Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

The Impact of the Planning (Wales) Act 2015 on PINS Wales (Welsh version)

130 views

Published on

Welsh version of presentation by Tony Thickett, PINS Director of Wales, at the Planning Inspectorate annual conference on 8 March 2016

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

The Impact of the Planning (Wales) Act 2015 on PINS Wales (Welsh version)

  1. 1. Arolygiaeth Gynllunio Cymru Tony Thickett
  2. 2. Planning (Wales) Act 2015 Perfformiad Hyd yn hyn yn ystod y flwyddyn %Targedau Gweinidogol 2015-16 Targed Cyfnod targed a % Gwirioneddol Adroddiadau Cynllunio ar gyfer LlC Cyflwyno adroddiadau o fewn 7 wythnos 100% 100.00 Cynllunio a78 Sylwadau Ysgrifenedig o fewn 16 wythnos 85% 94.35 Gwrandawiad o fewn 22 wythnos 85% 91.67 Ymchwiliad o fewn 30 wythnos 85% 100.00 Gorfodi Sylwadau Ysgrifenedig o fewn 30 wythnos 85% 100.00 Gwrandawiad ac Ymchwiliad o fewn 41 wythnos 85% 85.71
  3. 3. Planning (Wales) Act 2015 Diwygio Cynllunio yng Nghymru Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 • Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol • Diwygiadau apelio • Fframwaith Datblygu Cenedlaethol • Cynlluniau Datblygu Gofodol Y Gymraeg
  4. 4. Planning (Wales) Act 2015 Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol Darparu proses effeithlon ar gyfer llunio penderfyniadau amserol ynghylch ceisiadau cynllunio sydd â’r arwyddocâd pennaf i Gymru oherwydd eu buddion a’u heffeithiau posibl. Beth yw DAC? Y Broses
  5. 5. Planning (Wales) Act 2015 Beth yw DAC? • Cynhyrchu Trydan • Cyfleuster storio nwy tanddaearol • Cyfleuster nwy naturiol hylifedig (LNG) • Cyfleuster derbyn nwy • Datblygiad mewn perthynas â maes awyr • Rheilffyrdd a nwyddau rheilffyrdd • Argae neu gronfa ddŵr • Trosglwyddo dŵr • Trin dŵr gwastraff • Cyfleuster gwastraff peryglus
  6. 6. Planning (Wales) Act 2015 Caniatadau Eilaidd • Caniatâd Adeilad Rhestredig a Chadwraeth • Henebion Cofrestredig • Tir Comin • Priffyrdd • Caniatâd Sylweddau Peryglus • Hawliau Tranwy • Caniatâd cynllunio
  7. 7. Planning (Wales) Act 2015 Hysbysiad cyn ymgeisio Ymgynghoriad cyn ymgeisio Cyflwyniad y cais DAC Dilysu'r cais DAC (hyd at 6 wythnos) Ymgynghoriad a cynhyrchu'r AEL (hyd at 5 wythnos) Cyfnod ar gyfer ddiwygiadau (10 diwrnod gwaith) Penderfynu'r weithdrefn Archwiliad ac adroddiad yr Arolygydd (hyd at 17 wythnos - yn ddibynnol ar y weithdrefn) Adferiad gan Weinidogion Cymru (hyd at 12 wythnos) Penderfyniad Diagram llif y broses DAC Dyddiad cychwyn Hyd at 36 wythnos

×