Advertisement

More Related Content

Similar to Presentació Projecte Digitalització de l'Administració Pública(20)

Recently uploaded(20)

Advertisement

Presentació Projecte Digitalització de l'Administració Pública

 1. DIGITALITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
 2. ÍNDEX Presentació del projecte Avaluació i resultats Reflexió Cloenda i autoria Enllaç a la web del projecte
 3. Presentació del projecte “Digitalització de l’Administració Pública”
 4. Digitalització de l’Administració Pública ❏ La introducció i la consolidació de les tecnologies de l'informació i la comunicació a les administracions públiques, no s’ha fet de forma ordenada ni amb el mateix ritme en les diferents institucions. ❏ La transformació digital ha provocat canvis rellevants en els serveis que atenen a la ciutadania i també, canvis a l’hora de treballar del personal a càrrec de l’Administració Pública. ❏ Des de la Generalitat de Catalunya, cal articular i implementar diferents propostes digitals per adaptar-se a les necessitats actuals i, alhora, esdevenir un model per d’altres administracions.
 5. CONTEXTUALITZACIÓ DEL PROJECTE
 6. Objectius del projecte Adaptar el Departament de Drets Socials de la Generalitat a les noves necessitats tecnològiques ❏ Analitzar el Departament de Drets Socials mitjançant l’eina DAFO. ❏ Transformar les debilitats identificades en el DAFO en fortaleses, aplicant recursos tecnològics. ❏ Dissenyar una proposta formativa adreçada al personal que treballa a l’administració per fer front al canvi tecnològic. ❏ Elaborar una infografia d’una debilitat detectada analitzant les dades i el seu context sociodemogràfic.
 7. Idees fonamentals del projecte ❏ Disseny d’un pla de formació per preparar al personal per fer front als canvis tecnològics. ❏ Innovació tecnològica i sostenible en la distribució dels espais i llocs de treball. ❏ Adaptar el model híbrid de treball combinant infraestructures d’última generació amb l’ús d’eines col·laboratives. ❏ Aplicar tecnologies avançades en l’atenció ciutadana. ❏ Aplicar serveis digitals accessibles, eficaços, segurs i fiables utilitzant l’internet de les coses, intel·ligència artificial (IA), tecnología Blockchain, etc.
 8. Avaluació i resultats
 9. Avaluació L'avaluació de l'acció formativa és el procés sistemàtic de documentar i utilitzar dades empíriques sobre els coneixements, les habilitats, les actituds, les aptituds i les creences per a valorar els aprenentatges de l'alumnat. El procés d’avaluació inclou les següents evidències: ❏ Formació contínua en l’àmbit digital per actualitzar els coneixements. ❏ Qüestionaris d’autoavaluació per conèixer la puntuació del nivell de cada treballador/a en quant als seus coneixements de transformació digital i adaptar-ho al seu nivell. ❏ Qüestionari tancat de preguntes obertes avaluable per al/a la formador/a i a l’organització. ❏ Aprenentatge en períodes realitzant un test a cada col·laborador/a l’inici i final del curs. ❏ Avaluació contínua amb proves objectives (individual o grup reduït) al finalitzar l’acció formativa. ❏ Plans de perfeccionament i memòries d’actuació. ❏ Feedback per reforçar l’aprenentatge de cada alumne. ❏ Transferència per avaluar l’aprenentatge i el coneixement rebut aplicat al lloc de treball.
 10. Resultats obtinguts ❏ Introducció de les noves formes de treballar per promoure sistemes col·laboratius. ❏ Eines digitals basada en dades que facilita la presa de decisions. ❏ Treballar per projectes i objectius gràcies al pla de capacitació digital. ❏ Evolucionar cap a una administració pública sense paper.
 11. Reflexionem
 12. Elements de reflexió Vist des d’un punt de vista crític, la implementació de les noves tecnologies i les reformes legislatives són una bona estratègia per aconseguir una administració digitalitzada. Tot i això, és requereix més inversió, disposició i temps. Una administració no té sentit si la ciutadania no en fa ús. Per tant, tot i que es doni una bretxa digital en una part de la població, és preferible que les administracions públiques focalitzin els seus esforços per reduir aquestes mancances. En aquest aspecte, per exemple, s’hauria de posar més atenció en les entitats del tercer sector social, ja que gestionen serveis essencials de persones en situació d'exclusió social i seria el lloc adequat per fer un anàlisi i aplicar solucions als inconvenients sorgits en l’aplicació de les eines tecnològiques.
 13. Cloenda i autoria
 14. Cloenda i autoria ➔ Aránzazu Martínez González. ➔ Balbina Guasch Sopena. ➔ Ona Porta Bachiller. ➔ Pilar López Molina. ➔ Xavier Villarejo Rodríguez.
 15. Enllaç a la web del projecte
 16. Enllaç Projecte_Administració_Pública

Editor's Notes

 1. aquí s’ha de posar algo? que no em passi com abans a les conclusions…que ho he posat a la diapo que no toca! jiji
 2. Hola equip, he posat això com ho veieu?, qualsevol cosa podeu modificar o eliminar :) Està molt bé Pilar!
Advertisement