ประเภทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์New

13,561 views

Published on

Type

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,561
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประเภทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์New

 1. 3. <ul><li>ความหมาย </li></ul><ul><li>คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มาจากภาษาอังกฤษว่า Computer Assisted Instruction : CAI หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอสื่อประสม ( Multimedia) ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก แผนภูมิ กราฟ ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์และเสียง โดยเน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ ( Interaction) กับบทเรียน พร้อมทั้งได้รับผลย้อนกลับ ( Feedback) อย่างทันทีทันใด รวมทั้งสามารถประเมิน และตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลา </li></ul>
 2. 5. <ul><li>http:// www.caistudio.info / </li></ul><ul><li>http://www.thaicai.com/cai </li></ul><ul><li>http://cai-online.blogspot.com/ </li></ul><ul><li>http://cptd.chandra.ac.th//selfstud/cai/maincai.htm </li></ul><ul><li>http://thegapfather.wordpress.com/category/cai/ </li></ul>
 3. 6. <ul><li>ความหมาย </li></ul><ul><li>การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย หรือการสอนบนเว็บ มาจากภาษาอังกฤษว่า Web Based Instruction (WBI) เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ และแก้ปัญหาในเรื่องข้อจำกัดด้านสถานที่และเวลา โดยการสอนบนเว็บจะประยุกต์ใช้คุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลด์ ไวด์ เว็บ ในการจัดการสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งการเรียนการสอนที่จัดผ่านเว็บนี้ อาจเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดของกระบวนการเรียนการสอนก็ได้ </li></ul>
 4. 8. <ul><li>http:// www.thaiwbi.com /topic/WBI/ </li></ul><ul><li>http://student.nu.ac.th/fon/wbi.htm </li></ul><ul><li>http://portal.in.th/inno-cholticha/pages/1894/ </li></ul><ul><li>http://www.blog.prachyanun.com/view.php?article_id=120 </li></ul><ul><li>http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wbj&month=03-02-2006&group=20&gblog=3 </li></ul>
 5. 9. <ul><li>ความหมาย </li></ul><ul><li>การฝึกอบรมผ่านเว็บ ( Web-Based Training: WBT) หมายถึง การจัดกิจกรรมการศึกษา โดยใช้เว็บเป็นสื่อกลาง ผ่านบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรืออินทราเน็ต ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อผู้เรียน ดังนี้ </li></ul><ul><li>1. ตอบสนองต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง </li></ul><ul><li>2. ตอบสนองต่อการเรียนรู้ในทุกเวลาสำหรับผู้เรียน </li></ul><ul><li>3. ตอบสนองต่อการเรียนรู้ในลักษณะของห้องเรียนเสมือนจริง ( เหมือนการเรียนในห้องเรียน ) </li></ul>
 6. 10. <ul><li>http://www.prachyanun.com/artical/wbt1.html </li></ul><ul><li>http://home.dsd.go.th/techno/trainingsystem/index.php?option=com_content&view=article&id=26:1-wbt-&catid=27:e-training&Itemid=34 </li></ul><ul><li>http://amornrat2002.awardspace.com/index.php </li></ul>
 7. 11. <ul><li>ความหมาย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เป็นคำภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ </li></ul>
 8. 13. <ul><li>http:// elearning.nectec.or.th / </li></ul><ul><li>http://www.chulaonline.com/ </li></ul><ul><li>http://e-learning.kku.ac.th/ </li></ul><ul><li>http://webindex.meemodel.com/1edu/1_e_learing/ </li></ul><ul><li>http://www.learn.in.th </li></ul><ul><li>http://www.learn2gether.in.th </li></ul><ul><li>http://elearning.most.go.th/ </li></ul>
 9. 14. <ul><li>ความหมาย </li></ul><ul><li>บทเรียนออนไลน์ e-Learning คือ รูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเลคทรอนิกส์ในการถ่ายทอดเรื่องราว และเนื้อหา โดยสามารถมีสื่อในการนำเสนอบทเรียนได้ตั้งแต่ 1 สื่อขึ้นไป และการเรียนการสอนนั้นสามารถที่จะอยู่ในรูปของการสอนทางเดียว หรือการสอนแบบปฎิสัมพันธ์ได้ </li></ul>
 10. 16. <ul><li>http:// www.ilovelibrary.com / </li></ul><ul><li>http://www.thaiebook.org/ </li></ul><ul><li>http://ebook.nfe.go.th/nfe_ebook/frontend/theme_1/index.php </li></ul><ul><li>http://www.thaiware.com/main/info.php?id=9838 </li></ul><ul><li>http://en.wikipedia.org/wiki/E-book </li></ul><ul><li>http://www.com-th.net/articles/?ebook </li></ul>

×