Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop auteursrecht

2,665 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Workshop auteursrecht

 1. 1. Workshop Auteursrecht Pierre GorissenDienst Onderwijs en Onderzoek p.gorissen@fontys.nl
 2. 2. Disclaimer / Disclosure• Ik ben géén jurist• Ik ben: – Docent – Trainer – Consultant – Blogger – Screencaster – Ontwikkelaar van onderwijsmateriaal – Producent van online filmpjes – …
 3. 3. Wie zijn jullie?
 4. 4. Ik ben..1. Docent2. Ondersteunend3. Management4. Andere rol… 0 0 0 0 1. 2. 3. 4.
 5. 5. Ik maak lesmateriaal..1. Nooit 02. Af en toe3. Regelmatig 1. 2. 3.
 6. 6. Ik hergebruik (les-)materiaal van anderen..1. Nooit2. Af en toe3. Regelmatig 0 0 0 1. 2. 3.
 7. 7. Mijn (les-)materiaal wordtdoor anderen hergebruikt..1. Nooit2. Af en toe3. Regelmatig 0 0 0 1. 2. 3.
 8. 8. Filmpje..http://www.leraar24.nl/video/2934
 9. 9. Auteursrecht• Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld. (artikel 1 van de Auteurswet)• Registratie of depot van een werk is niet nodig.
 10. 10. Wat is een werk?• Een werk in de zin van de Auteurswet (artikel 10) is: – een op enigerlei wijze zintuiglijk waarneembare vorm van ideeën, gedachten of gevoelens van de maker.• Daarnaast geldt dat: – het werk een eigen oorspronkelijk karakter moet hebben en het persoonlijk stempel van de maker moet dragen.• Voorbeelden: – boeken, brochures of andere geschriften – mondelinge voordrachten, muziekwerken, choreografische werken, bouwkundige ontwerpen, fotografische ontwerpen – computerprogrammas, databanken.• Niet beschermd: – feiten, gegevens, ideeën, gedachten, methoden, theorieën e.d.
 11. 11. Wie is de maker?• De hoofdregel is dat degene die het oorspronkelijke werk zélf heeft gecreëerd het auteursrecht daarop bezit (artikel 4 Auteurswet).• Er kunnen meerdere makers zijn die allemaal rechten hebben: – co-auteurs – regisseurs, componisten, fotografen, schrijvers, de cameraman, de uitvoerende muzikanten of acteurs… (naburige rechten)
 12. 12. Makers in het onderwijs• Docenten / medewerkers Fontys – Géén makers! – Fontys is maker/rechthebbende – CAO HBO / dienstverband• Studenten – Wél makers van hun eigen werkstukken, rapporten, stageverslagen etc.• Freelancers / stagiaires – Bij inhuur goed opletten!
 13. 13. Rechten• Het auteursrecht kent de maker het exclusieve recht toe een werk: a) openbaar te maken b) te verveelvoudigen. – Exploitatierechten – Overdraagbaar• Persoonlijkheidsrechten: Bescherming tegen verminken of aantasten, naam verwijderen e.d. – Bronvermelding! – Niet overdraagbaar
 14. 14. Wat weten jullie er van?
 15. 15. Mag een docent een in de winkel gekochte film in hetonderwijs vertonen in een leslokaal?1. Ja, dat mag2. Nee, dat mag niet 0 0 1. 2.
 16. 16. Mag een complete film in een digitale leeromgeving zoalsNatschool worden geplaatst?1. Ja, want het is een afgeschermde omgeving.2. Nee, alleen een kort fragment is toegestaan.3. Ja, mits hij een beperkt aantal keer bekeken wordt. 0 0 0 1. 2. 3.
 17. 17. Mag ik in Natschool zomaar een hyperlink maken naareen publicatie van een ander?1. Nee, je moet eerst toestemming vragen aan de maker.2. Ja, de hyperlink vormt een digitale bronvermelding.3. Nee, dit mag alleen als je een licentie hebt voor hergebruik. 0 0 0 1. 2. 3.
 18. 18. Mag een docent afbeeldingen, gevonden viaGoogle, gebruiken in lesmateriaal of presentaties?1. Ja, dat mag altijd.2. Nee, dat mag nooit.3. Dat hangt af van het plaatje en het doel. 0 0 0 1. 2. 3.
 19. 19. Mag een docent een PDF maken van een boek en inNatschool plaatsen?1. Ja, dat mag altijd.2. Nee, dat mag nooit.3. Dat hangt af van het boek. 0 0 0 1. 2. 3.
 20. 20. Moet een docent toestemming vragen aan een studentom een presentatie van de student, gemaakt in het kadervan zijn studie, te gebruiken in het lesprogramma?1. Ja, de docent moet toestemming vragen.2. Nee, dat hoeft niet, de onderwijsinstelling is eigenaar van het materiaal.3. Nee, dat hoeft niet als het door de docent gebeurt. 0 0 0 1. 2. 3.
 21. 21. Wat is niet zondermeer toegestaan op basis van delicentie op deze presentatie?1. Commercieel gebruik2. Hergebruik van individuele dia’s3. Gebruik in het onderwijs4. Aanpassen van dia’s5. Gebruik door meerdere personen 0 0 0 0 0 1. 2. 3. 4. 5.
 22. 22. Auteursrecht en het Onderwijs• Auteursrecht is ook van toepassing binnen het onderwijs.• Het is dus níet zo dat alles zomaar hergebruikt kan/mag worden ten behoeve van het onderwijs.• Wél gelden er een aantal uitzonderingen die gebruik van werken eenvoudiger maken binnen het onderwijs.
 23. 23. Uitzonderingen• Vertoningsbeperking• Onderwijsbeperking• Citaatrecht• En natuurlijk: – Als er toestemming geregeld is… – Als er een licentie beschikbaar is… – Als er overkoepelende afspraken gemaakt zijn, zoals de reproregeling.
 24. 24. Toestemming regelen• Tekst / afbeeldingen / foto’s• Muziek / audio• Video / televisie
 25. 25. Toestemming regelen• Tekst – Korte gedeelten – Niet-korte gedeelten• Korte gedeelten: – Afgekocht – Readers: melden• Niet-korte gedeelten: – Melden en afzonderlijk betalen• Scannen: – Digitaal = Papier – Digitaal: “intranet”
 26. 26. Kort / Niet-kort• Niet-literaire werken: – Max. 10.000 woorden – Max. 1/3 deel van het gehele oorspronkelijke werk .• Tijdschriften en andere periodieke uitgaven met een niet-literaire inhoud: – Max. 8.000 woorden – Max. 1/3 deel van de aflevering waaruit wordt overgenomen.• Literaire geschriften: – Max. 100 regels poëzie of 2.500 woorden proza, – Max. 1/10 van het gehele oorspronkelijke werk.• Grafieken, tabellen, schemas en soortgelijke werken: – Max 25 korte werken uit dezelfde oorspronkelijke uitgave. – Iedere grafiek, tabel, schema etc. telt als 200 woorden.• Beeldmateriaal: – Elke foto/illustratie telt als 200 woorden. – Max. 25 foto’s/illustraties uit dezelfde oorspronkelijke uitgave worden overgenomen – Max. enkele foto’s/illustraties per maker (fotograaf, illustrator of beeldend kunstenaar)• Bladmuziek: – Liedteksten: Max. 1 couplet en 1 refrein. – Notenschrift: Max. 5 notenbalken en maxi een 1/5 deel van het oorspronkelijk werk.• Boekwerk of periodiek met gebundelde en bewerkte rechterlijke uitspraak (inclusief annotatie) – Geen beperking aantal woorden – Max. 1/3 van het verzamelwerk.
 27. 27. Toestemming regelen• Soms valt het mee, vaak valt het tegen…• Handiger is het als de maker je al verteld heeft wie hij/zij is en wat je rechten zijn!• Dus als de licentie eenvoudig beschikbaar is.
 28. 28. Foto’s• Ook een werk.• Ook voor niet commercieel gebruik is toestemming nodig!• Schadevergoeding – vaak 3x gebruikelijke tarief• Portretrecht – Foto in opdracht • toestemming gefotografeerde persoon nodig. – Foto niet in opdracht • geen toestemming nodig; • Belang van gefotografeerde persoon meewegen.• Citeren <> “opleuken”
 29. 29. Let op!
 30. 30. Ken je hem nog?
 31. 31. Ken je hem nog?
 32. 32. Ken je hem nog?
 33. 33. Meer van zulke sites:• http://www.sxc.hu/• http://www.rgbstock.com/• http://www.unprofound.com/• http://www.morguefile.com/archive/• http://www.stockvault.net/• http://www.public-domain-photos.com/• http://www.photogen.com/• http://www.freepixels.com/• http://freerangestock.com/• http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page• http://delicious.com/stacks/view/Cgp015 (alle 10)• Bron: http://kortelink.com/ztVmHk
 34. 34. Muziek:• Ook een werk.• Ook voor niet commercieel gebruik is toestemming nodig!• Afdracht via BUMA/STEMRA en SENA• Citeren kan.• In klas laten horen mag.
 35. 35. Rechtenvrije Muziek:• Niet altijd gratis! – http://freeplaymusic.com/index.php – http://www.tribeofnoise.com/ – http://www.royaltyfreemusic.com/ – http://www.royalty-free.tv/ – http://www.neosounds.com/• Soms wel: – http://incompetech.com/m/c/royalty-free/ – http://dig.ccmixter.org/free_music – http://www.jamendo.com/ – http://www.stonewashed.net/free-music.html
 36. 36. Video:• Ook een werk.• Ook voor niet commercieel gebruik is toestemming nodig!• Afdracht via Videma• Citeren kan
 37. 37. Video:• Linken• Embedden
 38. 38. Licenties:• Beschrijven wat je met een werk mag doen.• Kunnen generiek worden geformuleerd• Kunnen per werk opgesteld worden.
 39. 39. Leraar 24
 40. 40. YouTube
 41. 41. Creative Commons Licenties Naamsvermelding Wel/niet commercieel gebruik Geen afgeleide werken Gelijk delen
 42. 42. Creative Commons
 43. 43. Herbruikbare schapen
 44. 44. Flickr.com
 45. 45. http://search.creativecommons.org/
 46. 46. Samenwerken
 47. 47. Samenvattend• Auteursrecht is ook binnen onderwijs relevant.• Digitalisering onderwijs zorgt voor toename complexiteit.• Negeren kost op termijn automatisch (veel) geld.• Zelf/samen produceren en delen kan hergebruik eenvoudiger maken.• Je bent wellicht niet direct aanspreekbaar, maar wel door Fontys!
 48. 48. Evaluatie
 49. 49. Ik weet nu voldoende over auteursrecht voor mijndagelijkse werk.1. Heel erg mee eens2. Redelijk mee eens3. Weet nog niet zeker4. Mee oneens5. Heel erg mee oneens 0 0 0 0 0 1. 2. 3. 4. 5.
 50. 50. Nuttige websites• http://fomec.fontysmediatheek.nl/ – én auteursrecht@fontys.nl• http://www.surf.nl/auteursrecht• http://www.iusmentis.com/auteursrecht• http://www.auteursrechtenonderwijs.nl/• http://www.stichting-pro.nl/nl/HBO

×