Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kampanjan vaikuttavuuden mittaaminen - MS SOSTE 2016

887 views

Published on

Viestintä-Pirittan Piritta Seppälä ja Communikén Heidi Korva pitivät M/S SOSTE-risteilyllä yhteisen esityksen nimellä Järjestökampanjan jalkauttaminen ja kampanjan vaikuttavuuden mittaaminen. Heidin osuus käsitteli Vaatevallankumouksen jalkauttamista sekä kansainvälisesti maakohtaiseksi että valtakunnallisesti alueille. Pirittan osuus on tämä esitys, jossa käsitellään sekä kampanjan mittaamisen erilaisia ja lukuisia mahdollisuuksia yleisellä tasolla että muutamissa kohdissa Vaatevallankumouksen esimerkin kautta. Esityksessä on vinkkejä mittaamisen suunnitteluun, vaikuttavuuden eri elementtejä, vaikuttavuuden mittaamisen tapoja ja pääasiallisesti ilmaisia mittaamisen työkaluja.

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

Kampanjan vaikuttavuuden mittaaminen - MS SOSTE 2016

 1. 1. järjestökampanjan vaikuttavuuden mittaaminen MS SOSTE 2016 Viestintä-Piritta ja Communiké Piritta Seppälä ja Heidi Korva #järjestöviestii 5.10.2016, MS/SOSTE #viestintäpiritta www.viestintapiritta.fi
 2. 2. ©Viestintä-Piritta@Piritta vaikuttavuuden mittaamisen aihepiirit Mitattavat tavoitteet Konkreettiset mittarit Vaikuttavuuden mittaamisen valmistelu Vaikuttavuuden elementit Vaikuttavuuden mittaaminen Onnistumisen osoittaminen ja raportointi
 3. 3. ©Viestintä-Piritta 1. mitattavat tavoitteet @Piritta
 4. 4. ”Kun kampanjalla on konkreettinen tarkoitus ja päämäärä, siihen on helppo sitoutua. mitä halutaan saavuttaa?
 5. 5. ”Kun tiedetään, mitä kampanjalla halutaan saavuttaa, tähtäävät kaikki toimenpiteet tätä kohti. mitä halutaan saavuttaa?
 6. 6. ”Kun tavoitteet ovat mahdollisimman konkreettisia, niiden toteutuminen ja vaikuttavuus pystytään osoittamaan mittaamalla. mitä halutaan saavuttaa?
 7. 7. ”Tavoitteet:
 - muuttaa vaateteollisuutta vastuullisemmaksi - luoda yrityksille painetta kuluttaja-asiakkaiden kautta
 - saada ihmiset lähettämään kuvia somessa ja tägätä yritykset kuviin mukaan käyttämällä HASHTAGIA - —> vastuullinen vaateteollisuus case: vaatevallankumous
 8. 8. ©Viestintä-Piritta 2. vaikuttavuuden mittareita @Piritta
 9. 9. ”Keskustelun herättäminen ja lisääminen.
 Tietoisuuden kasvattaminen halutuista aiheista. Konkreettisiin tekoihin kannustaminen: osallistuminen somessa, kansalaisaloitteen allekirjoittaminen, toimintamallien muutos jne… mitattavia asioita voi olla:
 10. 10. case: vaatevallankumous ”Mittarit mm.:
 - kuvien määrä - hashtagin käyttö / kattavuus - seuraajamäärien kasvu - some-reaktiot yleensä - julkkisosallistujien määrä - tapahtumien määrä - ihmisten osallistumisen määrä - mediaosumat (www ja press) - suomalaisten brändien reagointi
 11. 11. ©Viestintä-Piritta 3. vaikuttavuuden mittaamisen valmistelu @Piritta
 12. 12. ”Kun tiedetään, mitä tavoitellaan ja miten onnistuminen osoitetaan, valmistellaan tämän jälkeen analysointi ja mittaaminen. valmistele mittaaminen
 13. 13. 1. Lista kampanja-aikana seurattavista asioista 2. Raporttipohjien valmistelu ja laatiminen 3. Lähtötilanne -laskelma (pohja vertailuun!) 4. Seurattavien asioiden taulukko paikallisille 5. Seurannasta muistuttaminen (vastuu!) 6. Raportointiaikataulu ja siinä pysyminen 7. Raporttien yhteenvedon aikataulutus valmistelun vaiheet esim:
 14. 14. ©Viestintä-Piritta@Piritta raportointialustoja Vaatevallankumous: perinteinen excel
 15. 15. ©Viestintä-Piritta 4. mistä vaikuttavuus voi muodostua? @Piritta
 16. 16. 1. Mediaosumat (verkko ja printti) (ja tiedotemäärä) 2. Hashtagin käyttö ja some-keskustelun määrä 3. Reaktiot julkaisuihin omilla some-kanavilla 4. Some-maininnat ja kommentit 5. Uutiskirjeen avausprosentti ja klikkaukset 6. Verkkosivukävijöiden määrä ja kasvu 7. Vaikuttajien määrä (bloggarit, snäppärit jne.) 8. Päättäjien tavoittaminen ja osallistaminen vaikuttavuuden elementit
 17. 17. 1. Sidosryhmät mukana ja näiden osallistuminen 2. Tapahtumaosallistujat ja tapahtumamäärä 3. Alueellisten tapahtumien määrä ja osallistujat 4. Yhteydenotot järjestöön ja uudet jäsenet 5. Tapahtuman tunnettuuden kasvu vuosittain 6. Yhteistyökumppanit mukana ja kiinnostus vaikuttavuuden elementit
 18. 18. ”Valmistaudu mittaamaan omalle kampanjalle oleellisia asioita. Vertaa aiempaan ja pidä mittarit mahdollisuuksien mukaan samana. mittaa tärkeimpiä asioita
 19. 19. 5. vaikuttavuuden mittaamista @Piritta
 20. 20. ©Viestintä-Piritta@Piritta 1. mediaosumat ja verkkoseuranta Tiedotejakelua tarjoavia tahoja useita (maksullinen palvelu). Voit myös itse jakaa tiedotteet ja tehdä seurantaa (työlästä). Julkaisujen seurantaa esim. ampparit.com
 21. 21. ©Viestintä-Piritta@Piritta 2. verkkomaininnat: google alerts
 22. 22. ©Viestintä-Piritta@Piritta 3. HASHTAG-SEURANTaa: Pinnalla http://pinnalla.pyppe.fi/
 23. 23. ©Viestintä-Piritta@Piritta 4. HASHTAG-ja someSEURANTAa
 24. 24. ©Viestintä-Piritta@Piritta 5. uutiskirjeen analytiikka Uutiskirjeiden avausprosentti Erityisesti: klikkaukset haluttuihin kohteisiin
 25. 25. ©Viestintä-Piritta@Piritta 6. verkkosivu-analytiikka Verkkosivukäyntien lisääntyminen - erityisesti kampanjasivut Viipyminen verkkosivuilla Jaot edelleen someen
 26. 26. ©Viestintä-Piritta@Piritta 7. omat some-julkaisut Facebook-, Twitter, Instagram-analytiikka jne… Kattavuus, reaktiot, jaot Myös maksetun mainonnan vaikutus
 27. 27. 1. Valtakunnalliset ja paikalliset tapahtumaosall. 2. Tapahtumien määrä 3. Some-julkaisujen määrä 4. Some-keskustelut ja osumat (maks.palvelut) 5. Bloggareiden/snäppäreiden/instastara-määrä 6. Blogien määrä (omat tai muiden) 7. Kampanja-artikkelien lukijamäärä 8. Kohderyhmän aktivoituminen toimimaan näiden lisäksi mm.
 28. 28. ©Viestintä-Piritta 5. vaikuttavuuden osoittaminen @Piritta
 29. 29. ”Tee yhteenvedot - vertaile edelliseen - hehkuta somessa - tiedota mediaa - bloggaa - jaa verkkoon - kehitä ja uudistu! kerro onnistumisista!
 30. 30. ©Viestintä-Piritta@Piritta kiitos! Kysymyksiä & kommentteja?
 31. 31. Mail:  www:  Blogi:  Facebook:  LinkedIn:  Twitter:  Slideshare:  Pinterest: Storify: Soita minulle: VIESTINTÄ-PIRITTA KIITTÄÄ piritta@viestintapiritta.fi www.viestintapiritta.fi www.viestintapiritta.fi/blogi www.facebook.com/viestintapiritta fi.linkedin.com/in/pirittaseppala  www.twitter.com/Piritta www.slideshare.net/Piritta www.pinterest.com/pirittas/ www.storify.com/Piritta +358 400 622 046

×