Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Korea

13,962 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • bat ayaw mag save sa usb ko?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Korea

 1. 1. KOREA
 2. 2. GOJOSEON O LUMANG JOSEON <ul><li>Itinatag ni Dangun ang lumang Joseon </li></ul><ul><li>Mula sa pagiging pamayanan, ito ay naging kaharian </li></ul><ul><li>Sinalakay ng Han mula China at nasakop ang Gojoseon, Hilagang Korea </li></ul>
 3. 3. Tatlong Kaharian ng Timog Korea <ul><li>Goguryeo o Dating Koguryo </li></ul><ul><ul><li>-Pinatalsik ang mga Tsino sa Hilagang Korea </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Baekje </li></ul></ul><ul><ul><li>- nabuo sa Timog Kanluran ng Korea </li></ul></ul><ul><ul><li>- mapayapa ang ugnayan sa Japan at Tsina </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Silla </li></ul></ul>
 4. 4. Hiniran ng Tatlong Kaharian mula sa Tsina <ul><li>Sistemang pamahalaan </li></ul><ul><li>Relihiyong Buddhism </li></ul><ul><li>Tradisyon ng pagsusulat ng kasaysayan </li></ul>
 5. 5. Pinag-iisang Silla <ul><li>Nakipag-alyansa ang Silla sa dinastiyang T’ang laban sa Goguryeo at Baekje </li></ul><ul><li>Napag-isa ang Korea </li></ul><ul><li>Hinarap ang dinastiyang T’ang at napatalsik sa Korea </li></ul><ul><li>Nagkaroon ng kapayapaan sa Korea </li></ul><ul><li>Pinairal ang serbisyong sibil o civel service exam </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Goryeo o Koryo </li></ul><ul><ul><li>Itinatag ni Wang Geon </li></ul></ul><ul><ul><li>Nagmula ang pangalang Korea </li></ul></ul><ul><ul><li>Namayani ang Buddhism bilang relihiyon at Confucianism bilang pilosopiya </li></ul></ul><ul><ul><li>Nakagawa ng sariling istilo ng porcelana- CELADON </li></ul></ul><ul><ul><li>Pinaunlad ang woodblock printing at naimbento ang movable-type printing at naiambag ang Tripitaka Koreana </li></ul></ul><ul><ul><li>Napasailalim sa Mongol </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>Joseon o Yi </li></ul><ul><ul><li>Pinakahuli at pinakamahabang dinastiya ng Korea </li></ul></ul><ul><ul><li>Itinatag ni Yi Seong-gye </li></ul></ul><ul><ul><li>Sa pamumuno ni Sejong (apo) ang Dakila, naabot ang tugatog ng pag-unlad ng Korea </li></ul></ul><ul><ul><li>Nabuo ang alpabetong Korean- HANGUL </li></ul></ul><ul><ul><li>Nilabanan ang Japan at natalo ito sa tulong ng China </li></ul></ul><ul><ul><li>Admiral Yi Sunsin-naimbento ang geobukseon(turtle ship) </li></ul></ul>
 8. 8. Lipunang korean sa Panahon ng Dinastiyang Yi o Joseon Yangban Chung-in o mababang uri Yangmin o ordinaryong tao Chonmin o mababang tao

×