Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Keynote nobel doc experience

725 views

Published on

Presentatie Keynote door Piet van Vugt, tijdens de Nobel Document Xperience op 23 mei 2012.
"De wereld verandert steeds sneller en sneller. Hoe zorgt u dat uw bedrijf mee verandert in deze steeds meer online georienteerde wereld.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Keynote nobel doc experience

 1. 1. Ondernemenin de toekomstPIET VAN VUGTCEO NOBELNOBEL DOCUMENT EXPERIENCE23 MEI 2012
 2. 2. NOBEL ProfielNobel is een strategische ICT-partner voor de mid-market eneen single-source leverancier van services, waarmee wij de business van onze klanten ondersteunen. Nobel beschikt over een brede expertise in verschillendemarkten en een uitgebreid portfolio van ICT-vaardigheden.Al meer dan 20 jaar staat het ontzorgen van de ondernemer centraal en helpt Nobel de bedrijfsvoering van klanten te optimaliseren en te innoveren, waarmee zij kostenbesparingen en nieuwe business kansen kunnen realiseren.
 3. 3. NOBEL ProfielKengetallen Nobel• Al meer dan 20 jaar een bekende naam in ICT• Single-source ICT partner• Team van 365 ICT professionals• Omzet niveau van 70 miljoen euro• Locaties: Naarden, Den Bosch, Deventer en Groningen• Private onderneming, aandeelhouders actief binnen NobelCertificeringen NobelKwaliteit ISO 9001, Datacenter ISO 27001, Security BS7799-2Hoogste leveranciers status bij: HP, Microsoft, Citrix, VMware,Exact software, Mendix, Xerox, Dell,….
 4. 4. NOBEL Waar wij in geloven “Het is niet de sterkste van de soort, noch de meest intelligente die overleeft. Het is degene die zich het meest weet aan te passen aan verandering” (Charles Darwin)
 5. 5. NOBEL VisieOrganisaties die willen blijvengroeien en excelleren moeteninspelen op een snelveranderende markt.ICT is de bepalende factor om dezeveranderingen te volgen enmogelijk te maken. de sterkste van de soort, noch de meest “Het is niet intelligente die overleeft. Het is degene die zich het meest weet aan te passen aan verandering” (Charles Darwin)
 6. 6. NOBEL Missie Nobel biedt haar klanten “het vermogen te veranderen” door samenwerking in ICT “Het is niet de sterkste van de soort, noch de meest intelligente die overleeft. Het is degene die zich het meest weet aan te passen aan verandering” (Charles Darwin)
 7. 7. De klant centraal “We dont try to be successful but we try to be of value”
 8. 8. De 7 krachten1. Economie: krimp, gevolgd door lagere groei en creative destruction;2. Demografie: vergrijzing, groei buiten Europa, urbanisatie;3. Globalisering en het Verre Oosten: The World goes Pacific;4. Natuur en milieu: kwaliteit van onze leefomgeving onder druk;5. Voedsel, energie en materialen: no more plenty;6. ICT: anders organiseren;7. Maatschappelijk-economische attitude: naar duurzame gretigheid.
 9. 9. ECONOMIC RESET VIER KRITISCHE DIMENSIES VAN BEDRIJFSVOERING1. Korte termijn-interventies: wat moeten we doen en kunnen we doen op korte termijn?2. Vernieuwende strategie: moeten we onze richting aanpassen, wat wordt dan onze nieuwe richting, welke vernieuwing gaan we brengen.3. Innovatief organisatiemodel: moeten we onze organisatie en ons netwerk anders inrichten, en hoe dan?4. Transformatie: hoe realiseren we de benodigde veranderingen?
 10. 10. Waarom veranderen?Het gaat nu prima, ik zie geen reden om te veranderen.There are 3 kinds of people:The people who make things happen! (7%)The people who watch things happen! (13%)The people who wonder what happend! (80%)
 11. 11. EEN NIEUWE FASENatuurlijke hulpbronnen blijken eindig en financiële middelen niet oneindig We moeten verduurzamen en versoberen. Dit begint met het herdefiniëren van geluk en tevredenheid.
 12. 12. EEN NIEUWE FASENatuurlijke hulpbronnen blijken eindig en financiële middelen niet oneindig Is werk dat leidt tot hoge beloning en veel macht aantrekkelijk Of wordt werk wat bijdraagt aan een hoger doel en zelfontplooiing aantrekkelijk?
 13. 13. Steve Jobs
 14. 14. EEN NIEUWE FASENatuurlijke hulpbronnen blijken eindig en financiële middelen niet oneindig Niet het geld maar het doel van de organisatie wordt belangrijker!
 15. 15. De Gouden Cirkel van ondernemen!
 16. 16. The story youtell is theproduct you sell!
 17. 17. WERK WERK WERKMensen zijn geen “productiemiddelen” meermaar worden “investeringen” die doorpersoonlijke ontwikkeling van talenten tegelde worden gemaakt! Werkervaring is belangrijker dan een diploma!
 18. 18. TALENTENUitgaan van ieders unieke talent is duurzaamHet leidt tot maximale effectiviteit en weinigverspilling.Mensen die doen waar ze goed in zijn en watze leuk vinden hoeven nauwelijks begeleid engecontroleerd te worden.
 19. 19. TALENTENUitgaan van ieders unieke talent is duurzaamAls talenten kunnen werken waar ze willenen wanneer ze willen, zonder voortdurendecontrole, is er een unieke waarde!
 20. 20. ARBEIDSRELATIESEr ontstaan vele vormen van nieuwe arbeidsrelaties. Zelfstandigen zonder personeel Meerdere loopbanen gelijktijdig Per levensfasen andere loopbaan waarden Per levensfasen omscholen
 21. 21. ARBEIDSRELATIESEr ontstaan vele vormen van nieuwe arbeidsrelaties. Waardering op basis van talent en prestatie i.p.v. functie Transferpremie bij wisseling werkgevers Van grotere organisaties > kleine samenwerkende netwerken
 22. 22. ONDERNEMENWat betekenen deze ontwikkelingen voor uw leiderschap?De trend is duurzaam leiderschap.Duurzaam staat voor creatief en visionair, hetgaat om dienend en authentiek leiderschap.De kracht om te verbinden van netwerkenbinnen de organisatie (medewerkers) ennetwerken buiten de organisatie (klanten,leveranciers, aandeelhouders, etc.)Continu communiceren over de strategischerichting van de organisatie.
 23. 23. UITDAGINGDertigers en veertigers zijn nauwelijks bezig met talent ontwikkeling Reden: zorgen om huis, baan en gezin. In deze groep zit 70% van de drop- outs, hiervan zijn de maatschappelijke kosten gigantisch. Op basis van ervaring en leerbaarheid hebben zij juist de optimale leeftijd om hun talent te ontwikkelen en ook economisch gezien een prima terugverdientijd!
 24. 24. SOCIALE INNOVATIEHet verbinden van eigentijdse inzet vanpersoneel met verbeterde bedrijfsprestaties. Het gevolg is een grotere vrijheid en autonomie voor de werknemer en meer flexibiliteit voor de organisatie.
 25. 25. NIEUWE LEERVORMENDe snelheid en hoeveelheid informatie, vraagt om andere leervormen.Games zijn de ultieme leervorm.Gamen gaat niet alleen over de inhoud, maartevens over vaardigheden als:samenwerken, beargumenteren,onderhandelen, communiceren enstrategisch denken en handelen.
 26. 26. DE 5e REVOLUTIEOmdat hersenwetenschap onze wereld gaat veranderen!We staan aan de vooravond van de“neurorevolutie”. Deze zal ingrijpende effectenhebben op de economie, marketing,rechtspraak en zelfs religie.
 27. 27. NEUROFEEDBACK
 28. 28. DE TOEKOMSTNederland heeft een mooie toekomst….GEEN TOEKOMST ZONDER AMBITIE DE STAAT VAN MORGEN
 29. 29. Piet van VugtIk wens u een leerzame eninspirerende dag.Laten we gezamenlijkbouwen aan een mooienieuwe toekomst.

×