Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Learn and Share: Weblectures hoe werkt dat?

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Learn and Share: Weblectures hoe werkt dat?

 1. 1. Weblectures: hoe werkt dat? Patrick de Vos (Fontys Hogeschool Verpleegkunde) Pierre Gorissen (Dienst Onderwijs en Onderzoek)
 2. 2. Vroeger…
 3. 3. Nu…
 4. 4. Weblectures
 5. 5. Wat wordt opgenomen? • Colleges (“recorded lectures”) • Gastdocenten / gastsprekers • Promoties / afstudeerpresentaties • Presentaties van studenten • Korte instructies / uitleg • ….
 6. 6. Waarom opnemen? • Verhogen flexibiliteit • Verhogen capaciteit • Verhogen efficiëntie • Verhogen bereik • Verhogen toegankelijkheid
 7. 7. En studenten? Er moeten meer vakken worden opgenomen. Ik vind het fijn om de les opnieuw te kunnen bekijken. Het heeft me geholpen mijn examen te halen Erg nuttig. Vooral doorgaan! Recorded lectures zijn mijn enige optie om mijn studie af te ronden. Recorded lectures zijn fantastisch en moeten blijven! Bron: vragenlijst studenten TU/e en Fontys 02-2010
 8. 8. Wanneer/waarom kijken studenten? • Als ze een college gemist hebben • Voorbereiding tentamen/examen • Herhalen van materiaal • Controleren aantekeningen* • Voorbereiden volgende college* Bron: vragenlijst studenten TU/e en Fontys 02-2010
 9. 9. Wanneer/waarom kijken studenten niet? • Als ze al naar het college geweest zijn • Als ze geen tijd hebben • Als ze niet het gevoel hebben iets gemist te hebben. Bron: vragenlijst studenten TU/e en Fontys 02-2010
 10. 10. Wie doet het al? • Vrije Universiteit • Hogeschool Windesheim • Universiteit van Amsterdam • Saxion • Hogeschool van Amsterdam • Universiteit Wageningen • Universiteit Utrecht • Universiteit Maastricht • Hogeschool Utrecht • Technische Universiteit Eindhoven • Universiteit Tilburg • NHTV Breda • Universiteit Delft • INHolland • Universiteit Leiden • Open Universiteit Nederland • Rijksuniversiteit Groningen • Fontys Hogescholen • Hanzehogeschool Groningen • Universiteit Twente • Erasmus Universiteit Rotterdam • …
 11. 11. Wie doet het al? • FH Sociale Studies • FH Verpleegkunde • Sporthogeschool • Dienst Onderwijs en Onderzoek • FH HRM en Psychologie • FH ICT • FH Kunsten • …
 12. 12. Fontys MyMediasite
 13. 13. Fontys MyMediasite
 14. 14. Fontys MyMediasite
 15. 15. Fontys MyMediasite
 16. 16. Fontys MyMediasite
 17. 17. Wat/wanneer? • Beschikbaar voor alle studenten en docenten • Planning: eind februari/begin maart 2013 • In 2013 vooralsnog zonder aanvullende kosten • Meer info: Hans Triepels (dienst IT)
 18. 18. Waar moet je aan denken? • Wat is je doel? • Hoe past het in het ontwerp van je onderwijs? • Hoe ga je opschalen? • Hoe ga je het ondersteunen? • Hoe ga je het financieren?
 19. 19. Vragen / Discussie….
 20. 20. iTunesU
 21. 21. Voorbeelden online • http://kortelink.com/TAVGVB (Mediasite) • http://kortelink.com/WIqfX3 (Mediasite) • http://collegerama.nl/ (Mediasite) • http://lecturenet.nl/ (Mediasite) • http://ou.nl/itunesu (iTunesU) • http://wurtv.wur.nl/ (P2G) • http://video.saxion.nl/ (Panopto)

Editor's Notes

 • Vaak is het doel: “het vastleggen van iets dat live gebeurt”. Het live evenement is dan leidend. Als het iets is dat vaak voor komt, zoals colleges die bijvoorbeeld 7 weken lang, 2 of 3 keer per week plaats vinden, dan wil je de productiekosten per opname zo laag mogelijk houden. Dat betekent dat er vaak gezocht wordt naar oplossingen die automatisch opnames kunnen inplannen, waar je geen camerapersoon bij nodig hebt. Eigenlijk wordt het met name bij “korte instructies / uitleg” interessant als het gaat om het besparen van tijd voor de docent. Daar gaat het om die “dingen die ik 1000x moet uitleggen” momenten. De zaken waarvan je denkt “eigenlijk moet ik dat gewoon één keer, zonder onderbreking kunnen uitleggen, laten zien, toelichten” zodat je er dan naar kunt verwijzen.
 • Flexibiliteit: studenten kunnen de opname terugkijken wanneer zij dat willen; docenten kunnen de instructie opnemen wanneer het hen het beste uitkomt; mismatch tussen die twee momenten wordt opgevangen. Capaciteit: met name bij universiteiten is dat een belangrijk argument: overvolle collegezalen, overloopzalen etc. Efficiëntie: als 10 studenten langs komen om dezelfde vraag te stellen, dan is het veel handiger als je ze naar een online versie van de antwoorden kunt verwijzen. Bereik: 20 aanwezigen hier en 20 online betekent een verdubbeling van het aantal mensen dat je er mee bereikt; je bereikt niet meer alleen de mensen die qua tijd en locatie op dezelfde plek als de spreker konden zijn. Dit is met name ook relevant als je bijvoorbeeld een gastspreker uitnodigt die je maar 1 keer kunt krijgen. Toegankelijkheid: ligt in het verlengde van bereik, maar heeft ook te maken met het toegankelijk maken voor bijvoorbeeld studenten met dyslexie, via ondertiteling voor doven en/of anderstaligen, studenten met een chronische ziekte. En natuurlijk: deeltijdstudenten!
 • Studenten zijn echter heel pragmatisch. Zeker als opnames een toevoeging zijn. Soms is het de enige optie die ze hebben. Als je er vanuit gaat dat ze het alleen met de opnames kunnen redden, dan zul je wél iets aan de kwaliteit moeten doen om ze tevreden te houden.
 • Een veel voorkomende angst van docenten is dat studenten weg blijven bij colleges als ze opgenomen worden. Zelf geven studenten dat niet aan. Wat ze wel aangaven was dat, als ze niet naar een college konden komen (en de redenen daar voor waren uiteenlopend) de opname er voor zorgde dat ze het dan alsnog konden zien. Herhalen van materiaal en voorbereiden van examens zijn ook zaken die de studenten zelf noemen. De onderste twee werden beduidend meer door de Fontys studenten genoemd dan door de TU/e studenten.

×