Projecte Rateta

12,445 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
12,445
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,036
Actions
Shares
0
Downloads
207
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Projecte Rateta

 1. 1. La rateta que escombrava l’escaleta Rebeca Pont Castells TÍTOL DEL PROJECTE LA RATETA QUE ESCOMBRAVA L’ESCALETA ADREÇA DEL BLOC http://blocs.xtec.cat/expliquendiuenconten/ NIVELL P5 JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE Els contes ens ajuden a relacionar-nos, els contes fomenten la imaginació, els contes permeten desenvolupar el llenguatge, fins i tot molts cops els contes ajuden als infants a exterioritzar els seus sentiments i les seves pors. Un conte ofereix tot un ventall de possibilitats educatives i, alhora, afavoreix el creixement i el desenvolupament cognitiu dels infants. És per tots aquests motius que els contes són una gran eina per a l’aprenentatge i, així, aquest projecte està dedicat al conte de La rateta que escombrava l’escaleta, per tal de poder exprimir tot aquest ventall de possibilitats que un conte ens ofereix. A través de la realització de les diferents activitats (la majoria explicades i exemplificades al bloc), es treballen continguts de les tres àrees d’aprenentatge, tot i que es posa un especial èmfasi en el treball de l’expressió oral, ja que el conte es converteix en una gran eina per treballar aquest aspecte. Els recursos TIC utilitzats en el projecte són també una gran eina per ajudar a l’infant a perfeccionar l’expressió oral, que com dèiem esdevé un dels eixos centrals per la seva importància i per ser la base de l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. Així, els conte de La rateta que escombrava l’escaleta esdevé un centre d’interès idoni per realitzar totes aquestes activitats i els recursos TIC esdevenen una eina motivadora per a l’infant que li ofereix un ventall de possibilitats més ampli. RECURSOS TIC PRESENTS EN EL PROJECTE 1. Visualització del conte a través de diferents plataformes: slideshare, youtube, edu3.cat, powerpoint... 2. Utilització de la càmera fotogràfica i de vídeo durant la dramatització del conte. 3. Creació del conte de la classe amb l’ordinador (powerpoint on s’incorporaran les fotografies de la dramatització i els textos escrits pels infants). 4. Gravació de l’àudio del conte amb el programa audacity. 5. Realització del paquet d’activitats clic sobre el conte de La rateta que escombrava l’escaleta. 1
 2. 2. La rateta que escombrava l’escaleta Rebeca Pont Castells ÀREES ÀREA PRINCIPAL • Comunicació i llenguatges ALTRES ÀREEES • Descoberta de l’entorn • Descoberta d’un mateix i dels altres TEMA CURRICULAR QUE TREBALLARÀ EL PROJECTE • Expressió oral. • Iniciació a la lectura i a l’escriptura. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT L’atenció a la diversitat d’aquesta seqüència didàctica rau en la diversificació d’espais, de tipus d’agrupament, de metodologies emprades i de tipus d’activitat. La diversificació d’espais ens assegura que l’infant tingui la possibilitat d’utilitzar més recursos i més eines de les que ens ofereix la nostra aula. La utilització de diferents tipus d’agrupaments és un recurs molt adient per atendre a la diversitat del grup, ja que l’alumne té la possibilitat d’experimentar i relacionar-se amb els companys i companyes de maneres ben diverses i en contextos ben diferents. A més a més, tenir en compte l’entrada d’una altra mestra a l’aula en certs moments i el desdoblament del grup en altres també és garantia d’una atenció més personalitzada. La diversitat de les activitats i les diferents metodologies que se segueixen són també dos elements que ens permeten no oblidar cap dels nostres alumnes, ja que un tipus d’activitat pot motivar més a certs infants; en canvi, un altre tipus d’activitat pot ser més adient per a un altre tipus d’alumnat. 2
 3. 3. La rateta que escombrava l’escaleta Rebeca Pont Castells OBJECTIUS D’APRENENTATGE CAPACITATS CRITERIS D’AVALUACIÓ 1. Conèixer experiències, històries i símbols de la cultura pròpia Eix 1: Aprendre a ser i actuar d’una 1. Usar la llengua oral, el gest i les imatges per expressar del país i de la d’altres companys i companyes, generant actituds manera cada vegada més autònoma idees, desitjos, sentiments i emocions. de confiança i respecte per les diferències i valorant les relacions Assolir progressivament seguretat afectiva Escoltar i participar de manera activa en situacions habituals socials i afectives que s’hi estableixen. i emocional i anar-se formant una imatge de conversa i d’aprenentatge amb l’ús d’un llenguatge no positiva d’ell mateix i dels altres. discriminatori, i amb actitud de respecte vers altres cultures i 2. Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, diferents llengües. coneguda o imaginada i expressar-los mitjançant les possibilitats Eix 2: Aprendre a pensar i comunicar simbòliques que els ofereix el joc i altres formes de Progressar en la comunicació i expressió 2. Mostrar interès per la descoberta progressiva de les representació. ajustada als diferents contextos i relacions entre el text oral i l’escrit, iniciar-se en l’ús funcional situacions de comunicació habitual per de la lectura i l’escriptura. Crear de manera individual i 3. Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, mitjà dels diversos llenguatges. col·lectiva petits textos i dibuixos. comprensió i representació per mitjà dels llenguatges corporal, Eix 4: Aprendre a conviure i habitar el verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic; iniciar el procés món 3. Manifestar les habilitats necessàries per poder escoltar, d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura i de les tecnologies Conviure en la diversitat, avançant en la observar, interpretar i crear en els diferents llenguatges: de la informació i la comunicació. relació amb els altres i en la resolució verbal, corporal, plàstic, musical, matemàtic i audiovisual, i pacífica de conflictes. incorporar la iniciació als instruments tecnològics (TIC). 4. Aprendre i gaudir de l’aprenentatge, pensar i crear, qüestionar- se coses, fer-les ben fetes, platejar i acceptar la crítica i fer créixer el coneixement d’una manera cada vegada més estructurada. 3
 4. 4. La rateta que escombrava l’escaleta Rebeca Pont Castells CONTINGUTS Descoberta d’un mateix i dels altres Acceptació positiva de les pròpies característiques, tant capacitats com limitacions personals a través del conte. Identificació de les emocions bàsiques (amor, alegria, tristesa, enuig i por) en els personatges del conte. Expressió de les pròpies emocions causades pel conte per mitjà dels diferents llenguatges: corporal, plàstic, musical i verbal. Exercitació progressiva d’hàbits a l’hora d’escoltar i representar el conte que afavoreixin la relació amb els altres: cura, atenció, diàleg i respecte. Descoberta de l’entorn Observació i identificació de diferents elements de l’entorn a través del conte: materials, objectes, animals, plantes i paisatges. Observació i identificació de l’entorn social a través de les històries del conte: la casa, el carrer, el barri, el poble i ciutat, la família. Identificació de festes, tradicions, històries o llegendes de l’entorn proper i de Catalunya i de les cultures dels companys i companyes de classe. Comunicació i llenguatges Participació i escolta activa en l’explicació i visualització dels contes. Curiositat, interès i gaudi davant dels contes, usant estratègies per escoltar, mirar i llegir. Escolta i comprensió del conte de La rateta que escombrava l’escaleta com a font de plaer i d’aprenentatge. Recordar alguna de les dites, endevinalles o frases fetes relacionades amb el conte de La rateta que escombrava l’escaleta. Experimentació amb el gest i el moviment, escenificant el conte de La rateta que escombrava l’escaleta i utilitzant el cos en la representació d’accions, situacions i personatges i en l’exteriorització d’emocions i sentiments provocats pel conte. Iniciació als usos socials de la lectura i l’escriptura. Satisfacció per les descobertes i els progressos individuals i de grup en les habilitats lingüístiques i expressives. 4
 5. 5. La rateta que escombrava l’escaleta Rebeca Pont Castells Interès per compartir interpretacions, sensacions i emocions provocades pel conte. Ús i valoració progressiva de la llegua oral per evocar i relatar fets, per expressar i comunicar idees, desigs i sentiments, com a forma d’aclarir, organitzar i accedir al propi pensament, per regular la pròpia conducta i la dels altres. Ús de recursos expressius del propi cos i de suports visuals en la comunicació oral per representar accions, situacions i personatges del conte. Ús de la llengua per mostrar acords i desacords i resoldre conflictes de manera apropiada i assertiva. Utilització d’instruments tecnològics (TIC) i del llenguatge audiovisual com a mitjà de comunicació, per enregistrar, escolta r i parlar i per a la creació i visualització de contes. Descoberta i coneixement progressiu de les relacions entre el text oral i l’escrit. Ús d’estratègies per aproximar-se a la lectura dels contes, com per exemple la identificació de paraules significatives, l’ús del context, el reconeixement de lletres o l’ús de les il·lustracions. Iniciativa i interès per produir textos escrits relacionats amb els contes explicats. Utilització de la intuïció, la improvisació, la fantasia i la creativitat en l’escolta dels contes. Creació col·lectiva d’un conte, gaudint del plaer de la creació de móns imaginaris a través de les paraules i les imatges. Valoració i respecte per les produccions orals, gràfiques i escrites dels companys i companyes. Identificació dels personatges principals del conte, recordant les seves característiques més importants. Comprensió de l’argument del conte i de la seva seqüenciació. Creació de materials relacionats amb el conte (titelles, petits contes, etc.) per prendre’ls a casa i per facilitar l’explicació del conte per part de l’infant a altres infants i a la família. 5
 6. 6. La rateta que escombrava l’escaleta Rebeca Pont Castells SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA METODOLOGIA: ORGANITZACIÓ ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE Material i Organització Organització Espai Durada Criteris recursos alumnat professorat que avalua 1. Presentació dels personatges del conte mitjançant un joc de pistes. Targetes Gran grup Una mestra a Aula 1 sessió de animals l’aula 45 minuts Hi haurà diferents targetes amb els dibuixos dels animals que protagonitzen el conte. Els infants, un a un, aniran descrivint l’animal per a què la resta INICIALS l’endevini. Els infants també hauran d’endevinar de quin conte es tracta. 2. Explicació del conte de La rateta que escombrava l’escaleta amb titelles de Titelles paper Gran grup Una mestra a Aula 1 sessió de Decorats l’aula 30 minuts paper (vegeu annex 1). 3. Explicació del conte per part dels infants amb les titelles de paper. Titelles paper Mig grup Dues mestres Aula 2 sessions Decorats (una per cada de 45 Els infants faran de narradors i personatges amb les titelles de paper. mig grup) minuts 4. Visualització del conte a l’ordinador. Ordinador Gran grup Una mestra a Aula 1 sessió de Projector l’aula 30 minuts Es visualitzarà el conte de la rateta que escombrava l’escaleta amb ombres Connexió a xineses a la pàgina web http://www.youtube.com/watch?v=33WWBNznnSw. internet 5. Confecció de la tapa d’un petit conte (vegeu annex 2). Fotocòpies Gran grup Una mestra a Aula 1 sessió de tapa l’aula 45 minuts DESENVOLUPAMENT Els infants escriuran el títol del conte i decoraran la rateta de la tapa d’un petit conte que elaboraran per emportar-se a casa. 6. Explicació del conte i escenificació del conte per part dels infants amb les Teatret Gran grup 2 mestres a Aula 1 sessió de 1 Titelles roba l’aula 1h 30 min titelles de roba. S’explicarà el conte de la rateta amb un teatre de titelles i titelles de roba. Després per torns, els infants agafaran una titella d’un personatge del conte i l’interpretaran al teatre de titelles. 7. Visualització del conte a l’ordinador. Ordinador Gran grup 1 mestra a Aula 1 sessió de Projector l’aula 30 minuts Es visualitzarà el conte animat de la rateta a la pàgina web Connexió a http://www.youtube.com/watch?v=x44h63Tdoww&feature=player_embedded. internet 6
 7. 7. La rateta que escombrava l’escaleta Rebeca Pont Castells 8. Confecció de les titelles del conte (vegeu annex 3). Sobres Mig grup Dues mestres Aula i 2 sessions Ceres (una per cada aula de d’una hora Els infants faran titelles dels diferents personatges dels contes. Cada nen i Vernís mig grup) suport nena farà la titella de la rateta i d’un altre personatge del conte. L’infant Pinzells escollirà el que vulgui i el decorà amb ceres. Després els retallarà i els Pegament Tisores enganxarà en un sobre. 9. Preparació de petites representacions. Titelles fetes Petit grup Dues mestres Aula de 3 sessions pels infants (una a l’aula i suport de 30 Els infants, per grups, es prepararan una petita representació del conte amb Teatret l’altra amb el minuts les titelles que han fet. Després, la representaran per a la resta del grup. petit grup) 10. Representació amb les titelles realitzades (vegeu annex 4). Titelles fetes Gran grup Una mestra a Aula 1 sessió de 1 pels infants l’aula 45 minuts Els infants representaran per al grup les representacions que han preparat. Teatret Es gravaran amb vídeo les representacions. Càmera vídeo 11. Confecció d’un petit conte de la rateta que escombrava l’escaleta (vegeu Fotocòpies Mig grup Dues mestres Aula i 4 sessions 2 dels dibuixos (Treball (una per cada aula de de 45 annex 2) i escriptura de petits textos. del conte individual) mig grup) suport minuts Els infants retallaran un paper on hi hauran les diferents escenes del conte. Després, entre tots decidirem que escriurem a cada escena i, finalment, cada Fulls de colors infant escriurà el que s’ha acordat o una altre text diferent al darrera de cada imatge. 12. Visualització del conte i explicació de les escenes per part dels infants Ordinador Gran grup Una mestra a Aula 1 sessió Projector l’aula d’una hora (http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=2005). Connexió a Es projectaran diferents escenes del conte de La rateta i els infants sortiran a internet explicar-les com si fossin els narradors i els personatges del conte. Aprofitant que les escenes del conte són d’un clic, s’explicaran les activitats clic per poder-les fer posteriorment. 7
 8. 8. La rateta que escombrava l’escaleta Rebeca Pont Castells 13. Realització del paquet d’activitats clic de La rateta que escombrava Ordinadors Mig grup Una mestra a Aula 2 sessions 3 Connexió a (treball l’aula informàtica d’una hora l’escaleta. internet individual o (una per a Els infants realitzaran les diferents activitats a l’ordinador, ja sigui per parelles) cada grup) individualment o per parelles. 14. Visita a la biblioteca i conversa sobre els diferents finals del conte. Contes Mig grup Dues mestres Biblioteca 2 sessions (diferents d’una hora Farem una visita a la biblioteca de l’escola per veure si trobem contes de la versions del rateta. Prèviament també haurem demanat als infants que portin contes de la conte) rateta que tinguin a casa. Ens fixarem en els contes i els seus finals, ja que en cada versió el final és diferent: el gat es menja la rateta, la rateta s’escapa, són feliços perquè el gat és vegetarià i no menja ratetes. Conversarem sobre quin final ens agrada més i per què. 15. Dibuix del final del conte. Fulls Gran grup Una mestra a Aula 1 sessió 2 Colors (Treball l’aula d’una hora Cada infant dibuixarà el final del conte de La rateta que més li hagi agradat. individual) Després escriurà una frase senzilla que expliqui el dibuix. 16. Muntatge del conte de la rateta. Grapadora Gran grup Dues mestres Aula 1 sessió de Fulls colors a l’aula 30 minuts Els infants ordenaran la seqüència d’imatges del conte i es graparà. Després Pegament s’emportaran el conte a casa per explicar-lo a algun amic, familiar, etc. 17. Dramatització del conte amb elements de disfressa. Càmera fotos Gran grup Dues mestres Aula 2 sessions 1 Elements de a l’aula psicomo- d’una hora Els infants es disfressaran dels diferents animals del conte amb màscares i disfressa tricitat interpretaran el conte. Es faran fotografies durant la representació. 8
 9. 9. La rateta que escombrava l’escaleta Rebeca Pont Castells 18. Elaboració del conte de la classe. Ordinador Parelles Dues mestres Aula 4 sessions 2i3 Fotografies (Gran grup i racó informàtica d’una hora Els infants elaboraran un conte-powerpoint amb imatges i text on ells seran de l’ordinador) els protagonistes. (Vegeu resultats al bloc http://blocs.xtec.cat/expliquendiuenconten/2011/03/08/hem-representat-el- conte-de-la-rateta/) 19. Gravació de l’àudio del conte. Ordinador Petit grup Dues mestres Aula 2 sessions 1i3 Micròfon (Gran grup i racó informàtica d’una hora Els infants en petits grups, gravaran les veus dels personatges del conte amb de l’ordinador) el programa audacity i s’incorporaran al conte-powerpoint realitzat. 20. Visualització del capítol de La cuina dels titelles que té de convidada a la Ordinador Gran grup Dues mestres Aula 1 sessió Projector a l’aula d’una hora i rateta(http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=31913&p_ex=rateta&p_num=3) Connexió a mitja i elaboració de croquetes de formatge. internet 21. Visualització dels contes de la classe realitzats pels infants i de les Ordinador Gran grup Una mestra Aula 3 sessions Projector de 30 gravacions fetes durant la representació de titelles. Connexió a minuts internet SÍNTESI 22. Escriptura nota a les famílies. Agendes Gran grup Una mestra Aula 1 sessió de 2 Llapis 45 minuts Entre tots decidirem que escrivim a l’agenda per explicar a les famílies que hem fet un conte de la rateta i que el poden veure al bloc de l’escola. 23. Visualització i explicació per part dels infants del conte de La rateta Ordinador Mig grup Dues mestres Aula 2 sessions 1 Projector de 45 (http://www.slideshare.net/Planereta/la-rateta-que-escombrava-lescaleta- Connexió a minuts 5879665) internet Es projectaran diferents escenes del conte de La rateta i els infants sortiran a explicar-les com si fossin els narradors i els personatges del conte. 9
 10. 10. La rateta que escombrava l’escaleta Rebeca Pont Castells 24. Racons. Material Petit grup Dues mestres Aula 4 sessions 1, 2 i 3 racons a l’aula d’una hora Al llarg de la realització d’aquesta seqüència didàctica es realitzaran 4 (al llarg de sessions on els infants participaran en diferents racons relacionats amb el tota la conte de La rateta que escombrava l’escaleta. Aquests racons seran: seqüència didàctica) • Racó de l’ordinador. Els infants podran realitzar el paquet d’activitats clic de la rateta o bé llegir i veure el conte-powerpoint de la classe i els vídeos de les representacions de titelles. • Racó dels contes de la rateta. Es podran llegir i mirar els diferents contes que hem portat de casa de la rateta i els que hem agafat de la biblioteca. • Racó dels jocs de la rateta. Es realitzaran diferents jocs sobre la rateta (memory, domino, loto d’imatges i paraules, trencaclosques, etc) • Racó de les titelles. Els infants disposaran del teatret de titelles i diferents titelles dels personatges del conte per interpretar el conte lliurement. • Racó de les disfresses. Els infants disposaran de diferents elements de disfressa per disfressar-se dels personatges del conte i escenificar-lo. 10
 11. 11. La rateta que escombrava l’escaleta Rebeca Pont Castells ANNEXOS ANNEX 1: Titelles de paper i decorat del conte de La rateta que escombrava l’escaleta. 11
 12. 12. La rateta que escombrava l’escaleta Rebeca Pont Castells 12
 13. 13. La rateta que escombrava l’escaleta Rebeca Pont Castells ANNEX 2: El conte de la rateta que escombrava l’escaleta per fer 13
 14. 14. La rateta que escombrava l’escaleta Rebeca Pont Castells 14
 15. 15. La rateta que escombrava l’escaleta Rebeca Pont Castells 15
 16. 16. La rateta que escombrava l’escaleta Rebeca Pont Castells ANNEX 3: Les titelles per fer 16
 17. 17. La rateta que escombrava l’escaleta Rebeca Pont Castells ANNEX 4: Titelles fetes pels infants 17
 18. 18. La rateta que escombrava l’escaleta Rebeca Pont Castells 18

×