Ethische Democratie  Waarom samenlevingsvormen gebaseerd op een      dubbele ethiek instabiel zijn  Waarom een g...
2
Bijkomend probleem: mogelijkheid tot Confirmation Bias2Het menselijke brein is onderhevig aan confirmation bias. Deze conf...
Figuur 1: Het menselijke brein is onderhevig aan confirmation bias. Deze confirmationbias bepaald onze filters waarmee we ...
Militaire DictatuurFiguur 2: In een dictatuur is het aantal individuen die in hun rechten worden geschondendoor een beslis...
Ongelimiteerde Democratie(zowel ongelimiteerde representatieve democratie en ongelimiteerde directe democratie) Figuur 3: ...
Ethische DemocratieFiguur 4: In een ethische democratie kunnen geen beslissingen worden genomen dierechten van een individ...
DefinitiesEconomie = gaat over het management van schaarste, dus over belangenconflicten vanmensen die azen op iets dat sc...
een ongelimiteerde democratie zijn de gebieden waarover die leden beslissingen kunnennnemen niet gelimiteerd.Ethische demo...
Spijtig genoeg, zoals ik het begrijp, situeert de OVERGROTE meerderheid van de wettenzich precies in dit gebied van misbru...
Figuur 1a: Misbruik van democratie kan voorkomen zowel in representatieve als directedemocratieen.            ...
Figuur 1b: Directe democratie is een effectieve manier om misbruik doorbelangengroepen een halt toe te roepen. Directe dem...
------------------------------------------------------INTERMEZZO 1:Belang van Ethiek in een samenlevingIn dit werk ga ik u...
Figuur 2: Piramide van Bateson. en Logische niveaus van Dilts. Hierarchische relatie deverschillende niveaus waarop een me...
Wijzigingen op gedragsniveau zijn eenvoudig aan te brengen wanneer je een doel voorogen hebt en het gedrag met je gevoel v...
Enkele vragen die je jezelf kan stellen als je het gevoel hebt dat er op dit niveau eenprobleem sluimert.-   Waarom dee...
INTERMEZZO 2: Geweldloosheid op individueelvlak en op gebied van de samenlevingUit de website: http://www.geweldloosactief...
2) Niet-kwetsen / niet-schaden (ahimsa): vrij zijn van het (willen) toebrengen vankwetsuur of schade* (t.o.v. jezelf, de a...
If you were KingLarken RoseDe Mythe van de geode dictator.Tekst nog toe te voegen                 19
Mogelijke samenlevingsvormenOpdat mensen wlevaart en welzijn kunnen uitboeuwen in een samenleving, en dus hungeluk na zoud...
Figuur 4: Vier mogelijkheden om conflicten te vermijden.Kijkende naar de realiteit zijn oplossingen 1) en 2) geimplementee...
geen aanspraak kunnen maken op jouw leven vrijheid en de producten van jouwvrijheid.) Deze regel om conflicten te vermijde...
kunnen verloen via een democratische stemming. Onderwerpen waarover kan wordengestemd zijn begrensd tot die onderwerpen di...
noodzakelijkerwijze ontaarden in totalitaire horror omdat ze geen rekening houden metwezenskenmerken van de mens en zijn s...
stemmen is gelijk aan het aantal aandelen dat iemand heeft in het kapitaal van eenorganisatie (bv een cooperatieve, BVBA, ...
elk ogenblik niet haalbaar is. Daarom wordt deze samenleving in werkelijkheidgeimplementeerd als een mengvorm.Hoe ziet die...
Bovendien leert de ervaring dat systemen met ongelimiteerde democratie alle instabielzijn. Een meerderheid heeft snel door...
Het gebruik van geweld in de geschiedenis van de mensheid:Steeds minder geweldEthische democratie in een samenleving is ge...
- gelijke rechten voor mensen met een andere huidskleur- "Universele verklaring van de rechten van de mens" (Amnesty Inter...
Figuur 5a : Een rit naar de vrijheid. Vluchtende slaven. Schilderij uit de jaren 1860 doorEastman Johnson. Meehelpen slave...
overheid gebrandmerkt en behandeld als criminelen. De eerste actievoerders/martelarenzijn er al.1111  Larken Rose werd ve...
Figuur 5b: Affiche uit 1855 die de openbare verkoop bij opbod aankondigt van een lotslaven. Behalve de twee vrouwen, die a...
Alle samenlevingen gebaseerd op een dubbele en dus conflicterende ethiek zijninstabiel.Quotes uit een forum:“Kan je een re...
Uitvoeren van een beslissing   in een maatschappij              Gebazeerd op de          CEO   ...
Maatschappij: Subsidiariteit  Zowel (relatieve) rechten                 UVRM = Universele Verklaring  ...
De drie vormen van dictauur zijn instabiel:1) militaire dictauur2) Representatieve democratie3) Ongelimiteerde directe dem...
Maatschappijen (bijvoorbeeld bedrijven) zijn op gelijkaardige manier georganizeerd).Waarom zijn al deze maatschappijen dan...
2) Visie vanuit het absolute zelfbeschikkingsrecht van het individu        When Right of Self       Ownershi...
Federalisme  (Delegatie uitgevoerd als vrije keuze)            Taak 3   No groter   Taak 3        ...
1) Tytler Cycle2) prof. Adolf Gasser3) De fundamentele oorzaak: Twee ethische systeemen, waarbij het ene het andereverdrin...
Aplication  Tytler cycle  to  USA   accoring  by John  Eberhardhttp://www.commonsensegovernment.com/article-03-14...
•  Parliament passes the Tea Act •  Boston Tea Party •  The First Continental Congress •  Battle of Bunker Hill • ...
•  Spanish American War •  U.S. Steel founded •  Airplane invented •  Automobile invented •  Federal Reserve crea...
•  Gridlock between Congress & President leads to budget    surpluses  •  President Clinton acquitted in impeachment...
on, the majority always votes for the candidates who promise the most benefits from thepublic treasury, with the result th...
2) Prof Adolf Gasser. A. Gasser en F.-L. Knemeyer, Gemeindefreiheit – kommunale Selbstverwaltung (deel 4in de reeks: Studi...
3) De fundamentele oorzaak: Twee ethische systeemen, waarbij het ene het andereverdringt.Stefan Molyneux.-> Universele eth...
48
Whenever the livestock becomes more productive you get a corresponding increasein thenumber of farmers, and their dependen...
50
Voorbeelden:- Het Romeinse Rijk.- Representatievce democratie heft een build-in bias to increased spending- The dirty doze...
Doctrines in order to justify initiation of force1) The Fairness Doctrine - The myth of the poor2) You didn’t get there on...
Thomas Sowell, Senior Fellow of the Hoover Institution at StanfordUniversity and a weekly syndicated columnist (LA Daily N...
poverty.The CPS shows that 15.7% of the population was poor in 1993 and15.4% was poor in 1994. But the SIPP data shows tha...
routinely hammering this idea that weve got to do something aboutthe poor. Always, the solution involves what the governme...
2) You didn’t get there on your ownObama vs. Individual Achievement“You didn’t get there on your own,” President Obama tol...
smart. There are a lot of smart people out there. It must be because I worked harder thaneverybody else. Let me tell you s...
Still, there is a serious point to be made. For more than 200 years economists have beenstudying the distribution of incom...
3) Solidariteit"De Mensen", Volgens De VakbondFrom the desk of Jos Verhulst on Mon, 2008-06-16http://www.brusselsjournal.c...
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1

4,033 views

Published on

Ethische Democratie.
Democratie is een middel om tot een beslissing te komen. zoals elk middel kan gebruikt worden zowel voor goed te doen als voor het plegen van misdaden. sommigen menen dat resultaten van democratische stemmingen per definitie het gehalte hebben van een morele beslissing, en met die motivatie kunnen worden geimplementeerd. Tegen wie zich verzet kan en mag ongelimiteerd verzet worden gebruikt, tot alle verzet is gebroken. Dit kan mensenlevens breken. Voorzichtigheid is geboden. Citaat: “Moraliteit is niet aan meerderheidsstemmingen onderhevig. Als de meerderheid in een land vindt dat vrouwen moeten worden gestenigd wanneer hun man vreemdgaat, hebben zij geen gelijk. Democratie is een manier om tot beslissingen te komen. Zó werkt democratie: de meerderheid beslist, maar de meerderheid heeft niet altijd gelijk. Wie de twee verwart, ontbeert het aan een eigen moreel besef.” Nick Ottens op 10 maart, 2013 in de “Dagelijkse Standaard”. Kijk nu eens naar de uitspraak va Peter Mertens, voorzitter van PVDA op 6 maart 2013: “men vindt het plots heel onrealistisch om een zeer bescheiden taks in te voeren voor de rijksten. Ik maak me sterk dat we er de komende jaren in slagen 88.000 handtekeningen op te halen. Uit alle enquêtes daarover blijkt dat tussen de 75 en de 80 procent van de bevolking in België de miljonairstaks steunt. Er ís dus een zeer breed draagvlak, alleen is het niet in het parlement te vinden. Maar dat doet er ook niet toe. Voor het verbod op kinderarbeid was destijds ook geen draagvlak in het Parlement. Toch is het er gekomen. Waarom? Het draagvlak was er onder de werkende bevolking, die enorm veel druk heeft gezet van onderuit. En dat zullen we met de miljonairstaks ook moeten doen.” zie http://www.pvda.be/nieuws/artikel/pvda-voorzitter-peter-mertens-wij-aanvaarden-niet-dat-een-minderheid-zich-blijft-verrijken.html

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ethische democratie piet de pauw 23 oktober 2012_v1

 1. 1. Ethische Democratie Waarom samenlevingsvormen gebaseerd op een dubbele ethiek instabiel zijn Waarom een geweldloze samenleving tot meer 1 welvaart en welzijn leidt.Piet De Pauw23 Oktober 2012Versie 0.7ProbleemstellingEen ethische kwestie: “Bestaat er gerechtvaardigd geweld tegenover medemensen? En zoja, onder welke voorwaarden dan?” Het is een heel fundamenteel debat en heeft consequenties tot in de kleine dingen van hetdagelijks leven. Kan je mensen iets opdringen vanuit een soort almachtsbewustzijn “ikweet het (beter)” of om bestwil “ik weet wat goed is”.. Heel delicaat allemaal.1 De bedoeling van deze tekst is een aanzet te geven tot de discussie over ethische democratie, en eenmogelijk antwoord te formuleren op het voorstel van Wim van Hees om verenigingen die ijveren voor deinvoering van directe democratie te positioneren als een ethisch merk. Deze tekst is louter en alleen bedoeldals een discussie document en kan niet worden beschouwd als een formeel standpunt van de verenigingdemocratie.nu Contactgegevens +32 485 556208 , E-mail Piet.DePauw at Telenet.be
 2. 2. 2
 3. 3. Bijkomend probleem: mogelijkheid tot Confirmation Bias2Het menselijke brein is onderhevig aan confirmation bias. Deze confirmation biasbepaald onze filters waarmee we de werkelijkheid waarnemen, en maakt zo dat webepaalde aspecten van die werkelijkheid onbewust elimineren. Deze filtering maakt hetmoeilijk dat mensen uit zichzelf tot nieuwe inzichten komen. Meer hierover in bijlage 3.“The function of reasoning, the reason it evolved, is to help us convince other people andto evaluate their arguments.” Hugo Mercier die Dan Sperber citeert“The problem with the confirmation bias is that it leads people to make very baddecisions and to arrive at crazy beliefs. And its weird, when you think of it, that humansshould be endowed with a confirmation bias.When people are able to discuss their ideas with other people who disagree with them,then the confirmation biases of the different participants will balance each other out, andthe group will be able to focus on the best solution. Thus, reasoning works much better ingroups. When people reason on their own, its very likely that they are going to go downa wrong path. But when theyre actually able to reason together, they are much morelikely to reach a correct solution.” Hugo Mercier“Our thought processes tend towards confirmation of our own ideas. Science works verywell as a social process, when we can come together and find flaws in each othersreasoning. We cant find the problems in our own reasoning very well. But, thats whatother people are for, is to criticize us. And together, we hope the truth comes out.”Hugo MercierOm een eventuele confirmation bias zoveel mogelijk te vermijden werden de ideeen diein deze tekst naar voor worden geschoven uitgebreid bediscussieerd tussen voor- envooral tegenstanders op een forum. Wegens de grondigheid waarmee de discussie werdgevoerd, acht ik het waarschijnlijk dat een eventuele confirmation bias in hoge mate isweggewerkt.2 Hugo Mercier in een interview on his article "Why Do Humans Reason? Arguments for anArgumentative Theory" http://www.edge.org/conversation.php?cid=the-argumentative-theory 3
 4. 4. Figuur 1: Het menselijke brein is onderhevig aan confirmation bias. Deze confirmationbias bepaald onze filters waarmee we de werkelijkheid waarnemen, en maakt zo dat webepaalde aspecten van die werkelijkheid onbewust elimineren. Deze filtering maakt hetmoeilijk dat mensen uit zichzelf tot nieuwe inzichten komen. Meer hierover in bijlage 3. 4
 5. 5. Militaire DictatuurFiguur 2: In een dictatuur is het aantal individuen die in hun rechten worden geschondendoor een beslissing van de overheid vrij groot. Individuen die zich verzetten tegen diebeslissing worden gecriminalizeerd en geweld wordt geinitieerd tov deze individuen. 5
 6. 6. Ongelimiteerde Democratie(zowel ongelimiteerde representatieve democratie en ongelimiteerde directe democratie) Figuur 3: In ongelimiteerde democratieen is het aantal individuen die in hun rechtenworden geschonden door een beslissing van de vertegenwoordigers van de bevolking(representatieve democratie) of de meerderheid (directe democratie) behoorlijk groot.Individuen die zich verzetten tegen die beslissing worden gecriminalizeerd en geweldwordt geinitieerd tov deze individuen. De voortdurende toename van nieuwe wetten ende daardoor steeds toenemende schendingen van de rechten van individuen maakt dezesystemen op langere termijn instabiel. 6
 7. 7. Ethische DemocratieFiguur 4: In een ethische democratie kunnen geen beslissingen worden genomen dierechten van een individu schenden. Bijgevolg is er geen noodzaak tot criminalizering vandeze individuen en het initieren van geweld tov deze individuen. 7
 8. 8. DefinitiesEconomie = gaat over het management van schaarste, dus over belangenconflicten vanmensen die azen op iets dat schaars is.Afspraken= een overeenkomst tussen twee of meer mensen. Dat een mens bindendeafspraken kan maken volgt uit de fundamentele mensenrechten. Mensen zijn vrij al danniet afspraken te maken met elkaar. Mensen doen dit maar als het voor beide een win-winsituatie is. Bij een afspraak krijgt iemand nieuwe rechten (=win), maar levert ook in(=verlies) omadt nieuwe rechten ook nieuwe plichten met zich meebrengen.Contract: een schriftelijke vastlegging van afsprakenWetten: er zijn twee soorten. Een grondwet en andere wetten.Grondwet: Dit is eigenlijk een vertaling van de fundamentele mensenrechten, en vormenhet brede kader waarin een samenleving opereert. Dit breder kader is precies wat eensamenleving tot samenleving maakt, en waarin ze zich vormt. In principe is een mensvrij zich aan te sluiten bij deze samenleving, of te beslissen zich niet aan te sluiten bij eendergelijke samenleving.Andere wetten: Bindende gedragsregels voor een individu, die hem worden opgelegdbuiten zijn vrije wil om. Deze wetten worden gemaakt na toetreding tot een gemeenschap.Het ogenblik van toetreding tot een gemeenschap is het ogenblik waarop de bindendeafspraken worden vastgelegd. Daardat elke andere wet eigenlijk een eenzijdige wijzigingvan een contract is, is dit een contractbreuk. Contractbreuken zonder vergoeding voorde gedupeerden vormen een inbreuk op die fundamentele mensenrechten.Gemeenschap: Groep mensen die iets gemeenschappelijks nastreven en zich daartoeverenigd hebben.Maatschappij: groep mensen die zich verenigd hebben om een gemeenschapeplijk doelna te streven en dit doen dit onder 1 commando.Democratie = een methode om tot een beslissing te komen in een gemeenschap door eenstemming meerderheid tegen minderheidDictatuur: Ongelimiteerde dictauur van een minderheid.Ongelimiteerde Representatieve democratie: Ongelimiteerde dictatuur van meerderheidvan de vertegenwoordigers. Bij een ongelimiteerde representatieve democratie zijn degebieden waarover die vertegenwoordigers beslissingen kunnen nemen onbegrensd.Ongelimiteerde Directe democratie: Ongelimiteerde dictatuur van meerderheid. Debeslissingen worden genomen door de leden van die gemeenschap op directe wijze. Bij 8
 9. 9. een ongelimiteerde democratie zijn de gebieden waarover die leden beslissingen kunnennnemen niet gelimiteerd.Ethische democratie: De democratische beslissingen die die gemeenschpa neemt (opdirecte wijze of via vertegenwoordigers) zijn beperkt door de toetredingsovereenkomstmet die gemeenschap: de grondwet en sociaal contract voor een woon en leefgemeenschap, het reglement van de eigenaarsvereniging van een appartementsgebouw ofcondominium, de statuten voor een bedrijf.SamenvattingDemocratie gezien een middel om tot een beslissing te komen in een gemeenschap isvanuit ethisch oogpunt neutraal. Het kan zowel voor ethisch correcte zaken wordengebruikt als voor onethische zaken. Je kan het vergelijken met andere middelen. Eenrevolver is ook neutraal. Je kan het gebruiken om met geweld van iemand iets teverkrijgen (= diefstal), of je kan het gebruiken tegenover een misdadiger om eenmisdaad verijdelen (=ethisch).Welnu democratie kan ook op twee manieren worden ingezet:- op onethische wijze: voor het beroven van rechten van een minderheid door eenmeerderheid.Bijvoorbeeld de aandeelhouders van een bedrijf kunnen gebruik maken van hun machtvan het getal om het bedrijf te plunderen te voordel van henzelf.Bijvoorbeeld kunnen inwoners van een gemeente dit middel gebruiken om eenminderheid van mensen rechten te ontnemen (leven, vrijheid of producten van dievrijheid) tegen de wil in van die minderheid.- op ethische wijze: De democratische beslissingen die die gemeenschpa neemt (opdirecte wijze of via vertegenwoordigers) zijn beperkt door de toetredingsovereenkomstmet die gemeenschap: de grondwet en sociaal contract voor een woon en leefgemeenschap, het reglement van de eigenaarsvereniging van een appartementsgebouw ofcondominium, de statuten voor een bedrijf.Een ethische democraat zal nooit democratie misbruiken om met geweld iets te bekomenvan iemand anders tegen de wil in van die persoon. Het is precies tov dit soort wetten dateen ethische democraat zich verzet. Mensen die zich directe democraat noemen, maar alsdoel hebben om met geweld zaken te bekomen van anderen tegen hun wil in, en dit dan"wet" noemen zijn van een lage ethiek. Precies dit onderscheid is fundamenteel.Economie gaat over zaken die schaars zijn, en waar een belangenconflict (conflict vaninterest) is tussen verschillende mensen.Belangenconflicten (Conflict of interests) zijn de lakmoes proef om na te gaan of je tedoen hebt met een ethische of een niet -ethische democratie: het misbruik van het getal ineen belangenconflict blijft een misbruik van het getal.Het misbruiken van democratie voor alle zaken waarover schaarste bestaat en dit metgeweld opleggen tegen de wil in van de slachtoffers is een gebied waar ethischedemocratie niet op mag worden toegepast. 9
 10. 10. Spijtig genoeg, zoals ik het begrijp, situeert de OVERGROTE meerderheid van de wettenzich precies in dit gebied van misbruik van democratie: misbruik van getal inbelangenconflicten (conflict of interest) = economie.Dit misbruik van getal (=democratische stemming) voor zaken van laag ethisch allooi isde voornaamste oorzaak, waarom ALLE niet-ethische democratieen (zowel derepresentatieve als de directe) afglijden naar een totalitair regime. Alleen de snelheid vanafglijden verschilt. In een representatieve democratie zijn kleine special intrest groepenzeer effectief en is daardoor snelheid van afglijden van representatieve democratieengroot. In niet-ethische directe democratieen is de snelheid van afglijden lager omdatkleine special intrest groepen hier minder of helemaal niet effectief zijn. Niet-ethischedirecte democratieen glijden nochthans ook af doordat meerderheidsgroepen beslissingennemen ten koste van minderheidsgroepen, tegen de wil in van die minderheidsgroepen endit met geweld doordrijven, en dus de macht van hun getal misbruiken. Niet-ethischedemocratieen (zowel de representatieve als de directe vormen ervan) streven ook eensteeds grotere schaal na: kwestie van de secessiekosten voor een individu op te drijven.Ethische democratie (m.a.w. geweldloze democratie) positioneert zich dus tegenoverniet-ethische democratie (democratie met de dubbele moraal, die initiatie van geweldtoelaat).Dit idee is nog voor de meeste mensen onbekend. Er is werk aan de winkel om deethische norm van geweldloosheid uit te dragen. 10
 11. 11. Figuur 1a: Misbruik van democratie kan voorkomen zowel in representatieve als directedemocratieen. 11
 12. 12. Figuur 1b: Directe democratie is een effectieve manier om misbruik doorbelangengroepen een halt toe te roepen. Directe democratie kan echter ook onethischworden ingezet wanneer een meerderheid misbruikt maakt van haar getalsterkte omrechten af te nemen van een minderheid. In een ethische democratie zijn debeslisingensdomeinen waarover een democratische stemming kan worden georganizeerdbeperkt door wat op voorhand is afgesproken. 12
 13. 13. ------------------------------------------------------INTERMEZZO 1:Belang van Ethiek in een samenlevingIn dit werk ga ik uit van volgende veronderstellingen:1) Ethiek (jouw waarden of deze die door de groep worden gedeeld) zijn de meestkrachtige aandrijver van competenties, gedrag en omgeving.Bijvoorbeeld: Kijken naar de welvaartsverschillen tussen twee samenlevingsvormen zegtniets over de oorzaken ervan. Door de te kijken naar de waarden die in die samenlevingenzijn geimplementeerd heb je de echte aandrijvers van deze welvaartsverschillen tussensamenlevingen te pakken.2) Conflicterende waarden komen tot uiting in conflicten in de omgeving.In dit werk ga ik ervan uit dat de vele conflicten in de huidige samenleving terug tebrengen zijn in een waardenconflict. Op persoonlijk en interpersoonlijk niveau gelden dewaarden: ieder mens heeft zelfbeschikking over eigen leven, vrijheid en de productenvan die vrijheid (eigendom). Op niveau van een groep geldt het omgekeerde: de groep ofde groeps leider beslist over leven, vrijheid en eigendommen op willekeurige wijze.De overgrote meerderheid –zoniet alle- de handelingen (gedrag) die een mens stelthebben een bepaald doel. De doelstellingen die een mens zich stelt worden op hun beurtgedreven door bepaalde waarden en geloofspunten. Er bestaat bijgevolg een hierarchie.Deze hierachie is voorgesteld in de piramide van Bateson33 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XbVUqaveMPU 13
 14. 14. Figuur 2: Piramide van Bateson. en Logische niveaus van Dilts. Hierarchische relatie deverschillende niveaus waarop een mens ageert. Een hoger niveau drijft een lager niveauen omgekeerd.Het model van de logische niveaus is ontwikkeld door Gregory Bateson, van huis uitantropoloog. Robert Dilts maakte gebruik van deze logische niveaus en zette ze om toteen schematische weergave van een vijftal posities die elkaar beïnvloeden entegelijkertijd een hiërarchie aangeven van invloeden (grotendeels onbewust) die de menssturen. De logische niveaus van Dilts geven een “ gechunkte structuur” waarop we onzeacties kunnen baseren.De zogenaamd logische niveaus kunnen worden beschouwd als een model datverschillende categorieën informatie omvat. Dit model levert een krachtige manier omover een situatie na te denken. Door te kijken wat er is op een bepaald niveau bij eenmens, kan je ook meestal afleiden wat er zich op de hogere niveaus bevindt. m.a.w. er iseen belangrijke mate van congruentie tussen de verschillende niveaus. Wanneer we ietsop een niveau veranderen, zal dat invloed hebben op alle andere niveaus; zowel erbovenals eronder. De belangrijkste meerwaarde van dit model is dat het een gestructureerdeaanpak biedt om te helpen begrijpen wat er gebeurt.Dit model tegepast voor een mens kan ook worden toegepast voor groepen enorganizaties van mensen.Een probleemloze situatie is er wanneer de logische niveaus congruent zijn. Je bent opdat moment echt jezelf; de logische niveaus omgeving, gedrag, vermogens, overtuigingen,waarden, identiteit en doel zijn op elkaar afgestemd.Het is dus te allen tijde de bedoeling dat deze niveau uitgelijnd zijn. Hieronderomschrijven we wat met de verschillende niveaus bedoeld wordt.Omgeving:Heeft betrekking op tijd, plaats en mensen. Het is de fysieke context waarin je verkeert.Het gaat om het zoeken van het juiste tijdstip en de juiste locatie. Als je een vreemde taalwilt leren ga je bij voorkeur naar het land of omgeving waar dat het beste gaat.Vragen die bij omgeving van pas komen:- Waar werk je het beste?- Welke plekken in de wereld wil je verkennen?- Welke soort privé omgeving is goed voor je?- Welk soort mensen heb je graag om je heen?- Op welk tijdstip van de dag voel je je goed?Gedrag:Je gedrag heeft te maken met wat je daadwerkelijk doet en zegt, en wat je bewustonderneemt. Ook wordt er gekeken naar wat je denkt. De handeling of gedachte heeft eenbedoeling. Wat is de positieve intentie? 14
 15. 15. Wijzigingen op gedragsniveau zijn eenvoudig aan te brengen wanneer je een doel voorogen hebt en het gedrag met je gevoel van identiteit, je overtuigingen en je waardenspoort.Enkele vragen die bij gedrag horen.- Wordt je doel door je gedrag ondersteund?- Komen je gedragingen overeen met het geval van wie je bent?- Welke clichématige woorden gebruik je? Kun je er patronen in ontdekken?- Wat valt je op ten aanzien van de woorden en uitdrukkingen van andere?Vermogens:Vermogens zijn je talenten en vaardigheden. Het betreft gedragingen die je zo goed doetdat het moeiteloos lijkt. Handelingen zoals praten en lopen zijn vaardigheden die je zelfshebt aangeleerd zonder ooit te begrijpen hoe je dat deed.Andere zaken als fietsen, auto rijden hebt je (doel) bewust aangeleerd. In feite kan je allesaanleren (van nature ben je een fantastische leermachine) zolang de houding goed is.Enkele vragen bij dit niveau.- Op welk aangeleerde vaardigheid ben je trots en hoe deed je dat?- Ben je expert geworden in iets waar je geen baat bij hebt? Hoe kwam dat?- Vraag andere mensen om te zeggen waar je goed in bent.- Wat ga je nu doen en wat zou je graag willen leren?- Wat zou je willen kunnen?- Wat vinden andere goed van je, waarvan jij denkt dat kan toch iedereen?Overtuigingen/Waarden:Overtuigingen en waarden zijn fundamentele principes die je handelingen vormgeven.Overtuigingen en waarden sturen je leven, ook al ben je dat niet bewust. Maar pas op;jouw waarheid is niet altijd de waarheid van de ander.We praten hier niet op een godsdienstig niveau, maar op een diep en vaak onbewustniveau.Evenzo zijn waarden de zaken waarvoor jij ’s morgens je bed uitkomt. Het zijn criteriazoals gezondheid, rijkdom, liefde en geluk. Waarden houden ons bovendien op het rechtepad, we volgen de wet. Er kunnen ook waarden conflicten zijn tussen twee belangrijkewaarden als werk en thuis.Wat betreft dit laatste zal je even stil moeten staan. Wat zijn jouw waarden metbetrekking tot je werk en privé? Lopen ze elkaar niet in de weg?Om dit uit te zoeken kan je een waardeladder maken. Schrijf eens de 5 meest belangrijkeprivé- en werkzaken op. Bij privé kan je denken aan geluk, geld, gezin, etc..Bij werk kan je denken aan reizen, teamwork, etc. Wanneer jij nu privé je gezin alsbelangrijkste hebt en zakelijk reizen, kan er een probleem ontstaan. Wanneer je op wegbent kan je nu eenmaal niet bij je gezin zijn.Door dit vroegtijdig te onderkennen middels een waardeladder kan je de juiste stappenondernemen.Als er dus verantwoordelijkheden moeten worden aangebracht is het van belang ominzicht in je overtuigingen te krijgen. Hoe meer je streeft naar zaken die in lijn liggen metjouw waarden en overtuigingen, des te betere zal je in je vel zitten. 15
 16. 16. Enkele vragen die je jezelf kan stellen als je het gevoel hebt dat er op dit niveau eenprobleem sluimert.- Waarom deed je dat?- Welke factoren zijn er in deze situatie voor jou belangrijk?- Wat is voor andere mensen belangrijk?- Wat beschouw jij als goed of fout?- Wanneer zeg je moet en hoort zo?- Wat zijn je overtuigingen over deze man of situatie?- Wat zou iemand anders geloven als hij in jouw schoenen stond?Identiteit:Identiteit beschrijft het gevoel van wie je bent. Je uit jezelf via je overtuigingen, waarden,vermogens, gedrag en omgeving, maar toch ben je meer dan dit. Gedrag is niet hetzelfdeals identiteit, dus let op dat verschil.Slecht gedrag wil nog niet zeggen; slecht mens. Wanneer je aan iemand feedback wiltgeven, geef dit dan ten aanzien van het gedrag. Met andere woorden dat wat je ziet ofhoort.Enkele vragen bij dit niveau.- Hoe is wat je ervaart een uitdrukking van wat je bent?- Wat voor soort persoon ben jij?- Hoe beschrijf je jezelf?- Welke etiketten plak je op andere mensen?- Hoe zouden andere jou omschrijven?- Denken andere mensen zo over jou zoals je dat wenst?Doel:Dit boven identiteit uitstijgende niveau verbindt je met de grote lijnen als je je afvraagtwat je doel, missie, ethiek en betekenis in je eigen leven is. Het is het spirituele aspect,het zoeken van je plaats in het grotere geheel.Het brengt organisaties ertoe hun bestaansrecht, visie en missie te omschrijven. Wanneerje je doel nastreeft ben je tot alles in staat.Enkele vragen op dit niveau.Om welke reden ben je hier?Hoe wil je graag aan andere bijdragen?Wat zijn je persoonlijke sterke punten waarmee je aan de wereld kunt bijdrage?Hoe wil je na je dood graag herinnerd worden.Soms gebeurt het dat problemen zich voordoen in een mens of in een groep van mensen.Veelal is dit een conflict. Deze conflicten vinden veelal hun oorzaak in een conflict opeen hoger niveau, of in een misalignatie tussen een lager niveau en een hoger niveau.Een probleem dat tot uiting komt op een lager niveau, heeft meestal een oorzaak op eenhoger niveau. Veelal zijn misalignaties tussen niveaus of conflicterende elementen in eenhoger niveau de oorzaak.------------------------------------------------------ 16
 17. 17. INTERMEZZO 2: Geweldloosheid op individueelvlak en op gebied van de samenlevingUit de website: http://www.geweldloosactief.nl/g02watisgwlhd.htmlHet hele vraagstuk over wat nu wel of niet geweldloos is kan in een paar woordenopgelost worden, en wel via de volgende vraag:....ben je bereid om schade of kwetsuur te veroorzaken?Als die bereidheid in je leeft dan kun je jezelf niet geweldloos noemen. Als dat"vijandige", dat je brengt tot schade aanrichten, kwetsuur veroorzaken, tot vernielen, totverwonden of doden, nog in je leeft dan blijf je verbonden met het geweld. Pas als jejezelf echt bevrijd hebt van deze "bereidheid om schade of kwetsuur te veroorzaken" benje verbonden met geweldloosheid. Niet dat je dan altijd geweldloos zult zijn, maar het iswel je oprechte intentie geworden om meer en meer in de geest van geweldloosheid tevoelen, te denken en te handelen. Je bent bereid om critisch naar jezelf te kijken en opbasis daarvan tot verandering te komen. Dit vanuit je wens om dichter bij een geweldlozebenadering te komen.We hebben nogal de neiging om voor ons handelen een rechtvaardiging te zoeken envoor onszelf aannemelijk te maken dat in die of die situatie we niet anders konden, of dathet zeer acceptabel is wat we deden. Dat kan natuurlijk best zo zijn. Maar ons beperktevermogen om in een bepaalde situatie te reageren kan niet de maatstaf zijn voorgeweldloosheid.Joseph Abileah, een Joodse vredes-activist uit Israël, merkte eens op: "Zeker, er is eenonvoorstelbaar verschil tussen het doden van 6 miljoen mensen of het doden van 1 mens.Maar toch ligt dit verschil alleen in het aantal. In wezen is er echter geen verschil,want het gaat erom: ben je bereid om n mens te doden? En als die bereidheid daartoe inje leeft dan is er in jou die bereidheid om mensen te doden. Pas als we daartoe nietlanger bereid zijn is er werkelijk iets veranderd!"Dat werkelijk loskomen van die bereidheid tot het willen beschadigen, vernielen,verwonden, doden zal voor de een n langer en ingrijpender proces betekenen dan vooreen ander. Maar je kunt niet van geweld loskomen door aan bepaalde vormen van geweldvast te blijven houden. Bezig gaan met geweldloosheid, en dat een steeds grotere plaats inje voelen, denken en handelen geven, zal dit proces versnellen.• Drie basis-principesDe volgende "drie basis-principes van geweldloosheid" kunnen daarbij een goedhouvast geven. Je intenties (diepste bedoelingen) en je handelen zijn, direct of indirect,gebaseerd en gericht op:1) Waarheidskracht (satyagraha): de kracht die het ontstaan van alle leven is (ook b.v.genoemd: zijnskracht; zielskracht; liefdeskracht). 17
 18. 18. 2) Niet-kwetsen / niet-schaden (ahimsa): vrij zijn van het (willen) toebrengen vankwetsuur of schade* (t.o.v. jezelf, de ander, het omringende**), in welke omvang of matedan ook. Elk veroorzaken van kwetsuur of schade wordt ernstig betreurd en zal nietgerechtvaardigd worden.3) Ieders welzijn (sarvodaya): het voortdurende en oprechte streven om "ieders welzijn"te bevorderen.Deze drie aspecten vormen een "drie-eenheid": waarheidsliefde (beginsel) = niet kwetsen/ niet schaden (middel) = ieders welzijn (doel). Satyagraha / ahimsa / sarvodaya zijn debegrippen die M.K. Gandhi (1969-1948) er aan gaf.*Kwetsuur/schade is ondermeer: ontplooiings-mogelijkheden onthouden; misbruiken;beschadigen; exploiteren; vervuilen; vernielen; pschyologies / structureel / fysiek geweld(verwonden, martelen, doden).**Het omringende: de tradities en structuren van de samenleving; het milieu (dieren,planten, mineralen); materie; kosmos.Door: Wim Robben.Zie voor meer informatie: Onderwerpenb.v.:- Kenmerken ("Wat kenmerkt "geweldloosheid" / wat "geweld"?)- Geweldloze strijd ("De kracht van de geweldloze strijd.")- Voorbeelden ("Indrukwekkende voorbeelden van geweldloze strijd.")- Gandhi ("Gandhis strategie voor een rechtvaardige wereld.")--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
 19. 19. If you were KingLarken RoseDe Mythe van de geode dictator.Tekst nog toe te voegen 19
 20. 20. Mogelijke samenlevingsvormenOpdat mensen wlevaart en welzijn kunnen uitboeuwen in een samenleving, en dus hungeluk na zouden kunen streven n de beste omstandigheden, dienen conflicten zoveelmogelijk vermeden te worden. Conflicten zijn immers de bron van destructie vanwelvaart en welzijn.Frank Van Dun, in zijn boek “De Utopie van de mensenrechten”4 ziet het ontstaan envermijden van conflicten als volgt:Figuur 3: Conflictschema. Er zijn vier voorwaarden waaraan tegelijk dient te voldaanopdat conflicten mogelijk zouden zijn: Veelheid, vrije toegang, schaarste en diversiteit.Er zijn vier vereisten om een conflict te hebben: veelheid van perosnen die iets willen,vrije toegang van die personen tot de middelen, Schaarste aan middelen en diversiteitaan plannen.Conflicten kunnen vermeden worden door 1 van de voorwaarden te elimineren. Er zijndus in principe vier mogelijkheden:1) veelheid vervangen door eenheid2) diversiteit van plannen vervangen door consensus3) schaarste vervangen door opgelegde soberheid ofwel door overvloed4) vrije toegang vervangen door beperkte toegang ( Iedereen beschikt over zijn/haar eigenleven, zijn/haar eigen vrijheid, en de producten van zijn/haar vrijheid. Dit houdt in datanderen geen aanspraak kunnen maken op jouw leven vrijheid en de producten van jouwvrijheid.)4 Boek "De Utopie van de mensenrechten" van prof Frank Van Dun, uitgave Rothbard Instituut,www.Rothbard.be, http://www.rothbard.be/bestanden/boeken/UVDM-web.pdf 20
 21. 21. Figuur 4: Vier mogelijkheden om conflicten te vermijden.Kijkende naar de realiteit zijn oplossingen 1) en 2) geimplementeerd als maatschappijen,en zijn eigenlijk weinig verschillend. Eenheid en/of consensus kunnen via geweld ofindoctrinatie of een combinatie van beide worden bekomen.De eenheid van commando in dergelijke maatschappijen kan op volgende mogelijkewijzen worden geimpolementeerd:- door een persoon: een dictatuurof door iemand die een boek interpreteert (=theocratie in het geval van bijbel, sharia,boek van Mormon,...)- alleen als idee van eenheid van commando: door een beslissing van vertegenwoordigersvia een stemming meerderheid tegen minderheid (= ongelimiteerde representatievedemocratie) of door een beslissing van alle leden van die maatschappij via eenstemming meerderheid tegen minderheid op directe wijze (=ongelimiteerde directedemocratie)Overvloed blijkt een uptopie te zijn 5 , en blijkt dus geen realistische optie voorimplementatie.Vrije toegang beperken van de toegang : ( Iedereen beschikt over zijn/haar eigen leven,zijn/haar eigen vrijheid, en de producten van zijn/haar vrijheid. Dit houdt in dat anderen5 Als alternatief voor de strategie van overvloed wordt door sommigen “ogelegde soberheid” gepredict.Opgelegde soberheid wordt beoefend in een aantal religieuze ordes. In de praktijk zijn deze religieuzeordes gestructureerd in de realiteit als een maatschappij. De strategie “Opgelegde soberheid’ heeftmomenteel nieuwe aanhangers in de milieubeweging: de roep voor opgelegd reductie van gebruik vanfossiele brandstoffen is er een voorbeeld van. 21
 22. 22. geen aanspraak kunnen maken op jouw leven vrijheid en de producten van jouwvrijheid.) Deze regel om conflicten te vermijden is zonder meer implementeerbaar, ensluit bovendien alle andere implementaties van maatschappijen niet uit (naast dictatuur,representatieve democratie, directe democratie, theocratie, ook bijvoorbeeld deze waarbijalle bezit collectief is,...), op voorwaarde dat toegang en uittreden tot diemaatschappijen volledig vrij zijn. Ook in deze vorm van samenleving zijn ersamenwerkingsverbanden tussen mensen, en dienen collectieve beslissingen te wordengenomen. Collectieve beslissingen die op elk ogenblik rekening houden metbovenstaande regel van beperkte toegang, noem ik in dit werk “ethische democratie”.In de praktjk kunnen we samenlevingen bijgevolg ordenen als volgt:Politieke oplossingen:Dictatuur: Er is een meester en er zijn slaven. De meesters hebben de beschikking overhet leven, de vrijheid en de producten van die vrijheid van die slaven. De slaven hebbenalleen rechten die hen door de dictator worden gegund.Van de versie “Dictatuur” kunnen we twee “verbeterde” varianten indenken:Representatieve (ongelimiteerde) democratie:Er is een meester en er zijn slaven. De meester wordt aangesteld voor een bepaaldetijdsperiode – legislatuur genoemd- via een procedure die men “verkiezingen” noemt.Gedurende die tijdsperiode hebben de meesters de beschikking over leven, vrijheid enproducten van die vrijheid van de slaven. De slaven hebben alleen rechten die hen doorde meester worden gegund.Dit systeem wordt door sommigen als beter beschouwd dan een dicatuur want eenmeester zich zich misdraagt in de ogen van een meerderheid wordt niet meer herverkozenbij een volgende legislatuur.Ongelimiteerde Democratie: Iedereen is slaaf van iedereen en tegelijk is iedereenmeester over iedereen. Elk individu kan stemmen over het leven , de vrijheid en deproducten van de vrijheid van elke andere. De individu heeft alleen rechten inzover diedoor een beslissing van de meerderheid is gegeund, maar die op elk ohgenblik kanworden herroepen zonder enige schadevergoeding voor diegenen die het slachtoffer zijnvan de herroeping van een gegund recht.Dit systeem wordt door sommigen als beter beschouwd dan een representatievedemocratie want een meester zich zich misdraagt in de ogen van een meerderheid wordtniet meer herverkozen bij een volgende legislatuur, en bovendien hebben mensen –mitshet starten van een procedure die men referendum noemt- de mogelijkheid sommigebeslissingen van de meester te herroepen.Economische oplossingen:UtopieEthische Democratie: Iedereen beschikt over zijn/haar eigen leven, zijn/haar eigenvrijheid, en de producten van zijn/haar vrijheid. Dit houdt in dat anderen geen aanspraakkunnen maken op jouw leven vrijheid en de producten van jouw vrijheid. Individuenkunnen zich verenigen in en groep of aansluiten bij een groep. Beslssingen in die groep 22
 23. 23. kunnen verloen via een democratische stemming. Onderwerpen waarover kan wordengestemd zijn begrensd tot die onderwerpen die behoren tot die domeinen die tot die groepbehoren.Samenleving gebaseerd op dictatuurDe meester beslist in principe alles.Democratische stemmingen om tot een beslissing te komen zijn overbodig.Samenleving gebaseerd op ongelimiteerde democratieGevolg (1): Gevolg van aanname van ongelimiteerde democratie is dat iedereen in dezesamenleving gelijke rechten heeft.Gevolg (2): Voor elke beslissing dient een democratische stemming te worden gedaan.Gevolg (3): Er kan gestemd worden over elk onderwerpGevolg (4): Er kan gestemd worden over de rechten van sommige mensen, die door demeerderheid kunnen worden afgenomen.Gevolg (5): Een mens kan tegen zijn wil in een bepaalde groep worden gehoudenDeze set van aannames en regels leidt tot geen tegenspraken.UtopieEen van de krachtigste mythen van het westerse denken is het aardse paradijs, waaruit demens vanwege zijn weetgierigheid verdreven werd. Sindsdien worden wij gekweld doorschaarste, onderlinge strijd, misdaad, discriminatie van vrouwen en minderheden en aldie andere maatschappelijke problemen die wij maar niet kunnen oplossen, ondanksverwoede pogingen van velen om daarvopor een blauwdruk te ontwerpen. Wat mankeerter aan deze ontwerpen voor een betere wereld? Waarom zijn al onze historische pogingenom die te bewerkstelligen in hun tegendeel verkeerd? Welke fouten maken utopistenkennelijk keer op keer?In de loop der tijd zijn allerlei utopias bedacht, bedoeld om het goede leven te realiseren.De utopias kunnen literair, satirisch, fantastisch of streng theoretisch van aard zijn.Niettemin is er één zorgwekkend gemeenschappelijk kenmerk aan te wijzen in al dezeutopia’s: een volstrekte onbegrip voor de individuele mens. De prijs die een rechtgeaardeutopist voor zijn volmaakte wereld wil betalen, is het uitbannen van maatschappelijkediversiteit en menselijke individualiteit. Als het al mogelijk zou zijn een betere wereld tescheppen, zou er letterlijk geen mens over zijn om zich over het succes ervan teverheugen.Een utopist verwart bijgevolg model en realiteit en houdt geen rekening met demenselijke veelheid en verscheidenheid. En dat is gevaarlijk, want door enkel te denkenin termen van een ideaal model verliezen wij het vermogen om de werkelijkheid onderogen te zien en ermee te leren leven. Crombag en Van Dun 6 stellen dat utopieën6 Zie in dit verband Hans Crombag en Frank Van Dun, De Utopische Verleiding,Maastricht, 1997, p259. http://www.bol.com/nl/p/de-utopische-verleiding/666761938/ 23
 24. 24. noodzakelijkerwijze ontaarden in totalitaire horror omdat ze geen rekening houden metwezenskenmerken van de mens en zijn situatie hier op de wereld. ‘Het is nietverwonderlijk dat de utopist, evenals de millenarist en de gnosticus, steeds weer tot deconclusie komt dat (nvdr: in zijn utopische wereld) juist die instellingen legitimiteitontberen die het meest beantwoorden aan de beperkingen van mensen en de natuurlijkeomstandigheden van hun bestaan: eigendom, contract, handel, geld, het monogamehuwelijk, de bijzondere band tussen ouders en kinderen. Utopia is de gewilde wereld, hetrecht van de onweerstaanbare ‘wil van allen’, die welbeschouwd slechts de wil van deutopist zelf is. Deze ‘wil van allen’ is de Achilleshiel van de Utopie. Het geloof erindwingt de utopist steeds op zoek te gaan naar de poort van nergens; alleen daar waar hijalles is, is er niets dat hem enige beperking oplegt en zijn autonomie in de weg staat. Watde risico’s van die zoektocht zijn, heeft de ervaring van onze onverbeterlijke utopischeeeuw ons op soms onnavolgbare wrede wijze geleerd’.‘Het liberaal ideaal ontsnapt echter aan deze utopische hubris. Het erkent ten volle debeperkingen van de mens en de wereld waarin hij en zij leven. De mens leeft in schaarstewaardoor het leven niet als een eeuwigdurend feest kan opgevat worden, de mensbeschikt over beperkte informatie waardoor hij en zij aangewezen zijn op marktprijzenom aan hem of aan haar ongekende informatie te gebruiken in zijn of haar keuzes, demens is niet oneindig goed waardoor we ons niet kunnen ontdoen van instellingen zoalshet recht, rechtbanken en politie. Het liberaal ideaal pretendeert geen blauwdruk tehebben voor een aards paradijs in deze wereld. Het stelt wel die principes voorop(individuele eigendom, vrije contractuele samenwerking, verantwoordelijkheid voor degevolgen van zijn daden, controle op de politieke machthebbers) die mensen, met al hunbeperkingen, de kans geven hun geluk na te streven in respect voor datzelfde recht vanalle anderen. Het liberaal ideaal is dan ook ‘open ended’. Als de regels correct werdengevolgd moet men ook het resultaat ervan respecteren. Het liberaal ideaal mag dan welutopisch zijn in termen van politieke bereikbaarheid, het is het niet op het vlak van zijninhoud.’7Samenleving gebaseerd op zelfbeschikking over eigen leven, vrijheid en producten vandie vrijheid: ethische democratieGevolg (1): Iedereen in deze samenleving heeft gelijke rechten.Gevolg (2): Elk individu kan aansluiten bij een bepaalde groep. Door aansluiting bij eenbepaalde groep verwerft deze nieuwe rechten en nieuwe plichten. Beslissingen over bepaalde onderwerpen kunnen het voorwerp vormen van een eendemocratische stemming, indien dit zo overeen gekomen is bij toetreding tot die groep.Gevolg (3): Bij een democratische stemming in een samenwerkingsverband in diesamenleving kan iedereen 1 stem hebben, maar ook andere wegingen zijn mogelijk enworden gebruikt: bv het aantal stemmen is gelijk aan het aantal flats dat iemand bezit bijeen stemming in de eigenaarsvereniging van een appartementsgebouw, of het aantal7 Boudewijn Boukaerrt, “De vrije markt op de schop?” 6 december 2020,http://www.boudewijnbouckaert.com/de-vrije-markt-op-de-schop/ 24
 25. 25. stemmen is gelijk aan het aantal aandelen dat iemand heeft in het kapitaal van eenorganisatie (bv een cooperatieve, BVBA, NV, .....)Gevolg (4): Alleen stemmingen over domeinen die vooraf zijn afgesproken in desamenwerkingsovereenkomst kunnen worden afgedwongen.Gevolg (5): Een mens kan niet tegen zijn wil in een bepaalde groep worden gehouden.Deze set van aannames en regels leidt tot geen tegenspraken.Initiatie van geweld om beslissingen van een meerderheid door te voeren – over elk anderdomein dat niet is overeen gekomen waar een democratische stemming is toegestaan- isniet toegestaan.Hoe nu kiezen tussen deze vier vormen?Er zijn volgende citeria:- implementreerbaarheid- minimalisatie van conflicten en bigevolg maximalisatie van welvaart en welziijn- stabiliteit van het systeem in de tijdOvervloed blijft helaas een Utopie, en is bijgevolg nooit haalbaar.De ervaring leert dat een “goede dictator” niet kan bestaan 8 , en bijgevolg dat eensamenleving gebaseerd op dictatuur aanleiding geeft tot heel wat ontevredenheid enbijgevolg opstanden bij de slaven, vandaar dat ethische democratie te verkiezen is bovendictatuur.Blijven over ongelimiteerde democratie en ethische democratie.Ethishe democratieEthishe democratie kan zonder meer worden geimplementeerd. Sterker nog: alle anderesystemen kunnen bestaan als een (kleine) samenleving met die andere regels binnen hetsysteem van ethische democratie: alle vormen dictatuur, ongelimiteerde democratie,....Er is slechts 1 voorwaarde voor die coexistentie van systemen: mensen zin vrij in – en uitte treden tot die verscxhillende vormen van samenleving.Ongelimiteerde democratie:Als motivatie voor ongelimiteerde democratie wordt gegeven: "meestal zal unanimiteitniet haalbaar zijn. Daarom wordt de meerderheidsregel ingevoerd. Hetmeerderheidsbeginsel vloeit voort uit het gelijkheidsbeginsel en uit het verlangen om deonlust te minimaliseren: door toepassing van de meerderheidsregel bekomt men hetgeringste aantal ontevredenen."Ongelimiteerde democratie echter kan niet worden geimplementeerd als algeheel ethischsysteem, omdat een democratische stemming voor elke handeling van elk individu, op8 Larken Rose, “If You were King”, Wouldnt it be great if YOU were in charge of everything? You couldfix the world! Maybe. Maybe not.http://www.youtube.com/watch?v=BNIgztvyU2U&list=PLDDB98C9E761B8400&index=1&feature=plpp_video 25
 26. 26. elk ogenblik niet haalbaar is. Daarom wordt deze samenleving in werkelijkheidgeimplementeerd als een mengvorm.Hoe ziet die mengvorm samenleving eruit?- op individueel vlak geldt de ethische norm: elk individu beschikt over zijn eigen leven,zijn eigen vrijheid , en de producten van die vrijheid net zoals in een ethische democratie.Maar die morele norm is zeer beperkt. Deze norm kan maar bestaan inzover er geenbeslissing is op groepsniveau. Er bestaat geen enkele garantie op recht op leven, vrijheiden producten van die vrijheid in de tijd, een groepsbeslissing hierover kan op elkogenblik vallen, of is reeds gebeurd zonder medeweten van het individu. (Niemand leestdie 1 miljoen bladzijden wetgeving die op 10 jaar tijd worden geproduceerd en dieonderling tegenstrijdig zijn).- op niveau van de groep geldt het ethische systeem van ongelimiteerde democratie:iedereen is slaaf van iedereen,Op het niveau van de groep is er in sommige gevallen een omkering van de ethiek(moorden is toegestaan, ontnemen van vrijheid is toegestaan, ontnemen van productenvan die vrijheid zijn toegestaan, zolang er maar een regel is gestemd in welke gevallenmen mag moorden, vrijheid beroven en producten van vrijheid ontnemen).Zoals hierboven reeds vermeld, ook de mengvorm van dit systeem kan echter zondermeer worden gerund als onder het systeem van ethische democratie, zolang elke mensvrij is tot dergelijke samenwerkingsverband toe te treden en uit te treden. Maar hierwringt het schoentje: sommigen willen dit systeem geimplementeerd zien als eenuniverseel systeem waaruit geen ontsnappen mogelijk is of ontsnappen mits een zwareschade voor het individu. In dat geval beschouw ik de mengvorm van het systeem vanongelimiteerde democratie als onethisch, om de volgende redenen:- de mogelijkheid tot initiatie van geweld tov indivdueen- als een vorm van slavernij omdat geen ontsnappen mogelijk is of waaruit slechts kanworden ontsnapt mits belangrijke schade voor het individu.Samenvattend zijn er bij promotie van het systeem van ongelimiteerde democratievolgende onzorgvuldigheden en denkfouten:1) Onzorgvuldige definitie van het ethische systeem en daardoor verwarring zaaiend.De praktische implementatie van het systeem van ongelimiteerde democratie is eenmengvorm van twee systemen, vandaar dat het noodzakelijkerwijze een systeem is metdubbele moraal.2) Het met dwang opleggen van het systeem met dubbele moraal zounoodzakelijkerwijze volgen uit de assumpties. Dit is een non –sequitur, want hetsysteem van de mengvorm kan zonder meer worden geimplementeerd als een mogelijkevorm van een maatschappij onder het systeem van universele ethische democratie, opvoorwaarde dat de mensen vrij zijn toe en uit te treden.3) Inferieur systeem tov ethische democratie met betrekking tot aantal conflicten.De mengvorm heeft noodzakelijkerwijze een dubbele moraal. Het is die dubbele moraaldie aanleiding geeft tot conflicten. Deze conflicten zijn niet aanwezig in het systeem vanethische democratie. 26
 27. 27. Bovendien leert de ervaring dat systemen met ongelimiteerde democratie alle instabielzijn. Een meerderheid heeft snel door dat een democratische stemming kan gebruiktworden vor het afnemen of beperken van rechten van een minderheid. Zodra dit gebeurdis het hek van de dam. Dit verklaart ook de tsumani van wetgeving in ongelimiteerdedemocratieeen.Besluit: Het systeem dat leidt tot de minste conflicten en het enige systeem dat stabielis, is ethische democratie. 27
 28. 28. Het gebruik van geweld in de geschiedenis van de mensheid:Steeds minder geweldEthische democratie in een samenleving is gebaseerd op zelfbeschikking over eigen leven,vrijheid en producten van die vrijheid. Dit revolutionaire idee vergt bij de meeste menseneen belangrijke wijziging in hun ethiek. Net die zaken zijn het moeilijkst te veranderen.De meerderheid van de mensen zijn opgevoed en leven in het inferieure systeem van diedubbele moraal.Is verandering van ethiek mogelijk? Laten we kijken naar de geschiedenis.Als je het uitdrukt in aantal gewelddelicten per miljoen inwoners (doden, gewonden,slachtoffers van diefstal, verkrachting, oplichting,..) dan evolueert de menselijkesamenleving –precies door deze wijzigingen in ethiek- sinds duizenden jaren steedsverder naar een samenleving met minder geweld. 9Telkens werd de ethische norm opgeschoven naar minder geweld. Het opschuiven van deethische norm in de geesten van de mensen ging steeds vooraf aan de eigenlijkeimplementatie. Zodra die wijziging in de geesten is gebeurd, gaat de implementaiegemakkelijk. Welke ethische verwezenlijkingen zijn gebeurd gedurende de laatstehonderden jaren? Hier een aantal voorbeelden:- de beknotting van de macht van de kerk- de beknotting van de macht van de koning- algemeen stemrecht voor mannen- stemrecht voor vrouwen- afschaffing van de slavernij door middel van ketens9 Steven pinker, “The Better Angels of Our Nature: The Decline of Violence In History And Its Causes”,2011, ISBN-10: 1846140935, ISBN-13: 978-1846140938Pinker shows that violence in every aspect of life has declined throughout the world since the beginning ofhuman existence. The imposition of the state, the rise of secular reasoning, cosmopolitanism, trade,democracy, increased hygiene - all of these things contributed in various ways. The picture is complex.Pinker is not saying that war has ended forever, or that the world is now a utopia, or that war between thegreat powers is now certainly a thing of the past. Its more complicated than that, but optimistic nonetheless.Pinker himself says that he is not so much optimistic as grateful - grateful to have lived now than whenmany of the things documented in the book occurred. Parts made me retch, or nearly retch, including thedescription of breaking on the wheel. As Pinker puts it, "The bland phrase broken on the wheel cannotcome close to capturing the horror of that form of punishment" (p.147). I did not know, nor did I think Ineeded to, that a once-popular Parisian pastime involved burning a cat to cinders.This book attracted a lot of criticism, mostly from people who didnt bother to read it. John Grays review inthe Guardian was an insult to sense; it was clear that despite having been paid to review it, Gray hadnt evenread it, and "criticised" it on the grounds that Pinker broadly supports Enlightenment humanism. Otherreviews claimed that Pinker ignored Robert Wright, the effects of Christianity, or some other pet theory; orthat his work is just a rehashing of Norbert Eliass supposedly superior work. These things are simplyuntrue. Wright is mentioned in several places, Christianity is shown as a primarily regressive forcecompared to the power of reasoning (Quakers and abolitionists notwithstanding), and Elias has an entirechapter devoted to him. I have not found a single criticism of this book vindicated upon reading it.Even more pitiable was the reaction from certain academic quarters. Socio-cultural anthropologists gave aparticularly poor showing. The anthropology blogs gave the book short shrift; none seemed to have actuallyread it, and most criticised it on the back of spurious continental philosophy. Some even refused to read iton the grounds of lack of metaphysical sophistication, which is bizarre. The real reason, of course, is thatthis is a book with the power and the data to overturn many of the favourite tropes of social not-quite-science, including the power of empathy and the "failure" of the Enlightenment. 28
 29. 29. - gelijke rechten voor mensen met een andere huidskleur- "Universele verklaring van de rechten van de mens" (Amnesty International, comiteesvoor mensenrechten)- dierenrechten (Gaia)- recht op zuiver milieu (Greenpeace)Deze evolutie naar een meer geweldloze samenleving wordt stapsgewijze gerealizeerd,door telkens een volgende stap te nemen in de ethische positionering. Deze stapsgewijzeaanpak gebeurt omdat de weerstand bij elke stap zo hardnekkig is. De meeste van dieethische revoluties hadden meerdere generaties mensen nodig. De voornaamste oorzaakis dat deze revoluties de bestaande machtstructuren in vraag stellen en in belangrijkemate reduceren. De tegenstanders zijn de vele mensen die van het huidige systeemprofiteren.De morele veroordeling van initiatie van geweld door groepen in het systeem vangemengde ethiek tov individuen past precies in dit plaatje en bijgevolg lijkt het eenlogische stap te zijn in de verdere evolutie naar een geweldloze samenleving. Uiteraardzijn mensen, die democratie als doel middel zien voor het op willekeurige wijze teberoven van anderen, tegenstanders van ethische democratie.Bij een ethische revolutie treedt de wijziging eerst op in de geesten van de mensen en danstort vanzelf het oude systeem in. Ook dit staat er nu te gebeuren.Uiteraard is de introductie van een hogere ethiek (dwz die leidt tot minder geweld) nieteenvoudig. Elke ethische positionering die naar een samenleving met lagere graad vangeweld, stootte in het begin op een grote weerstand. De meeste mensen in desamenleving zijn immers opgevoed met het oude ethische idee en hebben moeite zichzelfs in te beelden dat het anders zou kunnen. De strategie is echter simpel: mensenwerden geconfronteerd met niet ethische situaties. Confrontatie is simpel en degeschiedenis leert dat het werkt. Maar confrontatie vraagt moed en lokte in het begin veelrepressief geweld uit.Een ethische positionering is een veel sterkere positionering dan een positionering diedoelt op de gevolgen ervan: een hoger niveau van welvaart en welzijn. Een gesprekmet iemand over de mogelijke voordelen op gebied van welzijn en welvaart leidt toteindeloos geargumenteer: samenlevingen gebaseerd op dit principe bestaan immersvoorlopig niet. 29
 30. 30. Figuur 5a : Een rit naar de vrijheid. Vluchtende slaven. Schilderij uit de jaren 1860 doorEastman Johnson. Meehelpen slaven zich te bevrijden werd vroeger bestempeld alscrimineel gedrag en zwaar bestraft door de overheid.Het handelen naar een nieuwe ethische norm werd en wordt zwaar bestraft door geweldvan de overheid, en diegenen die ernaar handelen gebrandwerkt werden als criminelen:- diegenen die slaven hielpen ontnappen, of slavenhandel verhinderden- de actievoerders van de “Witte Roos” in Nazi-Duitsland: ze werden onthoofd.10Diezelfde initiatie van geweld is er ook wanneer de samenleving wordt geconfronteerdmet mensen die zich weigeren neer te leggen bij de nieuwe norm, worden door de10 De Weiße Rose (Nederlands: Witte Roos) was een Duitse verzetsgroep tijdens de Tweede Wereldoorlog.De groep riep op tot geweldloos verzet tegen het naziregime. De groep bestond uit vijf studenten (WilliGraf, Christoph Probst, Alexander Schmorell, Hans Scholl en Sophie Scholl) en enkele professoren, onderwie Kurt Huber en Carl Muth van de Universiteit van München die tussen juni 1942 en februari 1943 zesanti-oorlogspamfletten drukten en verspreidden in grote Duitse en Oostenrijkse steden, vanHamburg en Berlijn tot Innsbruck en Wenen. De groep werd geïnspireerd door zowel katholiekeen protestantse vormen van het christendom als door idealen van vrijheid enpacifisme.Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_Roos 30
 31. 31. overheid gebrandmerkt en behandeld als criminelen. De eerste actievoerders/martelarenzijn er al.1111 Larken Rose werd veroordeeld tot 15 maanden gevangenis en spendeerde effectief het merendeel vandie tijd in de gevangenis, omwille van zijn weigering gedurende 5 opeenvolgende jaren om eeninkomstenbelastingsaaangifte in te vullen en in te dienen. Zijn inkomen werd door de balstingsadministratiegeschat op 500 000 USD, en hij werd hierop ambtshalve belast.- Larken Rose at Jesuit High Schoolhttp://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_701925&feature=iv&src_vid=-NLY4dhrSSw&v=me1Rq1B9DXU- Larken Rose, “Kicking the Dragon”, electronic publication from the author. www.larkenrose.com- SEEING THE FUTURE. Presentation of Larken Rose at Libertopia 10-22-11http://www.youtube.com/watch?v=vnfH8ttsd58&feature=related 31
 32. 32. Figuur 5b: Affiche uit 1855 die de openbare verkoop bij opbod aankondigt van een lotslaven. Behalve de twee vrouwen, die alleen bij voornaam worden genoemd, hebben demannen geen namen. Merk op het bijna dierlijke taalgebruik: Buck = mannetjesdier ofbok, Wench = meid, maar het woord wordt ook voor lichtekooi gebruikt, Picinniny =een kind met zwarte huidskleur, maar het woord wordt ook voor een klein ding aan teduiden 12 . Een kennel man is een kennel houder. Obstructie van een dergelijkeslavenverkoop werd vroeger bestempeld als crimineel gedrag en zwaar bestraft door deoverheid.12 Pickaninny (also picaninny or piccaninny) is a term in English which refers to children of black descentor a racial caricature thereof. http://en.wikipedia.org/wiki/Pickaninny 32
 33. 33. Alle samenlevingen gebaseerd op een dubbele en dus conflicterende ethiek zijninstabiel.Quotes uit een forum:“Kan je een recht dat je niet hebt (bv stelen) doordelegeren aan iemandanders (bv een politicus) en dan wordt het plots wel ethisch?”“Er wordt niets gedelegeerd. De staat heeft andere rechten dan de burger. Daarondervallen geweld en herverdeling. Of stelen als je het zo wil noemen.Vandaar dat een soldaat of politieagent of belastingontvanger dingen mag die wij nietmogen.”Twee visies:1) Visie vanuit de centrale staat (Human Farming)2) Visie vanuit het absolute zelfbeschikkingsrecht van het individu1) Visie vanuit de centrale staat (Human Farming) Under a Ruler Imposed on A Rights of Ruler Rights of community Residual Rights of Person A A has only residual rights insofar these are tolerated by the rulers. Unstable situation in time since there is nothing what guarantees rights to A 33
 34. 34. Uitvoeren van een beslissing in een maatschappij Gebazeerd op de CEO rechten en plichten van de door de Hierarchisch stakeholders afgevaardigde niveau 3 bestuurder (CEO) Hierarchisch niveau 2 Hierarchisch niveau 1Maatschappij: Subsidiariteit Gebazeerd op de rechten en plichten van de top Alleen posities. Gekenmerkt door een positie profiel 34
 35. 35. Maatschappij: Subsidiariteit Zowel (relatieve) rechten UVRM = Universele Verklaring als plichten worden van de rechten van de eenzijdig door de mens bestuurders aan het Staat kiesvee toegekend UIRM = Universele Islamitische Verklaring van de rechten van de mens Kanton Gemeente Individu met als rechten de UVRM of UIRM = in elk geval dient beslist te worden of een recht al dan niet wordt toegekend door resp. politici of imans Maatschappij: Subsdiariteit (Delegatie van boven naar beneden) Taak 1, 2 Baas Taak 4, 5, en 6 en 3 (slavenmeester) Slaaf die Slaaf die 2 uitvoert 4 uitvoert Taak 1 en 3 Taak 1 en 3 Taak 1 en 3 Slaaf die Slaaf die Slaaf die 1 uitvoert 1 uitvoert 5 en 6 uitvoertTaak 3 Taak 3 Taak 3 Slaven die taak Slaven die taak Slaven die taak 3 uitvoeren 3 uitvoeren 3 uitvoeren 35
 36. 36. De drie vormen van dictauur zijn instabiel:1) militaire dictauur2) Representatieve democratie3) Ongelimiteerde directe democratieDat ongelimiteerde directe democratie onstabiel zou zijn, komt voor vele eigenaardigover. Dit kan als volgt worden uitgelegd.Bij ongelimiteerde directe demoicratie is er steeds (per definitie) minstens 1bestuursniveau waarin “democratie” ongelimiteerd is, dwz de beslisisngen wordengenomen bij meerderheid en er zijn geen beperkingen van onderwerpen.Het hoogste niveau waarop de democratie ongelimiteerd is zal alle andere niveausovernemen en hun bevoegdheden langzaam maar zeker uithollen.In die drie samenlevingen zijn initiatie van geweld tegen individuen schering en inslag.Deze samenlevingen alle instabiel omdat de natuurlijke rechten van een individu in dezesamenleving steeds verder in het gedrang komen.Uiteindelijk komen de individuen in opstand en valt desamenleving in duigen.Militaire dictaturen door lopen het snelst deze cyclus.Recente voorbeelden zijn de USSR (1917 tot 1995), De landen van Oost-Europa van1945 tot 1990.Daarna volgen de representatieve democratieen.Voorbeelden zijn de USA. Uitholling van “The Constitution”Het langzaamst degenereren de ongelimiteerde directe democratieen. Zwitserland iszowat het enige land dat in deze categorie valt.We zien in Zwitserland politieke partijen aan het werk die systematisch het systeem vangemeentevrijheid door middel van initiatie van geweld hebben uitgehold.In Zwitserland is men reeds zover dat: de Confederatie een federatie is geworden. Dwzhet systeem van gemeentevrijheid werd afgeschaft (bottom up organisatie) en werdvervangen door een top –down organisatie, waarbij federale beslissingen de beslissingenvan lagere niveaus breken. De genmeenten werden onder dwang samengevoegd totkantons, waardoor de invloed van de burgers verder werd gedilueerd, en de macht vanpolitieke partijen versterkt. Langzaam maar zeker zien we hoe door de ongelimiteerdemacht van de top ook in Zwitserland de individuele vrijheden verder wordenteruggeschroefd. Referenda, waarvoor met veel moeite de nodige handtekeningenworden opgehaald, slagen er in om af en toe beslissingen te forceren (bvminarettenbouwstop, uitzetten van misdadigers van vreemde nationaliteit), maarhaatcampagnes tegen de bevolking vanwege de politieke partijen en procedures voorrechtbanken die deze volksbeslisisngen aanvechten zorgen voor genoeg weerwerk van depolitieke kaste. 36
 37. 37. Maatschappijen (bijvoorbeeld bedrijven) zijn op gelijkaardige manier georganizeerd).Waarom zijn al deze maatschappijen dan ook niet instabiel?Er zijn wezenlijke verschillen:a) Er is een formeel contract bij toetreding tussen werknemer en het hoofd van demaatschappij. In dit contract zijn de rechten en plichten an beide partijen explicietvermeld.b) Dit contract werd in volle vrijheid aangegaan. Het is een win-win voor beide partijen,en kan op elk ogenblik worden beeindigd zonder al te grote verbrekingskosten.c) Alhoewel de persoon die onder contract is (de contractuele), in principe geen stemrechtheeft in de maatschappij, kan die contractuele op elk ogenblik ofwel met een anderemaatschappij een overeenkomst sluiten, ofwel als zelfstandige een zaak opstarten, dwzhij/zij kan stemmen met de voeten. 37
 38. 38. 2) Visie vanuit het absolute zelfbeschikkingsrecht van het individu When Right of Self Ownership is absolute Free Delegation fully seen as more advantageous for person A Rights of Person A Rights of community agreed with Rights of State Person A agreed with community The Rights of A are fully guranteed by the system at any moment. Stable situation at every moment in time Contractuele Samenleving = Confederalisme op alle niveaus Staat/ Nieuwe plichten uit een contractuele Organisaties overeenkomst Z1,Z2,Z3,… Merk op dat niet alle diensten op Nieuwe rechten uit territoriale basis Kanton zijn een contractuele overeenkomst /Organisaties georganizeerd Y1,Y2,Y3,… Gemeente /Organisaties X1, X2, X3,… Individu met fundamentele mensenrechten (natuurlijke rechten) = absolute rechten 38
 39. 39. Federalisme (Delegatie uitgevoerd als vrije keuze) Taak 3 No groter Taak 3 Geheel Groter Groter Geheel 1 Geheel 2 Taak 1 en 3 Taak 1 en 3 Taak 3 en 4 Gemeente 1 Gemeente 2 Gemeente 3Taak 1, 2 Taak 1, 2 Taak 1, 3en 3 en 3 en 4 39
 40. 40. 1) Tytler Cycle2) prof. Adolf Gasser3) De fundamentele oorzaak: Twee ethische systeemen, waarbij het ene het andereverdringt. Stefan Molyneux.1) Tytler CycleTytler believed that democratic forms of government such as those of Greece and Romehave a natural evolution from initial virtue toward eventual corruption and decline. InGreece, for example, Tytler argues that "the patriotic spirit and love of ingeniousfreedom ... became gradually corrupted as the nation advanced in power and splendor."Tytler goes on to generalize: "Patriotism always exists in the greatest degree in rudenations, and in an early period of society. Like all other affections and passions, itoperates with the greatest force where it meets with the greatest difficulties ... but in astate of ease and safety, as if wanting its appropriate nourishment, it languishes anddecays." ... "It is a law of nature to which no experience has ever furnished an exception,that the rising grander and opulence of a nation must be balanced by the decline of itsheroic virtues."Alexander Fraser Tytler, Lord Woodhouselee (15 October 1747 - 5 January 1813)in Universal History -- From the Creation of the World to the Beginning of the 18thCentury. Boston: Fetridge and Company (1850) [1834].Book 1, Chapter VI -- Political reflections arising from the history of Greece, p. 221. 40
 41. 41. Aplication Tytler cycle to USA accoring by John Eberhardhttp://www.commonsensegovernment.com/article-03-14-09.html“The GreatAmericanRepublic“My assessment of the chronological sequence our democracy hasprogressed through, follows.“From bondage to spiritual faith (1760 to 1769) • King George III becomes King of England • Currency Act, Sugar Act, Stamp Act, Quartering Act, Townshend Act passed by Parliament • Sons of Liberty formed by John Adams, Samuel Adams, Paul Revere, John Hancock, Patrick Henry, among others.“From spiritual faith to great courage (1770 to 1783) • Boston massacre • Samuel Adams organizes the Committees of Correspondence 41
 42. 42. • Parliament passes the Tea Act • Boston Tea Party • The First Continental Congress • Battle of Bunker Hill • Thomas Paine publishes Common Sense • Revolutionary War rages for six years • British surrender at Yorktown • Treaty of Paris ends Revolutionary War“From courage to liberty (1784 to 1865) • Constitutional Convention • Constitution ratified by 13 states • George Washington elected President • Bill of Rights passed • Fugitive Slave Act passed • Louisiana Purchase • Robert Fulton invents steamboat • War of 1812 • Monroe Doctrine • President Andrew Jackson battles bankers which leads to the Panic of 1837 • U.S. Mexican War • California gold rush • Compromise of 1850 • Dred Scott Decision • Abraham Lincoln elected President • Confederate states secede from the Union • Emancipation Proclamation • Civil War rages for four years • Union is restored • 13th Amendment abolishes slavery“From liberty to abundance (1866 to 1969) • Civil Rights Act of 1866 • First Trans-Continental Railroad • Alexander Graham Bell invents the telephone • Industrial Revolution • General Electric founded 42
 43. 43. • Spanish American War • U.S. Steel founded • Airplane invented • Automobile invented • Federal Reserve created • World War I • Great Depression • New Deal programs implemented by FDR • Golden Gate Bridge completed • World War II • Holocaust • Atomic bomb used to end war with Japan • Marshall Plan rebuilds Europe & Japan • US emerges from the war as the only great economic power • Cold War • Korean War • Interstate highway system built • Civil Rights Movement • John F. Kennedy assassinated • Vietnam War • Great Society programs implemented • Civil Rights Act of 1964 • Martin Luther King assassinated • Neil Armstrong walks on the moon“From abundance to complacency (1970 to 1989) • Roe vs Wade • President Nixon resigns in disgrace • Oil embargo • Ronald Reagan elected President • Military buildup and tax cuts • Fall of the Soviet Union“From complacency to apathy (1990 to 2000) • Gulf War • Bill Clinton elected President • Stock market boom 43
 44. 44. • Gridlock between Congress & President leads to budget surpluses • President Clinton acquitted in impeachment trial“From apathy to dependence (2001 to 2007) • George W. Bush elected President • Nasdaq stock bubble bursts • 9/11 attack • Alan Greenspan lowers rates to 1% • Invasion of Afghanistan • Department of Homeland security created • Invasion of Iraq • Hurricane Katrina • Home prices double • Financial derivatives grow to over $100 trillion“From dependence back into bondage (2008 to ????) • Housing prices collapse • Financial firms collapse • Government and Federal Reserve intervene to prop up the worldwide financial system • Government bailouts of financial firms and auto manufacturers • Federal Reserve & U.S. Treasury commit over $8 trillion of taxpayer funds • Barrack Obama elected President • Immediate borrowing & stimulus packages exceeding $1 trillion are discussed • Federal Reserve lowers rates to below 1%”The following unverified quotation has been attributed to Tytler, most notably as part of alonger piece which began circulating on the Internet shortly after the 2000 U.S.Presidential Election.[12]A democracy is always temporary in nature; it simply cannot exist as a permanent formof government. A democracy will continue to exist up until the time that voters discoverthat they can vote themselves generous gifts from the public treasury. From that moment 44
 45. 45. on, the majority always votes for the candidates who promise the most benefits from thepublic treasury, with the result that every democracy will finally collapse due to loosefiscal policy, which is always followed by a dictatorship. The average age of the worldsgreatest civilizations from the beginning of history has been about 200 years. Duringthose 200 years, these nations always progressed through the following sequence:From bondage to spiritual faith;From spiritual faith to great courage;From courage to liberty;From liberty to abundance;From abundance to selfishness;From selfishness to complacency;From complacency to apathy;From apathy to dependence;From dependence back into bondage.There is no reliable record of Alexander Tytlers having made the statement.[12] In fact,this passage actually comprises two quotations, which didnt begin to appear togetheruntil the 1970s. The first portion (italicized above) first appeared on December 9, 1951,[13] as part of what appears to be an op-ed piece in The Daily Oklahoman under thebyline Elmer T. Peterson.[14] The original version from Petersons op-ed is as follows:Two centuries ago, a somewhat obscure Scotsman named Tytler made this profoundobservation: "A democracy cannot exist as a permanent form of government. It can onlyexist until the majority discovers it can vote itself largess out of the public treasury. Afterthat, the majority always votes for the candidate promising the most benefits with theresult the democracy collapses because of the loose fiscal policy ensuing, always to befollowed by a dictatorship, then a monarchy."The list beginning "From bondage to spiritual faith" is commonly known as the "TytlerCycle" or the "Fatal Sequence". Its first known appearance is in a 1943 speech "IndustrialManagement in a Republic"[15] by H. W. Prentis, president of the Armstrong CorkCompany and former president of the National Association of Manufacturers, andappears to be original to Prentis. 45
 46. 46. 2) Prof Adolf Gasser. A. Gasser en F.-L. Knemeyer, Gemeindefreiheit – kommunale Selbstverwaltung (deel 4in de reeks: Studien zur Soziologie), ISBN 485-03090-2, NymphenburgerVerlagshandlung GmbH, München, 1983. Deze uitgave verscheen veertig jaar na deeerste druk. Ze omvat de volledige tekst van de tweede editie (1947), een inleiding doorKnemeyer en een slotbeschouwing van Adolf Gasser zelf.Gemeentevrijheid als redding van Europa? Geert Van Houthttp://berlijnsereflecties.blogspot.be/2010/01/gemeentevrijheid-als-redding-van-europa.htmlWaarom ontaardde de democratische rechtsstaat tussen 1922 en 1940 in zowat alleEuropese landen in een autocratisch of zelfs een totalitair systeem? 13Waarom bleven dedemocratische vrijheden in Zwitserland, Engeland, Scandinavië en Nederland net wélovereind? Hadden deze laatste landen iets met elkaar gemeen dat de eerste groepontbeerde? Deze vragen vormden het uitgangspunt van het in 1943 verschenen boekGemeindefreiheit als Rettung Europas (ondertitel: Grundlinien einer ethischenGeschichtsauffassung), waarin de Zwitserse historicus Adolf Gasser op zoek ging naarstructurele verklaringen voor het verval (of het behoud) van de vrijheid en de rechtsordein moderne staten. Een tweede, sterk uitgebreide editie verscheen in 1947 in Basel.Gasser zocht (en vond) de oorzaken van het democratische verval in de administratievestructuur van de betrokken landen. Alle landen die tot 1940 (en als ze niet door deDuitsers bezet werden, ook na 1940) vrije rechtsstaten bleven hadden alsgemeenschappelijk kenmerk een gedecentraliseerde bureaucratie met een sterke lokaleautonomie. Daarentegen was de bureaucratie in de landen die al voor de oorlog (of in hetgeval van Frankrijk, meteen na de Duitse inval) autoritair werden, hiërarchisch-centralistisch georganiseerd.Gassers stelling luidt dat elke op een centraal machtsprincipe gebaseerde (dus vanbovenaf opgelegde) gezagsstructuur onvermijdelijk tot de teloorgang van vrijheid enrecht leidt en dat alleen een op vrijwillige associatie (dus een van onderaf organischgegroeide) gemeenschap, een gemenebest, op duurzame wijze vrijheid en recht kanverzoenen. De basiseenheid van de waarlijk vrije gemeenschap, aldus Gasser, is de vrijegemeente.Voorbeelden: De opgang en verval van het Romeinse Rijk.13 In Italië in 1922, Spanje in 1923-31 en 1936, Bulgarije 1923-1931 en 1935, Griekenland 1925-6 en 1935,Polen 1926, Litouwen 1926, Portugal 1926, Joegoslavië 1929, Letland 1934, Roemenië 1937, Hongarijesinds de jaren 1920. In de volgende landen ging de vrije rechtsstaat voor 1940 niet ten onder: het VK (en deVS), Nederland, Zwitserland, de Scandinavische landen met inbegrip van IJsland. België beschouwt Gasserals een "tussengeval" (in deel 2 meer daarover). 46
 47. 47. 3) De fundamentele oorzaak: Twee ethische systeemen, waarbij het ene het andereverdringt.Stefan Molyneux.-> Universele ethiek-> slechts 1 ethisch systeem: individueel en groepsniveau-> Bij twee conflicterende ethische systemen zal het dominate het andere verdringen.The massive economic growth of Western States resulted from economic freedoms.The growth of the state has always been proportional to the economic growth.It was the increase of welth that occurred thanks to the economic freedoms.Economic freedom creates wealth. And the wealth attracts thieves and political“parasites”, whose greed then destroys economic freedoms. 47
 48. 48. 48
 49. 49. Whenever the livestock becomes more productive you get a corresponding increasein thenumber of farmers, and their dependents (data BLS). The growth of the state is alwaysproportional to the proceeding economic freedoms. In other words “Freedommetastatizes the cancer of the state.” Stefan Molyneuxhttp://www.youtube.com/watch?v=Xbp6umQT58A&feature=related 49
 50. 50. 50
 51. 51. Voorbeelden:- Het Romeinse Rijk.- Representatievce democratie heft een build-in bias to increased spending- The dirty dozen (hoe de constitution in USA werd ondergraven) - Nazi Duitsland- Het Romeinse Rijk.Een concrete illustratie van deze cyclus is de opgang en ondergang van het RomeinseRijk.Lawrence W. Reed, Directeor for The Foundation for Economic Education, 1979,http://www.youtube.com/watch?v=K0zacaIard0&feature=plcp- Representatievce democratie heft een build-in bias to increased spendingJohn Stossel, in “Give me a Break”, 2004, blz 132. “Representative Democracy has abuilt-in bias toward increased spending”. President Clinton received thunderous applausefrom Democrats and Republicans when he told Congres, “The era of big government isover.” But since then government’s only otten bigger. In a few years after his speech488327 new pages have been added to the Federal Register. Every year, there is anotherspiderweb of rules for you to obey.- The dirty dozen (hoe de constitution in USA werd ondergraven)Robert A. Levy and William Mellor, “The Dirty Dozen. How twelve Supreme Courtcases Radically Expanded Government and Eroded Freedom”, Cato Institute, 2008- Nazi Duitsland 51
 52. 52. Doctrines in order to justify initiation of force1) The Fairness Doctrine - The myth of the poor2) You didn’t get there on your own3) SolidariteitOpmerking: Objectivisme versus vrije markt-denken.1) The Fairness DoctrineThere is talk of reinstituting the wrongly named “Fairness Doctrine,”which was originally instituted by FDR and cancelled by Reagan.The Myth of the PoorOne of the primary concepts that liberalism (and its underlyingideology, socialism) is based on, is the idea that we have to help thepoor by initiation of force.Karl Marx said that all history was the history of class warfare, andthat employers everywhere were oppressing employees. Employeeswere therefore victims. Marx makes a big point in The CommunistManifesto, about how workers cannot do anything to improve theirstation in life. Therefore, his solution was income redistribution -welfare, progressive taxation, revolution and so on.The liberal mass media makes a big deal continually of the plight ofthe poor, and how we have to "do something" to help them.If you analyze this, you will see that this idea that we have to "dosomething" to help the poor, and especially the idea that we have touse income redistribution, is based on three underlying principles:a) That the poor cannot do anything themselves to improve theirsituation,b) That their poverty state is permanent, andc) That they are not in any way themselves responsible for being inpoverty.Think about it - if those things were not true, there would be no realsocial imperative to "do something" about poverty. 52
 53. 53. Thomas Sowell, Senior Fellow of the Hoover Institution at StanfordUniversity and a weekly syndicated columnist (LA Daily News amongothers), and a black man, takes on this idea in a recent column.Sowell reports that a May 31, 2004 article in BusinessWeekmagazine says "One in four workers earns $18,800 a year or less,with few if any benefits. What can be done?"Deeper inside the article, we find out that Census data shows thatone third of these are part-time workers, and one third are 18-25years old. Only one third of the one fourth under $18.8K would bepoor in a permanent sense (criteria "b" above). One third of onefourth would be about 8% of the total workforce that could beconsidered permanently poor, according to BusinessWeeks data.Sowell states "As for What can be done? that is a misleadingquestion because the article is about what other people can do for theworking poor, not what they can do for themselves, much less whatthey did in the past - or failed to do - that led to their having such lowearning capacity.""An absolute majority of the people who were in the bottom 20percent in income in 1975 have since then also been in the top 20percent. This inconvenient fact has been out there for years - and hasbeen ignored for years by those who want more governmentprograms to relieve individuals from responsibility for makingthemselves more productive and therefore higher income earners."Census DataI went to the US Census web site and slugged through the data thereon poverty (not an easy task as its not organized very well), andfound some very interesting facts.A July 1998 Census Bureau report entitled "Trap Door? RevolvingDoor? Or Both?" covers 1993-94 and includes data from both theCurrent Population Survey (CPS) and the Survey of Income andProgram Participation (SIPP). The CPS tracks how many people arebelow the poverty line at any given time, whereas the SIPP datatracks people over a period of time to see how long they stay in 53
 54. 54. poverty.The CPS shows that 15.7% of the population was poor in 1993 and15.4% was poor in 1994. But the SIPP data shows that only 5.3% ofthe population was poor for the entire 24 months of the survey.Another Census Bureau report entitled "Poverty in the United States:2002" measures the years from 1996 through 1999, and showssimilar trends. It states "People in poverty are not a static population;rather, people stay in poverty for different lengths of time." The reportgoes to say that only 5.7% of those studied remained poor for 36months, and only 2.0% were in poverty every month of the entire 4-year period studied.So instead of a situation where a large segment of the population(one quarter) is permanently poor, we get a truer picture of povertybeing a condition that people move into and then out of. And thosethat are more or less permanently below the poverty line make uponly a tiny fraction. Thats why agenda-driven articles like the one inBusinessWeek are misleading and have to concentrate on anecdotaldata instead of hard statistics.Professor Sowells data shows that a large portion of what is officiallyconsidered poverty, is young people (who as they grow older, gainmore job skills and move up the income ladder), and part timeworkers - who cannot really be considered as part of this statisticbecause theyre not even working full time.ConclusionsAbove, I said that the idea that we must "do something" for the pooris based on the ideas:a) That the poor cannot do anything themselves to improve theirsituation,b) That their poverty state is permanent, andc) That they are not in any way themselves responsible for being inpoverty.BusinessWeek, other liberal publications, and liberal politicians are 54
 55. 55. routinely hammering this idea that weve got to do something aboutthe poor. Always, the solution involves what the government must do,in the form of welfare and other social giveaway programs. It nevercenters around the persons own responsibility. We are told that theycannot do anything themselves, and of course theyre not responsible.Theyre victims, of the oppressive employers of course.But the facts show a different story. Only a tiny fraction of thepopulation stay under the poverty line for any significant period oftime. This disproves both point "a" and point "b" above. As for point"c", how can someone say that they have no responsibility for theirpoverty condition, when the vast majority of the population is able tocausitively move out of or stay out of that condition?In my first article in this series I said:Parents are supposed to teach their kids the basics of this system: • Getting a good education will help you be more financially successful in life • The more skills you learn in school, the more valuable (well paid) you will be in the workplace • Conversely, if you go all the way through high school and still cant read, write, spell, etc., competently, you will only be qualified for minimum wage or manual labor • Take advantage of your school years to learn the needed skills, because you will be too busy working later onThese are the things the liberal media and politicians should bepushing (but dont hold your breath for them to say them). These arethe messages that all Americans need to be teaching their kids. Andwe have to teach adults who may not have gotten the messagegrowing up. We should be hammering this message at least as oftenas we hear that we have to "do something" for the poor. Next timeyou hear that, say loudly that the poor should do something forthemselves, and that by statistics, most of them do anyway. 55
 56. 56. 2) You didn’t get there on your ownObama vs. Individual Achievement“You didn’t get there on your own,” President Obama told successful Americans lastweek at a speech in Roanoke, Virginia. For this he has received a flood of criticism—anddeservedly so. His words seem calculated to justify higher income taxes on the wealthy.If so, his logic is faulty. As Independent Institute Research FellowJohn C. Goodmanargues in his latest op-ed, it doesn’t follow that if you didn’t earn your wealth, then UncleSam is entitled to it.“If the roll of the dice or the spin of the roulette wheel favors me rather than you, I can’tclaim that I ‘deserve’ my winnings or that you ‘deserve’ your losses,” Goodman writes.“But it doesn’t follow from those facts that you are entitled to what I have won.” Blindluck doesn’t justify coercive wealth redistribution.Moreover, blind luck isn’t the central operating principle of the free market; incomes arenot distributed randomly. “For the most part, they are not the result of misfortune orluck,” Goodman continues. An individual’s income tends to reflect the economic value ofhis or her contribution to the total income generated in the economy. Politicians whowish to lift the poor should therefore focus on removing the educational, social, economic,and regulatory obstacles that hamper their ability to get and keep economicallyproductive jobs. This, in turn, requires that we pay our respects to those who make high-productivity jobs possible. “Instead of deriding and belittling people who buildbusinesses, the president should understand how helpful they could actually be,”Goodman concludes.Obama: There Are No Self-Made Men?, by John C. Goodman (Townhall, 7/21/12)http://www.independent.org/newsroom/article.asp?id=3392Obama: There Are No Self-Made Men?July 21, 2012John C. GoodmanTownhallPresident Obama blasted American entrepreneurs last weekend, boldly claiming the self-made man is an illusion to an audience in Roanoke, Virginia. Since the Obama apologistsin the mainstream media are claiming that the president is being quoted out of context,here is how he led into the subject:[I]f you’ve been successful, you didn’t get there on your own. You didn’t get there onyour own. I’m always struck by people who think, well, it must be because I was just so 56
 57. 57. smart. There are a lot of smart people out there. It must be because I worked harder thaneverybody else. Let me tell you something—there are a whole bunch of hardworkingpeople out there.If you don’t know what that means, you must be incredibly dense. It gets worse. Thepresident continued:If you were successful, somebody along the line gave you some help. There was a greatteacher somewhere in your life. Somebody helped to create this unbelievable Americansystem that we have that allowed you to thrive. Somebody invested in roads and bridges.If you’ve got a business—you didn’t build that. Somebody else made that happen.There is no way to read any of this and not be acutely aware of what the president istrying to do. Whenever anyone on the left tells you that you didn’t earn your own success,that you had help from others—you know what’s coming next. . . . If you didn’t earnwhat you have, you don’t deserve it! And if you don’t deserve what you have, it followsthat . . .Well, nothing actually follows from that. Suppose I’m rooting around in the woods and Istumble upon a valuable diamond. I didn’t put forth any physical effort. I didn’t exert anymental effort. The discovery is pure, blind luck. So you can say that, in a sense, I don’tdeserve it. But you don’t deserve it either. It doesn’t follow from the fact that I was thebeneficiary of luck that others are justified from taking the diamond from me.If the roll of the dice or the spin of the roulette wheel favors me rather than you, I can’tclaim that I “deserve” my winnings or that you “deserve” your losses. But it doesn’tfollow from those facts that you are entitled to what I have won.Ah, but I’m being too logical. The left believes that all they have to do is underminepeoples’ entitlement to whatever they have. If successful people don’t deserve theirsuccess and unsuccessful people don’t deserve their lack of success, the left believes theyare justified in massive redistribution.Some of President Obama’s defenders have claimed that the critics are reading too muchinto his speech. That all that’s going on here is the classic conflict between individualismand social needs. But there are degrees of disagreement. Obama’s articulation of the issueis an extreme collectivist point of view. It is remarkable precisely because it is so very faroutside the mainstream of contemporary thought.That’s why so many people are outraged and why there is a sudden surge of gallowshumor. On Facebook and in other social media, people are sharing examples of inventorsand entrepreneurs “who didn’t build it.”Steve Jobs didn’t create the iPad. Other people did. Bill Gates didn’t create Microsoft.Others did it. I guess Michael Phelps didn’t really win eight Olympic gold medals either.Think of all the help he must have had along the way. 57
 58. 58. Still, there is a serious point to be made. For more than 200 years economists have beenstudying the distribution of income. Granted that what each of us does affects otherpeople, what determines how much income any one of us receives? The economistsanswer is straightforward. In a capitalist system, each one of us tends to receive anamount equal to our marginal contribution to nation’s output of goods and services. Thatis, each of us tends to receive an income equal to our contribution to generating nationalincome.In plain English: people tend to get the value of what they produce.There is logic to how the economic system functions. Incomes are not distributedrandomly. For the most part, they are not the result of misfortune or luck. They are verymuch affected by the attributes the president derides: smart thinking and hard work.In a previous post, I described how low-income families have been systematicallydeprived of the benefits of capitalism because of unwise regulation.If President Obama really wanted to help those at the bottom of the income ladder hewould be calling for massive deregulation, for liberating the entrepreneurial spirit andallowing the dynamics of the marketplace to meet the needs of the poor, the way theymeet the needs of everyone else.Instead of deriding and belittling people who build businesses, the president shouldunderstand how helpful they could actually be. 58
 59. 59. 3) Solidariteit"De Mensen", Volgens De VakbondFrom the desk of Jos Verhulst on Mon, 2008-06-16http://www.brusselsjournal.com/node/3341Maandag 9 juni werd te Antwerpen gestaakt. Weinig bussen en trams. En ‘de mensen’betoogden: 6.000 in Antwerpen, 15.000 in Luik. Waarom? "Politici, stop hetcommunautair gekrakeel en bekommer u om de dagelijkse problemen van de mensen",blijkt de officiële boodschap te zijn.Daar zijn ‘de mensen’ weer. Wat zijn precies hun problemen?Een persfoto levert een stuk van het antwoord. Grijnzend wordt opgestapt achter deslogan: “BHV: Belast Hoge Vermogens”. De bedoeling is duidelijk. De politici houdenzich bezig met communautaire pseudo-problemen, zoals de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Die communautaire problemen zijn geen problemen van ‘de mensen’. Watwillen ‘de mensen’ dan wel? Ze willen dat de hoge vermogens worden belast. Om danonder elkaar de buit te verdelen, mag ik aannemen.Nu is mijn eigen vermogen aan de lage kant, en ik voel me dus niet op korte termijn door‘de mensen’ van de vakbond geviseerd, al weet je maar nooit. Maar niettemin: wat is deimplicatie van zo’n kreet, waarachter zo zelfverzekerd wordt opgestapt? Mij besluipt deindruk: hier marcheert een dievenbende.Noteer dat ‘de mensen’ niet opstappen achter de slogan: “Belast de onrechtmatigverkregen vermogens”.Voor alle duidelijkheid: ter ondersteuning van laatstgenoemde slogan zou ik òòk nietopmarcheren. Belastingen dienen immers niet om onrecht te herstellen. Wie onrechtmatigeen vermogen heeft verworven, kan worden aangeklaagd, een onderzoek vindt plaats, enindien diefstal en oplichterij worden bewezen, dient een sanctie te volgen plusschadeloosstelling van de gedupeerden. Laten de wetten de onrechtmatige opbouw vanvermogens toe? Dat men dan de wetten verandere. Belastingen horen in dit verband niette worden geheven. 59

×