Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Efento Cloud - monitoring warunków fizycznych z powiadomieniami SMS i email

1,138 views

Published on

Efento Cloud to platforma serwerowa gromadząca i przetwarzająca dane z sensorów temperatury i wilgotności Efento. Platforma przeznaczona jest do obiektów, w których monitorowane jest od kilkunastu do kilkuset punktów pomiarowych np. hurtownie farmaceutyczne, chłodnie, magazyny, silosy (wielopunktowy monitoring temperatury u wilgotności). Dane do platformy mogą być przesyłane z dowolnej lokalizacji, a Ty masz do nich dostęp przez przeglądarkę internetową. Platforma pozwala na wyświetlanie danych, generowanie raportów z dowolnego okresu czasu oraz konfigurację alarmów SMS / e-mail. Dostęp do Efento Cloud nie wiąże się z żadnymi opłatami cyklicznymi (subskrypcja).

Published in: Internet
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Efento Cloud - monitoring warunków fizycznych z powiadomieniami SMS i email

 1. 1. EFENTO CLOUD System zdalnego monitorowania warunków fizycznych z powiadomieniami e-mail i SMS
 2. 2. Spis treści O systemie Prezentacja platformy Efento Cloud Dane techniczne urządzeń
 3. 3. ● Efento Cloud to platforma serwerowa gromadząca i przetwarzająca dane z sensorów Efento ● Platforma przeznaczona jest do obiektów rozproszonych lub obiektów, w których monitorowane jest wiele punktów pomiarowych np. hurtownie farmaceutyczne, chłodnie czy magazyny ● Dane do platformy mogą być przesyłane z dowolnej lokalizacji, a użytkownik ma do nich dostęp przez przeglądarkę internetową ● Platforma pozwala na wyświetlanie danych, generowanie raportów z dowolnego okresu czasu oraz wysyłanie powiadomień SMS / e-mail w przypadku przekroczenia bezpiecznych wartości Efento Cloud Efento Cloud to system monitorowania różnych wielkości fizycznych z powiadomieniami SMS i e-mail, raportami i zdalnym dostępem do danych
 4. 4. Najważniejsze cechy Efento Cloud Efento Cloud posiada wszystkie cechy konieczne do wygodnego nadzorowania warunków środowiskowych w obiektach rozproszonych POWIADOMIENIA SMS / E-MAIL Po przekroczeniu ustalonego progu temperatury / wilgotności / ciśnienia użytkownik jest o tym powiadomiony SMS / e-mailem AUTOMATYCZNE RAPORTY Dane pomiarowe mogą być wysłane na dowolny adres e-mail w formie raportu PDF lub CSV. Można również zdefiniować częstotliwość raportowania PREZENTACJA DANYCH Dane pomiarowe prezentowane są w przejrzysty sposób w formie wykresów z dowolnego okresu czasu lub w formie tabeli LOKALIZACJE Platforma umożliwia odwzorowanie struktury organizacji w formie drzewa i przypisanie poszczególnych sensorów do jego gałęzi RÓŻNE POZIOMY UPRAWNIEŃ Bezprzewodowa technika komunikacji obniża koszty montażu systemu, a instalacja platformy w chmurze koszty wdrożenia i konserwacji PLAN POMIESZCZENIA / MAPA Do każdej lokalizacji przypisać można plan pomieszczenia / mapę dzięki czemu w łatwy sposób można zlokalizować sensory
 5. 5. Jak to działa? W skład systemu wchodzą sensory Efento, Efento Gateway, gromadzący i przesyłający dane pomiarowe oraz platforma serwerowa Efento Cloud Sensory wykonują pomiary temperatury, wilgotności i ciśnienia i przesyłają je za pomocą gateway do Efento Cloud Dane pomiarowe mogą być przesyłane do Efento Cloud z wielu obiektów jednocześnie. Obiekty mogą być oddalone od siebie o setki kilometrów Wszystkie dane trafiają do bezpiecznej platformy Efento Cloud, gdzie są zapisywane i przetwarzane Użytkownicy mają dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie przy pomocy przeglądarki internetowej na komputerach lub telefonach / tabletach Przy przekroczeniu monitorowanych wartości użytkownik jest powiadomiony SMS lub e-mailem
 6. 6. Dlaczego Efento Cloud? Efento Cloud to wygodne, łatwe w konfiguracji, skalowalne i niedrogie rozwiązanie DOSTĘP Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA ZIEMI Do platformy loguje się przez przeglądarkę internetową, nie trzeba instalować żadnego dodatkowego oprogramowania PLATFORMA UTRZYMYWANA W CHMURZE Aktualizacja oprogramowania, konserwacja oprogramowania jest zapewniana przez producenta w ramach jednorazowej opłaty licencyjnej DOWOLNA LICZBA UŻYTKOWNIKÓW Dostęp do danych z sensorów może mieć dowolna liczba użytkowników wraz z określonymi prawami dostępu SKALOWALNE ROZWIĄZANIE Dane do platformy mogą trafiać z dowolnej liczby obiektów, bez znaczenia czy jest ich 10 czy 1000. Konfiguracja zawsze jest tak samo łatwa NISKI KOSZT WDROŻENIA Bezprzewodowa technika komunikacji obniża koszty montażu systemu, a instalacja platformy w chmurze koszty wdrożenia i konserwacji ŁATWA OBSŁUGA I KONFIGURACJA System został zaprojektowany tak, że skonfigurować i używać może go każdy. Konfiguracja systemu zajmuje mniej niż 15 min
 7. 7. Bezpieczeństwo danych Efento Cloud zostało zaprojektowane ze szczególnym naciskiem na kwestie bezpieczeństwa danych Bezpieczna platforma Bezpieczna transmisja danych Bezpieczne przechowywanie danych Efento Cloud korzysta z infrastruktury serwerowej Amazon Web Services, jednej z najbezpieczniejszych platform na świecie. Platforma została zaprojektowana w taki sposób, że każdy jej moduł pracuje niezależnie i ma tzw. backup. Chwilowa awaria jednego z komponentów powoduje automatyczne przekierowanie ruchu w taki sposób, że jest to nieodczuwalne dla użytkownika i zapewnia spójność danych Transmisja danych pomiędzy gateway’ami a platformą serwerową odbywa się przy pomocy zaszyfrowanego połączenia (SSL). To taki sam sposób szyfrowania jaki wykorzystywany jest w bankowości elektronicznej. Dzięki temu przechwycenie lub podsłuchanie danych jest praktycznie niewykonalne. Dodatkowo każdy użytkownik platformy ma dostęp jedynie do swoich danych Dane zapisywane są w platformie serwerowej, w pamięci gateway’ów i w pamięci sensorów. W przypadku chwilowej awarii któregokolwiek z komponentów, dane zostaną automatycznie pobrane aby zapewnić ich ciągłą spójność. W pamięci gateway’ów mieszczą się dane pomiarowe z 6 tygodni, więc nawet dłuższa awaria łącza internetowego nie spowoduje utraty danych
 8. 8. Spis treści O systemie Prezentacja platformy Efento Cloud Dane techniczne urządzeń
 9. 9. Pulpit Czyli wszystkie najważniejsze informacje w jednym miejscu
 10. 10. Na liście widoczne są sensory wraz z bieżącymi pomiarami, statusem i informacją o przekroczonych progach alarmowych Sensory mogą być grupowane w dowolny sposób np. przez przypisanie ich do lokalizacji Filtry umożliwiają wygodne sortowanie sensorów ze względu na ich status (działający, zgubiony, stan alarmowy, niski poziom baterii, wyłączony) oraz oznaczenie sensorów jako “ulubione”
 11. 11. Informacje na Pulpicie mogą być również wyświetlane w formie mapy / planu pomieszczenia. Sensory mogą być dowolnie rozmieszczane na mapie Statusy sensorów są widoczne na mapie w postaci ikonek z powiadomieniem Do każdej lokalizacji przypisać można inną mapę Po najechaniu kursorem na wybrany sensor wyświetlane są dodatkowe informacje
 12. 12. Dane pomiarowe mogą być prezentowane są w formie wykresu, który może być dowolnie powiększany Dane mogą być prezentowane w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym lub rocznym
 13. 13. Dane pomiarowe mogą byćp rezentowane również w formie tabeli Dane tabelaryczne prezentowane są w ujęciu dziennym, inne okresy czasu dostępne są w postaci raportów pdf / csv
 14. 14. Ustawienia Konfiguracja sensorów
 15. 15. Grupowa edycja sensorów umożliwia wygodne i szybkie zmiany parametrów sensorów oraz ich wyłączenie lub włączenie Możliwość utworzenia dowolnej struktury lokalizacji (np. geograficzna lub funkcyjna) Nowe urządzenia pojawiają się na liście nowych sensorów, użytkownik może je przenieść do dowolnej lokalizacji i nadać im nazwę W tabeli wyświetlane są wszystkie sensory, użytkownik może edytować ich ustawienia i włączyć powiadomienia SMS / e-mail
 16. 16. Możliwość nadania nazwy każdemu z sensorów oraz przypisania go do dowolnej lokalizacji Lista wszystkich reguł alarmowych, którymi objęty jest dany sensor
 17. 17. Reguły alarmowe Ustawienia progów mierzonych parametrów środowiskowych oraz odbiorców powiadomień SMS / e-mail
 18. 18. Użytkownik może stworzyć dowolną liczbę reguł alarmowych. Gdy wystąpi alarm możliwe jest wysłanie e-maila lub SMS do dowolnego odbiorcy Przyczyną alarmu może być przekroczenie ustalonego progu, utrata łączności z sensorem lub niski poziom baterii
 19. 19. Wystąpienie alarmu może powodować wysłanie SMS lub e-mail do dowolnego odbiorcy. Nie ma limitu osób powiadamianych o wystąpieniu alarmu. Wartość objęta regułą alarmową wraz z wartością progową (np. wilgotność powyżej 35% RH) Wybór sensorów, które objęte będą regułą alarmową
 20. 20. Raporty Ręczny i automatyczny eksport danych pomiarowych w formacie raportów PDF i CSV
 21. 21. Użytkownik może wygenerować raport z pomiarami w formacie csv lub pdf Raport może być wygenerowany z dowolnego okresu czasu i zawierać pomiary, informacje o alarmach oraz informacje techniczne (np. niski poziom baterii) Generując raport należy wybrać które sensory mają być nim objęte. Można generować raport zarówno z 1 sensora jak i z całej grupy sensorów (np. wszystkie sensory w Krakowie) Możliwe jest również skonfigurowanie raportów automatycznych, które będą przesyłane e-mailem np. raz dziennie czy raz w tygodniu
 22. 22. W kolumnie zdarzenia odnotowane są informacje o przekroczonych progach, niskim stanie baterii lub utracie łączności sensor - platforma Nazwa sensora, numer seryjny oraz zakres dat, których dotyczy raport Parametry czasowe Wartości temperatury / wilgotności / ciśnienia zmierzone przez sensor
 23. 23. Zarządzanie użytkownikami Przyznawanie poziomów uprawnień oraz dostępu do wybranych lokalizacji
 24. 24. Administrator może zarządzać wszystkimi użytkownikami w systemie Każdemu z użytkowników można przydzielić dostęp do wybranych lokalizacji oraz poziom uprawnień. W systemie są trzy poziomy uprawnień: administrator (wyświetlanie danych, konfiguracja sensorów, reguł alarmowych, automatycznych raportów, zarządzanie użytkownikami), menadżer (wyświetlanie danych, konfiguracja sensorów, reguł alarmowych, automatycznych raportów) i analityk (jedynie wyświetlanie danych)
 25. 25. Każdemu użytkownikowi można przypisać uprawnienia oraz dostęp do wybranych lokalizacji. W systemie są trzy poziomy uprawnień: administrator (wyświetlanie danych, konfiguracja sensorów, reguł alarmowych, automatycznych raportów, zarządzanie użytkownikami), menadżer (wyświetlanie danych, konfiguracja sensorów, reguł alarmowych, automatycznych raportów) i analityk (jedynie wyświetlanie danych) Rejestrując w systemie nowego użytkownika wpisuje się jego dane, nadaje się mu login, hasło oraz adres e-mail
 26. 26. Logi systemowe Rejestracja zmian ustawień oraz zapis historii alarmów
 27. 27. W logach systemowych zapisywane są wszystkie zmiany dokonane w systemie, m.in. edycja sensorów, edycja raportów, reguł alarmowych, użytkowników, przekroczenie progów alarmowych Dodatkowo, zapisywana jest informacja kto dokonał zmiany oraz data i godzina zmiany
 28. 28. Spis treści O systemie Prezentacja platformy Efento Cloud Dane techniczne urządzeń
 29. 29. Sensory bezprzewodowe Efento Sensory Efento mierzą temperaturę, wilgotność i ciśnienie atmosferyczneSensor temperatury Sensor temperaturyi wilgotności Sensortemp. wilgotnościi ciśnieniaatm. Sensory temperatury Efento mierzą temperaturę z dokładnością do 0.25 °C w zakresie od -20 °C do +70 °C i z dokładnością 0.5°C w zakresie -35 do -20 °C. W swojej pamięci sensory rejestrują 28 000 pomiarów. Zasięg: 100 m w otwartej przestrzeni, praca na baterii: minimum 2 lata. Więcej informacji Pomiar temperatury z dokładnością do 0.4 °C, w zakresie od -10 °C do +70 °C i wilgotności z dokładnością 4% RH w zakresie 0 do 80% RH. W swojej pamięci sensory rejestrują 28 000 pomiarów. Zasięg: 100 m w otwartej przestrzeni, praca na baterii: minimum 2 lata Więcej informacji Pomiar temperatury z dokładnością do 0.4 °C, w zakresie od -10 °C do +70 °C, wilgotności z dokładnością 4% RH w zakresie 0 do 80% RH i ciśnienia z dokładnością 1 hPa w zakresie 950 do 1050 hPa. Zapis 28 000 pomiarów. Zasięg: 100 m w otwartej przestrzeni, praca na baterii: minimum 2 lata Więcej informacji
 30. 30. Efento Gateway Efento Gateway zapewnia łączność między sensorami a platformą Gateway wyposażony jest w interfejsy Bluetooth i Ethernet, co umożliwia mu odbieranie pomiary z sensorów i przesyłanie ich do platformy Efento Cloud. Efento Gateway ma wbudowaną pamięć, w której zapisuje pomiary sensorów i w przypadku chwilowej utraty łączności z serwerem może je dosłać. Twoje dane nigdy nie były tak bezpieczne! Wbudowana pamięć Efento Gateway zapisuje w swojej pamięci 100 000 pomiarów. Jeżeli na chwilę utraci łączność z platformą, po jej odzyskaniu dośle brakujące pomiary Łatwa konfiguracja Urządzenie jest wstępnie skonfigurowane i działa praktycznie od wyciągnięcia z pudełka. Konfiguracja Gatewaya zajmuje niecałe 5 minut! Obsługa do 100 sensorów Jeden Gateway może przesyłać pomiary ze 100 sensorów temperatury, wilgotności i ciśnienia Zasilanie USB lub PoE Gateway może być zasilony przez PoE lub przy pomocy ładowarki USB. Zastosowanie zasilania po Ethernecie (PoE) eliminuje konieczność prowadzenia dodatkowych kabli Więcej informacji
 31. 31. +48 601 490 413 piotr.szydlowski@efento.pl www.efento.pl/product/efento-cloud/

×