Successfully reported this slideshow.

Seo website plan by epic seo

0

Share

Upcoming SlideShare
Quy trình seo theniche
Quy trình seo theniche
Loading in …3
×
1 of 1
1 of 1

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Seo website plan by epic seo

  1. 1. Bảng kế hoạch 6 tháng SEO Website Tháng 1 Tập trung vào xây dựng website Lựa chọn theme cho website, xây dựng trang web, giao diện Xây dựng nội dung cơ bản như giới thiệu, chính sách, liên hệ Xây dựng nội dung trụ cột cho website Xây dựng nội dung chính cho website Tháng 2 Bổ sung nội dung mới và liên kết nền tảng Xây dựng thêm nội dung với số lượng lớn Tạo các link nền tảng như social, profile Tháng 3 Xây dựng lịch trình và đăng nội dung Tạo các task, để đảm bảo mình có thực hiện công việc Bổ sung bài viết cho website Mục tiêu khoảng 20 bài viết cho tháng thứ 3 Tiếp tục nghiên cứu thêm từ khóa để tạo nội dung Tạo ra các ebook và video hữu ích Tháng 4 Đăng tải nội dung Xây dựng thêm nội dung cho website Nghĩ cách kiếm tiền Đến tháng này là bắt đầu có ít ít traffic rồi. Nghĩ cách để website có thể kiếm được tiền Xây dựng link Tạo các website 2.0, website vệ tinh Xây dựng baclink cho website Tháng 5 Đăng tải nội dung Tiếp tục làm nội dung cho website Xây dựng kênh youtube Bắt đầu thực hiện xây dựng kênh video hoàn chỉnh, chuyên nghiệp Tối ưu CTR để tăng tỉ lệ chuyển đổi trên trang Đi link Tiếp tục build link cho website Build link cho website vệ tinh Tháng 6 Tiếp tục đăng nội dung Khoảng 10 bài 1 tháng để duy trì hoạt động của Website Mục tiêu đạt được trên 80 bài viết, hoặc đủ ít nhất 80% số lượng bài viết mong muốn Đi link Xây dựng các link chất lượng từ guest post, article Khai thác link Khai thác link từ website 2.0 đã đi Bản quyền thuộc vể Epic SEO - Website: https://epicseo.vn

×