Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Doc 489571

17,433 views

Published on

Doc 489571

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Doc 489571

  1. 1. Проект вноситься Президентом України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо очищення влади _____________________________________________________ Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1. У Законі України «Про очищення влади» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 44, ст. 2041): 1) у статті 1: у частині першій слова «крім виборних посад» виключити; у частині третій слова і цифру «першій, другій, четвертій та восьмій статті 3» замінити словами і цифрою «першій, другій, третій, п’ятій та десятій статті 3»; у частині четвертій слова і цифру «третій, п’ятій – сьомій статті 3» замінити словами і цифрою «четвертій, сьомій – дев’ятій статті 3»; у частині сьомій слова і цифру «у частинах другій – четвертій статті 3» замінити словами і цифрою «у частинах другій – п’ятій статті 3»; 2) у статті 2: у пункті 1 слова «Прем’єр-міністра України» замінити словами «Президента України, Голови Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України, народного депутата України, Прем’єр-міністра України»; пункт 4 частини першої викласти у такій редакції: «4) членів Вищої ради юстиції, членів Вищої ради правосуддя, членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддів, Голови Державної судової адміністрації України, його заступника»; у пункті 10 слова «(крім виборних посад)» виключити; доповнити статтю новим пунктом такого змісту: «12) кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидатів на пост Президента України, кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів та старост у порядку, визначеному законодавством»; 3) у статті 3: після частини другої доповнити статтю новою частиною такого змісту: «3. Заборона, передбачена частиною третьою статті 1 цього Закону, застосовується до осіб, які обіймали посаду (посади) у період з 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року та не були звільнені в цей період з відповідної посади (посад) за власним бажанням: 1) Президента України, Голови Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України, народного депутата
  2. 2. 2 України, Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністра України; 2) міністра, керівника центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабінету Міністрів України; 3) Голови Національного банку України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, їх першого заступника, заступника; 4) голови та/або члена національної комісії, що здійснює відповідно державне регулювання природних монополій, державне регулювання у сферах зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг; 5) Генерального прокурора, Голови Служби безпеки України, Голови Служби зовнішньої розвідки України, начальника Управління державної охорони України, керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції, керівника центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, їх першого заступника, заступника; 6) Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, його першого заступника, заступника; 7) Глави Адміністрації Президента України, Керівника Державного управління справами, Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх першого заступника, заступника; 8) члена Вищої ради юстиції (крім Голови Верховного Суду України), члена Вищої ради правосуддя (крім Голови Верховного Суду), члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової адміністрації України, його заступника; 9) керівника, заступника керівника самостійного структурного підрозділу центрального органу (апарату) Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та/або реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції; 10) керівника, заступника керівника територіального (регіонального) органу прокуратури України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та/або реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції в областях і місті Києві та Севастополі; 11) Начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України; 12) керівників державних, у тому числі казенних, підприємств оборонно-промислового комплексу, товариств, управління корпоративними правами щодо яких передано Державному концерну «Укроборонпром», а
  3. 3. 3 також державних підприємств, товариств, що належать до сфери управління суб'єкта надання адміністративних послуг»; У зв’язку з цим частини третю – десяту відповідно вважати частинами четвертою – одинадцятою; після частини п’ятої доповнити статтю новою частиною такого змісту: «6) Заборона, передбачена частиною третьою статті 1 цього Закону, застосовується до судді, суддів, які одноособово або у колегії суддів розглядали справу або ухвалили рішення з допущенням порушень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, констатованих у рішенні Європейського суду з прав людини»; У зв’язку з цим частини п’яту – одинадцяту відповідно вважати частинами сьомою – дванадцятою; у частині дев’ятій слова «в тому числі суддів» виключити; у частинах одинадцятій і дванадцятій слова «частинами п’ятою – сьомою цієї статті» замінити словами «частинами сьомою – дев’ятою цієї статті». 2. У Законі України «Про вибори Президента України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 14, ст. 81): 1) частину першу статті 51 доповнити пунктом 51 такого змісту: «51 ) заяви кандидата на пост Президента України про наявність відомостей про нього в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», та про те, що до нього застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», або про те, що до нього не застосовуються відповідні заборони»; 2) частину першу статті 56 доповнити пунктом 6 такого змісту: «6) надання кандидатом недостовірних відомостей в заяві про наявність відомостей про нього в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», та про те, що до нього застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», або про те, що до нього не застосовуються відповідні заборони»; 2) частину другу статті 561 після слів «на пост Президента України» доповнити словами « , заява кандидата на пост Президента України про наявність відомостей про нього в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", та про те, що до нього застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», або про те, що до нього не застосовуються відповідні заборони». 3. У Законі України «Про вибори народних депутатів України» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 10-11, ст. 73): 1) доповнити частину першу статті 54 пунктом 72 такого змісту: «72 ) заяв кожного кандидата про наявність відомостей про нього в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону
  4. 4. 4 України «Про очищення влади», та про те, що до нього застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», або про те, що до нього не застосовуються відповідні заборони»; 2) у статті 55: частину першу доповнити пунктом 52 такого змісту: «52 ) заяви кандидата про наявність відомостей про нього в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», та про те, що до нього застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», або про те, що до нього не застосовуються відповідні заборони»; частину другу доповнити пунктом 32 такого змісту: «32 ) заяви кандидата про наявність відомостей про нього в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», та про те, що до нього застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», або про те, що до нього не застосовуються відповідні заборони»; 3) доповнити частину п’яту статті 61 пунктом 10 такого змісту: «10) надання кандидатом недостовірних відомостей в заяві про наявність відомостей про нього в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», та про те, що до нього застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», або про те, що до нього не застосовуються відповідні заборони»; 3) частину другу статті 63 після слів «кандидата у депутати» доповнити словами «заява кандидата про наявність відомостей про нього в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», та про те, що до нього застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», або про те, що до нього не застосовуються відповідні заборони». 4. У Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (Відомості Верховної Ради, 2013 р., № 27, ст. 282): 1) частину другу статті 6 доповнити пунктом 5 такого змісту: «5) підпадає під заборони, визначені статтею 1 Закону України «Про очищення влади»; 2) частину першу статті 32 доповнити пунктом 7 такого змісту: «7) застосування до адвоката заборони, передбачені статтею 1 Закону України «Про очищення влади». 5. У Законі України «Про місцеві вибори» (Відомості Верховної Ради, 2015 р., № 37-38, ст. 366):
  5. 5. 5 1) доповнити частину першу статті 38 пунктом 91 такого змісту: «91 ) заяви кожного кандидата про наявність відомостей про нього в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", та про те, що до нього застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", або про те, що до нього не застосовуються відповідні заборони»; 2) доповнити частину першу статті 39 пунктом 9 такого змісту: «9) заяви кандидата про наявність відомостей про нього в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», та про те, що до нього застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», або про те, що до нього не застосовуються відповідні заборони»; 3) доповнити частину першу статті 40 пунктом 72 такого змісту: «72 ) заяви кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости про наявність відомостей про нього в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», та про те, що до нього застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», або про те, що до нього не застосовуються відповідні заборони»; 4) абзац перший частини тринадцятої статті 41 після слів «кожного кандидата в депутати» доповнити словами «заяви кожного кандидата про наявність відомостей про нього в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», та про те, що до нього застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», або про те, що до нього не застосовуються відповідні заборони»; 5) доповнити частину першу статті 46 пунктом 7 такого змісту: «7) надання кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости недостовірних відомостей в заяві про наявність відомостей про нього в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», та про те, що до нього застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», або про те, що до нього не застосовуються відповідні заборони»; 6) доповнити частину першу статті 47 пунктом 8 такого змісту: «8) надання кандидатом в депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости недостовірних відомостей в заяві про наявність відомостей про нього в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", та про те, що до нього застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", або про те, що до нього не застосовуються відповідні заборони».
  6. 6. 6 ІІ. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом: 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 2) забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. Голова Верховної Ради України
  7. 7. 6 ІІ. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом: 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 2) забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. Голова Верховної Ради України

×