Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Memòria 2012

307 views

Published on

Memòria anual 2012 de l'entitat PICAM. El que hem fet i continuarem donant serveis per a persones amb Càncer.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Memòria 2012

 1. 1. MEMÒRIA 2012
 2. 2. ACTIVITATS2012CASALCÍVICMOLINSDE REI
 3. 3.  Dia internacional càncer demama. Fires de la candelera id’entitats Mercat de l’intercanvi SortidesTallers de manualitats ràpidesBanc de perruques Taller de Memòria : al casal iel cap d’octubre a juny, i el 4t.trimestre es va comença unaltre cop. Taller de musicoteràpia al 4ttrimestre.
 4. 4. Tallers de manualitats ràpides Molins
 5. 5. Taller de Memòria : al casal, el cap i lesseves sortides
 6. 6. Sortides 2012
 7. 7. SORTIDA DEL TALLER DE MEMÒRIA
 8. 8. Sortida al Museu d’arquelogia
 9. 9. De Molins a la Floresta en bus
 10. 10. De Molins ala Florestaen bus
 11. 11. Anem a la fira de Creativa
 12. 12. QUI ENS HA VISITAT? L‘INSTITUT CATALÀ D’ONCOLGIA
 13. 13. PADES DE SANT FELIU
 14. 14. CREIXEMENT 20121. NOUS CENTRES I LES ACTIVITATS I RELACIONS INICIALS.2. MILLORAR TOTA LA GESTIÓ INTERNA PER AVANÇAR .3. FOMENTAR EL VOLUNTARIAT.
 15. 15. Els nous centres.PerruquesServeis estètics:maquillatge,cosmèticanatural.Assessoriad’imatgeTornem a la feinai/o la cerquem.Suportpsicològic: grupd’ajuda mútuaMagòriaPomarSant Adrià del BesòsServeisI formen partdels consellsde salut deBadalona,Molins de Rei.col·laboremamb altresentitats,ajuntaments iparticipem afires d’entitats.A finals del 2012Estem en el censd’entitats de Molinsde Rei, Badalona iSant Adrià delBesòs
 16. 16. ACTIVITATS AL CASAL MAGÒRIA Formació voluntariat en estèticaoncològica: Banc de perruques. Creació i establiment d’un banc deperruques que funciona cada dilluns,a la tarda de 5 a 7 Presentació del banc de perruques il’entitat els serveis social de Sants-Montjüic. Taller de bijuteria de Swarovski Grup d’Ajuda Mútua: de juny aoctubre
 17. 17. MILLORA DE LA GESTIÓ INTERNATenim telèfon mòbil.(1)Comptabilitat (2) Programa informàtic per la millorgestió del voluntariat.
 18. 18. Resum de les activitats que han realitzat les voluntàries.El VoluntariatEl Cor de PICAM
 19. 19. GRÀCIES!A TOTES I TOTS QUE HEU FET POSSIBLEL’EXPANSIÓ DE PICAM AQUEST ANYGRÀCIES!a les Voluntàries de Magòria s’ha creat Banc dePerruques i Suport amb els Tallers de manualitatRàpides
 20. 20. Web, xarxes socials i entrevistes Llaç .GRÀCIES M. TERESA!http://www.facebook.com/picam5https://twitter.com/bpelusHem Millorat la pàgina web ambels nous serveis.http://picam.molinsderei.netLes notícies i entrevistes alwordpress.http://picam.wordpress.com
 21. 21. HAN FET POSSIBLE FIRESLA CANDELERA
 22. 22. FIRA D’ENTITATS SOCIO-SANITÀRIES AMOLINS
 23. 23. MARATÓ TV3 Contra la pobresa amb FCVS
 24. 24. PARTICIPAR A L’11 DE SETEMBRE
 25. 25. La Mercè amb la FCVS
 26. 26. 19 D’OCTUBRE DIA INTERNACIONAL DEL CÀNCERDE MAMA AMB LE DONES ESPLUGUINES I LESNOSTRES VOLUNTÀRIES.
 27. 27. 19 D’OCTUBREDIAINTERNACIONALDEL CÀNCER DEMAMASílvia Foz, assessora d’imatge professional ens parla de l’oncoimatgeo el que és el mateix, com millorar la nostra imatge després de lesseqüeles d’un càncer.
 28. 28.  Durant l’acta esva fer entregardel PREMI ALVOLUNTÀRIAT2012 que va serper la M. TeresaMarianoVoluntàriaresponsablede lescomunicacionsi RRPP dePICAM per laseva constànciai dedicació.Varem tenir la sort que la Regidora de Salut va assistir a l’acte.
 29. 29. La panera i les voluntàries
 30. 30. COL·LABORACIONS I SUPORT
 31. 31. COL·LABORACIÓ AMB ALTRESENTITATSDONESACTIVESESPLUGUINESA LA FIRAD’ENTITATSD’ESPLUGUES.
 32. 32. SUPORT QUE DONEM A ALTRESENTITATS I CAUSES A través de les xarxes socials Facebook i Twetter hem donatsuport a les activitats de altres entitats associatives deBadalona, Molins i Magòria (BCN) A la Marató de TV3 de “tractaments a la carta”: creant unbloc http://blocs.xarxanet.org/picam Fent-ne difusió a través de les xarxes socials. Organitzant una xerrada sobre la Marató en el Casal Pomar onvaren assistir-hi unes 40 persones. Recapten fons: 200€ Entrevista al Dr. Blanco director de Consell Genètic de l’ ICO
 33. 33. • H. del Mar• Institut Catalàd’Oncologia.• H. de Sant Pau.• H. Clínic• H. De Sant Joan deDeu de Martorell.• H. Municipal deBadalonaHOSPITALS ON SOM PRESENTS
 34. 34. Associacions que ensajuden i donen suportDONES ACTIVESESPLUGUINES.Es van recollir 30€. A la firad’entitats de Esplugues:Gràcies!Entitats Públiques queens donen suport•Ajuntament de Molinsde Rei.•Ajuntament deBadalona•Ajuntament de SantAdrià del BesòsFederacions ialtres entitats queens ajudenEntitats Financeres que ensajuden:“la Caixa de Molins de Rei”
 35. 35. EL SUPORT DE LA REVISTA DE MOLINS“EL LLAÇ “ Hem publicat articles en el Llaç i es poden trobar tots enhttp://picam.wordpress.com. Web que varem crear per difondreles notícies de PICAM sobre salut i benestar en el càncer. Per ordre d’ entrevistes: Entrevista a Llorenç Teixé de Manantial de Salud Entrevista a l’Anna Rodríguez, directora d’Estrategia iProjectes de l’ICO Entrevista al Sr. Boi Ruiz, conseller de Sanitat del Govern dela Generalitat Entrevista a la Sílvia Foz, assessora d’imatge, personalshopper i maquilladora Doctor Ignacio Blanco, coordinador de les Unitats de ConsellGenètic de l’ICO
 36. 36. HEM REBUT AGRAÏMENTS Pels nostres serveis entre altres de: Fundació Empara: pel servei a l’hospital a personesgrans que necessitaven perruques. Funda Oncolliga Girona pel assessorament en lacreació d’un banc de perruques. De l’Institut Català d’Oncologia per l’ entrevista a laSra. Ana Rodríguez cap d’Estrategia de l’ICO. De la Marató de TV3 per les activitats dutes a terme enla Marató per dinvestigació pel càncer de Tractamentsa la Carta.
 37. 37. COMPTE DE RESULTATS 2012BALANÇ DE SITUACIÓ 2012QUANTIFICACIÓ DELS USUARIS DELSPROGRAMES 2012
 38. 38. USUARIS DELS PROGRAMESPrevenció i Informació sobre el càncer:1. Usuaris dels tallers sobre la piràmide de lalimentació: 762. Persones que ens han demanat informació sobre el càncer hereditari i shanenviat a Consell Genètic: 73. Campanyes de sensibilització, xerrades: 40 assistents4. Seguidors a Twitter: 80Bellesa i Càncer1. Tallers de maquillatge: 24 (xerrada per a gent gran en cosmètica natural imaquillatge 20 persones i 4 atencions individuals)2. Taller de cosmètica natural: 43. Banc de Perruques: donacions de perruques 50 i pacients als que sels ha deixatperruca: 52, atesos en els casals 49 i a domicili 3Persones que han sol·licitat informació sobre el banc de perruques: 10Manteniment:1. Memòria: 25. Dos grups: 1 al Centre d‘Atenció Primària i 1 al Casal Molins deRei.2. G.A.M.: 73. Manualitats ràpides: 334. Musicoteràpia: 17I
 39. 39. US ESPAREM A TOTES LESACTIVITATSFINS AVIAT!!!

×