Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Järjestölähettiläs-työpaja SomeTime2015

1,767 views

Published on

Viestintä-Pirittan Laura Vuorio-Kuokka piti SomeTime2015-tapahtumassa 23.5.2015 #järjestösome-työpajan, jossa käsiteltiin #järjestölähettiläs-aihepiiriä. Tähän materiaaliin on koottu intensiivisessä työpajassa käytyjen keskustelujen yhteenvetoa. Materiaalista selviää ketä järjestölähettiläät ovat ja millaisia haasteita järjestölähettilyys voi tuoda. Mukana on myös vinkkejä järjestölähettiläiden kannustamiseen ja aktivointiin viestimään sekä some-linjausten malliin järjestössä.

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

Järjestölähettiläs-työpaja SomeTime2015

 1. 1. JÄrjestölähettilyys - näkökulmia järjestölähettiläiden viestintään- työpaja #Järjestölähettiläs #Järjestöviestii #Järjestösome #ViestintäPiritta Viestintä-Piritta Laura Vuorio-Kuokka @lauravuok 23.5.2015 Sometime 2015, Hämeenlinna www.viestintapiritta.fi
 2. 2. Laura Vuorio-kuokka @lauravuok Laura Vuorio-Kuokka @lauravuok Organisaatioviestinnän asiantuntija Viestinnän ja sosiaalisen median kouluttaja Viestintä-Pirittan tiimissä vuodesta 2014 laura@viestintapiritta.fi somessa tavoitat minut @lauravuok
 3. 3. ©Viestintä-Piritta@Piritta Työpajassa keskustelun alla: Keitä ovat järjestölähettiläät ? Miten aktivoida, kannustaa ja tukea heitä viestimään järjestön asioista somessa? Miten voisi päästä alkuun, eli ensiaskeleet järjestölähettilyyteen (järjestön näkökulmasta) ? @lauravuok #järjestöviestii #järjestölähettiläs #järjestösome #viestintäpiritta
 4. 4. ©Viestintä-Piritta@Piritta johdannoksi Tämä materiaali on tulosta Hämeenlinnassa 23.5.2015 pidetystä työpajasta. Pohdimme yhdessä työntekijälähettilyyttä järjestöjen näkökulmasta, eli järjestölähettilyyttä. Työpajan tarkoituksena oli kartoittaa keitä nämä lähettiläät ovat tai voisivat olla, miten lähettilyyttä voisi toteuttaa ja millaisin askelin järjestöt voisivat lähteä toteuttamaan suunnitelmallista järjestölähettilyyttä. Tässä materiaalissa on siis osallistujien ajatuksenvirrasta ja keskustelusta poimittuja pointteja. Pyrimme löytämään yleispäteviä seikkoja, joita järjestöt voivat jatkotyöstää omista lähtökohdistaan. Lämmin kiitos kaikille osallistujille! 
 Laura Vuorio-Kuokka, @lauravuok, Viestintä-Piritta
 5. 5. ©Viestintä-Piritta keitä ovat järjestölähettiläät? @Piritta
 6. 6. ©Viestintä-Piritta@Piritta #JÄRJESTÖLÄHETTILÄS: On oikea, todellinen henkilö, joka viestii somessa omalla nimellään Voi olla monessa erilaisessa suhteessa järjestöön, esimerkiksi: tiedottaja, johtaja, sihteeri, jäsen, vapaaehtoinen, luottamushenkilö, järjestöstä kiinnostunut henkilö, vanhempi sukupolvi ns. edelläkävijät ennen somea, talousihminen (työpajan osallistujien yhteenvedon mukaan sisältää talous-työt merkityksissä kaulin & kuitti eli tarkemmin keittiöemäntä & rahastonhoitaja)
 7. 7. ©Viestintä-Piritta@Piritta järjestön ihmiset viestivät jo somessa Järjestöjen toimijat viestivät yhä aktiivisemmin itse ja henkilökohtaisesti järjestöasioista somekanavilla. Miten tämä joukko saadaan sitoutettua paremmin ja selkeämmin järjestön tavoitteisiin?
 8. 8. ©Viestintä-Piritta@Piritta #JÄRJESTÖLÄHETTILyys: Miten ja mitä kautta: 
 järjestön tiedotus&viestintä
 puhuminen
 puskaradio
 somekanavat
 hahstagit
 ohjeistaminen
 kannustaminen
 rohkaiseminen
 9. 9. ©Viestintä-Piritta@Piritta #JÄRJESTÖLÄHETTILyys: Haasteet: 
 jalkauttaminen kentälle asti
 ketä edustaa kommentoimalla (yksityisminä/järjestöminä) 
 kriisit
 trollit
 sukupolven vaihdos
 talkoohengen nostatus
 vapaaehtoisten saaminen ja edelleen sitouttaminen
 vapaaehtoisten kannustaminen viestimään
 10. 10. ©Viestintä-Piritta miten aktivoida ihmisiä viestimään järjestön asioista somessa? @Piritta
 11. 11. ©Viestintä-Piritta@Piritta työntekijät: oman käyttö rutinoiminen osaksi
 työpäiviä ja arkea Yhä useammat järjestöjen some-viestijät solauttavat somen sujuvasti osaksi työpäiväänsä ja arkeaan. Työhön liittyvät some-päivitykset osataan sivuuttaa vapaa-ajalla, elleivät ne vaadi akuutteja toimenpiteitä.
 12. 12. ©Viestintä-Piritta@Piritta miten kannustaa ja tukea järjestölähettiläitä Innosta ja kannusta, älä rajoita Ole itse positiivisena esimerkkinä Hanki johdon hyväksyntä Perustele esimerkein saavutettuja hyötyjä Kerro, mitä kanavia voi käyttää ja miten Rohkaise someen - ohjaa, auta ja anna malleja toimia
 13. 13. ©Viestintä-Piritta@Piritta lupa viestiä: rajoituksista kannustamiseen ”Kannustamme jäsenistöä tuottamaan itse sisältöä (ennalta sovituilla hashtageilla varustettuna), jota jaamme sitten eteenpäin virallisissa kanavissamme.” -Johanna Junkkari, tiedottaja
 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry Lähde: Järjestösome-kartoitus ja -trendit 2015
 Viestintä-Piritta
 14. 14. ©Viestintä-Piritta@Piritta esimerkkejä miten järjestölähettiläs voi viestiä somessa Ajankohtaiskeskustelun seuraaminen Valmiin sisällön jakaminen järjestökanavilta Keskustelu järjestön asioista Tapahtumaviestintä Nopea reagointi yhteiskunnallisiin keskusteluihin Kriisiviestintä ja väärien uskomusten korjaus Twitter-chatien järjestäminen ja niihin osallistumaan kannustaminen
 15. 15. ©Viestintä-Piritta ENSIASKELEET KOHTI #järjestölähettilyys-OHJELMAA @Piritta
 16. 16. ©Viestintä-Piritta@Piritta kohti järjestölähettilyyttä Kartoita ne henkilöt jotka jo somessa puhuvat järjestön asioista 
 (tarkista ja tarkenna tarvittaessa hashtagien käyttö, hashtagien käytön linjaukset ja ohjeet) Nosta näitä henkilöitä esimerkiksi ja kannustukseksi muille, huolehdi heistä ja muista kiittää! Sitouta johto ja muutamat avainhenkilöt järjestölähettilyyteen Hashtagien yms jalkauttaminen kaikkeen materiaaliin, somesopivaa materiaalia käyttöön Kiinnostavaa sisältöä jaettavaksi valmiina eri kanaviin - kynnyksen madaltaminen Kannustavat linjaukset ja ohjeet, millaista viestiä halutaan viestiä eteenpäin, esimerkin voima
 17. 17. ©Viestintä-Piritta tarjoa oikeat some-kanavat käyttöön VIE S TINTÄÄ T OIM INN AS TA KUVIE N AVUL L A ÄLY P UH E L IM E S TA T OIM INN AN E SIINTUOM ISE E N H E NK IL Ö KO H TAIS E L L A O TTE E L L A AJ ANKOH TAINE N ASIAKE SKUS TE L UN KAN AVA , VAIKUTTAMIS VÄLINE ASIANTUNTIJ APAIN O TTE INE N VIE S TINTÄ J A VIR AL L ISE M P I SIS Ä LT Ö BL OG I, J OS KIR J OITTAM INE N ON H E L P P OA; N ÄKÖ K U L M AT, KESKUS TEL UN AVAUK SET…@PIRITTA M ITK Ä O VAT O L E E L L IS E T K AN AVAT J U U R I TE IDÄN J ÄR J E S T ÖNNE N ÄKÖKULM AS TA? M ITÄ U U S IA K AN AVIA V O IS ITTE E H K Ä H YÖ DY NTÄÄ? P INTE R E S T,WH AT S AP P SN AP CHAT,TUM BLR ……
 18. 18. ©Viestintä-Piritta@Piritta Viestintä ja sosiaalinen media kuuluvat kaikille organisaation sisällä Kun tiedetään, mitä somessa tehdään, myös vastuuta osataan jakaa rohkeammin Suunnittelun ja toteutuksen vetovastuu voi olla viestinnällä ja/tai johdolla Käytännön toimenpiteistä somessa vastaavat myös muut tekijät Yhdessä tehty suunnittelu ja ”some-tiimit” sitouttavat toimijoita paremmin mukaan somettamiseen Some-suunnitteluun osallistuva johtaja on erinomainen kannustin saada myös työntekijät ja vapaaehtoiset sitoutumaan someen some-suunnittelu avoimeksi ja kannustavaksi toimintatavaksi
 19. 19. ©Viestintä-Piritta@Piritta Millaiset ovat hyvät some-linjaukset? Ohjeistuksen on hyvä olla riittävän selkeä, käytännönläheinen ja yksiselitteinen. Kaikkien osapuolten on voitava sitoutua ohjeistukseen. Lähde: Sosiaalisen median ABC - työsuhteet (Oikotie)
 20. 20. ©Viestintä-Piritta@Piritta Some-linjaukset voivat sisältää esimerkiksi seuraavia vinkkejä somettamiseen Harkitse ennen kuin kirjoitat Kunnioita yleisöä Ole lojaali Huolehdi maineesta ja brändistä Noudata lakia Noudata luottamuksellisuutta Toimi ammattimaisesti Rajaa yksityinen/julkinen Huolehdi tietoturvasta Ole oma itsesi
 21. 21. ©Viestintä-Piritta@Piritta some-linjausten sisällysesimerkki Some osana järjestön viestintää: esittely ja perustelut Some-viestinnän tavoitteet ja järjestön kanavien ylläpitäjät Somessa viestimisen roolit: ylläpitäjät, järjestön edustajana toimiminen, työntekijänä somessa ja luottamushenkilöt/ vapaaehtoiset somessa Työminän ja yksityisminän erottelu Suositukset viestiä työasioista Mitä saa sanoa, mitä ei - julkisen ja sisäisen tiedon erot Ohje, miten toimia, jos törmää neg. kirjoitteluun somessa Tietoturva somessa
 22. 22. ©Viestintä-Piritta KESKUSTELU JATKUU #JÄRJESTÖLÄHETTILÄS #JÄRJESTÖVIESTII @Piritta
 23. 23. Mail:  www:  Blogi:  Facebook:  LinkedIn:  Twitter:  Slideshare:  Pinterest: Storify: Soita minulle: VIESTINTÄ-PIRITTA KIITTÄÄ piritta@viestintapiritta.fi www.viestintapiritta.fi www.viestintapiritta.fi/blogi www.facebook.com/viestintapiritta fi.linkedin.com/in/pirittaseppala  www.twitter.com/Piritta www.slideshare.net/Piritta www.pinterest.com/pirittas/ www.storify.com/Piritta +358 400 622 046

×