Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Het ontwikkelen van Computational Thinking in het basisonderwijs met behulp van gepersonaliseerd programmeeronderwijs

370 views

Published on

Presentatiebestand gebruikt tijdens de ORD 2017 in Antwerpen.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Het ontwikkelen van Computational Thinking in het basisonderwijs met behulp van gepersonaliseerd programmeeronderwijs

 1. 1. Het ontwikkelen van Computational Thinking in het basisonderwijs met behulp van gepersonaliseerd programmeeronderwijs Pierre Gorissen Senior Onderzoeker iXperium / Centre of Expertise Leren met ict
 2. 2. Context • Open call in kader van Doorbraakproject Onderwijs & ICT • Overkoepelende onderzoek -> landelijk onderzoeksteam van Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en onderzoeksbureau Oberon • Opdrachtgever Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) • Aanvrager praktijksituatie: Stichting Conexus • Uitvoering van onderzoek binnen praktijksituatie: iXperium / Centre of Expertise Leren met ICT van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 3. 3. Onderzoeksvraag Hoe draagt een gepersonaliseerd leerarrangement rondom programmeren bij aan • de Computational Thinking vaardigheden en • de motivatie met betrekking tot programmeren en technologie van leerlingen in de middenbouw en de bovenbouw van het basisonderwijs?
 4. 4. Deelvragen Zijn er verschillen die samenhangen met: • eigenschappen en kenmerken van de leerlingen; • voorkennis voor wat betreft programmeren; • bestaande motivatie met betrekking tot programmeren en technologie; • het gepersonaliseerd aanbieden van het leerarrangement; • de keuze voor fysiek programmeren met robots of via het beeldscherm programmeren.
 5. 5. Wat desriptives • 5 scholen basisonderwijs regio Nijmegen • klas 5 t/m 8 • 15 leerkrachten betrokken • met 269 leerlingen van start, na nameting nog 227 leerlingen over • 54,2% jongens 45,8% meisjes • 143 leerlingen gepersonaliseerd aanbod, 84 niet-gepersonaliseerd aanbod • 119 leerlingen met Edison robot, 108 leerlingen met Scratch
 6. 6. Sessies: Bewegen Herhalen Als… dan… Project Computational Thinking (CT) is het denkproces dat nodig is voor het formuleren van problemen en oplossingen op een manier die het mogelijk maakt om de oplossingen op een efficiënte wijze uit te laten voeren door een informatie- verwerkende agent, zoals een computer (Wing, 2010). 5 scholen basisonderwijs Regio Nijmegen 269 leerlingen Groep 5 - 8 Nameting • Motivatie (IMI) • Meer programmeren? • Vragen m.b.t. CT Retentiemeting • Motivatie (IMI) • Meer programmeren? • Vragen m.b.t. CT 4 sessies 2 maanden Algoritmisch redeneren (denken in stappen) Probleem decompositie (het opdelen van een probleem) Debugging (verwijderen van fouten uit de stappen) Interventie: Instructieboekjes 3 niveau’s (A) = Stap voor stap, (B) = Stap voor stap + zelf ontdekken, (C) = (B) + bonus opdracht. Voormeting • Motivatie (IMI - Ryan & Deci (2000)) • Ervaring met programmeren • Vragen m.b.t. CT (+ Cito Begrijpend lezen / Rekenen) toestemming ouders
 7. 7. Voorbeelden vragen Computational Thinking Voorbeeld vraag Algoritmisch Redeneren
 8. 8. Voorbeelden vragen Computational Thinking Voorbeeld vraag Debugging
 9. 9. Voorbeelden vragen Computational Thinking Voorbeeld vraag Probleem decompositie
 10. 10. Programmeerervaring vooraf Hoe vaak programmeer je? Geslacht Totaal jongen meisje ik heb het een keer geprobeerd 21 12 33 af en toe 27 11 38 een of twee keer per maand 7 0 7 elke week wel een keer 11 0 11 bijna elke dag 7 1 8 Totaal 73 23 97
 11. 11. Cito-scores • Jongens > Meisjes op rekenen niet bij lezen
 12. 12. Motivatie vooraf • Geen verschil • programmeerervaring • klas/groep • cito-score rekenen / begr. lezen • Wel verschil • geslacht • school
 13. 13. CT score vooraf • Geen verschil • geslacht • programmeerervaring • Verschil • school • cito-score rekenen / begr. lezen • klas/groep • motivatiescore
 14. 14. Motivatie achteraf • Geen verschil • programmeerervaring • klas/groep • cito-score rekenen / begr. lezen • geslacht • gepersonaliseerd • edison / scratch • Wel verschil • school • motivatie vooraf
 15. 15. CT score achteraf • Geen verschil • geslacht • eerdere programmeerervaring • motivatiescore • gepersonaliseerd • edison / scratch • Verschil • school • cito-score rekenen / begr. lezen • klas/groep
 16. 16. Effect interventie op programmeren • 87 (38%) leerlingen (59 jongens, 28 meisjes) zijn meer gaan programmeren • Daarvan 39 leerlingen zonder voorafgaande programmeerervaring
 17. 17. Conclusies • Geen wijziging CT score, wel stijging op algoritmisch redenen • Geen wijziging Motivatiescore, wel op de subschalen (competence, effort, value) • Geen effect door gepersonaliseerd aanbieden • Geen effect door keuze Scratch of Edison • Geen verschil geslacht bij CT score, wel bij motivatie • Cito-scores blijvend van invloed op CT-score, niet op motivatie • Wél effect op programmeeractiviteiten buiten school
 18. 18. Vervolg • Langere interventie • Interventie aanpassen voor lagere cito-scores rekenen / begrijpend lezen • CT toets aanpassen voor lagere cito-scores rekenen / begrijpend lezen? • Rol leerkracht toevoegen • Aandacht voor competentie gevoel bij meisjes en leerlingen met programmeerervaring • Andere interventies dan programmeren?
 19. 19. Belangstelling voor de eindrapportage? Pierre Gorissen pierre.gorissen@han.nl http://ixperium.nl

×