Jeugdvoetbal

262 views

Published on

Bron: Sportvoetbalmagazine

Published in: Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
262
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jeugdvoetbal

  1. 1. ,rc i*ï 1.. ï ..:.;ust3 ,§, [ ** ,, *.* 'rl * ffiq ër, q{ï.t i§; r §#.€ a6w l14 qr 'ryf', "ry "*'T!L :ïry% .*;%''.,: 1 oah -**sx& ;€'.*§* .§l '#
  2. 2. §.;f" Eit. 1ï : "*Ë rl td 3 l** {/ p,! § '§ ?Htttp zrírr 4 I m ;É .l lt: ;:1 rt .Y.' {rs .{d Èbq *§' Jong en Belgisch is een kwoliteitslo bel geworden woorop het buitenlond gretig zijn oog heeft de omslog begonnen? Experts en betrokkenen Íormuleren een ontwoord. loten vollen, Woor v il DOOR ]HOMAS is BRICMOM. BEELDEN: IMAOEGLOBE eklo. 28 oktober 20 I 2. België ontvangl Nederlantl in een kwalificatieduel voor ltet EK U I 7. Het verliest tnet l -2. Een krgisch rcsultaat afgaand op de reputatie van beicle lirndert als het ophun uclking met.ir»lge voetballers iuutkomt. N'Íaat niet clie dag. IJet zijn de Jonge Duivels clio hLrn Ncdet'iandse lecltijdsgenoten achter dc t.ral latcn aanhollen cn dic t-rlijk gevcn van hct grodste talcnt. dc hcste techniek, ia. die zcll.s iets &g***,;, q_§ arroganier h
  3. 3. REPORTAGE i dan de tegenstander voor de dag komen. On- Tielemans en Massimo Bruno de leeftijds- der de spelers ondertussen bekende namen als Charly Musonda Jr (Chelsea), Andreas Perreira (Manchester United) en latmeeop22,27 .jaar. Zakaria Bakkali (PSV), van wie de laatste 1r intussen al even mocht meelopen hrssen de t. grote jongens van Marc Wilmots. Terwijl WK in De tijd dat men vanuit Nederland wat lacherig neerkeek op Belgische voetballers ligt inmiddels achter ons. Vandaag zijn het de Rode Duivels die een hype zijn geworden en wier populariteit piekt als nooit tevoren. Jong de A-ploeg een plaats afdwong op het I I I t: l* la I lr I l, il I il l" ll I ;! i§ 1§ en Belgisch is een kwaliteitslabel geworden Braziiië. voeren de nationale Beloften van Johan Walem hun kwalificatiegroep aan voor het EK 2015. vóór Servië en Italië. waarop het buitenland gretig zijn oog heeft laten vallen. Om die omslag beter te begrij' pen. legden we ons oor te luister bij enkele In tegenstelling tot de successen van onze nationale ploegen floreert het Belgische betrokkenen. clubvoetbal allerminst. Op enkele uitzonderingen na - het Champions Leagueparcours van Anderlecht in 2000/01 en de kwartfinale I Dribbelen rnoet - van Standard in de Europa League in 2010 speelt België geen roi van betekenis meer op de Europese scène. Een beetje zoals wel meer kleine landen (Zweden, Denemarken, Noorwegen, Nederland) waarvan de nationale ploeg als enige uithangbord is overgebleven. Er zit voor onze clubs weinig meer op dan zwaar in te zetten op jong en Belgisch, iets wat zij stilaan ook lijken te beseffen. De recente Standard-Anderlecht was daarvan een mooie illustratie. Het cl6sicodebuut van Dino Arslanagic, Julien de Sart, Paul-José Mpoku en Michy Bathual haalde de gemiddelde leeftijd van het LLrkse basiselftal omlaag naar 23,54 jaar. Arder'lecht legden Dennis Praet, Youri Bij Michel Sablon was technisch directeur KBVB van 1994 tot2002. "Na het mislukte Er"rro 2000 hebben we met de steun van toenmalig bondsvoorzitter Michel D'Hooghe een gondige doorlichting van onsjeugdvoetbal gemaakt om iedereen wakker te schudden en de vinger te ieggen op de tekortkomingen. De analyse steunde op drie pijlers: de competities, de fysieke opleiding en de spelvormen. De wetenschappelijke basis van het onderzoek werd gevormd door liefst 1600 jeugdwedstrijden, zowel nationaal als provinciaal, die we hebben geanalyseerd met de hulp van de universiteiten r an Luik, Brussel, Leuven en Gent. Ongeveer van de daarvan hebben we de stmcturen bij de jeugd bijgestuurd, het aantal spelers per wedstrijd naar vijftegen vijfen acht tegen acht gebracht, en van de 4-3-3 het systeem van al onze nationale ploegen gemaakt. Na verloop van tijd is onze aanpak zelfs een voorbeeld geworden voor tal van andere landen in Eu- ropa." Bob Browaeys was een van de drijvende krachten achter de hervorming. Als voormalig coach van de nationale U17 ging onder meer de befaamde generatie van 1987 - met Nloussa Dembélé, Jan Vertonghen, Dries Mertens, Kevin Mirallas, Steven Defour en Anthony Vanden Borre - door zijn handen. "In dejaren negentig is ons, de bond, dikwijls verweten dat we geen enkele visie hadden op jeugdvoetbal. Terecht. Vanaf 2000 zijn we met zijn allen rond de tafel gaan zitten en hebben we 'Visie 2000' ontwikkeld. Een prqect met duidelijke doelstellingen per leeftijdscategorie. maar met steeds aan de basis deze ro- dedraad: de I een-tegen- [ eensituatie, d zeventig mensen hebben hieraan meegewerkt, onder wie een groep expeÍen onder leiding van Michetr Preud'homme. Op basis I I f, SrondoÍd beÀÉes met de generotióioB:lixet ,) wÍ@n .Àt §even DeÍouÍ dot opleiding ffi zich uitbetoolL Rechïs: YouÍ lielem0ns, Íle Ftusimorel vo! Andeíèchi. I { ,t ii *.t.1:* ,í I I I C.,1 i FORTIS ? !l i, .: BNP PARIBAS kry i I .-, .: ,p L' It Nr l I I l t ffi I i IJ t tr; I 20 I o t /o t / t + sponT voETBAL www.spoRTMAGAztNE.BE I { t 1,$l I
  4. 4. waarin de speler wordt uitgedaagd zijn tegenstander uit te schakelen in een rcchtsh'eeks duel. In het verleden zijn we el te eemakkeliik vanuit gegaan dat België geen spelers met een individuele actie had. Ik zeg rnijn spelers nooit: geefafdie bal. niet dribbelenl Op hun leeftijd moeter.r ze juist lercn. zijn rnentor Michel Bruyninckr ter beschikking van AC Milan. "ln België hebben zich overal opleidingscenha ontwikkeld. Moeskroen lag mee aan de basis en Standard en Genk zijn meestels geworden in het opleiden. Het huidige succes is voor een snlk ook te verklarcn dooL onze volksaard. De Belg is 'nJeugdtro iners worden nog steeds qmper betoqld. Doqrom vlnd ie hen no enkele joren vookterug ols hooÍdcoqch in eerste oÍlweede provineiole." Bca Brc^icrevs In de jaren negentig werd het spelers zo -eoed als verboden om een individuele actie te maken. Vandaag stimuleren we hen juist daartoe. Ik herhaal graag dat een voetballer slechts leert door fouten te maken. Het fundament van onze huidige visie is dat een kind van zes moet leren meester te zijn van de bal en doelpunten moet willen maken." Prima exportproduct Johan Walem is sinds juni 2012 coach van de nationale Beloften. Hij bekwaamde zich in het werten met.jongeren bij zijn ex-clubs Anderlecht en Udinese. "ln het verleden kwamen technisch vaardige spelers minder aan de bak bij ons. Wij hadden andere kwali- teiten. Het klopt dat de Belgische voetballer ziclr vandaag laat opmerkert met zijn rnooie voetbal over de grond en met zijn techniek. Voolheen werd er meer aandacht besteed aan het fysieke aspect. Het ideaal is om een goede mix te vinden. Uit ervaring weet ik dat er in het buitenland groot respect bestaat voor de Belgische voetballer. Het is een prima exportproduct geworden. Het volstaat daarvoorte kijken naar de clubs waaruoor onze Rode Duivels spelen. De volgende stap is om ook op andere aspecten te gaan werken. zoals mentaliteit en de drang om te willen winnen. Want mooi voetbal is goed, maar aan het eind van de rit telt wel het resultaat. We moeten volgens rnij nog beter lelen een wedstrijd af te maken." José Riga stapte van het hoofdffainerschap bij Standard over naar de Aspire Academy in Qatar, maar stelt zijn kennis van het 'breingestuurd leren' inmiddels samen met werter die niet suel ergens over opschept. Onze huidige voetballers zijn het resultaat vali hard werken en vonrren een van zichzelf uiterst begaatde generatie. Ze beschikken over onmiskenbare voetbalkwaliteiten, maar genoten ook een uitstekende algemene opleiding. Opleiding is de basis van elk succes. Laten we ook niet vergeten dat r-edetjk wat spelers hun opleiding hebben een vervoimaakt in Franl,lijk en in Nederiand. Dergelijke complementariteit en complexiteit leiden altijd tot een betere ontwikkeiing." Danny Veyt, voormalig jeugdtrainer bij onder meer Anderlecht en nu T3 in de technische staf van Lokeren. wertte als scholierencoach van Beerschot met Vertonghen. Dembeié, Thomas Vermaelen en Toby Alderweireld. "Beerschot werkte in die tijd sarnen met Ajax. Toen Jan, Toby en Thomas Ajax verhuisden, wisten we dat ze daar meer mogelijkheden zouden hebben om zich te ontwikkeien. Alle drie hadden ze buitengewone infrinsieke kwaliteiten. En voeg daar naar maar de mentaliteit van een kampioen aan toe. Hun geluk is geweest dat ze de juiste kansen hebben gekregen op l.ret juiste moment en de stappen hebben gezet die nodig warcn. Aan de top geraken is boven alles een kwestie van voetbalkwaliteiten en mentale sterkte." Betere omkadering Ook Henk N{ariman zag destijds de genoemde talenten zich bij Beerschot maldfestercn. "Vandaag beschikt België over stevige infrasÍrrctureu die een exodus zoals van die gouden generatie van Beerschot moeten voortornen. Het niveau van de jeugdopleiding in België is erg verbeteld. Talent is één zaak, maar hoe ermee wordt gewerkt is een tweede. Je ziet steeds meel kwaliteit bij onze jonge spelels en ze kriigen mak- kelijker hun kans dan vroegel'. De toegenomen kwaliteit in de opleiding heeÍt clubs ertoe in staat gesteldjongeren tot in de top te brengen. Meer en meer zie je in België een soort van getneenschappelijhe opleidingscultuur ontstaan. Aileen moeten we er beducht voor zijn dat we niet te hard van stapel lopen. We moeten de evoluties op het tenein aandachtig in de gaten blijven houden. Om l.ret globale niveau van ons oetbal de hoogtc in tejagen. is et' nog veel werk nodig." Mohamed Ouahbi is trainer van de U17 van Anderlecht. "Talent is er altijd geweest. maar het ontwikkelt zich pas dankzij een goede opleiding. Vandaag gaan we beter om met onze kindercn dan in het verleden. De bondshervolming heeft veel ten goede verauderd. We leiden nu ook opleiders op. Zelfs in de kleinste clubs vind je nu trainers met een goede basis en pedagogische kenr.ris. Het toenemende aantal kinderen met een migratieachtergrond vertlaart ook voor een stuk het huidige succes. Maghlebijnen en zwarte Afrikanen krijgen nu meeL kansen, terwijl niet eens zo lang geleden Batshuayi nog werd weggestuurd door Anderiecht wegens 'onhandelbaar'. Dat zouden ze nu zeker anders hebben aangepakt, nu ze zelf beter gestructureerd zijn qua omkadering." Alex Teklak, ex-speler van Moeskroen. is actief a1s analist voor de Franstalige media, maar probeerde het ook een j aar als coach van de beloften van Charlet'oi. "Ais we beter werken met onze jeugd vandaag, is geld ofjuist het gebrek eraan daarvoor de verklaring. Onze clubs hebben het door de jaren steeds moeilijker gekregen om de eindjes financieel aan elkaar te knopen, waardoor de buitenlanders die een meerwaarde kunnen betekenen te duur zijn geworden. Van lieverlee is men zich op dejeugd gaan gooien, te meer daar Standard op zeker ogenblik bewees met de generatie Defour-Witsel-Fellaini dat opleiding zich ook uitbetaalt. Wat niet wegneemt dat veel clubs nog altijd maar wat aanmodderen rnet hun jeugd. Toen ik de beloften van Charleroi trainde. hield Abbas Bayat niet op te herhalen clat hij zi jn club als een bedrijf wilde leiden. wat www.spoRTMAGAztNE.BE 0t/0t/14 sPoRtvorrsnL 2l
  5. 5. REPORTAGE TIE i rc w t Eden HozoÍd F q IN PLAATS VAN REACTIE' Eden Hozord, Kevin De Bruyne, Dries Menens, Z0k0Íi0 Bokkoli 0Í Adnon r boiler is een 0ïïrcclie. een sïreling voor he1 ols Ívl0rc Degryse een urizondenng wos Jonuzoi de Belgische voet cog Hei is ooil onders geweest Er wos een ïUd dot iemond een technisch begooÍde speler die moest opboksen tegen po- lige verdecligers voor wie olle middelen goed woren 0m hun tegensï0nder het voetbollen le ceiellen "Bi1 de nolionole ploeg wos ons voetbOl .neer geboseerd 0p een goede Org0nisotie don 0p bolbezit", zegï Degryse. "Het is moeilijk uit Íe leggen woor ik mrln techniek vondoon hod, m00r zeker niel von de opleiding die ik zou hebben gekregen Volgens mij is hel voorol een gove, ol heeÍt iemond ols Philippe AlbeÍt bewezen d01 ie nooiï te oud bent om 0p voeïbollend vlok vooruil,qong te boeken. Von een rudimenloire verdediger heeÍï hiJ zich g00ndeweg blJ Anderlecht en Newcoslle cnïwikkeld ï01 een eieg0nte. L § lechnisch voordige veroediger. Moor een Eden Hozord woroen, dot ieer je niet zomoor. je moogt nog zo nord werken ols 1e wili, zonder dot kieine beeïje exlro von bil de stort bereik te de obsoluïe top nieï V0nd00g is ons recept geboseerd op een dorninonï voetbol, offensieÍ en gestoeld op bolbeziï Onze noïionole ploeg is doorvon hel ufhongoord "ltolië wos iop toen Íysiek nog de bOvenh0nd hod", zegi José Rigo "Vondoog zijn door hel menl0le, inïetligenlie en sneiheid bij gekomen lïotrë hOd deslilds 0i veei potenireel, moor de voeïbolfilosoíe wos er uiïerst deÍensreÍ Tegenwoordig is meesïeÍscn0p 0ver de D0i. bolbeziï dus. heÍ ollerbelongrilksie joren een sooi von voetbol 0ntsi00n dot uilgool von 0c1ie in pl00ïs von reocÍie." "De ïoenome von ïechnisch vo0rdige spelers in België weerspiegell een inlernoli0nole Íend", oldus Er is de lootste René PeeleÍs "t, *0s ssn lijd dot men olleen rn00r gÍote, struise spelers wilde Borceiono heeÍ1 loten zren dol kleine speiers die relrzen oon het wonkelen kunnen brengen. Sindsdien leveren we meer snelle " spelers oÍ, meï een grole snelheid von uitvoering en dre '9100ï' zijn 0p hun monier "lk heb net nog meegemO0kï dot we ols Alex Teklok. longe gosien op sïrooi voetbolden M00r het gro- le verschil ïussen toen en nu rs wot ik noern'de Y0uïubegenerofie' Die goslen bekijken en herbeki]ken 0n0phoudehjk de bewegingen von lionel Messi en CÍisliono Ronoldo op heï inïernei en proberen ze Kevin De Bruyne eindeloos n0 ïe doen. 0p die monier onïwikkelen ze hun lechniek 0p eigen houtle " Henk M0rim0n mookt nog een konïïekeningt "We vormen nrel olleen lechniscn bekw0me spelers. Geo- groÍiespeelteenoelongriikerol Anderlecht,Stondordencnderestedelijkeclubsvormenmeertechnrsche spelers, die uiïblinlren me1 de bol oon de voel Brj Club Brugge zijn Brondon Mechele en gels iechnjsch minder vedqnd don de crriesïen in Brussel oÍ Luik. moor BloÍn En- z1 etoleren wel een grote mofu- rilerl en professi0nele menïoliierl " impliceerde dat hij geen enkele aandacht gafaan dejeugd, wat uiteraard complete nonsens is. "Toen ik nog speelde, was de situatie & helemaal anders. De spelelskernen waren ouder en op dejongeren werd niet gerekend. Als er al een in de kleedkamet zat, zaÍ hij daai' geïsoleerd. Illustratief is trouwens dat men nog steeds vaak zegt dat een kerr 'vervolledigd wordt met enkele 22 or/or/ta SponTVOETBAL www.spoRTMAGAZINE.BE t beloften'. Slechts de besten kegen een plaatsje, terwijl in mijn ogen het talent ook destijds ai veel talrijker was." Opleiding rendabel Gert Verheyen trainde de belotien van Club Brugge in 2006/07 en heeft vandaag de verantwoordelijkheid over de nationale U19. "Ikhadsoms maarachtof tien spelers om mee te werken. En dan gebeurde
  6. 6. Adnon Jonuzoj. De Belgiscne voelboller§ zijn een ottruclie, een stÍeling voor het 009. s het nog dat er één op het laatste moment afzegde om een of andere leden lk stond als enige trainer voor de groep, met soms de assisientie van een keeperstrainer. Vandaag bestaat de staf van de Brugse beloften uit drie of vier trainers." Marc Degryse, toen sportief manager van CIub, herinnert het zich' "Hoe vaak heb ik het met Gert niet gehad over het gebrek aan steun waarvan hij het slachtoffer was' Maar in die tijd was er hoegenaamd geen sprake van dat de directie van de club pakweg een jeugdmiljoen euro zou vrijmaken voorhaar opleiding. Club Brugge huldigde een konetetmijnvisie. Vandaag hebben ze het begre- pen." Dat zegt ook René Peeters, Anderlechts jaren U21-coach. "De clubs zijn zich enkele realiseren dat het geleden door de crisis gaan misschien beter was hun eigen spelers op te leiden. Buitenlanders zijn hier altijd veel te <luul kunnen binnenkomen en zij die haalbaar waren. waren dan ook nog eens vaak van de tweede gamituur. Zelf opleiden is zowel op de korte als op de lartge terrnijlr een rendabele onderreming geworden' Zeker omdat de talenten altijd al aanwezig zijn geweest. Het kwam er alleen op aan ze op te (Ils op "ZelÍ opleiden is zowel op de korte de hàgelermiin een Íendobele onderneming gewoÍden'n' Qere Peeie:s merken. Vandaag krijgen onzejongeren veel sneller kansen, wat hen in staat stelt ook snel- ler stapPen te zetten." Amper betaald "Vanuit inhoudelijk standpunt behoren we met onze visie tot de top vijf van Europa"' is Bob Brorvaeys overtuigd. "Wat infrastructuur en personeel betreft daarentegen moeten onze clubs nog een stevige inspanning leveren. Jeugdtrainers zijn nog sieeds amper betaald. Dat verklaart bijjaren voorbeeld waarom je ze na enkele van een vaak terugvindt als hoofdcoach club in eerste of tweede provinciale, waar ze tenminste wat geld verdienen'" "De verplichting om over een trainersdiploma te beschiklien, is een goede zaaK" vindt Alex Teklak. "Het zorgt voor een eer- ste selectie onder de trainers' Schaduwzijde echter is dat we nog altijd weinig ex-profs zien dle alsjeugdtrainer aan de slag gaan' Ik ken er nochtans een aantal die klaarstaan om erin te stappen' Geld is het pijnpunt' In het buitenland heeft men allang begrepen dat eenjeugdtrainer belangrijk is en zijn prijs heèft. In België is de job maar zeiden ,eigoea. Bij FC Barcelona bijvoorbeeld krijgen de trainers van de U8 tot de U21 evËiveel betaai<i. Maar het r-rltieme model is dat van Ajax. Daar heb je ex-spelers als en Marc Jaap Stam, Dennis BergkamP trainingssessies Ovórmars die individuele verzorgen voor de verschillende leeftijdsgro.p"tt. Datje van zulke spelers iets kunt opsteken, is onmiskenbaar een groot voordàel. Daar zouden we een voorbeeld aan moeten rtemcn in Belgiö." www.sPoRTMAGAzlNE.BE 0l /0,l/'l 4 sPonr vorranr 23

×