Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Презентація підручника «Природознавство» для 4 класу

2,157 views

Published on

Видавництво «Підручники і посібники» пропонує ознайомитися презентацією нового підручника
«Природознавство» для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Автори:

Жаркова Ірина Іванівна — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і мето-дики початкової освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Мечник Лариса Андріївна — кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри при-родничих і математичних дисциплін початкового навчання Тернопільського національ-ного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Презентація підручника «Природознавство» для 4 класу

 1. 1. Видавництво «Підручники і посібники» ПРИРОДОЗНАВСТВО. Підручник для 4 класу (автори: Ірина Жаркова, Лариса Мечник) www.pp-books.com.ua
 2. 2. Підручник «Природознавство» структурований відповідно до вимог нової навчальної програми з урахуванням компетентнісного підходу. www.pp-books.com.ua
 3. 3. Перевагами запропонованого підручника є:  чітка структурованість навчального матеріалу, що дає змогу вчителеві логічно і послідовно здійснювати виклад навчального матеріалу, а учневі поступово й міцно засвоювати знання та навички;  технологічність підручника: учень на всіх етапах пізнання долучається до дослідницько- пошукової діяльністі як активний співтворець; www.pp-books.com.ua
 4. 4.  наукова коректність пропонованої інформації, розгляд явищ у їх взаємозв’язках і розвитку в доступній формі відповідно до вікових особливостей молодших школярів;  діалогічність невеликих за обсягом текстів, що сприятиме залученню учнів до активної роботи і спонукатиме їх до власних суджень, висновків, міркувань тощо; www.pp-books.com.ua
 5. 5.  вдало дібрана система проблемно- пошукових і творчих завдань для розвитку розумових умінь учня;  спрямованість на розвиток умінь учнів працювати самостійно, у парі чи групі, творчих здібностей, навичок самоосвіти, інтересу школярів до предмета; www.pp-books.com.ua
 6. 6. Методичний апарат підручника сприяє розвитку творчості вчителя, є орієнтиром у педагогічному пошуку, у зосередженні уваги на системі знань, роботі над ключовими поняттями природознавства. www.pp-books.om.ua
 7. 7. www.pp-books.om.ua
 8. 8. www.pp-books.om.ua
 9. 9. www.pp-books.om.ua
 10. 10. www.pp-books.om.ua
 11. 11. Працювати з підручником допоможуть умовні позначення www.pp-books.om.ua
 12. 12. До підручника пропонується  Календарне планування Робочий зошит з природознавства  Конспекти уроків для вчителя  Відривні картки для поурочного опитування  Тематичні контрольні роботи www.pp-books.om.ua
 13. 13. Видавництво «Підручники і посібники» Щиро дякує за увагу! www.pp-books.om.ua

×