Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ชีวิตติดปีก ด้วยศิลปะ
แห่งการ "ช่างแม่ง"
The Subtle Art of Not Giving A F*ck
มองโลกในมุมกลับ เพื่อให้ชีวิตของคุณดีขึ้น
Mar...
ชีวิตติดปีก ด้วยศิลปะแห่งการ "ช่างแม่ง"
The Subtle Art of Not Giving A F*ck
Original English language copyright © 2016 Mar...
สารบัญ
บทที่ 1: อย่าพยายาม 1
วังวนอุบาทว์จากนรก	 6
ศิลปะแห่งการช่างแม่ง	 15
อ้าว	มาร์ก	แล้วเอ็งจะเขียนหนังสือเล่มนี้ท�าไมก...
บทที่ 4: คุณค่าของความทุกข์	 73
หัวหอมแห่งการเข้าใจตัวเอง	 81
ปัญหาของร็อคสตาร์	 88
ค่านิยมห่วยๆ	 94
ค่านิยมที่ดีและค่านิย...
บทที่ 7: ความล้มเหลวคือการก้าวไปข้างหน้า	 167
ความส�าเร็จอยู่ที่ใจ	 169
ความเจ็บปวดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ	 173
หลักการ	...
1
ชีวิตติดปีก ด้วยศิลปะแห่งการ "ช่างแม่ง" อย่าพยายาม
บทที่ 1
อย่าพยายาม
าลส์ บูเคาว์สกี เป็นทั้งคนติดเหล้า เจ้าชู้ ผีพนัน ...
2
ชีวิตติดปีก ด้วยศิลปะแห่งการ "ช่างแม่ง" อย่าพยายาม
30 ปีผ่านไป ในความทรงจ�าของชาลส์เต็มไปด้วยแอลกอฮอล์
ยาเสพติด การพนัน ...
3
ชีวิตติดปีก ด้วยศิลปะแห่งการ "ช่างแม่ง" อย่าพยายาม
พยายาม เขาเชื่อมั่นในตัวเองมาตลอด เขายืนหยัดต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ
และ...
4
ชีวิตติดปีก ด้วยศิลปะแห่งการ "ช่างแม่ง" อย่าพยายาม
วัฒนธรรมของเราทุกวันนี้หมกมุ่นอยู่กับความโลกสวยจงมีความ
สุขมากขึ้น จง...
5
ชีวิตติดปีก ด้วยศิลปะแห่งการ "ช่างแม่ง" อย่าพยายาม
ไม่มีทางมายืนหน้ากระจกแล้วพูดซ�้าๆ กับตัวเองว่าฉันมีความสุขหรอก
เพราะ...
6
ชีวิตติดปีก ด้วยศิลปะแห่งการ "ช่างแม่ง" อย่าพยายาม
ที่ดีนั้นไม่ใช่การแคร์มากขึ้น แต่คือการแคร์ให้น้อยลง แคร์เฉพาะสิ่งที่...
ตัวอย่างหนังสือ ชีวิตติดปีกด้วย ศิลปะแห่งการช่างแม่ง
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

ตัวอย่างหนังสือ ชีวิตติดปีกด้วย ศิลปะแห่งการช่างแม่ง

Download to read offline

ชื่อหนังสือ : ชีวิตติดปีกด้วย ศิลปะแห่งการช่างแม่ง
ชื่อหนังสือต้นฉบับ : The Subtle Art of Not Giving A F*ck
ผู้เขียน : Mark Manson
สำนักพิมพ์ : บิงโก Bingo
จำนวนหน้า : 242 หน้า ปกอ่อน
ราคา : 220 บาท

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

ตัวอย่างหนังสือ ชีวิตติดปีกด้วย ศิลปะแห่งการช่างแม่ง

 1. 1. ชีวิตติดปีก ด้วยศิลปะ แห่งการ "ช่างแม่ง" The Subtle Art of Not Giving A F*ck มองโลกในมุมกลับ เพื่อให้ชีวิตของคุณดีขึ้น Mark Manson
 2. 2. ชีวิตติดปีก ด้วยศิลปะแห่งการ "ช่างแม่ง" The Subtle Art of Not Giving A F*ck Original English language copyright © 2016 Mark Manson ThiseditionpublishedbyarrangementwithHarperOne,animprintofHarperCollinsPublishers Thai language translation copyright © 2018 by Superposition Co., Ltd. All rights reserved. เลขมาตรฐานสากลประจ�าหนังสือ ISBN 978-616-8109-06-9 ผู้เขียน Mark Manson ผู้แปล ยอดเถา ยอดยิ่ง กองบรรณาธิการ จิรวรรณ วงค�าเสา, ธีร์ มีนสุข, ปิยะพงษ์ ศิริสุทธานันท์ ออกแบบปกและรูปเล่ม Bookcreation ราคา 220 บาท จัดพิมพ์โดย ส�านักพิมพ์บิงโก ภายในเครือ บริษัท ซุปเปอร์โพซิชั่น จ�ากัด (Superposition Co., Ltd.) 18 ซอยดุลิยา ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 อีเมล superposition.books@gmail.com โทรศัพท์ 094-810-7272 เว็บไซต์ www.bingobook.co เฟซบุ๊ก www.facebook.com/bingobooks จัดจ�าหน่ายโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) SE-EDUCATION Public Company Limited เลขที่ 1858/87-90 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 02-826-8222, 02-826-8000 โทรสาร 02-826-8356-9 เว็บไซต์ www.se-ed.com พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ธนาเพรส โทรศัพท์ 02-530-4114 หากต้องการสั่งซื้อเป็นจ�านวนมาก กรุณาติดต่อรับส่วนลดได้ที่ บริษัท ซุปเปอร์โพซิชั่น จ�ากัด อีเมล์ superposition.books@gmail.com
 3. 3. สารบัญ บทที่ 1: อย่าพยายาม 1 วังวนอุบาทว์จากนรก 6 ศิลปะแห่งการช่างแม่ง 15 อ้าว มาร์ก แล้วเอ็งจะเขียนหนังสือเล่มนี้ท�าไมกันเล่า? 22 บทที่ 2: ความสุขคือปัญหา 25 การผจญภัยสุดเพี้ยนของแพนด้าไม่โกหก 29 ความสุขเกิดจากการแก้ปัญหา 34 อารมณ์ถูกให้ความส�าคัญมากเกินไป 37 เลือกความยากล�าบากที่คุณพร้อมเผชิญ 40 บทที่ 3: คุณไม่ได้พิเศษกว่าคนอื่น 47 ทุกอย่างย่อมพังทลายลงมา 54 ระบอบทรราชย์ของผู้ที่คิดว่าตัวเองพิเศษ 65 ถ้าฉันไม่มีวันเป็นคนพิเศษ แล้วจะพยายามไปท�าไมกัน 68
 4. 4. บทที่ 4: คุณค่าของความทุกข์ 73 หัวหอมแห่งการเข้าใจตัวเอง 81 ปัญหาของร็อคสตาร์ 88 ค่านิยมห่วยๆ 94 ค่านิยมที่ดีและค่านิยมที่เลว 99 บทที่ 5: คุณก�าลังเลือกเสมอ 105 ทางเลือก 106 เหตุผลวิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบ/ความผิด 110 การรับมือกับเรื่องเศร้า 117 กรรมพันธุ์และไพ่ในมือเรา 121 เป็นผู้รับเคราะห์สิถึงจะกิ๊บเก๋ 126 ไม่มีค�าว่า “ยังไง” 129 บทที่ 6: คุณผิดหมดทุกเรื่องนั่นแหละ (ผมก็ด้วยเหมือนกัน) 131 เราคือผู้ออกแบบความเชื่อของเราเอง 137 ระวังในสิ่งที่คุณเชื่อ 140 อันตรายของความแน่ใจ 147 กฎการหลีกเลี่ยงของแมนสัน 154 จงฆ่าตัวตนของคุณซะ 158 คุณจะแน่ใจกับอะไรต่างๆ ให้น้อยลงอีกนิดได้อย่างไร 160
 5. 5. บทที่ 7: ความล้มเหลวคือการก้าวไปข้างหน้า 167 ความส�าเร็จอยู่ที่ใจ 169 ความเจ็บปวดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ 173 หลักการ “ท�าอะไรสักอย่าง” 180 บทที่ 8: ความส�าคัญของค�าว่าไม่ 185 การปฏิเสธท�าให้ชีวิตดีขึ้น 191 ขอบเขต 193 วิธีสร้างความเชื่อใจ 203 อิสระผ่านทางการผูกมัด 208 บทที่ 9: ...แล้วคุณก็ตาย 213 บางอย่างที่ยิ่งใหญ่เหนือตัวเรา 218 ด้านสว่างของความตาย 224
 6. 6. 1 ชีวิตติดปีก ด้วยศิลปะแห่งการ "ช่างแม่ง" อย่าพยายาม บทที่ 1 อย่าพยายาม าลส์ บูเคาว์สกี เป็นทั้งคนติดเหล้า เจ้าชู้ ผีพนัน หยาบคาย งก ไร้ อนาคต และในวันที่ชีวิตพังทลายลงมา เขาได้กลายเป็นกวี ถ้าคุณ อยากขอค�าแนะน�าเกี่ยวกับการใช้ชีวิตจากใครสักคน ชายคนนี้น่าจะเป็น คนสุดท้ายบนโลกที่คุณนึกถึง และเป็นชื่อที่คุณคงไม่คิดว่าจะปรากฏอยู่ บนหนังสือพัฒนาตัวเอง แต่นั่นคือเหตุผลที่ท�าให้ชายคนนี้เหมาะที่สุดที่จะเป็นจุดเริ่มต้น ของเรา ชาลส์ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักเขียน แต่ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา งานเขียนของเขาถูกปฏิเสธจากนิตยสาร หนังสือพิมพ์ วารสาร และ ส�านักพิมพ์เกือบทุกแห่งที่เขาส่งผลงานไป ทุกคนบอกว่างานของเขาแย่ ห่าม ทุเรศ และไร้ศีลธรรม หลังจากจดหมายปฏิเสธกองพะเนิน เขาก็จม อยู่กับความล้มเหลวและตกลงสู่ภาวะซึมเศร้าที่ถูกเร่งเร้าด้วยแอลกอฮอล์ จนกลายเป็นฝันร้ายที่เกาะติดตัวเขาเกือบทั้งชีวิต ชาลส์มีงานประจ�าเป็นคนคัดแยกจดหมายเงินเดือนน้อยนิดของ เขาส่วนใหญ่จะหมดไปกับเหล้าไม่ก็สนามม้าแข่ง ในตอนกลางคืน ชาลส์ มักจะนั่งดื่มเหล้าคนเดียว บางครั้งเขาก็จะใช้เครื่องพิมพ์ดีดเก่าๆ พิมพ์ บทกวีขึ้นมา และบ่อยครั้งที่ชาลส์ตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองนอนอยู่กลางห้อง หลังจากที่เมาสลบไปเมื่อคืนก่อนหน้า ช
 7. 7. 2 ชีวิตติดปีก ด้วยศิลปะแห่งการ "ช่างแม่ง" อย่าพยายาม 30 ปีผ่านไป ในความทรงจ�าของชาลส์เต็มไปด้วยแอลกอฮอล์ ยาเสพติด การพนัน และโสเภณี แต่เมื่อชาลส์อายุได้ 50 ปี หลังจากที่ ผ่านความล้มเหลวและได้แต่เกลียดชังตัวเองมาทั้งชีวิต บรรณาธิการของ ส�านักพิมพ์อิสระเล็กๆ แห่งหนึ่งก็เกิดสนใจในตัวเขาขึ้นมา ถึงแม้ว่า บรรณาธิการคนนี้จะจ่ายค่าจ้างให้กับชาลส์ได้ไม่เยอะและไม่แน่ใจว่าจะ ขายงานของชาลส์ได้แต่เขาก็รู้สึกหลงใหลอย่างประหลาดในตัวชายขี้เมา อย่างชาลส์ เขาจึงตัดสินใจที่จะลองเสี่ยงกับขี้เมาคนนี้ดูสักตั้ง นี่ถือเป็นโอกาสจริงจังครั้งแรกที่ชาลส์เคยได้รับ และอาจเป็น โอกาสเพียงครั้งเดียว ชาลส์เขียนจดหมายตอบกลับถึงบรรณาธิการคนนี้ ว่า “ผมมีแค่สองทางเลือก หนึ่ง ท�างานกับไปรษณีย์ต่อ แล้วรอวันที่ตัวเอง จะกลายเป็นบ้า... หรือสอง ออกมาจากที่นั่นซะ แล้วอดตายกับอาชีพ นักเขียน ผมขอเลือกอดตายก็แล้วกัน” หลังจากเซ็นสัญญาเรียบร้อย ชาลส์เขียนนิยายเรื่องแรกของ ตัวเองเสร็จใน 3 สัปดาห์ นิยายเรื่องนี้มีชื่อง่ายๆ ว่า ที่ท�ำกำรไปรษณีย์ ในหน้าค�าอุทิศของหนังสือ เขาเขียนไว้ว่า “ไม่อุทิศให้ใครเลย” ชาลส์ประสบความส�าเร็จกับการเป็นนักเขียนนิยายและกวีในที่สุด เขาตีพิมพ์นิยายถึง 6 เรื่องและบทกวีอีกนับร้อยๆ ชิ้น หนังสือของเขามี ยอดขายรวมมากกว่า 2 ล้านเล่ม งานของชาลส์ได้รับความนิยมอย่าง เหนือความคาดหมาย แม้แต่ตัวเขาเองยังประหลาดใจ เรื่องราวชีวิตอย่างของชาลส์คือตัวแทนความฝันอเมริกัน ชาย คนหนึ่งต่อสู้เพื่อสิ่งที่ต้องการอย่างไม่ลดละ และในที่สุดก็ไปถึงตามความ ฝันสูงสุดของตนจริงๆแล้วก็เหมือนกับที่เราเห็นในภาพยนตร์หลายๆเรื่อง และสิ่งที่เราพูดออกมาก็คือ “เห็นมั้ย? เขาไม่เคยยอมแพ้ เขาไม่เคยหยุด
 8. 8. 3 ชีวิตติดปีก ด้วยศิลปะแห่งการ "ช่างแม่ง" อย่าพยายาม พยายาม เขาเชื่อมั่นในตัวเองมาตลอด เขายืนหยัดต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ และประสบความส�าเร็จในที่สุด!” แต่มันก็แปลกอยู่ เพราะค�าจารึกบนป้ายหลุมศพที่ชาลส์เลือกให้ กับตัวเองคือ “อย่าพยายาม” ไม่ว่าจะขายหนังสือได้มากขนาดไหนและมีชื่อเสียงมากเท่าไหร่ แต่ชาลส์ก็เป็นแค่ไอ้ขี้แพ้คนหนึ่งเท่านั้น และตัวเขาเองก็รู้ดี เขาเลือกที่จะ ยอมรับมันและเขียนถึงมันแบบไม่แต่งแต้มใดๆเขาไม่เคยพยายามจะเป็น มากกว่าที่เขาเป็นความอัจฉริยะในผลงานของชาลส์นั้นไม่ใช่การเอาชนะ อุปสรรคได้อย่างเหลือเชื่อ ไม่ใช่การพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ในวงการวรรณกรรม แต่ตรงกันข้าม เขาซื่อสัตย์ต่อตัวเองอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับส่วนที่แย่ที่สุดของตัวเขาเองและเขาสามารถแบ่งปัน เรื่องราวความล้มเหลวของเขาให้คนอื่นรับรู้ได้อย่างไม่ลังเล ความส�าเร็จที่แท้จริงของชาลส์ก็คือเขายอมรับความล้มเหลวของ ตัวเองชาลส์มองความส�าเร็จแล้วบอกว่าช่างแม่งแม้จะประสบความส�าเร็จ แล้ว แต่เขาก็ยังคงไปร่วมกลุ่มอ่านบทกวี และยังพูดจาดูถูกและด่ากลุ่ม ผู้ฟังอยู่เรื่อยๆ เขายังคงโชว์ของลับในที่สาธารณะและพยายามนอนกับ ผู้หญิงทุกคนที่เจอชื่อเสียงและความส�าเร็จไม่ได้ท�าให้ชาลส์เป็นคนที่ดีขึ้น และการเป็นคนที่ดีขึ้นก็ไม่ใช่สิ่งที่ท�าให้เขามีชื่อเสียงและความส�าเร็จเช่นกัน การพัฒนาตัวเองและความส�าเร็จมักจะมาคู่กัน แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าทั้งสองอย่างนั้นคือสิ่งเดียวกัน
 9. 9. 4 ชีวิตติดปีก ด้วยศิลปะแห่งการ "ช่างแม่ง" อย่าพยายาม วัฒนธรรมของเราทุกวันนี้หมกมุ่นอยู่กับความโลกสวยจงมีความ สุขมากขึ้น จงมีสุขภาพดีขึ้น จงเป็นที่หนึ่ง จงเก่งกว่าคนอื่น จงฉลาดขึ้น เร็วขึ้นรวยขึ้นเซ็กซี่ขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นท�างานเก่งขึ้นมีคนอิจฉามากขึ้น เป็นที่รักของทุกคนมากขึ้น จงเป็นคนที่เพอร์เฟกต์และเจ๋งเป้ง จงขี้ออกมา เป็นทอง12กะรัตทุกเช้าจงหอมแก้มบ๊ายบายเมียที่ก�าลังท้องแล้วถ่ายรูป เซลฟี่น่ารักๆกับลูกอีกสองคนก่อนออกจากบ้านเสร็จแล้วขึ้นเฮลิคอปเตอร์ บินไปท�างานในฝันอย่างมีความสุขงานที่ช่างมีความหมายแบบสุดๆแล้ว กลายเป็นผู้กอบกู้โลกสักวันหนึ่ง แต่ถ้าคุณลองหยุดฝันแล้วหันกลับมาคิดดูให้ดี ค�าแนะน�าการใช้ ชีวิตที่เราเห็นๆ กันทั่วไป พวกวิธีคิดบวก วิธีมีความสุขทั้งหลายแหล่ที่เรา ได้ยินได้เห็นกันทุกวัน จริงๆ แล้วค�าพูดพวกนี้ก�าลังท�าให้คุณยึดติดกับสิ่ง ที่คุณขำด วิธีคิดพวกนี้พุ่งเป้าไปที่ควำมล้มเหลวและสิ่งที่คุณคิดว่ำตัวเอง ก�ำลังขำด แล้วเน้นย�้าสิ่งเหล่านี้ให้ชัดเจนขึ้นไปอีกขั้น คุณศึกษาวิธีที่ดีที่สุดในการหาเงิน เพรำะคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณมี เงินน้อยไป คุณยืนหน้ากระจก แล้วบอกกับตัวเองซ�้าๆ ว่าคุณสวย นั่นก็ เพรำะคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณไม่สวย คุณท�าตามค�าแนะน�าส�าหรับการหาคู่ และการคบใครสักคน ก็เพรำะคุณรู้สึกว่าตอนนี้ไม่มีใครรักคุณ คุณลอง ฝึกฝนตัวเองให้จินตนาการถึงความส�าเร็จ เพรำะคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณยัง ไม่ประสบความส�าเร็จ แต่ในความเป็นจริงแล้วการยึดติดกับความคิดแง่บวกการคิดถึง สิ่งที่ดีกว่าหรือสิ่งที่เหนือกว่ายิ่งเป็นการตอกย�้าซ�้าสิ่งที่เราไม่ได้เป็น สิ่งที่ เราขาด และสิ่งที่เราน่าจะท�าได้แต่ล้มเหลว คนที่มีความสุขอย่างแท้จริง
 10. 10. 5 ชีวิตติดปีก ด้วยศิลปะแห่งการ "ช่างแม่ง" อย่าพยายาม ไม่มีทางมายืนหน้ากระจกแล้วพูดซ�้าๆ กับตัวเองว่าฉันมีความสุขหรอก เพราะเขาเป็นสุขอยู่แล้ว ชาวเท็กซัสมีส�านวนที่ว่า“หมายิ่งตัวเล็กยิ่งเห่าดัง”ผู้ชายที่มั่นใจ อยู่แล้วไม่เห็นจะต้องพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่ามั่นใจ ผู้หญิงที่รวยอยู่แล้ว ไม่เห็นจะต้องคอยบอกคนอื่นว่าเธอรวย มันอยู่ที่ว่าคุณเป็นแบบนั้นหรือ ไม่ได้เป็นแบบนั้นก็เท่านั้น และถ้าคุณฝันอยากจะเป็นอะไรสักอย่างอยู่ ตลอดเวลาก็เท่ากับว่าคุณยิ่งก�าลังตอกย�้าซ�้าไปซ�้ามาภายใต้จิตส�านึกของ ตัวเองว่าคุณไม่ได้เป็นสิ่งนั้น คนรอบตัวคุณทุกคนและโฆษณาทีวีทุกชิ้นต้องการให้คุณเชื่อว่า ชีวิตที่ดีหมายถึงงานที่ดีกว่า หรือรถที่หรูกว่า หรือแฟนที่สวยกว่า หรือการ นอนแช่อ่างน�้าร้อนพร้อมทั้งมีสระน�้าเป่าลมส�าหรับลูกๆตั้งไว้ข้างๆทั้งโลก ก�าลังตะโกนบอกคุณตลอดเวลาว่าการมีชีวิตที่ดีขึ้นหมายถึงการมีมากขึ้น มากขึ้น และมากขึ้น ไม่ว่าจะซื้อมากขึ้น มีของมากขึ้น หาเงินได้มากขึ้น มี เซ็กส์มากขึ้น หรือเป็นให้มากขึ้นกว่าเดิม คุณก�าลังโดนถล่มด้วยค�าพูดที่ คอยบอกให้คุณแคร์กับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวตลอดเวลา แคร์ว่าต้องมีทีวี ใหม่ แคร์ว่าต้องซื้อของตกแต่งชิ้นใหม่ส�าหรับสวนหลังบ้าน แคร์ว่าต้องมี ไม้เซลฟี่เจ๋งๆ ท�าไมน่ะเหรอ? ถ้าให้ผมเดา ก็คงเพราะการที่คนเราแคร์กับอะไร ต่างๆ มากขึ้น มันดีส�าหรับธุรกิจไงล่ะ การสร้างธุรกิจที่ดีไม่ใช่เรื่องผิด แต่ปัญหาก็คือ การแคร์กับอะไร ต่างๆ มากเกินไป มันแย่ต่อสุขภาพจิตของคุณ มันท�าให้คุณยึดติดกับ ค่านิยมผิวเผินและจอมปลอม มันท�าให้ชีวิตของคุณต้องหมดไปกับการ ตามหาภาพลวงตาของความสุขและความพึงพอใจกุญแจที่จะน�าไปสู่ชีวิต
 11. 11. 6 ชีวิตติดปีก ด้วยศิลปะแห่งการ "ช่างแม่ง" อย่าพยายาม ที่ดีนั้นไม่ใช่การแคร์มากขึ้น แต่คือการแคร์ให้น้อยลง แคร์เฉพาะสิ่งที่จริง แท้ สิ่งที่เป็นปัจจุบัน และสิ่งที่ส�าคัญเท่านั้น วังวนอุบาทว์จากนรก สมองของคุณมีความแปลกประหลาดซ่อนอยู่ ซึ่งถ้าคุณปล่อยให้มันโผล่ ออกมา มันจะท�าให้คุณกลายเป็นบ้าได้ ลองบอกผมหน่อยว่าเรื่องราว ต่อไปนี้ฟังดูคุ้นๆ หรือเปล่า คุณกังวลกับการออกไปเจอใครสักคนหนึ่งความกังวลนี้ท�าให้คุณ ท�าตัวไม่ถูก คุณเริ่มสงสัยว่าท�าไมคุณถึงกังวลมากขนาดนี้ แล้วทีนี้คุณก็ ก�าลังกังวลกับควำมกังวลตายล่ะ!นี่มันกังวลสองชั้น!มันยิ่งท�าให้คุณกังวล มำกขึ้น แย่ล่ะ สงสัยต้องดื่มเหล้าย้อมใจหน่อยแล้วมั้ง หรือสมมติว่าตอนนี้คุณก�าลังมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์คุณ โมโหกับเรื่องงี่เง่าไร้เหตุผล แต่คุณไม่รู้ว่าท�าไม พอคุณนึกถึงการที่ตัวเอง โมโหง่าย คุณก็เริ่มโมโหมากขึ้นไปอีก ขณะที่คุณก�าลังโมโหกับเรื่อง เล็กน้อยนี้ คุณก็รู้สึกตัวว่าการที่รู้สึกโมโหตลอดเวลาท�าให้คุณกลายเป็น คนโมโหร้าย ซึ่งคุณเกลียดตัวเองแบบนี้ที่สุด คุณเกลียดตัวเองจนกระทั่ง คุณรู้สึกโมโหตัวเอง เลยกลายเป็นว่าคุณก�าลังโมโหตัวเองที่ก�าลังโมโห เกี่ยวกับการโมโห ชกก�าแพงสักหมัดแก้เครียดแล้วกัน หรือไม่แน่ คุณอาจจะห่วงกับการท�าตัวให้ถูกต้องตลอดเวลา จน คุณห่วงว่าท�าไมตัวเองถึงได้ห่วงเรื่องนี้มากขนาดนี้หรือคุณอาจจะรู้สึกผิด ทุกครั้งที่ท�าอะไรผิดจนคุณรู้สึกผิดกับการที่คุณรู้สึกผิดหรือคุณอาจจะรู้สึก เศร้าและเหงาอยู่บ่อยๆ จนคุณรู้สึกเศร้าและเหงามากขึ้นไปอีก
 • mint_ay

  Jan. 31, 2019
 • TharatchayaYs

  Jul. 23, 2018
 • boatnoy

  Jun. 17, 2018
 • paloyploypalin

  May. 6, 2018
 • whip_flying

  Apr. 10, 2018

ชื่อหนังสือ : ชีวิตติดปีกด้วย ศิลปะแห่งการช่างแม่ง ชื่อหนังสือต้นฉบับ : The Subtle Art of Not Giving A F*ck ผู้เขียน : Mark Manson สำนักพิมพ์ : บิงโก Bingo จำนวนหน้า : 242 หน้า ปกอ่อน ราคา : 220 บาท

Views

Total views

5,351

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,880

Actions

Downloads

39

Shares

0

Comments

0

Likes

5

×