Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dataforeningen Topic Maps 2010

1,220 views

Published on

 • Be the first to comment

Dataforeningen Topic Maps 2010

 1. 1. www.bergen.kommune.no 2007 – 2010 Emnet i fokus eller fokus på emnet?
 2. 2. Dagens tekst <ul><li>www.bergen.kommune.no - historien om et emnekart i modning </li></ul><ul><li>utfordringer </li></ul><ul><li>løsninger </li></ul>
 3. 3. Først: litt historikk <ul><li>2007 - stor oppgradering av kommunens nettsted </li></ul><ul><ul><li>Dynamisk portalløsning - ulike datakilder </li></ul></ul><ul><ul><li>Emnekartstyrt </li></ul></ul><ul><ul><li>LOS-basert </li></ul></ul><ul><ul><li>Fra organisasjon- til tjenestefokus </li></ul></ul>
 4. 4. LOS - Tjenesteinngangen <ul><li>LOS: DIFI’s emneordsstruktur for klassifisering av offentlige tjenester </li></ul><ul><li>Kategori-inndeling for å forenkle publikums vei til innhold </li></ul><ul><li>“ Alt” kunne merkes med LOS-emneord: </li></ul><ul><ul><li>tjenestebeskrivelser, artikler, avdelinger... </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Emnekartet genererer sidevisninger basert på LOS-merking </li></ul></ul></ul>
 5. 5. LOS-merking i praksis <ul><li>Artikler (Escenic) </li></ul><ul><ul><li>ca. 150 “skribenter” </li></ul></ul><ul><li>Tjenestebeskrivelser (LTK) </li></ul><ul><ul><li>ca. 50 produsenter </li></ul></ul>
 6. 6. LOS-merking av artikler i Escenic Ece-artikler lagres på seksjoner, men merking gjør dem tilgjengelige på LOS/emnekartsider
 7. 7. LOS-merking av tjenestebeskrivelser i LTK (Lokal TjenesteKatalog) Presentasjon av tjenestebeskrivelser HELT avhengig av merking mot LOS for å vises
 8. 8. Emnekart + LOS-merking <ul><li>Mål: færrest mulig klikk </li></ul><ul><li>Kategorisider høstet innhold basert på merking </li></ul><ul><li>“ Vekting” - prioritere viktigst innhold </li></ul>
 9. 9. Ontopoly Escenic Ontopoly
 10. 10. Relatert innhold i høyrespalten <ul><li>Tekst + bilde </li></ul><ul><ul><li>Opprettet i Ontopoly </li></ul></ul><ul><li>Lister og kontaktinfo </li></ul><ul><ul><li>Basert på emnekartmerking, fra andre datakilder </li></ul></ul>
 11. 11. Emnekartet - nettstedsnavet <ul><li>LOS-sider: 100% emnekartgenererte </li></ul><ul><li>Artikkel-sider: alt relatert innhold </li></ul><ul><ul><li>Menyer </li></ul></ul><ul><ul><li>Listebokser </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Infobokser” </li></ul></ul><ul><li>Søkemotor </li></ul>
 12. 12. Søkemotor <ul><li>Visse typer innhold gis verdi for å nå høyere opp i søketreff: </li></ul><ul><ul><li>Illustrasjon: Sykehjemmets hovedside viktigere enn nyhet om sykehjemmet </li></ul></ul>
 13. 13. Etterhvert - utfordringer <ul><li>Enorme informasjonsmengder </li></ul><ul><li>Søkemotoren måtte stadig oftere gi opp </li></ul><ul><li>Brukerundersøkelse (Vold 2008) avdekket store navigasjonsproblemer </li></ul><ul><ul><li>“ Hvor er jeg?” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Alt ser like viktig ut” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Når har man nådd målet”? </li></ul></ul>
 14. 14. Emnekartets feil? <ul><li>ikke nødvendigvis :) </li></ul><ul><li>Interaksjonsdesign laget før emnekart </li></ul><ul><li>Undervurderte informasjonsmengden </li></ul><ul><li>Overvurderte publikums utforskertrang </li></ul><ul><li>Assosiasjons-fascinasjon... </li></ul>
 15. 15. Løsning: Emnet i fokus <ul><li>Ny informasjonsarkitektur </li></ul><ul><ul><li>Samme datagrunnlag </li></ul></ul><ul><li>Nytt interaksjonsdesign </li></ul><ul><li>Ny grafisk design </li></ul><ul><li>Enter Synnøve Kleive :) </li></ul>
 16. 17. Hvilket innhold trenger jeg og hvordan kan jeg nå det? Husk brukerperspektivet! Brukerne av bergen.kommune.no er målrettede, og oftest ikke i surfemodus.
 17. 18. Informasjonen må sorteres og struktureres! Også hierarkisk. Det assosiative er ikke nok.
 18. 19. Alle sider må være tydelig på <ul><li>Globalt lag </li></ul><ul><li>Kontekst </li></ul><ul><li>Hovedprioritet </li></ul>
 19. 20. Alle sider må prioritere “det viktigste”
 20. 21. To ulike brukermodus
 21. 22. Globalt lag Alt innhold hører hjemme under en av aksene Navigasjon Kjerneinnhold Kategorisering i akser Navigasjonssider - Klare valg Det du lette etter Alltid tilgjengelig
 22. 24. Tydelig kontekst Gir brukerne et “anker”.
 23. 25. Vertikal “brødsmulesti” Grønn = tjenesteaksen
 24. 26. Relasjonsedruelighet Det at du kan vise en relasjon, rettferdiggjør ikke nødvendigvis at du gjør det!
 25. 27. Overmerkede tjenestebeskrivelser Assosiativ strukturlayout kaster deg rundt i ring Dårlig vedlikeholdt lenkeliste favner for vidt. Relaterte artikler skaper støy. Blir fort altfor gamle og blir overmerkede.
 26. 28. - Artikkel-relasjoner er tatt ut. - Temaside-relasjoner tatt inn. - Det viktigste innen denne kategorien er løftet fram. Redaksjonell jobb.
 27. 32. Om kommunen
 28. 36. Tjenestetilbud
 29. 40. Oppsummering <ul><li>Samme emnekart </li></ul><ul><li>Samme data </li></ul><ul><li>Endret fokus fra assosiasjon til emne </li></ul><ul><li>Bruker i fokus når emnet er i fokus </li></ul><ul><li>Nytt design avslører feilmerkinger og støy </li></ul><ul><li>Tydeligere data (Eksempel: ansatte) </li></ul>
 30. 41. Emnet i fokus <ul><li>Status i dag: </li></ul><ul><ul><li>Lansert 2 akser: </li></ul></ul><ul><ul><li>Om kommunen </li></ul></ul><ul><ul><li>Tjenestetilbud </li></ul></ul>

×