SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Download to read offline
La prospecció empresarial en el marc del
        programa
Programes de transició de joves a la vida activa
        Educació social
          UdG

       dijous 13 de maig de 2010
Avui parlarem de…

 • Programa incorpora
 • incorpora Girona
 • Actors del programa incorpora
  – Clients
  – Beneficiaris
  – Tècnics inserció laboral
 • La prospecció empresarial
Programa incorpora
          Objectiu:
La inserció laboral a l’empresa de persones
  amb especials dificultats d’accés al món
   laboral com a mecanisme per evitar
        l’exclusió social


EMPRESES I                     ENTITATS SOCIALS
ENTITATS EMPRESARIALS                D’INTEGRACIÓ LABORAL

                  NEXE

     Incorpora és un model d’intermediació laboral basat en les
     necessitats del teixit SOCIAL i EMPRESARIAL que garanteixi
            una bona integració de la persona
Programa incorpora
Programa incorpora
 A nivell estatal.
 Xifres acumulades període 2006-2009*:

 16.107  Insercions
  4.058  Discapacitat
 12.049  Exclusió social
 44.133  Empreses informades
 22.320  Empreses visitades
  7.044  Empreses vinculades
   794  Convenis empreses

        A Catalunya durant el mateix període:
      3.849 Insercions - 1.358 Empreses vinculades

            (* fins a 1r trimestre de 2009)
incorpora Girona
incorpora Girona
 incorpora Girona en xifres
               Empreses  Empreses   Convenis nous
         Insercions
               visitades  vinculades   empreses

  2007     303     460     151       2
  2008     356     329     105       16
  2009     461     607     181       63
   2010
 (fins abril)
         130     120     63       20
Actors del programa incorpora
 Clients
 Empreses grans, mitjanes i petites
 Entitats empresarials

 Beneficiaris
 Persones amb discapacitats físiques, intel·lectuals i sensorials
 Persones amb malaltia mental
 Joves amb dificultats per accedir al primer treball
 Persones majors de 45 anys sense experiència laboral
 Persones immigrades
 Aturats de llarga durada
 Dones afectades per situacions de violència de gènere
Actors del programa incorpora
 Clients: què oferim?
 Incorpora, a través dels tècnics d’inserció laboral, ofereix un servei
    d'intermediació laboral que proporciona un suport integral que inclou
    totes les etapes del procés, des de la formació i la selecció fins a la pròpia
    incorporació de les persones:
 •   Assessorament sobre la normativa vigent en la contractació de treballadors
    i treballadores de diversos col·lectius fràgils
 •   Suport previ i seguiment de la contractació:
    - Selecció de perfils professionals.
    - Disseny i aplicació d'itineraris d'inserció personalitzats.
    - Acompanyament de l'usuari en el procés d'adaptació a l'empresa.
    - Adaptació de la formació ocupacional a les necessitats de l'empresa.
    - Estades de pràctiques supervisades per l'empresa.

      Aquest és un servei gratuït, no suposant cap cost per a l’empresa.
Actors del programa incorpora
 Beneficiaris: què oferim?
 Incorpora, a través dels tècnics d’inserció laboral, ofereix assessorament,
    orientació, formació, insersió, contractació i acompanyament les
    persones usuaries del programa en el seu procés d’incorporació laboral a
    l'empresa ordinària:
 •   Desenvolupant itineraris d’inserció laboral:
    - Formació Prelaboral
    - Formació Ocupacional
    - Orientació Laboral Personalitzada
    - Suport a la Recerca Activa de Feina
 •   Creant llocs de treball en les nostres empreses d’inserció i centres
    especials de treball.
 •   Oferint serveis especialitzats i professionals d’Ajustament Personal i
    Social.
 •   Fent seguiment, tutorització i acompanyament laboral
Actors del programa incorpora
 El Tècnic d’Inserció Laboral (TIL), una figura clau:

 El tècnic d’inserció laboral és l’interlocutor de referència entre
   l’entitat adherida i l’empresa..
 Les funcions del Tècnic d’Inserció poden ser dutes a terme per
   una única persona o compartides dins d’un equip d’Inserció
   Laboral de l’Entitat en el que hi hagi diferents perfils (per
   exemple, prospector d’empreses, inseridor o preparador
   laboral). En qualsevol cas, hi haurà un treball de
   comunicació interna eficient dins l’equip i una sola persona
   com a referent per l’empresa.
Actors del programa incorpora
El Tècnic d’Inserció Laboral (TIL), funcions (I):
Informar del programa INCORPORA
Atendre i assessorar a l’empresa des que realitza una demanda de contractació (oferta
    de lloc de treball) fins que aquesta demanda ha estat coberta satisfactòriament, o
    en cas contrari, s’han donat les explicacions adients per generar la confiança que
    futures demandes podran ser satisfetes.
Respondre a la demanda de forma immediata encara que no es pugui satisfer
    immediatament s’ha de mantenir informada a l’empresa durant tot el procés de
    recerca de candidats. (visita, informació, intermediació)
Rebre les ofertes de feina, fer difusió (si no es pot cobrir des de l’entitat a altres entitats
    del grup a través del coordinador), seguiment i tancament. (Identificar i rebutjar,
    en la mesura del possible, les ofertes de treball enganyoses i/o que no compleixin
    amb la legislació laboral vigent).
Facilitar la comunicació amb la resta de tècnics que intervenen en el procés
    d’intermediació (gestió d’ofertes)
Conèixer el perfil laboral dels demandants (competències, interessos, objectius
    laborals...)
Actors del programa incorpora
El Tècnic d’Inserció Laboral (TIL), funcions (II):
Orientar als demandants proposant-los itineraris d’inserció si s’escau, per tal de
   capacitar-los en habilitats d’accés al mercat laboral per afrontar amb èxit el
   procés de selecció.
Fer seguiment dels demandants de feina, de la seva entitat, després de ser inserits
   al seu lloc de treball.
Resoldre incidències.
Comunicar al coordinador el resultat de l’atenció a l’empresa en funció de les
   accions realitzades, número d’insercions satisfactòries i no satisfactòries,
   tancament de les ofertes gestionades i altres observacions.
Comprovar el grau de satisfacció de l’empresa amb el programa INCORPORA, un
   mes després de la inserció d’un candidat a l’empresa enviant el qüestionari de
   satisfacció.
Animar les empreses per formalitzar la relació amb el programa a partir de la
   signatura de convenis d’adhesió.
Actors del programa incorpora
 El Tècnic d’Inserció Laboral (TIL), dos perfils:

 Prospector: relació amb el client
 •  Preparació del producte
 •  Venta del producte
   - concertació telefònica
   - visita a l’empresa
 •  Servei post venta i fidelització del client

 Inseridor: relació amb el beneficiari
 •  Atenció i orientació a l’usuari
 •  Prestació del servei a l’empresa
 •  Seguiment post contractació
Actors del programa incorpora
Com treballem

    CLIENTS             OFERTES          BENEFICIÀRIS

 . Prospecció per entitats    . Cada entitat gestiona les   . Cada entitat atén els
 . Registre i històric (FC)   seves ofertes          seus usuaris (persones
 . Objectiu: llistat compartit  . Registre i tancament (FO)   en disposició de treballar
 empreses            . Si no pot satisfer l’oferta  a l’empresa ordinària)
 . Intermediació laboral     (presentació persones      . No es fa un registre únic
 ofertes / candidats       candidates al procés de     d’usuaris, les entitats
 . Qüestionaris satisfacció   selecció) la deriva (coord)   passen a FLC en número
 . Conveni adhesió        a les altres entitats      de persones ateses i
 . Seguiment del servei     . La gestió de l’oferta la   d’insercions (contractes)
                 segueix fent l’entitat que
                 ha rebut la demanda del
                 seu client, encara que les
                 persones candidates siguin
                 d’una altra entitat
La prospecció empresarial
Prospecció (GDLC)
[del ll. td. prospectio, -ōnis, íd., der. de prospicĕre 'mirar enllà']
f 1 Indagació, anàlisi.
2 MIN/PETROL Exploració, conjunt d'operacions destinades a la localització de
     jaciments d'hidrocarburs o de minerals, dipòsits subterranis d'aigua, etc.
3 MIN/PETROL Conjunt de tècniques aplicades en la localització de jaciments, dipòsits
     d'aigua, etc

Empresarial (GDLC)
[de empresari]
adj Relatiu o pertanyent a l'empresa o a l'empresari.


              Prospecció empresarial:
 anàlisi i exploració del món empresarial a través d’un conjunt de tècniques i
   operacions destinades a la localització de jaciments d’ocupació i inserció
La prospecció empresarial
Som venedors?
Venedor (GDLC)
adj i m i f Que ven

Vendre (GDLC)
s. XII; del ll. vēndĕre, íd.]
v* 1 DR CIV/ECON 1 tr Oferir un gènere o una mercaderia per a qui en vulgui comprar.
2 1 tr Acordar o cedir per diners o un altre profit material alguna cosa que normalment no és
    objecte de comerç. Vendre favors, recomanacions, càrrecs.
3 1 tr Abandonar algú, trair-lo per diners o un altre profit material. Judes vengué Jesús per
    trenta diners.
4 tr Donar a algú com a certa una informació. No ho sé si és veritat, però així m'ho han
    venut.
  Som venedors perquè tenim una mercaderia, un producte (servei Incorpora) que
          volem que algú ens compri (encara que sigui un servei gratuït).
          La prospecció empresarial és la nostra eina de venda.
La prospecció empresarial
Els 4 punts claus de la prospecció empresarial
1. La preparació del producte
    - coneix bé el producte
    - tingues cura de la seva presentació
                             Contactes
2. La concertació telefònica
    - tingues clar el teu objectiu
    - prepara’t la trucada               Visites
3. La visita al client / venda del producte
    - segmentació i argumentari
    - sigues empàtic, escolta, pregunta i observa    Clients
4. El servei post venda i la fidelització del client
    - avalua el producte i/o servei i la satisfacció
    del client                     Fidelitzats

    - no trenquis el contacte amb el client
La prospecció empresarial

              Saber vendre, tota una ciència
  Saber vendre, saber trobar nous clients per als teus productes és, lògicament, el
    principal repte de qualsevol empresa. I encara més en aquests temps de crisi
    i dura competència. Aquests dies ha estat per Barcelona un dels millors gurus
     en el tema, el nord-americà Dave Mattson. Teoritza sobre el que podríem
    anomenar la "vendologia". És a dir, que això de negociar per aconseguir una
    comanda és tota una ciència, que s'ha d'aprendre i dominar, i que en canvi ha
      estat una mica oblidada els últims anys en moltes escoles de negocis.
               Mattson ens ven com saber vendre.

          Programa Valor agefit. Canal 33. 05/05/2010
Per més informació:
www.LaCaixa.es/ObraSocial
              www.incorporagirona.cat
Moltes gràcies per la vostra atenció
      Roger Casero Gumbau
     Coordinador Incorpora Girona
     Fundació Plataforma Educativa
    coordinacio@incorporagirona.cat

More Related Content

Similar to Presentació Incorpora Girona - Educació Social - UdG 13 Maig 2010

Barcelona Activa Empreses. Activitats per al 4t trimestre 2019
Barcelona Activa Empreses. Activitats per al 4t trimestre 2019Barcelona Activa Empreses. Activitats per al 4t trimestre 2019
Barcelona Activa Empreses. Activitats per al 4t trimestre 2019Barcelona Activa
 
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 1r Trimestre 2019
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 1r Trimestre 2019Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 1r Trimestre 2019
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 1r Trimestre 2019Barcelona Activa
 
Bcnact pspcp sessions-producte_v1.0
Bcnact pspcp sessions-producte_v1.0Bcnact pspcp sessions-producte_v1.0
Bcnact pspcp sessions-producte_v1.0Aurora Morales
 
Bcnact pspcp sessions-producte_v1.0
Bcnact pspcp sessions-producte_v1.0Bcnact pspcp sessions-producte_v1.0
Bcnact pspcp sessions-producte_v1.0Aurora Morales
 
Presentació de l'acte de Presentació - Juny 2011
Presentació de l'acte de Presentació - Juny 2011Presentació de l'acte de Presentació - Juny 2011
Presentació de l'acte de Presentació - Juny 2011Aurora Morales
 
Power point pqpi
Power point pqpiPower point pqpi
Power point pqpiCIURANA
 
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 4t Trimestre 2018
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 4t Trimestre 2018Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 4t Trimestre 2018
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 4t Trimestre 2018Barcelona Activa
 
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 3r Trimestre 2018
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 3r Trimestre 2018Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 3r Trimestre 2018
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 3r Trimestre 2018Barcelona Activa
 
Presentació resum projecte FEAG a Tordera
Presentació resum projecte FEAG a TorderaPresentació resum projecte FEAG a Tordera
Presentació resum projecte FEAG a TorderaBernat Costas
 
Tema 1 Introducció A Lempresa
Tema 1 Introducció A LempresaTema 1 Introducció A Lempresa
Tema 1 Introducció A Lempresafelbaile
 
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019Barcelona Activa
 
Presentació Incorpora Girona Jornada F Pimec - Incorpora - Apostant per l'èxi...
Presentació Incorpora Girona Jornada F Pimec - Incorpora - Apostant per l'èxi...Presentació Incorpora Girona Jornada F Pimec - Incorpora - Apostant per l'èxi...
Presentació Incorpora Girona Jornada F Pimec - Incorpora - Apostant per l'èxi...Plataforma Educativa
 
PIMEC - Cómo acceder a Financiación de forma óptima y con éxito
PIMEC - Cómo acceder a Financiación de forma óptima y con éxitoPIMEC - Cómo acceder a Financiación de forma óptima y con éxito
PIMEC - Cómo acceder a Financiación de forma óptima y con éxitofinanciapyme
 
OAE: Serveis i Programes per a Persones Autònomes
OAE: Serveis i Programes per a Persones AutònomesOAE: Serveis i Programes per a Persones Autònomes
OAE: Serveis i Programes per a Persones AutònomesBarcelona Activa
 
Barcelona Activa Empreses. Activitats per al 1r trimestre 2020
Barcelona Activa Empreses. Activitats per al 1r trimestre 2020Barcelona Activa Empreses. Activitats per al 1r trimestre 2020
Barcelona Activa Empreses. Activitats per al 1r trimestre 2020Barcelona Activa
 

Similar to Presentació Incorpora Girona - Educació Social - UdG 13 Maig 2010 (20)

Barcelona Activa Empreses. Activitats per al 4t trimestre 2019
Barcelona Activa Empreses. Activitats per al 4t trimestre 2019Barcelona Activa Empreses. Activitats per al 4t trimestre 2019
Barcelona Activa Empreses. Activitats per al 4t trimestre 2019
 
PPT_presentacio_SOC_v3.pdf
PPT_presentacio_SOC_v3.pdfPPT_presentacio_SOC_v3.pdf
PPT_presentacio_SOC_v3.pdf
 
triptic
triptictriptic
triptic
 
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 1r Trimestre 2019
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 1r Trimestre 2019Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 1r Trimestre 2019
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 1r Trimestre 2019
 
Bcnact pspcp sessions-producte_v1.0
Bcnact pspcp sessions-producte_v1.0Bcnact pspcp sessions-producte_v1.0
Bcnact pspcp sessions-producte_v1.0
 
Bcnact pspcp sessions-producte_v1.0
Bcnact pspcp sessions-producte_v1.0Bcnact pspcp sessions-producte_v1.0
Bcnact pspcp sessions-producte_v1.0
 
Catàleg de Serveis a la Industria
Catàleg de Serveis a la IndustriaCatàleg de Serveis a la Industria
Catàleg de Serveis a la Industria
 
Presentació de l'acte de Presentació - Juny 2011
Presentació de l'acte de Presentació - Juny 2011Presentació de l'acte de Presentació - Juny 2011
Presentació de l'acte de Presentació - Juny 2011
 
Power point pqpi
Power point pqpiPower point pqpi
Power point pqpi
 
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 4t Trimestre 2018
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 4t Trimestre 2018Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 4t Trimestre 2018
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 4t Trimestre 2018
 
Emprenedoria 2018 3 t cat
Emprenedoria 2018 3 t catEmprenedoria 2018 3 t cat
Emprenedoria 2018 3 t cat
 
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 3r Trimestre 2018
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 3r Trimestre 2018Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 3r Trimestre 2018
Barcelona Activa Emprenedoria - Programa activitats 3r Trimestre 2018
 
Presentació resum projecte FEAG a Tordera
Presentació resum projecte FEAG a TorderaPresentació resum projecte FEAG a Tordera
Presentació resum projecte FEAG a Tordera
 
Tema 1 Introducció A Lempresa
Tema 1 Introducció A LempresaTema 1 Introducció A Lempresa
Tema 1 Introducció A Lempresa
 
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019
Barcelona Activa Empreses - Programa activitats 2n Trimestre 2019
 
Presentació Incorpora Girona Jornada F Pimec - Incorpora - Apostant per l'èxi...
Presentació Incorpora Girona Jornada F Pimec - Incorpora - Apostant per l'èxi...Presentació Incorpora Girona Jornada F Pimec - Incorpora - Apostant per l'èxi...
Presentació Incorpora Girona Jornada F Pimec - Incorpora - Apostant per l'èxi...
 
Passos per crear una empresa
Passos per crear una empresa Passos per crear una empresa
Passos per crear una empresa
 
PIMEC - Cómo acceder a Financiación de forma óptima y con éxito
PIMEC - Cómo acceder a Financiación de forma óptima y con éxitoPIMEC - Cómo acceder a Financiación de forma óptima y con éxito
PIMEC - Cómo acceder a Financiación de forma óptima y con éxito
 
OAE: Serveis i Programes per a Persones Autònomes
OAE: Serveis i Programes per a Persones AutònomesOAE: Serveis i Programes per a Persones Autònomes
OAE: Serveis i Programes per a Persones Autònomes
 
Barcelona Activa Empreses. Activitats per al 1r trimestre 2020
Barcelona Activa Empreses. Activitats per al 1r trimestre 2020Barcelona Activa Empreses. Activitats per al 1r trimestre 2020
Barcelona Activa Empreses. Activitats per al 1r trimestre 2020
 

More from Plataforma Educativa

Projecte "In Situ" de la Fundació Resilis
Projecte "In Situ" de la Fundació ResilisProjecte "In Situ" de la Fundació Resilis
Projecte "In Situ" de la Fundació ResilisPlataforma Educativa
 
Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012
Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012
Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012Plataforma Educativa
 
La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb...
La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb...La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb...
La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb...Plataforma Educativa
 
Premis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria Figueras
Premis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria FiguerasPremis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria Figueras
Premis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria FiguerasPlataforma Educativa
 
Presentació projecte "Dóna valor als teus residus". Plataforma Educativa. 2011
Presentació projecte "Dóna valor als teus residus". Plataforma Educativa. 2011Presentació projecte "Dóna valor als teus residus". Plataforma Educativa. 2011
Presentació projecte "Dóna valor als teus residus". Plataforma Educativa. 2011Plataforma Educativa
 
Repensar! per @RogerCasero de @PlatEducativa a #ideesdefutur 30 novembre 2011
Repensar! per @RogerCasero de @PlatEducativa a #ideesdefutur 30 novembre 2011Repensar! per @RogerCasero de @PlatEducativa a #ideesdefutur 30 novembre 2011
Repensar! per @RogerCasero de @PlatEducativa a #ideesdefutur 30 novembre 2011Plataforma Educativa
 
Pla de Formació Interna de Plataforma Educativa. Curs 2011/2012
Pla de Formació Interna de Plataforma Educativa. Curs 2011/2012Pla de Formació Interna de Plataforma Educativa. Curs 2011/2012
Pla de Formació Interna de Plataforma Educativa. Curs 2011/2012Plataforma Educativa
 
Habilitats digitals - Eines web PE 2011
Habilitats digitals - Eines web PE 2011Habilitats digitals - Eines web PE 2011
Habilitats digitals - Eines web PE 2011Plataforma Educativa
 
Presentació El Cigne Rostit- III Congrés Tercer Sector Social març2011
Presentació El Cigne Rostit- III Congrés Tercer Sector Social març2011Presentació El Cigne Rostit- III Congrés Tercer Sector Social març2011
Presentació El Cigne Rostit- III Congrés Tercer Sector Social març2011Plataforma Educativa
 
Presentació Comissió Ètica i Codi Ètic Plataforma Educativa - III Congrés Ter...
Presentació Comissió Ètica i Codi Ètic Plataforma Educativa - III Congrés Ter...Presentació Comissió Ètica i Codi Ètic Plataforma Educativa - III Congrés Ter...
Presentació Comissió Ètica i Codi Ètic Plataforma Educativa - III Congrés Ter...Plataforma Educativa
 
Presentació Programa intercanvi entre CRAEs europeus - III Congrés Tercer Sec...
Presentació Programa intercanvi entre CRAEs europeus - III Congrés Tercer Sec...Presentació Programa intercanvi entre CRAEs europeus - III Congrés Tercer Sec...
Presentació Programa intercanvi entre CRAEs europeus - III Congrés Tercer Sec...Plataforma Educativa
 
Presentació Programa Autonomia per a Menors Immigrants no Acompanyats FICE 20...
Presentació Programa Autonomia per a Menors Immigrants no Acompanyats FICE 20...Presentació Programa Autonomia per a Menors Immigrants no Acompanyats FICE 20...
Presentació Programa Autonomia per a Menors Immigrants no Acompanyats FICE 20...Plataforma Educativa
 
Reforma laboral 2010_Gestió Girona-Incorpora Girona 18nov10
Reforma laboral 2010_Gestió Girona-Incorpora Girona 18nov10Reforma laboral 2010_Gestió Girona-Incorpora Girona 18nov10
Reforma laboral 2010_Gestió Girona-Incorpora Girona 18nov10Plataforma Educativa
 
Responsabilitat Social FPE oct2010
Responsabilitat Social FPE oct2010Responsabilitat Social FPE oct2010
Responsabilitat Social FPE oct2010Plataforma Educativa
 
Tema 7: metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010
Tema 7: metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010Tema 7: metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010
Tema 7: metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010Plataforma Educativa
 
Tema 7 metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010
Tema 7 metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010Tema 7 metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010
Tema 7 metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010Plataforma Educativa
 
Presentació Plataforma Educativa - Novembre 2009
Presentació Plataforma Educativa - Novembre 2009Presentació Plataforma Educativa - Novembre 2009
Presentació Plataforma Educativa - Novembre 2009Plataforma Educativa
 

More from Plataforma Educativa (17)

Projecte "In Situ" de la Fundació Resilis
Projecte "In Situ" de la Fundació ResilisProjecte "In Situ" de la Fundació Resilis
Projecte "In Situ" de la Fundació Resilis
 
Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012
Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012
Agraïment de Xokolà al voluntariat del curs 2011-2012
 
La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb...
La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb...La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb...
La innovació social des de l'acció professional. Plataforma Educativa. Desemb...
 
Premis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria Figueras
Premis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria FiguerasPremis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria Figueras
Premis d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria Figueras
 
Presentació projecte "Dóna valor als teus residus". Plataforma Educativa. 2011
Presentació projecte "Dóna valor als teus residus". Plataforma Educativa. 2011Presentació projecte "Dóna valor als teus residus". Plataforma Educativa. 2011
Presentació projecte "Dóna valor als teus residus". Plataforma Educativa. 2011
 
Repensar! per @RogerCasero de @PlatEducativa a #ideesdefutur 30 novembre 2011
Repensar! per @RogerCasero de @PlatEducativa a #ideesdefutur 30 novembre 2011Repensar! per @RogerCasero de @PlatEducativa a #ideesdefutur 30 novembre 2011
Repensar! per @RogerCasero de @PlatEducativa a #ideesdefutur 30 novembre 2011
 
Pla de Formació Interna de Plataforma Educativa. Curs 2011/2012
Pla de Formació Interna de Plataforma Educativa. Curs 2011/2012Pla de Formació Interna de Plataforma Educativa. Curs 2011/2012
Pla de Formació Interna de Plataforma Educativa. Curs 2011/2012
 
Habilitats digitals - Eines web PE 2011
Habilitats digitals - Eines web PE 2011Habilitats digitals - Eines web PE 2011
Habilitats digitals - Eines web PE 2011
 
Presentació El Cigne Rostit- III Congrés Tercer Sector Social març2011
Presentació El Cigne Rostit- III Congrés Tercer Sector Social març2011Presentació El Cigne Rostit- III Congrés Tercer Sector Social març2011
Presentació El Cigne Rostit- III Congrés Tercer Sector Social març2011
 
Presentació Comissió Ètica i Codi Ètic Plataforma Educativa - III Congrés Ter...
Presentació Comissió Ètica i Codi Ètic Plataforma Educativa - III Congrés Ter...Presentació Comissió Ètica i Codi Ètic Plataforma Educativa - III Congrés Ter...
Presentació Comissió Ètica i Codi Ètic Plataforma Educativa - III Congrés Ter...
 
Presentació Programa intercanvi entre CRAEs europeus - III Congrés Tercer Sec...
Presentació Programa intercanvi entre CRAEs europeus - III Congrés Tercer Sec...Presentació Programa intercanvi entre CRAEs europeus - III Congrés Tercer Sec...
Presentació Programa intercanvi entre CRAEs europeus - III Congrés Tercer Sec...
 
Presentació Programa Autonomia per a Menors Immigrants no Acompanyats FICE 20...
Presentació Programa Autonomia per a Menors Immigrants no Acompanyats FICE 20...Presentació Programa Autonomia per a Menors Immigrants no Acompanyats FICE 20...
Presentació Programa Autonomia per a Menors Immigrants no Acompanyats FICE 20...
 
Reforma laboral 2010_Gestió Girona-Incorpora Girona 18nov10
Reforma laboral 2010_Gestió Girona-Incorpora Girona 18nov10Reforma laboral 2010_Gestió Girona-Incorpora Girona 18nov10
Reforma laboral 2010_Gestió Girona-Incorpora Girona 18nov10
 
Responsabilitat Social FPE oct2010
Responsabilitat Social FPE oct2010Responsabilitat Social FPE oct2010
Responsabilitat Social FPE oct2010
 
Tema 7: metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010
Tema 7: metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010Tema 7: metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010
Tema 7: metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010
 
Tema 7 metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010
Tema 7 metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010Tema 7 metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010
Tema 7 metodologies i processos. Curs tècnic inserció laboral. UdG 24maig2010
 
Presentació Plataforma Educativa - Novembre 2009
Presentació Plataforma Educativa - Novembre 2009Presentació Plataforma Educativa - Novembre 2009
Presentació Plataforma Educativa - Novembre 2009
 

Presentació Incorpora Girona - Educació Social - UdG 13 Maig 2010

 • 1. La prospecció empresarial en el marc del programa Programes de transició de joves a la vida activa Educació social UdG dijous 13 de maig de 2010
 • 2. Avui parlarem de… • Programa incorpora • incorpora Girona • Actors del programa incorpora – Clients – Beneficiaris – Tècnics inserció laboral • La prospecció empresarial
 • 3. Programa incorpora Objectiu: La inserció laboral a l’empresa de persones amb especials dificultats d’accés al món laboral com a mecanisme per evitar l’exclusió social EMPRESES I ENTITATS SOCIALS ENTITATS EMPRESARIALS D’INTEGRACIÓ LABORAL NEXE Incorpora és un model d’intermediació laboral basat en les necessitats del teixit SOCIAL i EMPRESARIAL que garanteixi una bona integració de la persona
 • 5. Programa incorpora A nivell estatal. Xifres acumulades període 2006-2009*: 16.107 Insercions 4.058 Discapacitat 12.049 Exclusió social 44.133 Empreses informades 22.320 Empreses visitades 7.044 Empreses vinculades 794 Convenis empreses A Catalunya durant el mateix període: 3.849 Insercions - 1.358 Empreses vinculades (* fins a 1r trimestre de 2009)
 • 7. incorpora Girona incorpora Girona en xifres Empreses Empreses Convenis nous Insercions visitades vinculades empreses 2007 303 460 151 2 2008 356 329 105 16 2009 461 607 181 63 2010 (fins abril) 130 120 63 20
 • 8. Actors del programa incorpora Clients Empreses grans, mitjanes i petites Entitats empresarials Beneficiaris Persones amb discapacitats físiques, intel·lectuals i sensorials Persones amb malaltia mental Joves amb dificultats per accedir al primer treball Persones majors de 45 anys sense experiència laboral Persones immigrades Aturats de llarga durada Dones afectades per situacions de violència de gènere
 • 9. Actors del programa incorpora Clients: què oferim? Incorpora, a través dels tècnics d’inserció laboral, ofereix un servei d'intermediació laboral que proporciona un suport integral que inclou totes les etapes del procés, des de la formació i la selecció fins a la pròpia incorporació de les persones: • Assessorament sobre la normativa vigent en la contractació de treballadors i treballadores de diversos col·lectius fràgils • Suport previ i seguiment de la contractació: - Selecció de perfils professionals. - Disseny i aplicació d'itineraris d'inserció personalitzats. - Acompanyament de l'usuari en el procés d'adaptació a l'empresa. - Adaptació de la formació ocupacional a les necessitats de l'empresa. - Estades de pràctiques supervisades per l'empresa. Aquest és un servei gratuït, no suposant cap cost per a l’empresa.
 • 10. Actors del programa incorpora Beneficiaris: què oferim? Incorpora, a través dels tècnics d’inserció laboral, ofereix assessorament, orientació, formació, insersió, contractació i acompanyament les persones usuaries del programa en el seu procés d’incorporació laboral a l'empresa ordinària: • Desenvolupant itineraris d’inserció laboral: - Formació Prelaboral - Formació Ocupacional - Orientació Laboral Personalitzada - Suport a la Recerca Activa de Feina • Creant llocs de treball en les nostres empreses d’inserció i centres especials de treball. • Oferint serveis especialitzats i professionals d’Ajustament Personal i Social. • Fent seguiment, tutorització i acompanyament laboral
 • 11. Actors del programa incorpora El Tècnic d’Inserció Laboral (TIL), una figura clau: El tècnic d’inserció laboral és l’interlocutor de referència entre l’entitat adherida i l’empresa.. Les funcions del Tècnic d’Inserció poden ser dutes a terme per una única persona o compartides dins d’un equip d’Inserció Laboral de l’Entitat en el que hi hagi diferents perfils (per exemple, prospector d’empreses, inseridor o preparador laboral). En qualsevol cas, hi haurà un treball de comunicació interna eficient dins l’equip i una sola persona com a referent per l’empresa.
 • 12. Actors del programa incorpora El Tècnic d’Inserció Laboral (TIL), funcions (I): Informar del programa INCORPORA Atendre i assessorar a l’empresa des que realitza una demanda de contractació (oferta de lloc de treball) fins que aquesta demanda ha estat coberta satisfactòriament, o en cas contrari, s’han donat les explicacions adients per generar la confiança que futures demandes podran ser satisfetes. Respondre a la demanda de forma immediata encara que no es pugui satisfer immediatament s’ha de mantenir informada a l’empresa durant tot el procés de recerca de candidats. (visita, informació, intermediació) Rebre les ofertes de feina, fer difusió (si no es pot cobrir des de l’entitat a altres entitats del grup a través del coordinador), seguiment i tancament. (Identificar i rebutjar, en la mesura del possible, les ofertes de treball enganyoses i/o que no compleixin amb la legislació laboral vigent). Facilitar la comunicació amb la resta de tècnics que intervenen en el procés d’intermediació (gestió d’ofertes) Conèixer el perfil laboral dels demandants (competències, interessos, objectius laborals...)
 • 13. Actors del programa incorpora El Tècnic d’Inserció Laboral (TIL), funcions (II): Orientar als demandants proposant-los itineraris d’inserció si s’escau, per tal de capacitar-los en habilitats d’accés al mercat laboral per afrontar amb èxit el procés de selecció. Fer seguiment dels demandants de feina, de la seva entitat, després de ser inserits al seu lloc de treball. Resoldre incidències. Comunicar al coordinador el resultat de l’atenció a l’empresa en funció de les accions realitzades, número d’insercions satisfactòries i no satisfactòries, tancament de les ofertes gestionades i altres observacions. Comprovar el grau de satisfacció de l’empresa amb el programa INCORPORA, un mes després de la inserció d’un candidat a l’empresa enviant el qüestionari de satisfacció. Animar les empreses per formalitzar la relació amb el programa a partir de la signatura de convenis d’adhesió.
 • 14. Actors del programa incorpora El Tècnic d’Inserció Laboral (TIL), dos perfils: Prospector: relació amb el client • Preparació del producte • Venta del producte - concertació telefònica - visita a l’empresa • Servei post venta i fidelització del client Inseridor: relació amb el beneficiari • Atenció i orientació a l’usuari • Prestació del servei a l’empresa • Seguiment post contractació
 • 15. Actors del programa incorpora Com treballem CLIENTS OFERTES BENEFICIÀRIS . Prospecció per entitats . Cada entitat gestiona les . Cada entitat atén els . Registre i històric (FC) seves ofertes seus usuaris (persones . Objectiu: llistat compartit . Registre i tancament (FO) en disposició de treballar empreses . Si no pot satisfer l’oferta a l’empresa ordinària) . Intermediació laboral (presentació persones . No es fa un registre únic ofertes / candidats candidates al procés de d’usuaris, les entitats . Qüestionaris satisfacció selecció) la deriva (coord) passen a FLC en número . Conveni adhesió a les altres entitats de persones ateses i . Seguiment del servei . La gestió de l’oferta la d’insercions (contractes) segueix fent l’entitat que ha rebut la demanda del seu client, encara que les persones candidates siguin d’una altra entitat
 • 16. La prospecció empresarial Prospecció (GDLC) [del ll. td. prospectio, -ōnis, íd., der. de prospicĕre 'mirar enllà'] f 1 Indagació, anàlisi. 2 MIN/PETROL Exploració, conjunt d'operacions destinades a la localització de jaciments d'hidrocarburs o de minerals, dipòsits subterranis d'aigua, etc. 3 MIN/PETROL Conjunt de tècniques aplicades en la localització de jaciments, dipòsits d'aigua, etc Empresarial (GDLC) [de empresari] adj Relatiu o pertanyent a l'empresa o a l'empresari. Prospecció empresarial: anàlisi i exploració del món empresarial a través d’un conjunt de tècniques i operacions destinades a la localització de jaciments d’ocupació i inserció
 • 17. La prospecció empresarial Som venedors? Venedor (GDLC) adj i m i f Que ven Vendre (GDLC) s. XII; del ll. vēndĕre, íd.] v* 1 DR CIV/ECON 1 tr Oferir un gènere o una mercaderia per a qui en vulgui comprar. 2 1 tr Acordar o cedir per diners o un altre profit material alguna cosa que normalment no és objecte de comerç. Vendre favors, recomanacions, càrrecs. 3 1 tr Abandonar algú, trair-lo per diners o un altre profit material. Judes vengué Jesús per trenta diners. 4 tr Donar a algú com a certa una informació. No ho sé si és veritat, però així m'ho han venut. Som venedors perquè tenim una mercaderia, un producte (servei Incorpora) que volem que algú ens compri (encara que sigui un servei gratuït). La prospecció empresarial és la nostra eina de venda.
 • 18. La prospecció empresarial Els 4 punts claus de la prospecció empresarial 1. La preparació del producte - coneix bé el producte - tingues cura de la seva presentació Contactes 2. La concertació telefònica - tingues clar el teu objectiu - prepara’t la trucada Visites 3. La visita al client / venda del producte - segmentació i argumentari - sigues empàtic, escolta, pregunta i observa Clients 4. El servei post venda i la fidelització del client - avalua el producte i/o servei i la satisfacció del client Fidelitzats - no trenquis el contacte amb el client
 • 19. La prospecció empresarial Saber vendre, tota una ciència Saber vendre, saber trobar nous clients per als teus productes és, lògicament, el principal repte de qualsevol empresa. I encara més en aquests temps de crisi i dura competència. Aquests dies ha estat per Barcelona un dels millors gurus en el tema, el nord-americà Dave Mattson. Teoritza sobre el que podríem anomenar la "vendologia". És a dir, que això de negociar per aconseguir una comanda és tota una ciència, que s'ha d'aprendre i dominar, i que en canvi ha estat una mica oblidada els últims anys en moltes escoles de negocis. Mattson ens ven com saber vendre. Programa Valor agefit. Canal 33. 05/05/2010
 • 21. Moltes gràcies per la vostra atenció Roger Casero Gumbau Coordinador Incorpora Girona Fundació Plataforma Educativa coordinacio@incorporagirona.cat