Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Promotie Onderzoek Recorded Lectures

Promotie Onderzoek Recorded Lectures

Download to read offline

Deel 2 van presentatie gegeven bij het platform Onderwijs en ICT van Fontys op 17 juni 2009. Deel 1 ging over NAP OASE, deel 2 over het promotieonderzoek

Deel 2 van presentatie gegeven bij het platform Onderwijs en ICT van Fontys op 17 juni 2009. Deel 1 ging over NAP OASE, deel 2 over het promotieonderzoek

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Promotie Onderzoek Recorded Lectures

  1. 1. Faciliteren van het gebruik van recorded lectures met behulp van social tagging Promotie-onderzoek Pierre Gorissen
  2. 2. Probleem <ul><li>Nog weinig bekend over wijze waarop studenten recorded lectures bekijken </li></ul><ul><li>We meten “hits”... </li></ul><ul><li>We vragen aan studenten of ze het handig vinden… </li></ul><ul><li>Maar wat zegt ons dat? </li></ul>
  3. 3. Kijkpatronen…
  4. 4. Onderzoeksvragen <ul><li>Hoe maken studenten gebruik van recorded lectures en hoe kunnen we zinvol gebruik faciliteren? </li></ul><ul><ul><li>Hoe maken studenten gebruik van recorded lectures? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wat zeggen ze? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wat kunnen we afleiden uit bv logbestanden? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kunnen we hier patronen in herkennen? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Hoe kunnen we het gebruik beter ondersteunen? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hoe wordt het gebruik nu ondersteund? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kunnen extra navigatiemogelijkheden de ondersteuning verbeteren? </li></ul></ul></ul>
  5. 5. Betrokkenen <ul><li>Promotor: Wim Jochems (ESOE) </li></ul><ul><li>Begeleider: Jan van Bruggen </li></ul><ul><li>Empirisch onderzoek: </li></ul><ul><ul><li>TU/e </li></ul></ul><ul><ul><li>Fontys Hogeschool Verpleegkunde </li></ul></ul>
  6. 6. Contact <ul><li>Vragen / tips / op de hoogte blijven ? </li></ul><ul><li>P.Gorissen@fontys.nl / 0877 879 369 </li></ul><ul><li>Samenvatting onderzoek: http://tinyurl.com/PhDRecordedLectures </li></ul>

×