Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Presentació Incorpora Girona - Educació Social - UdG 13 Maig 2010(20)

More from Plataforma Educativa(17)

Advertisement

Presentació Incorpora Girona - Educació Social - UdG 13 Maig 2010

 1. La prospecció empresarial en el marc del programa Programes de transició de joves a la vida activa Educació social UdG dijous 13 de maig de 2010
 2. Avui parlarem de… • Programa incorpora • incorpora Girona • Actors del programa incorpora – Clients – Beneficiaris – Tècnics inserció laboral • La prospecció empresarial
 3. Programa incorpora Objectiu: La inserció laboral a l’empresa de persones amb especials dificultats d’accés al món laboral com a mecanisme per evitar l’exclusió social EMPRESES I ENTITATS SOCIALS ENTITATS EMPRESARIALS D’INTEGRACIÓ LABORAL NEXE Incorpora és un model d’intermediació laboral basat en les necessitats del teixit SOCIAL i EMPRESARIAL que garanteixi una bona integració de la persona
 4. Programa incorpora
 5. Programa incorpora A nivell estatal. Xifres acumulades període 2006-2009*: 16.107 Insercions 4.058 Discapacitat 12.049 Exclusió social 44.133 Empreses informades 22.320 Empreses visitades 7.044 Empreses vinculades 794 Convenis empreses A Catalunya durant el mateix període: 3.849 Insercions - 1.358 Empreses vinculades (* fins a 1r trimestre de 2009)
 6. incorpora Girona
 7. incorpora Girona incorpora Girona en xifres Empreses Empreses Convenis nous Insercions visitades vinculades empreses 2007 303 460 151 2 2008 356 329 105 16 2009 461 607 181 63 2010 (fins abril) 130 120 63 20
 8. Actors del programa incorpora Clients Empreses grans, mitjanes i petites Entitats empresarials Beneficiaris Persones amb discapacitats físiques, intel·lectuals i sensorials Persones amb malaltia mental Joves amb dificultats per accedir al primer treball Persones majors de 45 anys sense experiència laboral Persones immigrades Aturats de llarga durada Dones afectades per situacions de violència de gènere
 9. Actors del programa incorpora Clients: què oferim? Incorpora, a través dels tècnics d’inserció laboral, ofereix un servei d'intermediació laboral que proporciona un suport integral que inclou totes les etapes del procés, des de la formació i la selecció fins a la pròpia incorporació de les persones: • Assessorament sobre la normativa vigent en la contractació de treballadors i treballadores de diversos col·lectius fràgils • Suport previ i seguiment de la contractació: - Selecció de perfils professionals. - Disseny i aplicació d'itineraris d'inserció personalitzats. - Acompanyament de l'usuari en el procés d'adaptació a l'empresa. - Adaptació de la formació ocupacional a les necessitats de l'empresa. - Estades de pràctiques supervisades per l'empresa. Aquest és un servei gratuït, no suposant cap cost per a l’empresa.
 10. Actors del programa incorpora Beneficiaris: què oferim? Incorpora, a través dels tècnics d’inserció laboral, ofereix assessorament, orientació, formació, insersió, contractació i acompanyament les persones usuaries del programa en el seu procés d’incorporació laboral a l'empresa ordinària: • Desenvolupant itineraris d’inserció laboral: - Formació Prelaboral - Formació Ocupacional - Orientació Laboral Personalitzada - Suport a la Recerca Activa de Feina • Creant llocs de treball en les nostres empreses d’inserció i centres especials de treball. • Oferint serveis especialitzats i professionals d’Ajustament Personal i Social. • Fent seguiment, tutorització i acompanyament laboral
 11. Actors del programa incorpora El Tècnic d’Inserció Laboral (TIL), una figura clau: El tècnic d’inserció laboral és l’interlocutor de referència entre l’entitat adherida i l’empresa.. Les funcions del Tècnic d’Inserció poden ser dutes a terme per una única persona o compartides dins d’un equip d’Inserció Laboral de l’Entitat en el que hi hagi diferents perfils (per exemple, prospector d’empreses, inseridor o preparador laboral). En qualsevol cas, hi haurà un treball de comunicació interna eficient dins l’equip i una sola persona com a referent per l’empresa.
 12. Actors del programa incorpora El Tècnic d’Inserció Laboral (TIL), funcions (I): Informar del programa INCORPORA Atendre i assessorar a l’empresa des que realitza una demanda de contractació (oferta de lloc de treball) fins que aquesta demanda ha estat coberta satisfactòriament, o en cas contrari, s’han donat les explicacions adients per generar la confiança que futures demandes podran ser satisfetes. Respondre a la demanda de forma immediata encara que no es pugui satisfer immediatament s’ha de mantenir informada a l’empresa durant tot el procés de recerca de candidats. (visita, informació, intermediació) Rebre les ofertes de feina, fer difusió (si no es pot cobrir des de l’entitat a altres entitats del grup a través del coordinador), seguiment i tancament. (Identificar i rebutjar, en la mesura del possible, les ofertes de treball enganyoses i/o que no compleixin amb la legislació laboral vigent). Facilitar la comunicació amb la resta de tècnics que intervenen en el procés d’intermediació (gestió d’ofertes) Conèixer el perfil laboral dels demandants (competències, interessos, objectius laborals...)
 13. Actors del programa incorpora El Tècnic d’Inserció Laboral (TIL), funcions (II): Orientar als demandants proposant-los itineraris d’inserció si s’escau, per tal de capacitar-los en habilitats d’accés al mercat laboral per afrontar amb èxit el procés de selecció. Fer seguiment dels demandants de feina, de la seva entitat, després de ser inserits al seu lloc de treball. Resoldre incidències. Comunicar al coordinador el resultat de l’atenció a l’empresa en funció de les accions realitzades, número d’insercions satisfactòries i no satisfactòries, tancament de les ofertes gestionades i altres observacions. Comprovar el grau de satisfacció de l’empresa amb el programa INCORPORA, un mes després de la inserció d’un candidat a l’empresa enviant el qüestionari de satisfacció. Animar les empreses per formalitzar la relació amb el programa a partir de la signatura de convenis d’adhesió.
 14. Actors del programa incorpora El Tècnic d’Inserció Laboral (TIL), dos perfils: Prospector: relació amb el client • Preparació del producte • Venta del producte - concertació telefònica - visita a l’empresa • Servei post venta i fidelització del client Inseridor: relació amb el beneficiari • Atenció i orientació a l’usuari • Prestació del servei a l’empresa • Seguiment post contractació
 15. Actors del programa incorpora Com treballem CLIENTS OFERTES BENEFICIÀRIS . Prospecció per entitats . Cada entitat gestiona les . Cada entitat atén els . Registre i històric (FC) seves ofertes seus usuaris (persones . Objectiu: llistat compartit . Registre i tancament (FO) en disposició de treballar empreses . Si no pot satisfer l’oferta a l’empresa ordinària) . Intermediació laboral (presentació persones . No es fa un registre únic ofertes / candidats candidates al procés de d’usuaris, les entitats . Qüestionaris satisfacció selecció) la deriva (coord) passen a FLC en número . Conveni adhesió a les altres entitats de persones ateses i . Seguiment del servei . La gestió de l’oferta la d’insercions (contractes) segueix fent l’entitat que ha rebut la demanda del seu client, encara que les persones candidates siguin d’una altra entitat
 16. La prospecció empresarial Prospecció (GDLC) [del ll. td. prospectio, -ōnis, íd., der. de prospicĕre 'mirar enllà'] f 1 Indagació, anàlisi. 2 MIN/PETROL Exploració, conjunt d'operacions destinades a la localització de jaciments d'hidrocarburs o de minerals, dipòsits subterranis d'aigua, etc. 3 MIN/PETROL Conjunt de tècniques aplicades en la localització de jaciments, dipòsits d'aigua, etc Empresarial (GDLC) [de empresari] adj Relatiu o pertanyent a l'empresa o a l'empresari. Prospecció empresarial: anàlisi i exploració del món empresarial a través d’un conjunt de tècniques i operacions destinades a la localització de jaciments d’ocupació i inserció
 17. La prospecció empresarial Som venedors? Venedor (GDLC) adj i m i f Que ven Vendre (GDLC) s. XII; del ll. vēndĕre, íd.] v* 1 DR CIV/ECON 1 tr Oferir un gènere o una mercaderia per a qui en vulgui comprar. 2 1 tr Acordar o cedir per diners o un altre profit material alguna cosa que normalment no és objecte de comerç. Vendre favors, recomanacions, càrrecs. 3 1 tr Abandonar algú, trair-lo per diners o un altre profit material. Judes vengué Jesús per trenta diners. 4 tr Donar a algú com a certa una informació. No ho sé si és veritat, però així m'ho han venut. Som venedors perquè tenim una mercaderia, un producte (servei Incorpora) que volem que algú ens compri (encara que sigui un servei gratuït). La prospecció empresarial és la nostra eina de venda.
 18. La prospecció empresarial Els 4 punts claus de la prospecció empresarial 1. La preparació del producte - coneix bé el producte - tingues cura de la seva presentació Contactes 2. La concertació telefònica - tingues clar el teu objectiu - prepara’t la trucada Visites 3. La visita al client / venda del producte - segmentació i argumentari - sigues empàtic, escolta, pregunta i observa Clients 4. El servei post venda i la fidelització del client - avalua el producte i/o servei i la satisfacció del client Fidelitzats - no trenquis el contacte amb el client
 19. La prospecció empresarial Saber vendre, tota una ciència Saber vendre, saber trobar nous clients per als teus productes és, lògicament, el principal repte de qualsevol empresa. I encara més en aquests temps de crisi i dura competència. Aquests dies ha estat per Barcelona un dels millors gurus en el tema, el nord-americà Dave Mattson. Teoritza sobre el que podríem anomenar la "vendologia". És a dir, que això de negociar per aconseguir una comanda és tota una ciència, que s'ha d'aprendre i dominar, i que en canvi ha estat una mica oblidada els últims anys en moltes escoles de negocis. Mattson ens ven com saber vendre. Programa Valor agefit. Canal 33. 05/05/2010
 20. Per més informació: www.LaCaixa.es/ObraSocial www.incorporagirona.cat
 21. Moltes gràcies per la vostra atenció Roger Casero Gumbau Coordinador Incorpora Girona Fundació Plataforma Educativa coordinacio@incorporagirona.cat
Advertisement