Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

ORD 2011

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

ORD 2011

 1. 1. Het gebruik van opnames van colleges door studenten<br />8-6-2011<br />Pierre Gorissen<br />Fontys Hogescholen<br />
 2. 2. Aanleiding<br />
 3. 3. Kijkers…<br />
 4. 4. RecordedLectures<br /><ul><li> Veel
 5. 5. Lang
 6. 6. Duur</li></li></ul><li>Waar?<br />
 7. 7. Onderzoeksvragen<br />Hoe maken studenten gebruik van recordedlectures?<br />Wat zeggen ze? <br />Wat doen ze?  <br />Welke patronen zijn er te identificeren in het gerapporteerde en feitelijk gebruik van recordedlectures door studenten?<br />Op welke wijze kunnen we het gebruik van recordedlectures ten behoeve van studietaken zinvol faciliteren?<br />
 8. 8. Hoe maken studenten er gebruik van?<br />Vraag het ze<br />Vragenlijst<br />Interviews<br />Meet het gebruik<br />Logbestanden<br />Rapportages<br />
 9. 9. Hoe maken ze er gebruik van?<br />Vragenlijst uitgezet in februari 2010<br />1.122 studenten (203 Fontys / 919 TU/e)<br />7 verschillende vakken (1 Fontys / 6 TU/e)<br />Respons 46,1% (517 studenten)<br />Vervolginterviews (30 minuten) met 14 studenten<br />
 10. 10. Belangrijkste resultaten<br />Bijna alle studenten kijken thuis;<br />Technische problemen zijn er soms wel, maar niet prominent in de antwoorden;<br />Studenten weten de opnames te vinden;<br />Studenten willen vooral dat de opnames blijven en bij voorkeur van alle vakken.<br />
 11. 11. Hoe vaak kijken ze?<br />
 12. 12. Hoeveel van een opname bekijken ze?<br />
 13. 13. Belangrijkste resultaten<br />Waarom wel kijken (Fontys en TU/e):<br />Inhalen van een gemist college<br />Voorbereiden voor tentamen<br />Verbeteren tentamenresultaten<br />Verbeteren onthouden v.d. stof<br />Verduidelijken van het materiaal<br />
 14. 14. Belangrijkste resultaten<br />Waarom wel kijken (Fontys):<br />Bekijken materiaal na college<br />Controleren eigen aantekeningen<br />Bevestigen van de ervaringen opgedaan tijdens het college<br />Verminderen van afleiding tijdens college<br />
 15. 15. Belangrijkste resultaten<br />Waarom niet kijken:<br />Al naar het college geweest<br />Geen tijd<br />Niet gevoel iets gemist te hebben<br />
 16. 16. Belangrijkste resultaten<br />Waarom niet naar het college?<br />Reisafstand<br />Werk*<br />Andere studieverplichtingen*<br />Ziekte<br />Geef voorkeur aan opnames*<br />* Voornamelijk TU/e<br />
 17. 17. Conclusies<br />Studenten gebruiken de recorded lectures als hulpmiddel bij hun studie;<br />Verschil in gebruik tussen Fontys studenten en TU/e studenten;<br />Veel studenten geven aan opnames (bijna) helemaal te bekijken;<br />Uit de interviews blijkt dat studenten de opnames op verschillende momenten met verschillende doelen gebruiken; die doelen wisselen.<br />
 18. 18. Discussie<br />De antwoorden over hoeveelheid gebruik vergen vervolgonderzoek;<br />Gerichte vragenlijst maakt vergelijking antwoorden met andere databronnen mogelijk;<br />Het onderzoek laat de opbouw en structuur van de colleges buiten discussie en ongewijzigd.<br />
 19. 19. Hoe maken studenten er gebruik van?<br />Vraag het ze<br />Vragenlijst<br />Interviews<br />Meet het gebruik<br />Logbestanden<br />Rapportages<br />Ondersteun het gebruik…<br />
 20. 20. Vragen / Discussie<br />

×