Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació El Cigne Rostit- III Congrés Tercer Sector Social març2011

939 views

Published on

Presentació de l'experiència "El Cigne Rostit, la ràdio com a eina de participació" al III Congrés del Tercer Sector Social, “Sumem valors, construïm futur”,

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentació El Cigne Rostit- III Congrés Tercer Sector Social març2011

  1. 1. “El Cigne Rostit”: La Ràdio com a eina de Participació.Residència Can Font – Fundació Astres l
  2. 2. Antecedents - Context• Can Font és un servei residencial de suport extens especialitzat enpersones amb DI i TC.• Té com a objectiu l’adquisició o conservació d’habilitats cognitives(acadèmics, autodirecció, comunicació, ...), emocionals i socials permillorar el nivell d’autonomia i de qualitat de vida de cada personaatesa. I en especial reduir les conductes problema, per tal que lapersona retorni a la xarxa ordinària.• Objectius abordats en base al model biopsicosocial i a través de laprogramació d’activitats terapèutiquescentrades en cada persona (ocupacionals idajustament personal i social), i del recol-zament conductual positiu.
  3. 3. En què consisteix? “El Cigne Rostit”•Taller setmanal (90 min) on les persones usuàries construeixen unprograma integral de ràdio exercint els diferents rols que el composen.Objectius específics:• Desenvolupar una conducta participativa, cooperativa i deconvivència entre els propis usuaris (habilitats socio-emocionals), iamb la comunitat.• Crear vies d’expressió emocional i transmetre reflexionsi el seu dia a dia com a altaveu de l’activitat de laresidència (Comunicació).
  4. 4. Què s’ha aconseguit?• Activitat: 200 tallers de 90 min, 3 programes en directe, 9entrevistes a personalitats de la nostre societat, projecte de suporteconòmic de la Fundació Telefònica i reconeixement institucional delprograma.•Terapèutica: cohesionar grup d’usuaris, adquisició i responsabilitatd’un rol dins el programa, recerca activa d’informació, ús de novestecnologies, satisfacció personal i autorealització tant pel programacreat com perquè aquest arriba a la comunitat, millora d’habilitatscomunicatives i socials derivant en una reducció de les conductesproblema.•Veu dels Usuaris: dignificació, autonomia, xarxai grup social, prendre la paraula, sentir-se útil,responsable...
  5. 5. Reflexions: claus d’èxit iaprenentatges ÈXIT CLAUS D’ÈXIT L’activitat terapèutica permet la inducció Aprenentatges: d’habilitats a la vida personal.- Innovació i creativitat davant la crisi.- Adaptabilitat organitzativa i de les eines de treball Lincrement del La flexibilitat d’una benestar, la- Terapèutica de l’activitat funcional i satisfacció personal i activitat com “el cigne rostit” ens participació activa de l’usuari la qualitat de vida facilita participar com incrementen les a agents de forma- Ús de noves tecnologies: Internet, conductes socialment tranversal en la adaptades en lloc de comunitat. facebook, bloc. les problema.- Treball en xarxa. Aprofitant recursos de la comunitat i compartint idees i projectes.
  6. 6. “El Cigne Rostit”: La Ràdio com a eina de Participació.Residència Can Font – Fundació Astres l http://elcignerostit.fundacioastres.org

×