Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Percepcja – wstęp do zagadnień psychologii poznania

1,745 views

Published on

Wstęp do zagadnień percepcji i postrzegania. Psychologia poznania.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Percepcja – wstęp do zagadnień psychologii poznania

 1. 1. PERCEPCJA – TROCHĘ TEORII
 2. 2. sposób spostrzegania nie jest stały
 3. 3. może być różny i zależny od aktualnego w danej chwili nastawienia i motywacji
 4. 4. PODEJŚCIE KONSTRUKTYWISTYCZNE DO PROCESÓW POZNAWCZYCH człowiek może różnie organizować symulację bodźcową to logika poznawcza bazująca na pamięci i wnioskowaniu
 5. 5. synteza percepcyjna polegająca na organizowaniu sensownej figury z początkowo nieznaczących fragmentów rysunku
 6. 6. cAoinkA proces równoległego przetwarzania bodźców
 7. 7. spostrzeganie i emocje
 8. 8. R. Zajonc – pierwsze reakcje na bodźce mają charakter emocjonalny i w istotny sposób modyfikują dalsze etapy przetwarzania informacji emocje powstają w momencie minimalnego poznania przedmiotu, a nie po zakończonym procesie poznawczym
 9. 9. efekt ekspozycji – wzrost atrakcyjności przedmiotów po szeregu powtarzających się prezentacji coś czego doświadczamy wielokrotnie staje się na bliskie, lubiane i atrakcyjne oswojnie jest możliwe nawet, kiedy nie pozaniu nie towarzyszy świadome rozpozanie bodźca
 10. 10. istota percepcji to nie tylko sam akt zauważenia czy usłyszenia jakiegoś bodźca (np. przekaz reklamowy)
 11. 11. przekaz zintegrowany z całością dotychczasowej wiedzy, z czym będzie porównany i do jakich kategorii zostaną włączone zawarte w nim informacje – w jaki sposób zostaną zniekształcone
 12. 12. Percepcja podprogowa(subliminalna) - oddziaływanie na mózg informacji bez jego świadomości ich spostrzegania.
 13. 13. Dotyczy bodźców wzrokowych lub słuchowych, które trwają zbyt krótko, by mogły zostać świadomie zarejestrowane (w przypadku percepcji wzrokowej oznacza to bodźce trwające krócej niż 0,04 sekundy) albo są zamaskowane innymi bodźcami, które mają wpływać na przetwarzanie innych bodźców.
 14. 14. Reklama podprogowa Zwana inaczej sugestią podprogową lub przekazem podprogowym - teoretycznie polega np. na włączaniu do filmu pojedynczych klatek z reklamą lub wgrywania ukrytego przesłania do piosenek.
 15. 15. W 1998 roku Bar i Biederman stwierdzili że, obraz wyświetlany przez 47 milisekund jest wykrywany jedynie przez jedną na siedem badanych osób. Po ponownej prezentacji liczba osób świadomych bodźca zwiększa się do jednej na trzy.
 16. 16. W 2005 roku przeprowadzono badanie, które polegało na wyświetlaniu badanej osobie obraz podprogowo przez 16,7 milisekund i okazało się, że prawa część ciała migdałowatego wykazała większą aktywność podczas bodźca podprogowego z kolei lewa część ciała migdałowatego i kolumna neuronalna podczas późniejszego bodźca ponadprogowego trwającego pół sekundy.
 17. 17. Locum
 18. 18. http://www.boredpanda.com/worst-domain-names/

×