Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

New Venture : After you (Dessert Cafe)

6,715 views

Published on

Published in: Business

New Venture : After you (Dessert Cafe)

 1. 1. ‘ After You’ By Group 2 Oat 5350028 Jern 5350037 Note5350040 Ping 5350042 Keng 5350143 New Venture Present
 2. 2. : Profile : ชื่อธุรกิจ After you ลักษณะธุรกิจ ร้าน dessert café เจ้าของธุรกิจ คุณกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ ( เม ) อายุ 28 ปี การศึกษา เซนโยเซฟคอนแวนต์ ปริญญาตรี BBA ธรรมศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ ประสบการณ์ ทำงานบริษัท PAC จำกัด ( มหาชน ) เป็นเวลา 6 เดือน เขียนหนังสือสอนทำขนม ชื่อว่า ‘ Maymade ’
 3. 3. : ความน่าสนใจของธุรกิจ : <ul><li>เป็น dessert café ที่อยู่ในกระแสสังคม ( มาก ) ลำดับต้นๆ </li></ul><ul><li>เป็นธุรกิจที่เติบโตและมีการขยายสาขาอย่างรวดเร็ว </li></ul><ul><li>เป็นธุรกิจที่อาศัย connection ในการขยายฐานลูกค้า </li></ul>
 4. 4. : Passion : <ul><li>มีความตั้งใจที่จะมีธุรกิจเป็นของตนเองและต้องการพิสูจน์ตัวเอง </li></ul><ul><li>สังคมรอบข้างให้การสนับสนุนในการทำธุรกิจส่วนตัว </li></ul><ul><li>ต้องการกินขนมในรูปแบบ home cook แต่ไม่สามารถหาซื้อได้ </li></ul><ul><li>กล้าที่จะคิดและทำธุรกิจ เนื่องจากอายุยังน้อยอยู่ </li></ul>
 5. 5. : Opportunity: <ul><li>ในตลาดยังไม่มีของว่างประเภท Home Cook </li></ul><ul><li>เป็นช่วงที่ Social Network ใน Internet กำลังเป็นที่นิยมทำให้ร้านถูก Promote และพูดถึงปากต่อปากได้อย่างรวดเร็ว </li></ul><ul><li>เปิดให้ได้ครบ 10 สาขา ในปี 2554 </li></ul><ul><li>ขายแฟรนไชส์ให้ ในต่างจังหวัดและต่างประเทศ </li></ul><ul><li>มีฐานลูกค้าจากหนังสือ May made </li></ul><ul><li>มีโอกาสได้พื้นที่ว่างให้เช่าเพื่อทำร้านจากคนรู้จัก </li></ul>: Goal :
 6. 6. : แนวคิดในการทำธุรกิจ : <ul><li>ตั้งใจให้ร้านเปิดแบบไม่ใช่ talk of the town แต่มีการเจริญเติบโตที่มั่นคงอย่างช้า ๆ </li></ul><ul><li>ไม่เน้นการโฆษณา แต่ลูกค้าจะพูดกันปากต่อปากและถูกกล่าวใน Social Network </li></ul><ul><li>การขยายสาขา เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าได้ง่าย ไม่ใช่เพื่อการเพิ่มรายได้ </li></ul><ul><li>ชอบกินขนมหวานประเภท home cook แต่ไม่มีให้ซื้อ ในขณะเดียวกัน มีภาพของธุรกิจอยู่ในใจและทำงานกับที่บ้านไปด้วย </li></ul>
 7. 7. : Approach : <ul><li>เริ่มหัดทำขนมที่ตัวเองชอบ แล้วชวนเพื่อนมาชิม ฟังผลตอบรับจากเหล่าเพื่อน เพื่อหารสชาติกลางที่คนส่วนใหญ่ชอบรับประทาน </li></ul><ul><li>เตรียมร้านที่ได้ทำเลจากคนรู้จักเป็นเวลา 3 เดือน </li></ul><ul><li>หลังจากเปิดสาขาแรก แล้ว 1 ปีจึงเปิดสาขาที่สองที่ La villa </li></ul><ul><li>เปิดร้านโดยเริ่มต้นจาก 9 เมนู </li></ul>
 8. 8. : Criteria : Product Price Place Promotion - เริ่มต้นเปิดร้านมี 9 เมนู เพื่อให้สามารถจัดการภายในร้านและจัดเก็บสินค้าได้ง่าย - ไม่เปิดตัวสินค้าให้หลากหลายเกินไป ควรจะ focus ลูกค้าเป็นกลุ่มๆ - ร้านเป็น stand alone - มีที่จอดรถของร้าน - ทำเลต้องอยู่สุขุมวิททองหล่อเพราะ focus ลูกค้าระดับบน - ร้านต้องเป็นกระจก - ตั้งราคา Market Price - ผู้ประกอบการยังอยู่ระยะเวลาในการคิด
 9. 9. : Segmentation : (Home Cook! ) Coffee bean Le Norte Vanilla industry After you มนต์ นมสด i berry Premium Mass High Low (Price)
 10. 10. : Risk in Business : <ul><li>กังวลว่าลูกค้าจะรู้สึกและมองว่าตั้งราคาแพงไป </li></ul><ul><li>ปัญหาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากมีการนำเข้าวัตถุดิบ </li></ul><ul><li>เป็นของใหม่ที่ยังไม่มีใครเปิด ทั้งรสชาติ รูปแบบสินค้า </li></ul><ul><li>ปัญหาการเมือง </li></ul><ul><li>สภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดี </li></ul><ul><li>ปัญหาเรื่องโรคระบาด เช่น ไข้หวัดนก </li></ul><ul><li>ปัญหาเรื่องการปนเปื้อนในนมผง เช่น การปนเปื้อนเมลามีนในจีน </li></ul>
 11. 11. : Critical Success Factor : <ul><li>สินค้าตรงตามความต้องการของลูกค้าและสินค้าเป็นรูปแบบใหม่ไม่มีคู่แข่ง </li></ul><ul><li>มีการรับผลตอบรับของลูกค้า เพื่อพัฒนาการจัดการระบบภายในร้าน และทำสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น </li></ul><ul><li>มีการควบคุมคุณภาพสินค้าจากส่วนกลาง </li></ul><ul><li>Service Mind ความเป็นกันเองกับลูกค้า </li></ul><ul><li>Social Network Marketing </li></ul>
 12. 12. : Problem & Solution : <ul><li>จำนวนสินค้าที่ทำออกมาไม่เพียงพอต่อความต้องการลูกค้า แก้โดยใช้ระบบ P.O.S (Point Of Sales) เก็บข้อมูลจากการขายเพื่อใช้ในการ forecast </li></ul><ul><li>พนักงานหน้าร้านมี turn over สูง แก้โดยจัดเตรียมพนักงานให้สัมภาษณ์ล่วงหน้าสำรองไว้ </li></ul><ul><li>พนักงานหน้าร้านไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ แก้โดยการฝึกและอบรมให้พนักงานรู้สึกรักงานบริการ </li></ul><ul><li>การลอกเลียนแบบสินค้า </li></ul>
 13. 13. : Advice for New Entrepreneur : <ul><li>ต้องเข้าใจในธรรมชาติของสินค้าของเราให้ได้มากที่สุด </li></ul><ul><li>การทำธุรกิจในระยะแรกอย่ามองถึงกำไรเป็นหลัก เพราะจะทำให้เราเห็นแก่ตัวมากเกินไป </li></ul>
 14. 14. : Question & Answer :

×