Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marketing 360 stopni a Inbound Marketing

4,428 views

Published on

Inbound Marketing to tzw. aktywny marketing przychodzący. W tym modelu skupiamy się na działaniach w Internecie (choć w sumie nie tylko), które nie polegają na zalewaniu klientów masą expand banerów i rectangli oraz linków sponsorowanych, a tworzymy treści, mające na celu bycie odnalezionym przez nich. W dużym uproszczeniu obejmuje trzy główne obszary: marketing w wyszukiwarkach, blogi i media społecznościowe. Dla mnie Inbound Marketing jest naturalną odpowiedzią na spadek efektywności tradycyjnych, outbound’owych technik marketingowych takich jak: outdoor, reklamy prasowe czy TV. Uwzględnia też zmiany w zachowania konsumenckich, w których to klient, który dokonuje przedzakupowego researchu w sieci ( m.in. tzw. Efekt ROPO - Research Online, Purchase Offline) sam znajdzie kontent, który jest dla niego wartościowy z perspektywy przyszłych, potencjalnych zakupów. Działając w ten sposób Inbound Marketing za wszelką cenę stara się być nieinwazyjny.

Published in: Business
 • Login to see the comments

Marketing 360 stopni a Inbound Marketing

 1. 1. marketing 360°czyli przypuszczamy atak z każdej strony…
 2. 2. kto jestnajważniejszy?użytkownik – musisz go poznać lepiej niżsiebie…
 3. 3. danedemograficzne?zapomnij o takich wskaźnikach! w 21 wiekumetryka nie ma znaczenia…
 4. 4. To co maznaczenie?behawior, kontekst, trend…
 5. 5. valueproposition
 6. 6. problem!?
 7. 7. znaczenie ma togdzie ichzłapiesz** a raczej ich uwagę…
 8. 8. AIDAczyli model, który działa bezwyjątku…
 9. 9. AIDAa – jak attract attention, czyli jak skupić uwagę
 10. 10. mózg
 11. 11. postrzeganie świata…
 12. 12. limbicfirst
 13. 13. emocje sąnajważniejsze
 14. 14. +pie! mózgu"ródmózgowieneocortexJak dotrze( – nic nowego...
 15. 15. Jak dzia"a(?pie$ mózguatrakcyjniludzieruchdynamika jedzenie
 16. 16. Jak dzia"a(?&ródmózgowieemocjestory relacje twarze
 17. 17. Jak dzia"a(?neocortexporz#dkowa$ doradza$ spo%eczny dowóds%uszno"ciracjonalnewyt%umaczenie– cena!!!
 18. 18. co to jestemocja?
 19. 19. Złożony zespół zmiancielesnych i psychicznych, obejmujący:‣ pobudzenie fizjologiczne (zmiany neuronalne, hormonalne,mięśniowei trzewiowe),‣ uczucia (ogólny stan afektywny; dobry-zły, pozytywny -negatywny + specyficzny ton uczuciowy: radość, wstręt),‣ procesy poznawcze (interpretacje, wspomnienia,oczekiwania),‣ i reakcje behawioralne (mogą mieć charakter ekspresyjny –płacz, śmiech, lub ukierunkowany na działanie – wołanie opomoc) wykonywane w odpowiedzi na sytuację spostrzeganąjako ważna dla danej osoby.
 20. 20. Jakie funkcjepełnią emocje?
 21. 21. ‣ Funkcja motywacyjna (gdy odczuwamy przyjemność – pobudzająnas do podjęcia takiego działania)‣ Ukierunkowują i podtrzymują nasze działanie (zbliżamy się kupożytecznym bodźcom, unikamy szkodliwych)‣ Pomagają w organizowaniu naszych doświadczeń, gdyż od nichzależy na co zwracamy uwagę wpływają na to jak spostrzegamysiebie i innych oraz jak interpretujemy i zapamiętujemy
 22. 22. InboundMarketing…sensowna nowość, czy kolejne pustemarketingowe pojęcie?
 23. 23. DefinicjaInbound Marketing to tzw. aktywny marketingprzychodzący, skupia się on na działaniach wInternecie mających na celu bycie odnalezionymprzez klientów. W uproszczeniu obejmuje trzy główneobszary: marketing w wyszukiwarkach, blogi, mediaspołecznościowe.
 24. 24. Źródła ruchu w Inbound Marketingu
 25. 25. 5 filarów InboundMarketingu‣ Przyciągaj ruch (do swojego serwisu)‣ Konwertuj odwiedzających na leady‣ Konwertuj leady nasprzedaż‣ Doprowadzaj do ponownego zakupu lub/Izwiększenia marży na kliencie‣Analizuj ruch, akcje wykonywane przezkonsumentów i konwersje sprzedaży by mieć danedo optymalizacji wskaźników.
 26. 26. Najważniejsze obszary‣ Kontent i jego jakość, jako gł. atrakcja dlapotencjalnych, odwiedzjących nas klientów‣ SEO jako narzędzie, które zapewni nam ruch donaszych treści. Tu szczególnie powinniśmyuwzględnić zasady seowritingu‣ Social Media jak twierdzi Hubspot, jarekomendował bym zdecydowanie bardziej PR.Jedno nie wyklucza drugiego, wręcz przeciwnie.
 27. 27. Jakie treściinteresują moichklientów?
 28. 28. Zawsze stosujnastępujące zasady‣ Produkuj kontent, którego ludzie potrzebują.‣ Dbaj o istotne „keywordy” i miejsca gdzie w/wkontent jest zamieszczany.
 29. 29. Narzędzia WoMMWord of Mouth Marketing
 30. 30. Amplifying Internetowyto działania polegające na realizacji celów marki za pośrednictwem mediów UGC(User Generated Content)i bazujące na bezpośredniej interakcji z konsumentamiza pomocą – min.:‣ wątków i wpisów na forach‣ uczestnictwie w profilowanych klubach społeczności‣ zamieszczaniu i propagowaniu kontentu na:‣ serwisach sharingowych (np. YouTube, Slideshare, Vimeo)‣ serwisach społecznościowych (Facebook, Grono, NK)‣ komentarzy w różnych formach‣ współpracy z blogerami‣ dziennikarstwa obywatelskiego‣ oficjalnego reprezentowania marki w mediach interaktywnych - eRzecznik
 31. 31. reason to talkmagiczny czynnik - powód do rozmów z innymikonsumentami o Twojej marce lub kontencie, który jestz nią bezpośrednio powiązany. RtT to nic innego jakwszystko to, co jest związane z Twoją marką, apowoduje i inicjuje spontaniczne konwersacje na jejtemat, i przede wszystkim, stymuluje jej rekomendacjewśród konsumentów.
 32. 32. reason to talk jakofilar działań WommRason to Talk jest też warunkiem skutecznegoamplifyingu internetowego, czyli działaniapolegającego na bezpośredniej rekomendacji wmediach UGC (User Generated Content) takich jak np.fora internetowe.
 33. 33. kiedy mamy epicfail?Jeśli Twoja marka go nie posiada RTT lub nie wytworzyła go, oznacza to, żekonsumenci nie będą się angażować w jej działania:‣ np. jej profil na Facebooku nie przekroczy niskich wartości rzędu 200 – 300 osób‣ ruch do Twojego serwisu, generowany przez polecenia konsumentów z innychserwisów będzie bardzo skromny lub bliski zeru‣ ilość wpisów w sieci na temat Twojej marki będzie znikoma‣ można przyjąć, że ilość rekomendacji offline również będzie bardzo małaKonsumenci nie będą o Twojej marce dyskutować ani angażować się w jejdziałania, a co gorsza, nie będą ich łączyły z nią jakieś większe emocje.
 34. 34. marki, które bazująna RTTJeśli Twoja marka nie ma wyraźnych elementów, któreangażowały by konsumentów na tyle, żeby toczyli o niejdyskusje; działa na niezwykle konkurencyjnym rynku;działa na rynku z ograniczeniami (alkohole, papierosy,leki Rx); działa w kategorii produktowej wrażliwej naWoMM.
 35. 35. gwarant skutecznościTwoich kampanii„Reason to Talk” jest gwarantem zbudowania dodatkowej efektywnościkampanii, dzięki temu, że generuje duże zaangażowanie emocjonalnekonsumentów i skutecznie pobudza naturalną falę rekomendacji.„Reason to Talk” to podstawowy filar zintegrowanych kampaniiwykorzystujących technikiWoMM - np. amplifying internetowy imarketing szeptany, marketing rekomendacji czy buzzmarketing.
 36. 36. Marketing szepatanyMarketing szeptany to wszelkie działania mające nacelu wywołanie u potencjalnych klientówpozytywnych rekomendacji produktu, marki lubusługi. Często zakłada generowanie powodów dorozmawiania o marce, oraz ułatwianie nawiązaniakonwersacji na ten temat.
 37. 37. Social MediaDziałania marketingowe w Social Media polegająna wykorzystaniu społeczności internetowych,blogów, serwisów typu wiki i innych mediówgenerowanych przez użytkowników (UGC)w celach marketingowych, sprzedażowych, ePR-owych oraz np. obsługi klienta.
 38. 38. Product SeedingProduct Seeding to dostarczanie lub wypożyczanieoryginalnych, pełnowartościowych produktów lub ichpróbek do odpowiednich przedstawicieli grupydocelowej. Często ten rodzaj kampanii nazywany jesttrial & seeding.Product seeding ma na celu trial i w dalszejkonsekwencji bardzo wiarygodną rekomendację. Częstodziałanie to przeprowadza się na Liderach Opinii,Blogerach.
 39. 39. Liderzy OpiniiLiderami Opinii w danej kategorii produktowej – mogąnimi być konsumenci, którzy mają zdecydowanienajsilniejszy wpływ na opinie i tym samym preferencjezakupowe swojego otoczenia lub osoby zawodowozwiązane z daną kategorią i będące Liderami Opinii zdefinicji – np. lekarze dla suplementów i leków,mechanicy w kategorii samochodów itd.
 40. 40. Buzz MarketingBuzz marketing to działania pobudzającekonsumentów do rekomendacji i rozmawiania omarce, produktach i usługach, oraz ułatwianie imtej rekomendacji.
 41. 41. Cause MarketingCause marketing to wspieranie przez markęważnych dla grupy docelowej kwestii społecznych.Pozwala ono zbudować duże zaufanie do marki ipoczucie, że marka rozumie wyższe potrzebykonsumenta, jest jego partnerem nie tylko naetapie konsumpcji dóbr i usług.marka TOMShttp://www.youtube.com/watch?v=PTQsQUu1Ho8
 42. 42. Evangelist MarketingEvangelist marketing to tworzenie i działania na grupie tzw.Ewangelistów Marki. To grupa konsumentów –„wyznawców„ danej marki.Konsumenci ci bardzo angażują się w aktywne, samoczynnerekomendowanie marki i są niezwykle ważną grupa dlakażdego brand managera.Marki posiadające swoich ewangelistów mają bardzowysoki NSP (Net Promoter Score).
 43. 43. TrendsettingTrendsetting to kreowanie nowych zachowań ,sposobów konsumpcji, korzystania z marek i produktówpoprzez zaangażowanie do ich promocji osób, któreuważane są w grupie celu za kreatorów trendów, osobygodne naśladowania.
 44. 44. Trendologia**jak się nie pogubić w trendach w 21 wieku
 45. 45. Sprawdźmy wasząwiedzę**co to jest: mądrość tłumów, ekonomiadoświadczeń, liberalny paternalista,transhumanista?
 46. 46. nowy pejzaż ideiiPo kilku dekadach uniwersalistycznych ideimamy do czynienia z wysypem nowej waluty– idei opisujących wszystko, co się da…
 47. 47. AntropologiawirtualnaOglądanie siebie nawzajem staje się ulubioną formąrozrywki, a komunikacja peer-to-peer daje mega dużywgląd w bogactwo ludzkich zachowań.The Naked Crowd, czyli budowanie własnej tożsamościpoprzez obnażanie się…
 48. 48. curation nationczyli wszystko pod kontrolą –wybieramy odpowiedni styl życia idoprowadzamy do perfekcji wszystkoco wpadnie w ręce. Każdy jest artystąi kuratorem.
 49. 49. cyborg ielektronomadtechnologia zrosła się z nami ijesteśmy elektronomadami, dlaktórych miasto jest siecią
 50. 50. ekonomiadoświadczeńdylematy pierwszego świata –własne Ferrari czy też wyprawa naMachu Picchu. Znużeni kieratemkonsumpcji przepuszczamy kasę nadoświadczenia…
 51. 51. infomaniaprzygotowując tę prezentację ze 30razy sprawdziłem gmaila, FB, Feedlyi Pudelka…bo jestem infomaniakiem,czyli wydaje mi się, że w każdejchwili otrzymam najważniejsząinformację, która nie może mi
 52. 52. magazynowanieżyciawszystko zapisujemy w formie cyfrowej irealizujemy life-caching… zachowujemy nazawsze najważniejsze chwile czy oddajemysię jakiejść manii?
 53. 53. wojenne pornoczyli fotka za fotkę…
 54. 54. Co tu robią kozacy?**czyli faceci w rajtuzach i naszpilkach podbijają świat
 55. 55. Men are new womenwyraźnie wzrasta konsumpcjaluksusowych marek przez mężczyzn…
 56. 56. MarketingwirusowyMarketing wirusowy to działaniemarketingowe polegające na tworzeniupowiązanych z marką treści, którerozprzestrzeniają między sobą samikonsumenci, głównie za pomocą Internetu.
 57. 57. In the name ofresearch"In the name of research" to rozbudowane działaniai kampanie, których mechanizm zakłada formę realnegolub wirtualnego badania konsumentów – Liderów Opinii,którego tematem może być sam produkt lub jakiekolwiekelementy jego otoczenia – np. opakowanie, kampania,event, serwis, itd.
 58. 58. CommunitymarketingCommunity marketing najczęściej nazywany jest SocialMedia, jest to wykorzystanie społeczności internetowych,blogów, wiki i innych mediów generowanych przezużytkowników (UGC)w celach marketingowych, sprzedażowych, PR-owychoraz obsługi klienta.
 59. 59. ProsumentProsument to osoba, która ma szeroką wiedzę oproduktach i usługach związanych z ulubioną marką iwykorzystuje ja do rekomendacji marki innymkonsumentom.Prosument często bierze aktywny udział w tworzeniuproduktów marki .Posiada dużo większą świadomość przy podejmowaniudecyzji zakupowych niż przeciętni konsumenci.
 60. 60. eRzecznik markieRzecznik marki to jedna zform amplifyingu internetowego polegającana oficjalnym reprezentowaniu marki wdyskusjach sieciowych, głównie na forach.
 61. 61. Eksperci MarkiEksperci Marki to osoby wiedzące o marce więcej niż innikonsumenci i doskonale znające np.:‣ jej benefity‣ sposoby używania‣ fakty z jej historii‣ skład / konstrukcję‣ sposób produkcji‣ anegdoty na jej temat‣ itd.W/w wiedza stanowi ich „walutę towarzyską”, której używają bybudować swój status w grupie odniesienia.Dzięki tej wiedzy są gotowi do rekomendacji marki lub kontentu znią związanego innym konsumentom.
 62. 62. ANATOMIALANDING PAGE
 63. 63. treść odpowiadareklamieczyli zapewniamy miekkie lądowanie…
 64. 64. zastanów się czegopotrzebujesz
 65. 65. C-T-A
 66. 66. prościej się nie da!czyli KISSkeep it simple, stupid…
 67. 67. Treść i copy dostosujdo odbiorcy
 68. 68. testuj! A/B
 69. 69. hall of fameczyli najlepsi z najlepszych
 70. 70. ANATOMIAeMAILA
 71. 71. wyzwania weMAIL marketingu…
 72. 72. eMAIL marketingumusi ewoluować…
 73. 73. wyzwania weMAIL marketingu…
 74. 74. content…czyli mądrzy poloniści w natarciu…
 75. 75. zyskuję, bo…czyli powiedz mi co ja mam z Twoichmaili i nie ściemniaj…
 76. 76. nie wymądrzaj się…czyli unikaj żargonu, nowomowymarketingowej i banału…
 77. 77. pisz z pasją…czyli pokaż, że Ci naprawdę na mniezależy…
 78. 78. pamiętaj jak ja mamna imię…w końcu od tego masz bazy w CRM…
 79. 79. ma być ładnie…czyli dawaj maile w HTMLu
 80. 80. linkujpoprawnie…czyli przygotuj odpowiednie landingpage lub formularze…
 81. 81. w miłości i mailinguważny jest dobry timingczyli opracuj najbardziej optymalnedni i godziny wysyłki dla swojejgrupy docelowej…
 82. 82. w miłości i mailinguliczy się wzajemność…czyli daj mi coś fajnego za subskrypcję…
 83. 83. podsumowującwszystko to będzie opierało się na pasji,miłości i mądrości…

×