Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yhdellä twiitillä tunnetuksi? RAY viestintäpäivä järjestöille 18.9.2014

4,247 views

Published on

Puheenvuoroni RAY:n viestintäpäivässä järjestöille 18.9.2014 aiheena oli Twitterin tehokas käyttö järjestön viestinnässä. Miten Twitterin avulla tullaan alan mielipidejohtajaksi tai tavoitetaan media? Miten Twitteriä käytetään tavoitteellisesti ja tehokkaasti? Entä millainen on täydellinen twiitti? Vastauksia löytyy tästä esityksestä (joka on samalla Viestintä-Pirittan uuden esityspohjan ensimmäinen julkinen esityskerta!).

Published in: Social Media
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Yhdellä twiitillä tunnetuksi? RAY viestintäpäivä järjestöille 18.9.2014

 1. 1. YHDELLÄ TWIITILLÄ TUNNETUKSI? RAY:n viestintäpäivä järjestöille ! Viestintä-Piritta Piritta Seppälä Helsinki 18.9.2014 www.viestintapiritta.fi
 2. 2. PIRITTA SEPPÄLÄ @Piritta Referenssit: Piritta Seppälä @Piritta Sosiaalisen median kouluttaja ja asiantuntija Viestintä-Piritta vuodesta 2010 #järjestösome-kirjailija (2011 ja 2014) Twitter-aktiivi ja some-suunnannäyttäjä
 3. 3. YHDELLÄ TWIITILLÄ TUNNETUKSI? ©Viestintä-Piritta JA MITÄ PITÄÄ TEHDÄ ONNISTUAKSEEN 18.9.2014
 4. 4. TWITTERISSÄ ONNISTUU, KUN TIETÄÄ… ©Viestintä-Piritta …MIK S I T WI I T TA A …KENE L L E T WI I T TA A … K E TÄ K ANN AT TA A S E U R A TA …MIK Ä I H M I S I Ä K I INNO S TA A @Piritta 18.9.2014
 5. 5. TWITTERISSÄ ONNISTUU, KUN… …KÄY T TÄ Ä S E L K E I TÄ , T WI I T IN A I H E P I I R I Ä K U VA AV I A H A S H TA G E J A @Piritta ©Viestintä-Piritta 18.9.2014
 6. 6. TWITTERISSÄ ONNISTUU, KUN… ©Viestintä-Piritta … S E U R A A O M I A A I H E P I I R E J Ä KO S K E V I A T WI I T T E J Ä https://tweetdeck.twitter.com/ @Piritta 18.9.2014
 7. 7. TWITTERISSÄ ONNISTUU, KUN… ©Viestintä-Piritta …REAG O I L Ö Y TÄ M I INS Ä A S I O I H IN @Piritta 18.9.2014
 8. 8. TWITTERISSÄ ONNISTUU, KUN… … U U D E L L E E N T WI I T TA A T O I S T E N T E K E M I Ä , K I I N N O S TAV I A T W I I T T E J Ä @Piritta ©Viestintä-Piritta 18.9.2014
 9. 9. TWITTERISSÄ ONNISTUU, KUN… ©Viestintä-Piritta …VA S TA A J A R E A G O I T I L I L L E O S O I T E T T U I H IN T WI I T T E IHIN @Piritta 18.9.2014
 10. 10. TWITTERISSÄ ONNISTUU, KUN… ©Viestintä-Piritta …AL O I T TA A K E S K U S T E L U J A I T S E K Y S YMÄL L Ä J A J A T K A A S I TÄ MYÖS . @Piritta 18.9.2014
 11. 11. TWITTERISSÄ ONNISTUU, KUN… ©Viestintä-Piritta …OS A L L I S T U U K ÄY NNI S S Ä O L E VA AN K E S K U S T E L UUN. @Piritta 18.9.2014
 12. 12. J A E T TAVAN A HYÖDY L L I S TÄ J A A J A N KOHT A I S TA T I E T OA . K I I N N O S T U S T A S E U R ATA M U I D E N T W I I T T E J Ä J A A S I A A . I N TOA J A K A A , R E A G O I D A J A T W I I TATA . ©Viestintä-Piritta HYVÄLLÄ TWIITTAAJALLA ON: J O TA K IN OI K E A A A S I A A J A S A NO T TAVA A . M I E L I P I T E I TÄ J A N Ä K E M Y K S I Ä . U S K A L L U S T A O L L A O M A I T S E N S Ä . ROHK EUT TA J A INT OA O S A L L I S T U A K E S K U S T E L UUN. @Piritta 18.9.2014
 13. 13. ©Viestintä-Piritta HYVÄ TWIITTAAJA OSALLISTUU @Piritta 18.9.2014
 14. 14. JÄRJESTÖNÄ VAI HENKILÖNÄ? I HMI S E N S I S Ä L L Ö T K I I N N O S TAVAT H YÖDY L L INE N S I S Ä L T Ö K I INNO S TA A O S A L L I S T U VA J Ä R J E S T Ö K I I N N O S TA A @Piritta 15.9.2014 18.9.2014 ©Viestintä-Piritta
 15. 15. ©Viestintä-Piritta JÄRJESTÖT AKTIVOITUMASSA J Ä R J E S TÖT - L I S TA http://bit.ly/jarjestottwitterissa U R H E I L U S E U R AT - L I S TA https://twitter.com/Piritta/lists/urheiluseuroja @Piritta 18.9.2014
 16. 16. J Ä R J E S TÖJOHTA J A T - L I S TA J Ä R J E S TÖIHMI S T EN L I S TA ©Viestintä-Piritta JÄRJESTÖIHMISET AKTIVOITUMASSA http://bit.ly/jarjestojohtajatTwitter http://bit.ly/jarjestotwiittaajat @Piritta 18.9.2014
 17. 17. ©Viestintä-Piritta ESIMERKKINÄ JÄRJESTÖJOHTAJA @Piritta 18.9.2014
 18. 18. ©Viestintä-Piritta ESIMERKKINÄ JÄRJESTÖTWIITTAAJIA @Piritta 18.9.2014
 19. 19. ©Viestintä-Piritta ESIMERKKINÄ JÄRJESTÖJÄ @Piritta 18.9.2014
 20. 20. ©Viestintä-Piritta ESIMERKKINÄ JÄRJESTÖJÄ @Piritta 18.9.2014
 21. 21. ©Viestintä-Piritta ESIMERKKINÄ JÄRJESTÖJÄ @Piritta 18.9.2014
 22. 22. ©Viestintä-Piritta KATSO KAIKKI PIRITTAN LISTAT @Piritta 18.9.2014
 23. 23. ©Viestintä-Piritta ”TÄYDELLISEN” TWIITIN ANATOMIAA S I S Ä L T Ö O N S U U N N AT T U KOH D E R YHMÄ L L E J OHDANTOT E K S T I ON Y T IMEKÄS # H A S H TA G I T KO ROS T A VAT S I S Ä L T ÖÄ M E D I A S I S Ä L T Ö O N I N F ORMAT I I V I S TA L I N K I N T A K A A L Ö Y T Y Y H YÖDY L L I S TÄ L I S ÄT I E TOA @Piritta 18.9.2014
 24. 24. AVAIMET KIINNOSTUKSEN HERÄTTÄMISEEN ©Viestintä-Piritta O L E A I T O , O L E I H M I N E N - J Ä R J E S T ÖN Ä K I N ! O S A L L I S T U, J A A J A K E S K U S T E L E T WI I T TAA L AADUKAS TA S I S ÄL TÖÄ IHMI S I L L E S E U R A A A K T I I V I S E S T I , M I T Ä M U U T T WI I T TAAVAT @Piritta 18.9.2014
 25. 25. ELI YHDELLÄ TWIITILLÄ TUNNETUKSI? @Piritta ©Viestintä-Piritta 18.9.2014
 26. 26. ©Viestintä-Piritta EI IHAN, MUTTA KIINNOSTUVAT KIINNOSTAVAT @Piritta 18.9.2014
 27. 27. ESIMERKKINÄ SIMPUKKA RY:N ANNE LINDFORS @Piritta ©Viestintä-Piritta 18.9.2014
 28. 28. ©Viestintä-Piritta #SIJAISSYNNYTYS-TWITTERPÖHINÄSTÄ MEDIAAN JA KANNANOTTOIHIN @Piritta 18.9.2014 # S I J A I S S Y N N Y T Y S - K E S K U S T E L U T I L A I S U U S
 29. 29. VIESTINTÄ-PIRITTA KIITTÄÄ Mail: www: Blogi: Facebook: LinkedIn: Twitter: Slideshare: Pinterest: Storify: Soita minulle: piritta@viestintapiritta.fi www.viestintapiritta.fi www.viestintapiritta.fi/blogi www.facebook.com/viestintapiritta fi.linkedin.com/in/pirittaseppala www.twitter.com/Piritta www.slideshare.net/Piritta www.pinterest.com/pirittas/ www.storify.com/Piritta +358 400 622 046 http://bit.ly/kuuntele-ja-keskustele

×