Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Järjestödigi-kartoitus: julkaisutilaisuuden yhteenveto 15.12.2017

515 views

Published on

Tämä esitys on yhteenveto kartoituksen tuloksista, joka julkaistiin Helsingissä julkaisutilaisuudessa 15.12.2017. Järjestödigi-kartoitus selvittää suomalaisten järjestöjen tilaa digitalisaatioon, digiosaamiseen, viestintään ja sosiaalisen median käyttöön liittyen.

Kartoitus tehtiin tässä laajuudessa ensimmäistä kertaa ja se toteutettiin Avoine Oy:n, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n ja Viestintä-Piritta Oy:n yhteistyönä. Tekijät Tuomo Heikkilä, Avoine Oy, Hanna Vuohelainen TIEKE ry ja Piritta Seppälä, Viestintä-Piritta Oy esiintyivät julkaisutilaisuudessa esitellen kartoituksen eri osiot.

Kartoituksen osiot tässäkin esityksessä ovat:
Järjestöt ja digitalisaatio
Järjestöt ja digiosaaminen
Järjestöviestintä
Järjestöt ja sosiaalinen media.

Vuosittain toteutettavan kartoituksen tarkoituksena on
tarjota järjestöille tietoa digitalisaation, digiosaamisen, viestinnän ja somen tilasta Suomessa, antaa järjestöille mahdollisuus peilata omaa tilannettaan tuloksiin, nostaa esiin sosiaalisen median käytön ja viestinnän kehitystä järjestöjen parissa
esitellä konkreettisia esimerkkejä järjestöjen tavoista toimia aihepiirin saralla sekä pitää yllä keskustelua digiosaamisen ja digitalisaation merkityksestä järjestökentällä.

Kartoitus on laajennettu kokonaisuus Viestintä-Pirittan kolmena edellisenä vuonna tekemälle järjestösome-kartoitukselle. Tästä syystä sosiaalisen median osiossa pystymme myös osittain vertailemaan tuloksia aiempiin vuosiin.

Lataa kartoituksen laaja white paper osoitteesta: http://bit.ly/whitepaper_jarjestodigi2017

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Järjestödigi-kartoitus: julkaisutilaisuuden yhteenveto 15.12.2017

 1. 1. Järjestödigi-kartoitus Järjestödigi-kartoitus selvittää vuosittain suomalaisten järjestöjen tilaa digitalisaatioon, digiosaamiseen, viestintään ja sosiaaliseen mediaan liittyen. Se tehtiin 1. kerran syksyllä 2017 Avoine Oy:n, TIEKE ry:n ja Viestintä-Piritta Oy:n yhteistyönä. #järjestödigi @AvoineOy @TiekeRy @Piritta
 2. 2. 383 vastaajaa 30 suurta 125 keskisuurta Loput pieniä yhdistyksiä Palaute: info@ viestintapiritta.fi Lähes kaikki järjestösektorit vastaajina (ei ympäristö- ja amm.yhdistyksiä) #järjestödigi Järjestödigi-kartoitus White paper
 3. 3. Esittelyssä tulokset 2017: Digitalisaatio järjestöissä Digiosaaminen järjestöissä Järjestöviestintä Järjestöt ja sosiaalinen media #järjestödigi
 4. 4. Tuomo Heikkilä, Avoine Oy @TuomoTH #järjestödigi
 5. 5. #järjestödigi @TuomoTH
 6. 6. “ Järjestötyö on pitkälti asennevaikuttamista, jota sosiaalinen media omalta osaltaan tukee hyvin... ...Digitalisaatio on meille työntekoa sujuvoittava tuki, joka parhaimmillaan edistää osallistamista, mutta ei korvaa kasvotusten ruohonjuuritasolla tehtävää työtä. #järjestödigi @TuomoTH
 7. 7. Merkitys Hyödyt toiminnoissa Käyttäjät ja kehittäminen Suhtautuminen ja haasteet #järjestödigi @TuomoTH
 8. 8. Merkitys toiminnan tehostuminen & sujuvuus läpinäkyvyys & avoimuus viestinnän nopeus ja oikea-aikaisuus #järjestödigi @TuomoTH
 9. 9. “ Monikanavaisuus ja käyttäjän vapaus valita käyttämänsä tapa esim. yhteydenpitoon tai tiedon käyttöön. #järjestödigi @TuomoTH
 10. 10. Hyödyt toiminnoissa Digitalisaation koetaan edistävän eniten ulkoista ja sisäistä viestintää, kampanjointia sekä koulutuksia ja tapahtumia. Tärkeänä pidetään erilaisia etäyhteyksiä ja esimerkiksi verkkokokouksia – joiden oletetaan parantavan jäsenten tavoitettavuutta ja osallistujamääriä esim. sisäisissä kokouksissa. #järjestödigi @TuomoTH
 11. 11. Mittaaminen ja vaikuttavuus 90% suuret 64% keskikokoiset 53% pienet #järjestödigi @TuomoTH
 12. 12. Käyttäjät ja kehittäminen #järjestödigi @TuomoTH
 13. 13. Osaaminen Asenteet Talous Ajankäyttö Pienet ja keskisuuret järjestöt Muutosvastarinta pienet ja keskisuuret järjestöt Ikääntyminen? Suhtautuminen ja haasteet #järjestödigi @TuomoTH
 14. 14. #järjestödigi Hanna Vuohelainen, TIEKE ry @hvuohelainen
 15. 15. Ei tarvita nyt Digi- osaamisen alueet Osaamisen vahvuudet Akuutit osaamis- tarpeet Kehittymisen monet tavat #järjestödigi @hvuohelainen
 16. 16. en halua, olen jo ihan kypsynyt näihin.... Järjestömme jäsenistä n. 25% ei omista kuin lankapuhelimen. Uskon oppimispeleihin Seura perustettu 2005. Jo varhaisessa vaiheessa Google drive & gmail käytössä, lähes kaikki tieto löytyy sieltä. - - Google drive aarrearkku! “ #järjestödigi @hvuohelainen
 17. 17. Digiosaamisen alueet #järjestödigi @hvuohelainen
 18. 18. ● verkkokoulutusten järjestäminen ● datan analysointi ● ohjelmointi Digiosaamisen tasot EDISTYNEEMPÄÄ OSAAMISTA ERIKOIS- TAITOJA PERUSTAIDOT jotka jokaisella hallussa ● informaation lukutaito ● erilaisten laitteiden hallinta ● sosiaalisen median käyttö ● sähköposti ja kalenteri ● tiedonhaku ● työvälineohjelmistojen käyttö ● kuvankäsittely ● pilvipalvelut ● tekijänoikeudet ● tietoturva ● verkkotyöskentelyn taidot Lähde: Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen -selvityksen tuloksia 2017. TIEKE. #järjestödigi @hvuohelainen
 19. 19. Keskusjärjestössä digiosaamista on kehitetty ja taitoja löytyy vaihtelevasti. Käytössä on pilvipalveluita ja lukuisia some-kanavia. Taitojen pitäisi olla vain vielä vahvemmat, jotta ne olisivat arkisessa työssä käytössä päivittäin. Meidän pitäisi myös olla tukemassa jäsenyhdistyksiä mihin taidot eivät välttämättä riitä. “ #järjestödigi @hvuohelainen
 20. 20. Osaamisen vahvuudet #järjestödigi @hvuohelainen
 21. 21. “Organisaatiomme on digimyönteinen, ja innostumme uusista työkaluista ja palveluista helposti. Vaarana on, että käytämme useita palveluita sujuvastikin, mutta systemaattinen suunnittelu ja kehittäminen jää vauhdin jalkoihin, tai yhden sitoutetun ihmisen vastuulle. Samalla kun kehityksestä voi olla ylpeä ja innoissaan, herää myös kysymys, teemmekö oikeita asioita - - jotta niiden hyöty olisi maksimaalinen käytettyyn aikaan nähden. #järjestödigi @hvuohelainen
 22. 22. Akuuteimmat tarpeet #järjestödigi @hvuohelainen
 23. 23. “ Uusien toimintojen kehittämiseen. Olemme pienin resurssein pyöritettävä yhdistys, mutta verkosto, jonka kanssa operoimme, on todella laaja ja monimuotoinen. Siksi verkkotyökalut ja -viestintä olisivat erittäin hyvä kehittämiskohde toiminnan uudistamiseksi. #järjestödigi @hvuohelainen
 24. 24. Ei nyt #järjestödigi @hvuohelainen
 25. 25. Osaamisen kehittämisen monet muodot #järjestödigi @hvuohelainen
 26. 26. “ Kaipaisimme kokemusta hyvistä toimintatavoista suunnittelun pohjaksi, joten pyrimme kartuttamaan omaa osaamistamme asiantuntijoiden ja hyvien esimerkkien avulla. Pyrimme jatkuvasti pysymään ajan hermoilla. #järjestödigi @hvuohelainen
 27. 27. #järjestödigi Piritta Seppälä, Viestintä-Piritta Oy @Piritta
 28. 28. Suunnittelu ja strategiat Sisäinen viestintä Mittaaminen ja raportointi #järjestödigi @Piritta
 29. 29. Suunnitelmallisuus Vuonna 2015 some-strategia oli olemassa tai tulossa 75 % vastaajista Vuonna 2016 sama luku oli 88,1 % Vuonna 2017 some-strategia oli olemassa tai suunnitteilla 40 % vastaajien järjestöissä → 2017 kyselyn vastaajissa eniten pieniä yhdistyksiä
 30. 30. “ “Tulevana vuonna olemme suunnitelleet kiinnittävämme erityistä huomiota sisältöjen laatuun analytiikasta saatujen tietojen perusteella. Pyrimme tekemään sellaista sisältöä, joka on analytiikan kautta osoittautunut kohderyhmiä kiinnostavaksi.” #järjestödigi @Piritta
 31. 31. Mittaaminen ja raportointi #järjestödigi @Piritta
 32. 32. #järjestödigi @Piritta
 33. 33. Sisäinen viestintä nousussa Sisäisen viestinnän rooli ja merkitys on tunnistettu järjestöissä aiempaa vahvemmin. Kartoituksen tuloksissa sisäinen viestintä nousi esiin sekä viestintä- että some-kysymysten yhteydessä. #järjestödigi @Piritta
 34. 34. #järjestödigi Piritta Seppälä, Viestintä-Piritta Oy
 35. 35. Haasteet Miksi some? Kanavat Ihmiset Some ja tulevaisuus #järjestödigi @Piritta
 36. 36. Miksi some? “Sosiaalisen median mahdollistama kommunikointi ja toimintaan osallistuminen liikuntarajoitusten estämättä on eittämättä asian ytimessä.” #järjestödigi @Piritta
 37. 37. “ “10 + aivan ehdoton toiminnan kannalta.” “Sosiaalinen media on koko toiminnan pohja.” “Osa on valmis kuin melperi sotaan ja osalle some on EVVK (jos edes tuntevat käsitteen).” #järjestödigi @Piritta
 38. 38. Some-kanavat järjestöissä #järjestödigi @Piritta
 39. 39. Uudet kanavat vähemmistössä 2015 35% 2016 61% 2017 57% #järjestödigi @Piritta
 40. 40. Vapaaehtoiset viestijöinä Järjestöissä some-ylläpidon vastuuta jaetaan entistä enemmän yli viestinnällisten rajojen. Instagram- ja Snap-viikot jäsenten ja vapaaehtoisten käsissä alkavat olla enemmän sääntö kuin poikkeus. #järjestödigi @Piritta
 41. 41. Henkilöstö ja johto somessa Yksi suuri ero tuloksissa oli some-linjausten määrässä järjestöissä. Vuonna 2016 50%:lla oli linjaukset, kun tänä vuonna vain 15%:lla. Eroon vaikuttanee oleellisesti vastaajien järjestöjen kokoerot. #järjestödigi @Piritta
 42. 42. Haasteet järjestösomessa #järjestödigi @Piritta
 43. 43. Some ja tulevaisuus #järjestödigi @Piritta
 44. 44. Some ja tulevaisuus “Uskon, että rajat sisäisen ja ulkoisen viestinnän välillä hämärtyvät tulevaisuudessa entisestään ja järjestötoiminnan läpinäkyvyys tulee kasvamaan kautta linjan. Tämä on mielestäni positiivinen kehityssuunta.” “Myönteisen ilmapiirin ja kannustavien viestien välittäminen on jatkossakin tärkeää. Parhaimmillaan sosiaalinen media edistää ihmisten osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuuksia - nämä kumpikin ovat hyviä asioita.” #järjestödigi @Piritta
 45. 45. Some ja tulevaisuus “Sosiaalisen median merkitys lisääntyy, mutta ei poista henkilökohtaisen tapaamisen ja vuorovaikutuksen merkitystä. Some on tärkeä tekijä työn helpottajana ja monipuolistajana.” “Sosiaalisen median käyttö lisääntyy ja arkipäiväistyy. Näkymät ja käyttö ovat hyvät, kunhan päästään toisten mollaamisesta ja vihapuheesta eroon.” #järjestödigi @Piritta
 46. 46. Some ja tulevaisuus “Some on osa viestintää; toivottavasti ylenmääräinen kouhotus somen kaikkivoipaisuudesta alkaa kohta hävitä ja siitä tulee netin ja sähköpostin kaltainen kehittyvä mutta arkipäiväinen väline.” #järjestödigi @Piritta
 47. 47. “Varmaa on vain muutos ja siinä on paljon hyvää!” #järjestödigi @Piritta
 48. 48. Lataa white paper Järjestödigi-kartoitus 2017: bit.ly/whitepaper_jarjestodigi2017 #järjestödigi

×