Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Promotie Onderzoek Recorded Lectures

Deel 2 van presentatie gegeven bij het platform Onderwijs en ICT van Fontys op 17 juni 2009. Deel 1 ging over NAP OASE, deel 2 over het promotieonderzoek

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Promotie Onderzoek Recorded Lectures

  1. 1. Faciliteren van het gebruik van recorded lectures met behulp van social tagging Promotie-onderzoek Pierre Gorissen
  2. 2. Probleem <ul><li>Nog weinig bekend over wijze waarop studenten recorded lectures bekijken </li></ul><ul><li>We meten “hits”... </li></ul><ul><li>We vragen aan studenten of ze het handig vinden… </li></ul><ul><li>Maar wat zegt ons dat? </li></ul>
  3. 3. Kijkpatronen…
  4. 4. Onderzoeksvragen <ul><li>Hoe maken studenten gebruik van recorded lectures en hoe kunnen we zinvol gebruik faciliteren? </li></ul><ul><ul><li>Hoe maken studenten gebruik van recorded lectures? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wat zeggen ze? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wat kunnen we afleiden uit bv logbestanden? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kunnen we hier patronen in herkennen? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Hoe kunnen we het gebruik beter ondersteunen? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hoe wordt het gebruik nu ondersteund? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kunnen extra navigatiemogelijkheden de ondersteuning verbeteren? </li></ul></ul></ul>
  5. 5. Betrokkenen <ul><li>Promotor: Wim Jochems (ESOE) </li></ul><ul><li>Begeleider: Jan van Bruggen </li></ul><ul><li>Empirisch onderzoek: </li></ul><ul><ul><li>TU/e </li></ul></ul><ul><ul><li>Fontys Hogeschool Verpleegkunde </li></ul></ul>
  6. 6. Contact <ul><li>Vragen / tips / op de hoogte blijven ? </li></ul><ul><li>P.Gorissen@fontys.nl / 0877 879 369 </li></ul><ul><li>Samenvatting onderzoek: http://tinyurl.com/PhDRecordedLectures </li></ul>

×