Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stappen op weg naar open inline onderwijs

1,070 views

Published on

Presentatie gebruikt tijdens het "Symposium Open en Online Education" op 11 maart 2014.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stappen op weg naar open inline onderwijs

 1. 1. Stappen op weg naar open inline onderwijs 11 maart 2014 Pierre Gorissen Fontys Hogescholen P.Gorissen@fontys.nl
 2. 2. Wie zijn jullie….
 3. 3. Wie zijn jullie… A. Universiteit B. HBO C. MBO D. Anders…
 4. 4. Wie zijn jullie… A. Bestuurder / directeur B. Consultant / ICTO medewerker C. ICT medewerker D. Docent E. Anders…
 5. 5. Programma • Situatieschets • Fontys INline Education (FINE) • Discussie
 6. 6. Situatieschets
 7. 7. Fontys Hogescholen: • Eindhoven, Tilburg, Venlo, Sitt ard, Den Bosch, Veghel • 40.000 studenten, • 4.000 medewerkers • 100 Bachelor opl. • 24 Master opl., • 11 Associate Degrees
 8. 8. Diversiteit…
 9. 9. Decentraal wat kan…
 10. 10. Goede ICT infrastructuur…
 11. 11. Diverse onderwijsomgevingen…
 12. 12. Campusonderwijs…
 13. 13. Fontys INline Education
 14. 14. Open en online onderwijs bij Fontys • Beroepsonderwijs: Zowel on campus / werkplek • Regionale functie • Maatschappelijke functie • Geen doel op zich • Groeiende noodzaak: Integratie online + offline onderwijs tot inline onderwijs
 15. 15. Acties • Ondersteunen experimenteren • Kennisuitwisseling / online community • Training / scholing • Onderzoek / evaluatie • Facilitering
 16. 16. Ondersteunen experimenteren • Begeleiden van projectaanvragen en initiatieven; • Mede-financieren van experimenten; • Ondersteunen bij uitvoering.
 17. 17. Kennisuitwisseling • Ontsluiten externe kennis; • Bij elkaar brengen interne en externe partijen; • Combineren en samenvatten resultaten interne experimenten.
 18. 18. Training / scholing • Onderdeel van FKO; • Ingebed in Fontys Kwaliteitsagenda; • Uitbreiding bestaande trainingen gericht op online onderwijs.
 19. 19. Fontys Kwalificatie Onderwijs (FKO) Didactiek & toetsing Expertdocent: innovatief vermogen, experimenteren, eval uatie op effectiviteit, metaperspectief, etc . Mediawijsheid Expertdocent: integraal hanteren van ICT middelen vanuit (digitale) didactiek, voor curriculumontwikkeling en het coachen van collega‟s bij het verantwoord gebruiken van ICT in het onderwijs Onderzoek Docent als ervaren onderzoeker: verslag van een zelfstandig opgezet en uitgevoerd onderzoek op Master niveau (professional/academic) & kritische reflectie op bijdrage aan eigen beroepspraktijk. SKO niveau Didactiek & toetsing Ervaren docent: improviseren, differentiëren, leerprocessen studenten centraal, formatieve / summatieve toetsing, etc. Mediawijsheid Ervaren docent: integraal hanteren van ICT middelen vanuit (digitale) didactiek van eigen onderwijs Onderzoek Docent als onderzoeker: Gebruik resultaten van onderzoek → ‘review’ Opdracht geven & monitoren van onderzoek → kritische reflectie op begeleiding Zelf onderzoek uitvoeren → onderzoeksontwerp. MKO niveau Fontys Basiskwalificatie Onderwijs Kwalificatietraject voor nieuwe docenten en (associate) lectoren zonder onderwijsbevoegdheid In dit kwalificatietraject laat de kandidaat zien dat hij/zij de benodigde kwaliteiten heeft op het gebied van didactiek & toetsing, mediawijsheid en onderzoeksvaardigheden op elementair niveau. BKO niveau
 20. 20. Computergebruik E-content / Weblectures Informatie- vaardigheden Media- en Device landschap Social Media Niveau 4 Verdieping / Expert • Outlook • Word • Excel • PowerPoint • Portal / SharePoint • Natschool / ELO • Lync • Fontys standaard OS en meest gebruikte shareware • Digitaal schoolbord • Beeld en geluid • Authoring tools • Bestands- organisatie/-beheer • Elektronische boeken • Instructional design • Weblectures • Open Onderwijs • Elektronisch onderwijsmateriaal • Virtuele Classroom • Auteursrecht • Zoeken, vinden en beoordelen • Referentie software • Databanken • E-journals • Mobile Devices • Tablets • Interactiviteit • Samenwerking-portals • Weblogs • Fora • Microblogging / Twitter • Facebook • Instagram • LinkedIn • Wiki • Social bookmarking tools Niveau 3 Toepassen in eigen situatie Niveau 2 Doen Niveau 1 Weten Attitude Ontwikkelingen • volgen • bespreken • delen • toepassen Scholing / training / begeleiding
 21. 21. Onderzoek / evaluatie • Opstarten flankerend onderzoek; • In samenwerking met lectoraten; • Publiceren van resultaten.
 22. 22. Facilitering • Auteursrechtinformatiepunt; • Onderwijskundige ondersteuning; • Uitbreiden online omgeving(en); • Inrichten dienstverlening videoproductie.
 23. 23. Belangrijk… • Verschil in tempo mogelijk; • Niet sleuren maar begeleiden; • Uitdagen en stimuleren; • Informeren en enthousiasmeren; • Doelen helder maken; • Doel(en) voor ogen houden.
 24. 24. Belangrijk… • Scholing/training inbedden in professionaliseringsplannen; • Ook de „ondersteuners‟ moeten kunnen leren! • Het is geen vraag “of” maar de vraag “hoe”
 25. 25. Discussie / vragen…
 26. 26. Discussie / vragen… http://nl.padlet.com/wall/SURF11maart
 27. 27. Stappen op weg naar open inline onderwijs 11 maart 2014 Pierre Gorissen Fontys Hogescholen P.Gorissen@fontys.nl

×