Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Viestintä-Pirittan Järjestösometrendit 2016

3,861 views

Published on

Viestintä-Pirittan Piritta Seppälä julkaisee Järjestösome-trendit nyt neljättä kertaa. Vuoden 2016 sometrendit pohjaavat osittain myös järjestösome-kartoituksen tuloksiin. Trendeissä vuodelle 2016 korostuvat selkeästi mm. seuraavat asiat: tarinat, kertaluontoinen viestintä, kuvat, videot, livelähettäminen järjestöihmiset vaikuttajina somessa, vertaistoiminta sekä entistä tavoitteellisempi, järjestön toimintaa vastaava viestintä sosiaalisen median kanavilla. Tutustu myös tällä SlideShare-tilillä olevaan Järjestösome-kartoitukseen.

Published in: Social Media
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Viestintä-Pirittan Järjestösometrendit 2016

 1. 1. järjestösometrendit 2016 Järjestösome-trendit aamiaistilaisuus 2016 Viestintä-Piritta #sometrendit Piritta Seppälä #järjestösome 10.12.2015, Botta, Helsinki #viestintäpiritta www.viestintapiritta.fi
 2. 2. viestintä-pirittan piritta @piritta Piritta Seppälä @Piritta Järjestöjen some-kouluttaja ja -asiantuntija Viestintä-Piritta vuodesta 2010 #järjestösome-kirjailija (2011 ja 2014) Julkaissut järjestösometrendit vuosina 2013-2015
 3. 3. ©Viestintä-Piritta sosiaalisen median trendit järjestöille 2016 @Piritta
 4. 4. ©Viestintä-Piritta 1. visuaalisuutta ja videoviestintää @Piritta
 5. 5. ”Järjestöt avaavat toimintaansa yhä enemmän 
 kuvien kautta. Kuvapalveluita lisää käyttöön. 1. visuaalisuus ja videot JÄRJESTÖSOME-TRENDIT 2016
 6. 6. JÄRJESTÖSOME-TRENDIT 2016 ”Vuosi 2016 on aidosti 1. videoiden vuosi. Videoita jaetaan mobiilisti tapahtumista ja toiminnasta. 1. visuaalisuus ja videot
 7. 7. JÄRJESTÖSOME-TRENDIT 2016 ”Live-jakaminen lisääntyy ja Periscopen kaltaiset sovellukset otetaan haltuun - lieveilmiöineen. 1. visuaalisuus ja videot
 8. 8. ©Viestintä-Piritta 2. kehittämistä ja uskallusta kokeilla @Piritta
 9. 9. ”Somen käytön tarkoitukset kirkastuvat ja tavoitteista tulee konkreettisia "näkyvyyden lisäämisen" lisäksi. 2. kehittäminen ja kokeilut JÄRJESTÖSOME-TRENDIT 2016
 10. 10. ”Järjestöissä panostetaan nykykanavien käytön kehittämiseen ja somen juurruttamiseen 
 osaksi toimintaa. 2. kehittäminen ja kokeilut JÄRJESTÖSOME-TRENDIT 2016
 11. 11. ”Järjestön missio löytää tiensä some-toimintoihin ja onnistumisen mittaaminen konkretisoituu. 2. kehittäminen ja kokeilut JÄRJESTÖSOME-TRENDIT 2016
 12. 12. ”Uusia somen käytön tapoja uskalletaan testata ja hyödyttömämpiä kanavia siirtää syrjään. 2. kehittäminen ja kokeilut JÄRJESTÖSOME-TRENDIT 2016
 13. 13. ©Viestintä-Piritta 3. aitous ja reaaliaikaisuus @Piritta
 14. 14. ”Siloteltu todellisuus muuttuu aidoiksi ihmisiksi ja keskusteluiksi järjestöjenkin kohdalla. 3. aidosti tässä ja nyt JÄRJESTÖSOME-TRENDIT 2016
 15. 15. ”Järjestöihmisten oma ääni ja kohtalot näkyvät 
 somessa yhä enemmän live-videoina ja -tarinoina. 3. aidosti tässä ja nyt JÄRJESTÖSOME-TRENDIT 2016
 16. 16. ©Viestintä-Piritta 4. toiminta menee someen @Piritta
 17. 17. ”Järjestösome on yhä enemmän vaikuttamista, vertaistyötä ja tekemistä - tiedottamisen sijaan. 4. toiminta menee someen JÄRJESTÖSOME-TRENDIT 2016
 18. 18. ”Vastuuta ja toimintavapauksia annetaan enemmän vapaaehtoisille ja luottamushenkilöille. 4. toiminta menee someen JÄRJESTÖSOME-TRENDIT 2016
 19. 19. ©Viestintä-Piritta 5. ihmisistä vaikuttajia @Piritta
 20. 20. ”Vihapuhe herättää halua osallistua aidosti 
 keskusteluun ja muuttaa sen suuntaa - ihmisten kautta. 5. ihmisistä vaikuttajia JÄRJESTÖSOME-TRENDIT 2016
 21. 21. ”Järjestöjohtajat, -työntekijät ja vapaaehtoiset 
 näkyvät ja kuuluvat yhä enemmän somessa omilla nimillään. 5. ihmisistä vaikuttajia JÄRJESTÖSOME-TRENDIT 2016
 22. 22. ©Viestintä-Piritta 6. some-palvelut @Piritta
 23. 23. ©Viestintä-Piritta@Piritta 1. periscope ja snapchat KER TAL UONT OINEN LIVEL ÄHETTÄMINEN J A EL ÄMÄS TÄ TAR IN OIDEN KAUTTA VIE S TIM INE N Y L E IS T Y Y M YÖS J ÄR J E S T Ö T OIM INN ASS A .
 24. 24. ©Viestintä-Piritta@Piritta 2. INSTAGRAM KUVA - J A VIDEOVIES TINTÄ KOROS TUU J A MYÖS MUUT KUIN NUOR IA TAV O ITTE L E VAT J ÄR J E S T Ö T TE H O S TAVAT INS TAG R AM IN KÄY TT ÖÄ .
 25. 25. ©Viestintä-Piritta@Piritta 3. twitter T WITTE R IN KÄY TT Ö LIS ÄÄNT Y Y, KOSKA SE M AH D OLLIS TAA VAIKUTTAM IS T YÖN J A AJ ANKOH TAISKE SKUS TE L UN J ÄR J E S T ÖN E D US TAJ AN A H E L P O S TI.
 26. 26. ©Viestintä-Piritta@Piritta 4. whatsapp WH AT S AP P SIS ÄISE N VIE S TINN ÄN J A E SIM E R KIK SI J ÄSE NTIE D O TTAM ISE N VÄL INE E N Ä O TTAA OM AN PAIKKANS A J ÄR J E S T ÖVIE S TINN ÄN OS AN A .
 27. 27. ©Viestintä-Piritta@Piritta muista myös menestyvät järjestöt! http://menestyvatjarjestot.fi/ http://bit.ly/ilmoittaudumenestyvat •Mistä järjestömenestys koostuu? •Mihin järjestöt ovat menossa? •Miten oman järjestön toimintaa voi kehittää tehokkaasti tulevaisuuteen? •Vaikuttaako järjestösome menestykseen? •Miten tehdään onnistunutta varainhankintaa? •Voivatko vapaaehtoiset vaikuttaa onnistumisiin ja miten se käy? •Miten onnistumista ja vaikuttamista mitataan? Kysymyksiin vastataan Menestyvät järjestöt -tapahtumassa Helsingissä 4.2.2016. Tule mukaan ideoimaan ja oppimaan! Erikoishinta 250€ + alv 24% vuoden 2015 loppuun!
 28. 28. ©Viestintä-Piritta@Piritta tervetuloa mukaan VIESTINTÄ-PIRITTAN 
 KEVÄÄN 2016 JÄRJESTÖSOME-koulutuksiin! 11.2.16 Järjestösome NYT -tehoaamu: Snapchat. Helsinki 25.2.16 Hyödyt irti järjestösomesta ja missä somessa mennään? Tre 9.3.16 Järjestösome NYT -tehoiltapäivä: Periscope. Helsinki 10.3.16 Twitter käytännössä. Tampere 5.4.16 Some-kehittäminen: Tavoitteet, strategia ja sisällöt. Helsinki 5.4.16 Some-kehittäminen: Kanava-analyysit ja työkalut. Helsinki 6.4.16 Järjestösome NYT -tehoaamu: Blogit. Tampere 26.4.16 Järjestösome NYT -tehoiltapäivä: Kevätkatsaus someen. Helsinki 11.5.16 Verkko ja some tapahtumaviestinnässä. Helsinki Lisätiedot ja ilmoittautumiset: heidimaaria@viestintapiritta.fi
 29. 29. ©Viestintä-Piritta@Piritta TUTUSTU SOME-OPPAISIIN http://bit.ly/kuuntele-ja-keskustele http://bit.ly/instaopastilaus
 30. 30. Mail:  www:  Blogi:  Facebook:  LinkedIn:  Twitter:  Slideshare:  Pinterest: Storify: Soita minulle: VIESTINTÄ-PIRITTA KIITTÄÄ piritta@viestintapiritta.fi www.viestintapiritta.fi www.viestintapiritta.fi/blogi www.facebook.com/viestintapiritta fi.linkedin.com/in/pirittaseppala  www.twitter.com/Piritta www.slideshare.net/Piritta www.pinterest.com/pirittas/ www.storify.com/Piritta +358 400 622 046

×