el vidre? orgànics? acció vers les persones i entitats
 • 12. RESULTATS DE L’ENQUESTA Teniu en compte les mesures de conducció ecològica i Separeu l’oli usat? manteniment dels vehicles? acció vers les persones i entitats
 • 13. RESULTAT DE L’ENQUESTA Teniu en compte mesures Es realitzen talles informatius d'estalvi energètic? ( i formatius al personal i a les dossificadors d'aigua...) persones ateses? acció vers les persones i entitats
 • 14. RESULTATS DE L’ENQUESTA (REUTILITZACIÓ) Reutilitzeu els llibres Reutilitzeu el paper? escolars? acció vers les persones i entitats
 • 15. RESULTATS DE L’ENQUESTA (REUTILITZACIÓ) Elaboreu manualitats o altres Utilitzeu les aigües grises per estris partint de residus? altres usos? acció vers les persones i entitats
 • 16. PROPOSTES DE TALLERS pels professionals • Tallers de reutilització: Com puc reutilitzar això? • Taller d’organització de la gestió de residus ( com plantejar-la, a nivell logístic, en un espai on hi ha diversos serveis i estances) • Taller de mesures d’estalvi energètic, sobretot a nivell de conducció. • Crec que algun/a tècnic/a hauria de venir per conèixer les particularitats del servei cap a on hem d’orientar les accions formatives i/o de conscienciació. • Taller de compostatge i reutilització en horticultura per les persones que atenem • Visitar una planta de reciclatge. • Perquè reciclar? Què passa si no es recicla? • La importància de reciclar i de reutilitztar. • Taller de reutilització de menjar, roba, paper, oli usat ( elaborar sabó) joguines amb material reciclat. acció vers les persones i entitats
 • 17. PERQUÈ US HO HEM PRESENTAT? • L’objectiu de l’enquesta i de la posada en comú del projecte, és consolidar un seguit d’actuacions que venen definides per la nostra política en matèria mediambiental i en valors. • Aconseguir que pugui esdevenir un projecte estable en el temps, que permeti crear i compartir coneixement entre els professionals (borsa d’experts), i evolucionar de forma transversal dins l’organització (connexions amb el concurs de dibuix, beques extraordinàries exposicions, RSC empreses.... acció vers les persones i entitats
 • 18. SEGUIMENT DEL PROJECTE • Aquest projecte ens ha animat a crear el bloc “Dona valor als teus residus”, on es recopilen algunes de les accions i activitats que s’han fet en el marc del projecte. Es preveu que finalitzat el projecte el bloc segueixi actiu oferint informació sobre temes de medi ambient i sostenibilitat. http://donavaloralsteusresidus.wordpress.com/ • D’altra banda també hem creat el perfil @qu4tre_R a Twitter: https://twitter.com/#!/qu4tre_R acció vers les persones i entitats
 • 19. Moltes gràcies per la vostra atenció acció vers les persones i entitats PROJECTE DÓNA VALOR ALS TEUS RESIDUS Més informació a: http://donavaloralsteusresidus.wordpress.com