Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Zastupljenost msm populacije u sistem hiv prevencije, tretmana i njege u klinici za infektivne bolesti u sarajevu vesna hadžiosmanović

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Berzati M.Istraživanje
Berzati M.Istraživanje
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 34 Ad

More Related Content

Similar to Zastupljenost msm populacije u sistem hiv prevencije, tretmana i njege u klinici za infektivne bolesti u sarajevu vesna hadžiosmanović (20)

Advertisement

More from PinHealth (20)

Zastupljenost msm populacije u sistem hiv prevencije, tretmana i njege u klinici za infektivne bolesti u sarajevu vesna hadžiosmanović

 1. 1. 1 Zastupljenost MSM populacije u sistem HIV prevencije, tretmana i njege u Klinici za infektivne bolesti u Sarajevu Vesna Hadžiosmanović Klinika za infektivne bolesti KCUS 7th Regional HIV and AIDS Conference Sarajevo, 28th -29th May 2015
 2. 2. 2 Epidemiološka situacija u BiH • BiH je zemlja s niskom HIV prevalencijom: <0,1% • 2014 g.: 268 registrovanih slučajeva HIV/AIDS-a • Registrovani slučajevi pokazuju trend rasta u posljednje 4 godine • U 78% slučajeva su posljedica rizičnog seksualnog ponašanja • Putevi prenosa su: 51,4% HS; 29,4% MSM; 8,9% PWID • HIV epidemija među PWID se stabilizovala, ali se povećala HIV prevalencija među MSM (sa 8,9% u 2010. g. na 29,4% u 2012. g.)
 3. 3. 3 Epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini Epidemiološki podaci za BiH, FBiH i RS za period od 1986. do 31.12.2014. godine BiH FBiH RS no. % no. % no. % Ukupno registrirane HIV+ osobe *u BiH je evidentirano još 10 nedeterminisanih prijeratnih HIV+ osoba (7 muškarca i 3 žene) 258 (+10)* = [268] 165 93 Nema podataka 3 1,22 Od toga AIDS 104 51,42 84 50,90 20 Spol Muškarci 211 80 137 82,82 74 Žene 46 18,77 28 17,18 18 Put prenosa HIV infekcije Heterosexualni odnos 125 51,42 84 50,90 20 Homosex./Bisex. odnos 93 29,38 62 37,57 31 I.V. upotreba narkotika 20 8,97 15 9,09 5 Krv i preparati krvi 3 1,22 1 0,6 2 Vertikalna transmisija 2 0,81 1 0,6 1 Neidentificirani put 18 6,93 6 3,6 9
 4. 4. 4 Epidemiološka situacija u KCUS • U KCUS broj HIV slučajeva u HS populaciji je rapidno opadao dok je u MSM populaciji rastao u proteklih 5 godina. • U petogodišnjem razdoblju, 69,8% novodijagnosticiranih HIV slučajeva su bili posljedica seksualnih kontakata među MSM. • Između 2010. i 2014. godine, MSM su bili jedina grupa u kojoj je godišnji broj novih HIV dijagnoza bio povećan. • HIV testiranje u VCCT je bilo ključno u HIV/AIDS strategiji prevencije.
 5. 5. 5 • Analizirali smo rezultate testiranja na HIV u VCCT centru KCUS u petogodišnjem periodu, te na osnovu toga smo determinisali da su se navike HIV testiranja promijenile od 2010. do 2014. godine među pripadnicima MSM populacije.
 6. 6. 6 • Retrospektivno smo analizirali testiranih 6440 klijenata u VCCT KCUS u petogodišnjem periodu od 2010. do 2014. godine.
 7. 7. 7 Broj otkrivenih HIV/AIDS slučajeva od 1992. do maja 2015. godine
 8. 8. 8 Od ukupno 112 slučajeva, njih 56% je otkriveno od 2010. do danas, u poređenju sa 44% slučajeva do 2009. godine.
 9. 9. 9 Polna struktura u dva perioda se statistički značajno ne razlikuje (p=0,276);  u oba perioda dominiraju muškarci 40/49 (82%) i 56/63 (89%)
 10. 10. 10 2010- maj 2015 god1992-2009 god period 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0 Starosnadob 34 (28-41)33 (26-45) Razlike u prosjeku starosne dobi kada su otkriveni kao HIV/AIDS između dva perioda nisu statistički značajne (p=0,934); životne dobi su ujednačene. o U prvom periodu do 2009. prosjek godina iznosio je 33 (26-45) godine; najmlađi je imao 4, a najstariji 62 godine. o U drugom periodu 2010-2015, prosjek godina pri dijagnosticiranju HIV/AIDS-a iznosio je 34 (28-41) godine; najmlađi ispitanik imao je 21, a najstariji 63 godine.
 11. 11. 11 Put prenosa infekcije u odnosu na dva posmatrana perioda o Postoji statistički značajna korelacija u putu prenosa infekcije i perioda posmatranja ispitanika (p=0,002). o U prvom periodu dominira 63% heteroseksulani prenos, potom slijedi homoseksulano/biseksualni sa 20,4% i na trećem mjestu injekcioni 14%, te jedan pojedinačan slučaj vertikalnog prenosa o U drugom periodu od 2010. do danas dominira 71,4% homoseksulano/biseksualni prenos, potom heteroseksulani sa 26,9%, te jedan slučaj injekcionog prenosa.
 12. 12. 12 Nema statistički značajne promjene (p=0,584) u komparaciji otkrivenih ispitanika po kantonima; U oba perioda dominira Kanton Sarajevo, potom ZeDo i SB kanton, itd.
 13. 13. 13 Godina Testiranih Muškarci MSM HIV+ 2010 1172 557 139 6 2011 932 521 92 6 2012 991 603 192 11 2013 1400 826 234 9 2014 1945 1235 501 12 Ukupno 6440 3742 1158 44 Testirani u VCCT centru u periodu 2010. - 2015.
 14. 14. 14 Broj testiranih u periodu 2010. – 2014. Od 2010. do 2015. broj testiranih statistički značajno raste (p=0,03)
 15. 15. 15 Postotak učešća MSM populacije u odnosu na ukupan broj testiranih i HIV+ MSM od 2010. do 2014. godine o 2010. god. Svaki 4 testirani(25%) muškarac bio je MSM, a 4 od 100 MSM su HIV+. o 2011. god. Svaki 6 testirani (17%) muškarac bio je MSM, a 7 od 100 MSM su HIV+. o 2012. god. Skoro svaki treći (32%) testirani muškarac bio je MSM, a 6 od 100 MSM su HIV+. o 2013. god. Skoro svaki treći (28%) testirani muškarac bio je MSM, a 4 od 100 MSM su HIV+. o 2014. god. Skoro svaki drugi (41%) testirani muškarac bio je MSM, a 2 od 100 MSM su HIV+.
 16. 16. 16 2010-2014 god, udio HIV+ u odnosu na oboljele od AIDS-a se statistički značajno razlikuje (p=0,02)  Dominiraju HIV+ sa 70%, u odnosu na oboljele od AIDS sa 30%.
 17. 17. 17 Terapija Total Ne Da Infekcija/bolest HIV br 20 24 44 % 45,5% 54,5% 100,0% AIDS br 0 19 19 % 0% 100,0% 100,0% Total br 20 43 63 % 31,7% 68,3% 100,0% Terapija u odnosu na status HIV/AIDS o 54,5% HIV+ ispitanika su na terapiji o Svih 19 AIDS-oboljelih (100%) su na ARV terapiji
 18. 18. 18 Infekcija/ bolest Total broj br smrtnih slučajeva Censored br % HIV 44 0 44 100,0% AIDS 19 5 14 73,7% Total 63 5 58 92,1% Preživljavanje u periodu 2010. – 2014.
 19. 19. 19 Razlike u preživljavanju između HIV+ i AIDS slučajeva su statistički značajne (p=0,0001) 60,0050,0040,0030,0020,0010,000,00 Mjeseci 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Cumpreživljavanje HIV-censored AIDS-censored HIV AIDS hiv..aids Preživljavanje o Svi HIV+ su preživjeli (100%), nema smrtnih slučajeva. o 74% Ispitanika sa AIDS-om je preživjelo, 5 (26%) nije preživjelo, a svi su umrli unutar 11 mjeseci od dijagnosticiranja HIV-bolesti
 20. 20. 20 HIV+ AIDS 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 Starosnadob n=44 33,41 n=19 41,32 p=0,003 o Razlika u prosječnoj dobi ispitanika sa HIV+ infekcijom i oboljelih od AIDS-a je statistički značajna (p=0,003). o AIDS bolesnici su stariji, u prosjeku 41,3±9,3 godine, od HIV+ ispitanika koji su u prosjeku stari 33±8 godina.
 21. 21. 21 Živi Umrli Status 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 Starosnadob n=58 35,09 n=5 44,00 p=0,035 o Razlika u prosječnoj dobi umrlih i preživjelih ispitanika sa HIV/AIDS je statistički značajna (p=0,035). o Umrli ADIS bolesnici su stariji (prosječna starost 44±9 godine) od ispitanika sa HIV+/AIDS (prosječna starost 35±8,8 godina).
 22. 22. 22 • U posljednjih 5 godina rezultati testiranja na HIV provedeni Klinici za infektivne bolesti u KCUS su pokazali porast broja HIV/AIDS slučajeva u MSM populaciji, iako je HS način transmisije HIV infekcije od početka epidemije do tada igrao glavnu ulogu.
 23. 23. 23 Rezultati • Evidentira se povećanje testiranih sa 36,5% u 2010. god. na 56,2% u 2014 god; sa 63% na 71% među MSM • Od svih novodijagnosticiranih muškaraca sa HIV-om, njih 80,3% su bili MSM (n=56) • Starosna dob osoba koje žive s HIV/AIDS-om u prosjeku je 35 godina. • Starosna dob u vrijeme smrti u prosjeku oko 44 godina.
 24. 24. 24 o Od ukupno 1158 MSM testiranih klijenata, njih 44 (3,79%) su bili HIV- novodijagnosticirani o Od 44 osobe koje su bile HIV-novodijagnosticirani MSM, njih 26 (59,09%) su na anti-HIV tretmanu (svi imaju nedetektibilan viral load) MSM HIV-dijagnosticirani, na tretmanu i sa VL statusom
 25. 25. 25 Rezultati • Od 44 novodijagnosticiranih MSM u posljednjih 5 godina njih 30% su dijagnosticirani u kasnom stadiju bolesti. • Nedijagnosticirani i kasno dijagnosticirani HIV su i nadalje veliki problem. • 5 od 63 osobe s HIV/AIDS-om su umrle;  svi su bili dijagnosticirani u kasnom stadiju bolesti.
 26. 26. 26 Zašto je prevencija važna? • Jedna prevenirana HIV infekcija ima pozitivne efekte na :  javno zdravstvo – velike uštede;  kvalitet života osoba s HIV-om. • Većina novih transmisija su akvirirane od osoba koje nisu HIV-dijagnosticirane. • 30% od svih novodijagnosticiranih su definisani kao kasni prezenteri, što dovodi do većih troškova za tretman komorbiditeta, medicinske njege i dr • Osobe koje se dijagnosticiraju kasnije su pod većim rizikom od morbiditeta i mortaliteta.
 27. 27. 27 Zašto je prevencija važna? • Nove HIV infekcije su posljedica transmisije sa osoba koje nisu dijagnosticirane, tako da je naglašena potreba za povećanim HIV testiranjem. • Neophodno je posvetiti pažnju savjetovanju. • Tretman kao preventivna mjera može funkcionirati samo ako su inficirane osobe dijagnosticirane ranije i ako su efikasno tretirane.
 28. 28. 28 Zašto je prevencija važna? • Efikasan HIV tretman reducira VL, reducira dalju transmisiju i pravi uštede koje prate kasnije dijagnosticiranje. • Kontinuirana upotreba kondoma, čak i u vrijeme kada je ART uključen. • Obezbijediti strateški plan: testiranje, tretman (kao prevencija), promjena ponašanja (informacije, približiti se klijentima, savjetovanje, program kondoma).
 29. 29. 29 Šta smo uradili? • 2013. I Evropska sedmica testiranja na HIV Testirana 82 klijenta, 33 MSM
 30. 30. 30 • 2014. II Evropska sedmica testiranja na HIV Šta smo uradili? Testirana 103 klijenta, 32 MSM
 31. 31. 31 Šta smo uradili? • Obilježavanje svjetskog sana hepatitisa • Obilježavanja 1.decembra svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a Kampanje su bile fokusirane na podizanje svijesti o HIV-u i AIDS-u i istovremenoj borbi protiv stigme, dajući support osobama koje se žele testirati ili osobama koje žive s HIV-om. Testirano 163 klijenata, 78 MSM Outreach: 661 testiranih 2013.-2014.
 32. 32. 32 • Veliki broj MSM imaju povećanu šansu da budu eksponirani na HIV. • Stigma i diskriminacija ograničava pristup njezi, inhibira dolazak MSM populacije u VCCT, reducira mogućnost otkrivanja statusa osoba pod rizikom, što treba promijeniti kako bi se poboljšao odgovor na HIV u zdravstvenom sistemu.
 33. 33. 33 Zaključci • Iako su nalazi o povećanom HIV testiranju ohrabrujući, potrebno je poboljšati pokrivenost sistemom HIV testiranja kako bi se zadovoljile preporuke CDC. • HIV testiranje je ključno u strategiji prevencije AIDS-a, s obzirom da rano dijagnosticiranje i rano uvođenje tretmana koristi i inficiranim osobama i javnom zdravstvu općenito u smislu nadzora nad epidemijom. • Dizajnirati programe koji imaju za cilj povećanje broja testiranih u populacijama pod visokim rizikom od HIV infekcije. • Netestirani MSM bi mogli igrati dramatičnu ulogu u širenju HIV infekcije.
 34. 34. 34 Zaključci Aktuelne intervencije trebaju biti fokusirane na: Povećanom broju testiranja i savjetovanja; Povećanom pristupu tretmanu; Postizanju i održavanju nedetektibilnog VL; Intenziviranju napora u prevenciji koji su fokusirani na upotrebi kondoma.

×