Phần mềm quản lý nhân sự trực tuyến hướng dẫn chương 2

1,692 views

Published on

Phần mềm là một tập hợp những câu lệnh được viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình theo một trình tự xác định nhằm tự động thực hiện một số chức năng hoặc giải quyết một vấn đề tính toán nào đó. Phần mềm mang lại cho con người sự tự động hóa nhằm tiết kiệm thời gian đồng thời sản xuất phần mềm cũng mang tính cạnh tranh nhằm đưa nền công nghệ phát triển ngày một lớn mạnh hơn. Có thể phân loại phần mềm theo phương thức hoạt động như là phần mềm hệ thống (Windows, Linux, ...), phần mềm ứng dụng (office, ...), ... Ngày nay, các phần mềm liên quan đến nguồn nhân lực là một trong những vấn đề nổi trội, được sự quan tâm không chỉ của người sử dụng mà còn của các nhà đầu tư phát triển sản xuất phần mềm. Đây là một trong những loại hình phần mềm ứng dụng đang được lựa chọn để hỗ trợ cho các doanh nghiệp giải quyết những vấn đề vướng mắc hiện nay về nguồn nhân lực.

Published in: Automotive
 • Be the first to comment

Phần mềm quản lý nhân sự trực tuyến hướng dẫn chương 2

 1. 1. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 2 : Đăng Nhập & Cấp QuyềnChương 2Đăng Nhập & Cấp QuyềnHoàn thành chƣơng này, bạn sẽ hiểu và vận hành đƣợc các nộidung sau:  Đăng ký tài khoản sử dụng cho một công ty.  Khởi tạo user người dùng thuộc account cty đang đăng nhập.  Phân cấp user.  Đăng nhập eTimeGold bằng tài khoản người dùng đã có.  Đăng nhập theo chức danh quản lý (tham khảo quản lý chức danh ở chương 3)  Đăng nhập theo mã nhân viên (tham khảo profile nhân viên ở chương 4).  Thay đổi password đăng nhập eTimeGold.  Bố trí chức năng của phần mềm cho từng user theo quyền hạn và trách nhiệm.  Phân bổ số lượng nhân viên theo trách nhiệm quản lý của các user tương ứng.eTimeGold là một phần mềm trực tuyến. Mọi lúc mọi nơi, chỉ cần có internet là bạn có thể sử dụng được phầnmềm.Phần mềm thì bạn cần phải cài đặt nhưng đối với eTimeGold bạn chỉ cần có một tài khoản là bạn đã có thể sửdụng phần mềm, với tất cả chức năng, với tất cả các tiện ích mà một người làm nhân sự cần.Vì vậy bước đầu tiên để sử dụng phần mềm eTimeGold là bạn cần phải khởi tạo một tài khoản.
 2. 2. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 2 : Đăng Nhập & Cấp QuyềnA. HƢỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢNI. Đăng ký mới Tài Khoản (Account)Để bắt đầu sử dụng phần mềm eTimeGold thì đầu tiên người sử dụng cần phải đăng ký một tài khoản mới.Hƣớng dẫn từng bƣớc thực hànhNội dung thực hành: Đăng ký tài khoản (Account) đăng nhập có tên là eTimeGold. 1. Mở trình duyệt web. Một số trình duyệt thông dụng:  Internet Explorer .  Mozilla firefox .  Google Chrome . (Xem tài liệu chương 1 để hiểu rõ về điều kiện trình duyệt web khi sử dụng eTimeGold). Mở trình duyệt Mozilla firefox (truyền thống) trên máy tính sử dụng hệ điều hành Windows 7. a. Click biểu tượng Start của Windows. b. Chọn All Programs. c. Click chọn biểu tượng Shortcut . 2. Gõ địa chỉ truy cập http://www.phanmemnhansu.dnd.vn/ Trình duyệt Internet Explorer Trình duyệt Mozilla firefox Trình duyệt Google Chrome
 3. 3. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 2 : Đăng Nhập & Cấp Quyền3. Click vào khung Note để đăng ký tài khoản mới.4. Màn hình hiển thị form nhập liệu. Người dùng điền đầy đủ các thông tin trong form đăng ký để khởi tạo tài khoản sử dụng. a. Dòng [Tên ngƣời dùng]: Nhập “eTimeGold”.  Bắt buộc nhập liệu.  Không được nhập trùng.  Khôngsử dụng Unicode và các ký tự đặc biệt. (Xem tài liệu chương 1 để hiểu khái niệm Unicode và ký tự đặc biệt).  b. Dòng [Mật khẩu]: Nhập “123456”. c. Dòng [Xác nhận mật khẩu]: Nhập “123456”. d. Dòng [Email]: Nhập “phanmemnhansu@dnd.vn”.  Nhập chính xác địa chỉ mail của người sử dụng để hệ thống gửi thông tin kích hoạt tài khoản. e. Dòng [Số điện thoại]: Nhập “0977879663”.  Số điện thoại của người khởi tạo tài khoản. f. Dòng [Địa Chỉ]: Nhập “17, Nguyễn Văn Lượng, P6, Gò Vấp, TpHCM”.  Địa chỉ cty của người dùng.
 4. 4. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 2 : Đăng Nhập & Cấp Quyền g. Dòng [Xác nhận Chuỗi]: Nhập “ROVDUY”.  Nhập chính xác các ký tự trong form đang hiển thị. h. Chọn nút [Register] để gửi đăng ký, màn hình xuất hiện một form thông báo có nội dung như sau.5. Đăng nhập vào email phanmemnhansu@dnd.vn sẽ có một email có tiêu đề như sau.  Email của người sử dụng đã khai báo trong form đăng ký.6. Mở email và tìm đến dòng link kích hoạt tài khoản và click vào để hoàn thành việc đăng ký.7. Sau khi chọn link kích hoạt sẽ có thông báo thành công. GHI CHÚ: Nếu trong quá trình kiểm tra email, vẫn chưa thấy email kích hoạt, thì các bạn cần kiểm tra lại thùng mail Spam hoặc kiểm tra lại tài khoản đang kiểm tra email có đúng với tài khoản email mà bạn đã đăng ký với eTimeGold hay không.
 5. 5. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 2 : Đăng Nhập & Cấp QuyềnII. Các hình thức Đăng NhậpCó 3 phƣơng thức đăng nhập hệ thống eTimeGold.Phƣơng thức 1: Đăng nhập bằng tài khoản đăng ký.Tài khoản (Account) đăng ký là tài khoản chính đã cung cấp thông tin trong quá trình khởi tạo trên eTimeGoldvà đã được kích hoạt qua email gửi từ nhà cung cấp.Nội dung thực hành: Đăng nhập vào phần mềm bằng tài khoản “eTimeGold” đã đăng ký. 1. Mở trình duyệt web.  Xem tài liệu chương 1 để hiểu rõ về điều kiện trình duyệt web khi sử dụng eTimeGold.  Xem tài liệu phần I – mục A của chương 2 để biết cách mở trình duyệt web. 2. Gõ địa chỉ truy cập http://www.phanmemnhansu.dnd.vn/  Xem phần I – mục A của chương 2 để biết cách nhập địa chỉ web trên trình duyệt web. 3. Tại khung đăng nhập click trỏ chuột vào ô [Ngƣời Dùng] và nhập “eTimeGold”.  eTimeGold là [Tên người dùng] khi đăng ký mới tài khoản.  Không phân biệt chữa hoa, chữ thường. 4. Tại ô [Mật khẩu] nhập mật khẩu “123456”.  Mật khẩu của tài khoản eTimeGold đã khởi tạo. 5. Click chọn nút [Đăng Nhập].
 6. 6. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 2 : Đăng Nhập & Cấp QuyềnPhƣơng thức 2: Đăng nhập bằng user đƣợc khởi tạo bằng tài khoản đãđăng kýUser đăng nhập được tạo ra từ tài khoản chính sẽ có hình thức đăng nhập như tài khoản chính.Nội dung thực hành: Đăng nhập vào phần mềm bằng user DemoDND, mật khẩu 123.Các bƣớc chuẩn bị : Kiểm tra thông tin người dùng (user) đã khởi tạo. Hình minh họa: : User DemoDND là cấp con trực tiếp của tài khoản hoangduong GHI CHÚ: Xem tài liệu chương I để biết cách xem theo cấu trúc [Cây thƣ mục] User đăng nhập được khởi tạo trong chức năng [Quản Lý Ngƣời Dùng], xem tiếp phần III– mục A chương 2 này để tìm hiểu cách khởi tạo.Thực hành đăng nhập 1. Mở trình duyệt web.  Xem tài liệu chương 1 để hiểu rõ về điều kiện trình duyệt web khi sử dụng eTimeGold.  Xem tài liệu phần I – mục A của chương 2 để biết cách mở trình duyệt web. 2. Gõ địa chỉ truy cập http://www.phanmemnhansu.dnd.vn/  Xem phần I- mục A của chương 2 để biết cách nhập địa chỉ web trên trình duyệt web. 3. Tại ô [Ngƣời dùng]: nhập “DemoDND”. Tại ô [Mật khẩu]: nhập “123”.
 7. 7. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 2 : Đăng Nhập & Cấp QuyềnPhƣơng thức 3: Đăng nhập bằng mã nhân viênĐây là phương thức đăng nhập khi sử dụng hệ thống phân cấp đến từng nhân viên nhằm mục đích nâng cao giátrị quản lý bằng phần mềm trực tuyến.Để đăng nhập bằng mã nhân viên thì trong quá trình khởi tạo hồ sơ nhân viên, người sử dụng cần chú ý tới thôngtin khai báo ở cột [Quyền login]. GHI CHÚ : Tham khảo tài liệu chương 4 để biết cấp khai báo [Quyền login] cho mã nhân viên.Hƣớng dẫn từng bƣớc thực hànhNội dung thực hành: Đăng nhập vào hệ thống phần mềm bằng mã nhân viên A01 với [Quyền login] của userDemoDND, trong tài khoản gốc là HoangDuong.Các bƣớc chuẩn bị 1. Thực hiện các bước sau để kiểm tra thông tin nhân viên đã khai báo trong chức năng [Hồ sơ nhân viên] a. Đăng nhập hệ thống phần mềm.  Xem nội dung phần II (Phương thức 1)- mục A của chương 2 để biết cách đăng nhập.  Xem tiếp phần IV – mục A của chương 2 để biết cách phân bổ chức năng [Hồ sơ nhân viên]. b. Kiểm tra thông tin nhân viên được khai báo như trong hình minh họa sau.  Mã AC = “123456”.  Mã nhân viên = “A01”.  Quyền Login = “DemoDND”. Hình minh họa: : Khai báo thông tin hồ sơ nhân viên có mã nhân viên A01 với [Quyền login] là tài khoản người dùng DemoDND
 8. 8. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 2 : Đăng Nhập & Cấp Quyền 2. Kiểm tra thông tin người dùng (user) đã khởi tạo và tài khoản gốc.  Xem tài liệu chương I để biết cách xem theo cấu trúc [Cây thư mục].  Xem tiếp phần III – mục A của chương 2 để biết cách tạo tài khoản người dùng. Hình minh họa: : User DemoDND là cấp con trực tiếp của tài khoản hoangduongThực hành đăng nhập 1. Mở trình duyệt web.  Xem tài liệu chương 1 để hiểu rõ về điều kiện trình duyệt web khi sử dụng eTimeGold.  Xem tài liệu phần I – mục A của chương 2 để biết các mở trình duyệt web. 2. Gõ địa chỉ truy cập http://www.phanmemnhansu.dnd.vn/  Xem phần I- mục A của chương 2 để biết cách nhập địa chỉ web trên trình duyệt web. 3. Tại ô [Ngƣời dùng]: nhập “HoangDuonga01”.  HoangDuong là tài khoản gốc.  A01 là mã nhân viên trong hồ sơ đã khai báo.  Không phân biệt chữa hoa, chữ thường.  4. Tại ô [Mật Khẩu] nhập “123456”.  Mật khẩu mặc định là [Mã AC] trong hồ sơ nhân viên.  Mật khẩu này có thể đổi mà không làm thay đổi mã AC của nhân viên.
 9. 9. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 2 : Đăng Nhập & Cấp Quyền 5. Chọn nút [Đăng Nhập] để vào hệ thống bằng mã nhân viên. GHI CHÚ: Giao diện chức năng khi đăng nhập bằng mã nhân viên A01 sẽ giống giao diện của tài khoản người dùng (user) DemoDND được chọn tại cột [Quyền Login] khi nhập thông tin hồ sơ nhân viên.Kết quả đăng nhập bằng user và mã nhân viên (đƣợc phân quyền login theo user).
 10. 10. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 2 : Đăng Nhập & Cấp QuyềnIII. Khởi tạo Ngƣời Dùng (User)Từ một tài khoản gốc ban đầu, có thể tạo ra nhiều user dưới cấp để thuận tiện cho việc quản lý và vận hành. GHI CHÚ: Một [Tài khoản] (Account) đã đăng ký thông qua email kích hoạt là 01 Ngƣời dùng (user). Xem tài liệu phần I – mục A để biết cách đăng ký tài khoản (Account).Hƣớng dẫn từng bƣớc thực hànhNội dung thực hành: Khởi tạo ngƣời dùng (user) tên HuongDan trên tài khoản gốc “eTimeGold”. 1. Đăng nhập bằng tài khoản tên “eTimeGold”.  Xem tài liệu phần II – mục A của chương 2 để biết cách đăng nhập. 2. Chọn chức năng [Quản Lý Ngƣời Dùng] trên danh sách chức năng quản lý của tài khoản.
 11. 11. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 2 : Đăng Nhập & Cấp Quyền3. Giao diện mới hiện ra, chọn Tạo Mới để sổ ra giao diện form đăng ký user.4. Khai báo các thông tin khởi tạo user. a. Tại ô [Ngƣời dùng] nhập “HuongDan”.  Bắt buộc nhập liệu.  Không được nhập trùng.  Khôngsử dụng Unicode và các ký tự đặc biệt. (Xem tài liệu chương 1 để hiểu khái niệm Unicode và ký tự đặc biệt).  b. Tại ô [Mật khẩu] nhập “123”. c. Tại ô [Xác nhận mật khẩu] nhập “123”. d. Cột [Quyền dữ liệu]: sử dụng mặc định của hệ thống. e. Cột [Trạng Thái]: sử dụng mặc định của hệ thống. f. Cột [Lựa chọn hiển thị trang tổng quan]: sử dụng mặc định của eTimeGold.  Check chọn khi muốn hiển thị trang tổng quan của hệ thống mỗi khi đăng nhập. g. Vùng [THÔNG TIN NHÂN VIÊN]: sử dụng mặc định của eTimeGold.  Sử dụng thông tin & hình ảnh của nhân viên được khai báo ở vùng này làm biểu tượng hiển thị đại diện khi đăng nhập thực hiện quy trình chứng từ.5. Chọn Lƣu Trữ để hoàn tất quá trình khởi tạo user. Nút [Lƣu & Tạo Mới]: Dùng để lưu lại thông tin vừa khởi tạo và đồng thời tạo mới một khởi tạo đăng ký thôi việc khác. Nút [Bỏ Qua] : Không lưu trữ thông tin vừa nhập liệu và trả màn hình về dạng cây thư mục.
 12. 12. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 2 : Đăng Nhập & Cấp QuyềnChỉnh sửa thông tin userNội dung thực hành: Chỉnh sửa tên người dùng userDemo thành userDemo123. 1. Đăng nhập bằng tài khoản eTimeGold.  Xem tài liệu phần II – mục A của chương 2 để biết cách đăng nhập. 2. Chọn chức năng [Quản Lý Ngƣời Dùng] trên danh sách chức năng quản lý của tài khoản. 3. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên ngƣời dùng] là userDemo.  Xem tài liệu chương I để biết cách xem theo cấu trúc [Cây thư mục].  Xem tiếp phần III – mục A của chương 2 để biết cách tạo tài khoản người dùng (user). 4. Chọn nút [Chỉnh Sửa], giao diện mới hiện ra. 5. Tại ô [Ngƣời Dùng] sửa “userDemo” thành “userDemo123”.  Bắt buộc nhập liệu.  Không được nhập trùng.  Khôngsử dụng Unicode và các ký tự đặc biệt. (Xem tài liệu chương 1 để hiểu khái niệm Unicode và ký tự đặc biệt). 
 13. 13. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 2 : Đăng Nhập & Cấp Quyền 6. Chọn nút [Lƣu Trữ].Hủy bỏ hiệu lực userCó 2 cách hủy bỏ hiệu lực ngƣời dùng (user) đã tạoCách 1: Check Bỏ hiệu lực userNội dung thực hành: Hủy bỏ hiệu lực tên người dùng userDemo trong hệ thống phân cấp user hệ thống. 1. Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản eTimeGold.  Xem tài liệu phần II – mục A của chương 2 để biết cách đăng nhập. 2. Chọn chức năng [Quản Lý Ngƣời Dùng] trên danh sách chức năng quản lý của tài khoản. 3. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên ngƣời dùng] là userDemo.  Xem tài liệu chương I để biết cách xem theo cấu trúc [Cây thư mục].  Xem tiếp phần III – mục A của chương 2 để biết cách tạo tài khoản người dùng (user). 4. Chọn nút [Chỉnh Sửa], giao diện mới hiện ra. 5. Tại ô [Trạng Thái] click biểu tượng , chọn Disable. 6. Chọn [Lƣu Trữ].
 14. 14. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 2 : Đăng Nhập & Cấp QuyềnCách 2: Xóa userNội dung thực hành: Xóa tên người dùng userDemo trong hệ thống phân cấp user hệ thống. 1. Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản eTimeGold.  Xem tài liệu phần II – mục A của chương 2 để biết cách đăng nhập. 2. Chọn chức năng [Quản Lý Ngƣời Dùng] trên danh sách chức năng quản lý của tài khoản. 3. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên ngƣời dùng] là userDemo.  Xem tài liệu chương I để biết cách xem theo cấu trúc [Cây thư mục].  Xem tiếp phần III – mục A của chương 2 để biết cách tạo tài khoản người dùng (user). 4. Click chọn nút [Xóa]. 5. Tiếp tục chọn [OK] để hoàn tất việc xóa user. GHI CHÚ: Việc xóa user chỉ thực hiện được với user ở cấp thấp nhất trong phân nhánh user theo cây thư mục, nghĩa là dưới nó không có user dưới cấp thì sẽ thực hiện được thao tác xóa.
 15. 15. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 2 : Đăng Nhập & Cấp QuyềnIV. Tùy chỉnh Nhóm & Danh sách chức năngTạo mới tên nhóm chức năngTùy theo nhu cầu sử dụng hoặc đặc tính của chức năng, người dùng có thể gom các chức năng của hệ thống phầnmềm theo nhóm. Điều này thuận tiện cho việc quản lý cũng như vận hành hệ thống.Nội dung thực hành: Tạo nhóm chức năng [Nghiệp Vụ] cho user HuongDan. 1. Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản eTimeGold.  Xem tài liệu phần II – mục A của chương 2 để biết cách đăng nhập. 2. Chọn chức năng [Quản Lý Ngƣời Dùng] trên danh sách chức năng quản lý của tài khoản. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên ngƣời dùng] là HuongDan.  Xem tài liệu chương I để biết cách xem theo cấu trúc [Cây thư mục].  Xem tiếp phần III – mục A của chương 2 để biết cách tạo tài khoản người dùng (user). 3. Tại phần [NHÓM MENU CHỨC NĂNG] click nút [Tạo mới]. a. Đặt trỏ chuột tại cột [Tên nhóm menu], nhập “Nghiệp Vụ”. b. Click nút [Lƣu Trữ]. Nút [Lƣu & Tạo Mới]: để lưu lại thông tin vừa nhập và đồng thời tạo mới một khởi tạo khác. Nút [Bỏ Qua] : Không lưu trữ thông tin vừa nhập liệu và trả màn hình về lưới dữ liệu.Chỉnh sửa tên nhóm chức năngNgười dùng có thể thay đổi tên nhóm chức năng phục vụ cho mục đích vận hành và quản lý mà không làm ảnhhưởng đến danh sách chức năng đã phân bổ.Nội dung thực hành: Tạo nhóm chức năng [Nghiệp Vụ] cho user HuongDan. 1. Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản eTimeGold.  Xem tài liệu phần II – mục A của chương 2 để biết cách đăng nhập. 2. Chọn chức năng [Quản Lý Ngƣời Dùng] trên danh sách chức năng quản lý của tài khoản. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên ngƣời dùng] là HuongDan.  Xem tài liệu chương I để biết cách xem theo cấu trúc [Cây thư mục].  Xem tiếp phần III – mục A của chương 2 để biết cách tạo tài khoản người dùng (user).
 16. 16. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 2 : Đăng Nhập & Cấp Quyền 3. Tại vùng [NHÓM MENU CHỨC NĂNG]. a. Click chọn dòng có cột [Tên nhóm menu] là “Nghiệp Vụ”. b. Click nút [Chỉnh Sửa]. c. Đặt trỏ chuột tại cột [Tên nhóm menu] sửa “Nghiệp Vụ” thành “Nhóm Nghiệp Vụ”. d. Click nút [Lƣu Trữ].Xóa tên nhóm chức năng GHI CHÚ: Xóa [Tên nhóm chức năng] thì hệ thống sẽ xóa luôn toàn bộ chức năng thuộc nhóm đang chọn xóa.Nội dung thực hành: Xóa tên nhóm chức năng [Nhóm Nghiệp Vụ] trong user HuongDan. 1. Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản eTimeGold.  Xem tài liệu phần II – mục A của chương 2 để biết cách đăng nhập. 2. Chọn chức năng [Quản Lý Ngƣời Dùng] trên danh sách chức năng quản lý của tài khoản. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên ngƣời dùng] là HuongDan.  Xem tài liệu chương I để biết cách xem theo cấu trúc [Cây thư mục].  Xem tiếp phần III – mục A của chương 2 để biết cách tạo tài khoản người dùng (user).  3. Tại vùng [NHÓM MENU CHỨC NĂNG]. a. Click chọn dòng có cột [Tên nhóm menu] là “Nhóm Nghiệp Vụ”. b. Click nút [Xóa] và [OK].Phân bổ chức năng trong nhómNội dung thực hành: Phân bổ chức năng [Hồ Sơ Nhân Viên] trong nhóm chức năng [Nghiệp Vụ] cho userHuongDan. 1. Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản eTimeGold.  Xem tài liệu phần II – mục A của chương 2 để biết cách đăng nhập. 2. Chọn chức năng [Quản Lý Ngƣời Dùng] trên danh sách chức năng quản lý của tài khoản. a. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên ngƣời dùng] là HuongDan.  Xem tài liệu chương I để biết cách xem theo cấu trúc [Cây thư mục].  Xem tiếp phần III – mục A của chương 2 để biết cách tạo tài khoản người dùng (user).
 17. 17. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 2 : Đăng Nhập & Cấp Quyền b. Tại phần [NHÓM MENU CHỨC NĂNG] click chọn Nghiệp Vụ.  Nếu chưa có tên nhóm menu [Nghiệp Vụ], xem tài liệu [Tạo tên nhóm chức năng ] ở phần IV – muc A của chương 2 để biết cách khai báo. c. Tại phần [CHỨC NĂNG TRONG NHÓM] click chọn [Tạo Mới].3. Ở cột [Tên Chức Năng], Chọn biểu tượng , màn hình hiện ra form [Chọn Chức Năng].4. Click chọn chức năng [Hồ Sơ Nhân Viên] và click nút [Thực Hiện].
 18. 18. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 2 : Đăng Nhập & Cấp Quyền5. Click nút [Lƣu Trữ]. Nút [Lƣu & Tạo Mới]: để lưu lại thông tin vừa nhập và đồng thời tạo mới một khởi tạo khác. Nút [Bỏ Qua] : Không lưu trữ thông tin vừa nhập liệu và trả màn hình về lưới dữ liệu. Kết quả khi đăng nhập bằng user HuongDan.  Xem nội dung phần II (Phương thức 2)- mục A của chương 2 để biết cách đăng nhập.
 19. 19. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 2 : Đăng Nhập & Cấp QuyềnChỉnh sửa chức năng đã phân bổHƣớng dẫn từng bƣớc thực hànhNội dung thực hành: Chỉnh sửa tên chức năng [Hồ Sơ Nhân Viên] thành [Thông Tin Nhân Viên] trong nhómchức năng [Nghiệp Vụ] cho user HuongDan. 1. Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản eTimeGold.  Xem nội dung phần II - mục A của chương 2 để biết cách đăng nhập. 2. Chọn chức năng [Quản Lý Ngƣời Dùng] trên danh sách chức năng quản lý của tài khoản. 3. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên ngƣời dùng] là HuongDan.  Xem tài liệu chương I để biết cách xem theo cấu trúc [Cây thư mục].  Xem tiếp phần III – mục A của chương 2 để biết cách tạo tài khoản người dùng (user). 4. Tại phần [NHÓM MENU CHỨC NĂNG] click chọn [Tên nhóm menu] là “Nghiệp Vụ”.  Xem tài liệu [Tạo tên nhóm chức năng ] ở phần IV – muc A của chương 2 để biết cách khai báo. 5. Tại phần [CHỨC NĂNG TRONG NHÓM] click chọn chức năng [Hồ Sơ Nhân Viên].  Xem tài liệu [Phân bổ chức năng trong nhóm ] ở phần IV – muc A của chương 2 để biết cách khai báo.
 20. 20. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 2 : Đăng Nhập & Cấp Quyền 6. Click chọn nút [Chỉnh Sửa], đặt trỏ chuột tại cột [Tên Hiển Thị] nhập “Thông Tin Nhân Viên”. 7. Click chọn [Lƣu trữ] để hoàn tất chỉnh sửa. Kết quả khi đăng nhập bằng user HuongDan.  Xem nội dung phần II (Phương thức 2)- mục A của chương 2 để biết cách đăng nhập.Xóa chức năng đã phân bổHƣớng dẫn từng bƣớc thực hànhNội dung thực hành: Xóa chức năng [Hồ Sơ Nhân Viên] trong nhóm chức năng [Nghiệp Vụ] của userHuongDan. 1. Đăng nhập bằng tài khoản eTimeGold.  Xem nội dung phần II - mục A của chương 2 để biết cách đăng nhập. 2. Chọn chức năng [Quản Lý Ngƣời Dùng] trên danh sách chức năng quản lý của tài khoản. 3. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên ngƣời dùng] là HuongDan.  Xem tài liệu chương I để biết cách xem theo cấu trúc [Cây thư mục].  Xem tiếp phần III – mục A của chương 2 để biết cách tạo tài khoản người dùng (user).
 21. 21. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 2 : Đăng Nhập & Cấp Quyền4. Vùng [NHÓM MENU CHỨC NĂNG], click chọn dòng dữ liệu có [Tên nhóm menu] là “Nghiệp Vụ”.  Xem tài liệu [Tạo tên nhóm chức năng ] ở phần IV – muc A của chương 2 để biết cách khai báo.5. Vùng [CHỨC NĂNG TRONG NHÓM], click chọn dòng dữ liệu có [Tên chức năng] là [Hồ Sơ Nhân Viên].  Xem tài liệu [Phân bổ chức năng trong nhóm ] ở phần IV – muc A của chương 2 để biết cách khai báo.  Xem tài liệu chương I đế biết cách hiển thị thông tin trong lưới dữ liệu có phân trang .6. Click chọn nút [Xóa], chọn [Ok] để hoàn tất việc xóa chức năng.
 22. 22. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 2 : Đăng Nhập & Cấp QuyềnV. Cách thay đổi mật khẩu đăng nhậpTrong quá trình sử dụng phần mềm, người dùng có thể thay đổi mật khẩu của mình theo 2 cách sau:Cách 1: Thay đổi mật khẩu trực tiếp trên user đang đăng nhậpHƣớng dẫn từng bƣớc thực hànhNội dung thực hành: Đăng nhập hệ thống bằng user HuongDan và đổi mật khẩu thành “123456”. 1. Đăng nhập vào hệ thống bằng user HuongDan pass 123.  Xem nội dung phần II - mục A của chương 2 để biết cách đăng nhập.  Xem tiếp phần III – mục A của chương 2 để biết cách tạo tài khoản người dùng (user). 2. Giao diện quản lý mở ra, click chọn tên tài khoản HuongDan, giao diện My Detail được mở ra.
 23. 23. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 2 : Đăng Nhập & Cấp Quyền 3. Click nút [Thay Đổi Mật Khẩu], người dùng thực hiện các thao tác sau: a. Tại cột [Mật Khẩu Hiện Tại] nhập “123”. b. Tại cột [Mật khẩu mới] nhập “123456”. c. Tại cột [Xác nhân mật khẩu] nhập “123456”. 4. Chọn [Lƣu trữ]. Nút [Bỏ Qua] : Không lưu trữ thông tin vừa nhập liệu và trả màn hình về lưới dữ liệu.Cách 2: Thay đổi mật khẩu ở chức năng [Quản Lý Ngƣời Dùng]Hƣớng dẫn từng bƣớc thực hànhNội dung thực hành: Đăng nhập hệ thống bằng user eTimeGold và thực hiện đổi mật khẩu user HuongDanthành “abc123”. 1. Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản eTimeGold.  Xem nội dung phần II - mục A của chương 2 để biết cách đăng nhập.  Xem tiếp phần I – mục A của chương 2 để biết cách tạo tài khoản người dùng (Account). 2. Chọn chức năng [Quản Lý Ngƣời Dùng] trên danh sách chức năng quản lý của tài khoản.
 24. 24. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 2 : Đăng Nhập & Cấp Quyền3. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên ngƣời dùng] là HuongDan.  Xem tài liệu chương I để biết cách xem theo cấu trúc [Cây thư mục].  Xem tiếp phần III – mục A của chương 2 để biết cách tạo tài khoản người dùng (user).4. Click chọn [Chỉnh Sửa], giao diện mới hiện ra.5. Đặt trỏ chuột tại ô [Mật khẩu] nhập “abc123”.6. Click chọn ô [Xác nhận mật khẩu] nhập “abc123”.7. Chọn [Lƣu Trữ] để chấp nhận thay đổi mật khẩu. Nút [Lƣu & Tạo Mới] dùng để lưu lại thông tin vừa chỉnh sửa và đồng thời tạo mới một khởi tạo khác cho người dùng nhập liệu. Nút [Bỏ Qua] : Không lưu trữ thông tin vừa chỉnh sửa và trả màn hình về cây thư mục.
 25. 25. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 2 : Đăng Nhập & Cấp QuyềnB. HƢỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAOI. Phân cấp userCó 02 cách phân cấp userCách 01: Phân cấp user theo cách kéo thả user đã tạoCách này thích hợp sử dụng trong trường hợp Ngƣời dùng (User) đã được khởi tạo.Nội dung thực hành: Phân cấp lại user TroLy thành cấp con trực tiếp của user QuanLy bằng cách kéo thả. Hình minh họa: : User TroLy đang là cấp con trực tiếp của User SoanThao 1. Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản eTimeGold.  Xem nội dung phần II - mục A của chương 2 để biết cách đăng nhập.  Xem tiếp phần I – mục A của chương 2 để biết cách tạo tài khoản người dùng (Account). 2. Chọn chức năng [Quản Lý Ngƣời Dùng] trên danh sách chức năng quản lý của tài khoản. 3. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên ngƣời dùng] là TroLy và Drag chuột ( kéo thả) lên user QuanLy. Khi thấy biểu tượng mũi tên xuất hiện thì nhả chuột để hoàn tất thao tác kéo thả khi xây dựng cây thư mục user theo phân cấp.  Xem tài liệu chương I để biết cách xem theo cấu trúc [Cây thư mục].  Xem tiếp phần III – mục A của chương 2 để biết cách tạo tài khoản người dùng (user).
 26. 26. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 2 : Đăng Nhập & Cấp QuyềnKết quả hiển thị sau khi hoàn tất. Hình minh họa: : User TroLy là cấp con trực tiếp của User QuanLyCách 02: Khởi tạo phân nhánh cấp dƣới cho một userCách này thích hợp sử dụng khi muốn khởi tạo Ngƣời dùng (User) theo kế hoạch phân cấp đang có.Nội dung thực hành: Tạo user ThucHanh với pasword “123” là cấp con trực tiếp của user HuongDan. 1. Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản eTimeGold.  Xem nội dung phần II - mục A của chương 2 để biết cách đăng nhập.  Xem tiếp phần I – mục A của chương 2 để biết cách tạo tài khoản người dùng (Account) 2. Chọn chức năng [Quản Lý Ngƣời Dùng] trên danh sách chức năng quản lý của tài khoản. 3. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên ngƣời dùng] là HuongDan.  Xem tài liệu chương I để biết cách xem theo cấu trúc [Cây thư mục].  Xem tiếp phần III – mục A của chương 2 để biết cách tạo tài khoản người dùng (user).  4. Click nút [Tạo Mới], màn hình hiển thị dữ liệu dạng cột cho người dùng nhập liệu. 5. Đặt trỏ chuột tại cột [Ngƣời Dùng] nhập “ThucHanh”.  Bắt buộc nhập liệu.  Không được nhập trùng.  Không sử dụng Unicode và các ký tự đặc biệt. (Xem tài liệu chương 1 để hiểu khái niệm Unicode và ký tự đặc biệt). 6. Đặt trỏ chuột tại cột [Mật Khẩu] nhập “123”. 7. Đặt trỏ chuột tại cột [Xác nhận mật Khẩu] nhập “123”.
 27. 27. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 2 : Đăng Nhập & Cấp Quyền 8. Chọn nút [Lƣu Trữ] để hoàn thành khởi tạo.Kết quả vừa khởi tạo như sau: Hình minh họa: : User ThucHanh là cấp con trực tiếp của User HuongDan GHI CHÚ: Tham khảo tài liệu chương 24 để hiểu rõ việc xây dựng cây thƣ mục User & ý nghĩa quản lý trong hệ thống.
 28. 28. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 2 : Đăng Nhập & Cấp QuyềnII. Phân quyền Quản LýGiới hạn đối tượng nhân viên cho 01 Ngƣời dùng (User) quản lý nhằm mục đích phân quyền quản trị theo chinhánh, theo trách nhiệm vận hành, hoặc phục vụ cho việc quản lý theo quy trình chứng từ. KINH NGHIỆM SỬ DỤNG: Chỉ định nhân viên hiệu lực trong [Phân quyền quản lý] hỗ trợ cho việc quản lý theo chi nhánh hoặc theo phân quyền quản lý. Chi nhánh A chỉ thấy những nhân viên thuộc chi nhánh của mình, không nhìn thấy và quản lý được những nhân viên thuộc chi nhánh B. GHI CHÚ: Tham khảo tài liệu chương 24 để hiểu mối tương quan giữa phân quyền quản lý và hiệu lực chứng từ.Có 03 cách phân bổ nhân viên hiệu lực trong phân quyền quản lýCách 01: Hiệu lực toàn bộ nhân viênMặc định mỗi Ngƣời dùng (User) khi được khởi tạo ra trong chức năng [Quản Lý Ngƣời Dùng] sẽ có quyềnquản lý toàn bộ nhân viên.Cách 02: Hiệu lực theo nhân viên trực tiếpNội dung thực hành: Phân bổ user SoanThao được hiệu lực quản lý nhân viên mã AC là 5000 . 1. Đăng nhập hệ thống bằng tên eTimeGold và mở chức năng [Phân Quyền Quản Lý].  Xem nội dung phần II - mục A của chương 2 để biết cách đăng nhập.  Xem phần I – mục A của chương 2 để biết cách tạo tài khoản người dùng (User).  Nếu chưa có chức năng [Phân Quyền Quản Lý] người dùng tham khảo tài liệu phần IV- mục A của chương 2 để hiểu cách [Phân bổ] chức năng. 2. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên ngƣời dùng] là SoanThao.  Xem tài liệu chương I để biết cách xem theo cấu trúc [Cây thư mục].  Xem tiếp phần III – mục A của chương 2 để biết cách tạo tài khoản người dùng (user).
 29. 29. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 2 : Đăng Nhập & Cấp Quyền3. Click nút [Chỉnh Sửa], form mới hiện ra cho phép chỉnh sửa.4. Click vào ô [Loại hiệu lực] chọn [2. Nhân viên trực tiếp].5. Click [Lƣu Trữ], chọn [Ok].6. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên ngƣời dùng] là SoanThao.7. Click chọn tab [Nhân Viên Hiệu Lực Trực Tiếp].8. Click nút [Chọn Nhân Viên], form [Chọn Nhân Viên] hiện ra cho phép chọn nhân viên.
 30. 30. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 2 : Đăng Nhập & Cấp Quyền 9. Chọn nhân viên có mã AC là “5000” và click chọn nút [Thực Hiện] để hoàn tất chọn nhân viên.Cách 03: Hiệu lực theo nhóm nhân viênNội dung thực hành: Phân bổ user ChuyenTiep được hiệu lực cho tất cả nhân viên thuộc nhóm có tên là[Nhóm Phòng Nhân Sự]. 1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Phân Quyền Quản Lý].  Xem nội dung phần II - mục A của chương 2 để biết cách đăng nhập.  Xem phần I – mục A của chương 2 để biết cách tạo tài khoản người dùng (User).  Nếu chưa có chức năng [Phân Quyền Quản Lý] người dùng tham khảo tài liệu phần IV- mục A của chương 2 để hiểu cách [Phân bổ] chức năng. 2. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên ngƣời dùng] là ChuyenTiep.  Xem tài liệu chương I để biết cách xem theo cấu trúc [Cây thư mục]  Xem tiếp phần III – mục A của chương 2 để biết cách tạo tài khoản người dùng (user). 3. Click nút [Chỉnh Sửa], form mới hiện ra cho phép chỉnh sửa. 4. Click vào ô [Loại hiệu lực] chọn [3. Nhóm nhân viên].
 31. 31. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 2 : Đăng Nhập & Cấp Quyền5. Click [Lƣu Trữ], chọn [OK].6. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên ngƣời dùng] là ChuyenTiep .7. Chọn tab [Nhân Viên Hiệu Lực Theo Nhóm].8. Click chọn nút [Chọn Nhóm] để hiển thị form [Chọn Nhóm Nhân Viên]. Check chọn cột [Tên Nhóm] là [Nhóm Phòng Nhân Sự]. GHI CHÚ: Tham khảo tài liệu chương 3 để hiểu cách khởi tạo [Nhóm nhân sự] và [Nhóm biến động nhân sự].9. Click chọn nút [Thực Hiện] để hoàn tất hiệu lực nhóm.
 32. 32. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 2 : Đăng Nhập & Cấp QuyềnIII. Quyền Dữ LiệuTrong một hệ thống phân cấp có nhiều user, Quyền Dữ Liệu giúp cho người sử dụng có thể quy định quyền hạnkiểm soát các chức năng cho các user.Mặc định hệ thống chỉ định [Quyền dữ liệu]=[Full access].Ý nghĩa lựa chọn [Quyền dữ liệu] trong hệ thống Quyền Dữ Liệu Ý nghĩa Toàn quyền (thêm, sửa, xóa, xem) Chỉ đọc (Xem)Có 02 đối tƣợng chịu ảnh hƣởng của Quyền dữ liệuĐối tƣợng 01: Quyền dữ liệu đối với Ngƣời dùng (User)Nội dung thực hành: Phân bổ Quyền Dữ Liệu=“Readonly” cho user ThucHanh đã tạo. 1. Đăng nhập bằng tài khoản eTimeGold.  Xem nội dung phần II - mục A của chương 2 để biết cách đăng nhập.  Xem phần I – mục A của chương 2 để biết cách tạo tài khoản người dùng (Account). 2. Chọn chức năng [Quản Lý Ngƣời Dùng] trên danh sách chức năng quản lý của tài khoản. 3. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên ngƣời dùng] là ThucHanh.  Xem tài liệu chương I để biết cách xem theo cấu trúc [Cây thư mục]  Xem tiếp phần III – mục A của chương 2 để biết cách tạo tài khoản người dùng (user). 4. Click nút [Chỉnh Sửa], form mới hiện ra cho phép chỉnh sửa.
 33. 33. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 2 : Đăng Nhập & Cấp Quyền 5. Tại ô [Quyền Dữ Liệu ], click chọn biểu tượng và chọn dòng Readonly. Click chọn nút [Lƣu trữ] để hoàntất. GHI CHÚ: [Quyền Dữ Liệu] =”Read Only” (chỉ đọc) cho đối tượng Ngƣời dùng (User) thì tất cả các chức năng phân bổ cho User này đều có Quyền Dữ Liệu = “Read Only”, khi đó hệ thống bỏ qua Quyền Dữ Liệu phân bổ cho đối tượng Chức năng.Đối tƣợng 02: Quyền dữ liệu đối với Chức năngNội dung thực hành: Phân bổ chức năng [Hồ sơ nhân viên] cho user ThucHanh. Khi đăng nhập, User này chỉcó quyền xem thông tin (không được: thêm, xóa, sửa) trên chức năng [Hồ sơ nhân viên]. 1. Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản eTimeGold.  Xem tài liệu phần II – mục A của chương 2 để biết cách đăng nhập 2. Chọn chức năng [Quản Lý Ngƣời Dùng] trên danh sách chức năng quản lý của tài khoản. a. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên ngƣời dùng] là HuongDan.  Xem tài liệu chương I để biết cách xem theo cấu trúc [Cây thư mục]  Xem tiếp phần III – mục A của chương 2 để biết cách tạo tài khoản người dùng (user). b. Tại phần [NHÓM MENU CHỨC NĂNG] click chọn Nghiệp Vụ.  Nếu chưa có tên nhóm menu [Nghiệp Vụ], xem tài liệu [Tạo tên nhóm chức năng ] ở phần IV – muc A của chương 2 để biết cách khai báo. c. Tại phần [CHỨC NĂNG TRONG NHÓM] click chọn [Tạo Mới].
 34. 34. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 2 : Đăng Nhập & Cấp Quyền d. Ở cột [Tên Chức Năng], Chọn biểu tượng , màn hình hiện ra form [Chọn Chức Năng]. e. Click chọn chức năng [Hồ Sơ Nhân Viên] và click nút [Thực Hiện]. f. Đặt trỏ chuột vào cột [Quyền dữ liệu] và click chọn “Readonly”. g. Click nút [Lƣu Trữ].Thứ tự ƣu tiên khi phân bổ [Quyền dữ liệu] cho User & Chức năngQuyền Dữ Liệu được hiệu lực cho user và chức năng phân bổ. Ngƣời dùng (User) Chức năng Quyền dữ liệu hiệu lực Toàn quyền (thêm, sửa, xóa, xem) Chỉ đọc (Xem) Chỉ đọc (Xem) Chỉ đọc (Xem)
 35. 35. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 2 : Đăng Nhập & Cấp QuyềnHình ảnh minh họa. Hình minh họa: : User HuongDan có Toàn Quyền dữ liệu trên chức năng Hồ sơ nhân viên Hình minh họa: : User HuongDan có Quyền Xem dữ liệu trên chức năng Hồ sơ nhân viên
 36. 36. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 2 : Đăng Nhập & Cấp QuyềnHình minh họa: : User HuongDan có Quyền Xem dữ liệu trên chức năng Hồ sơ nhân viênHình minh họa: : User HuongDan có Quyền Xem dữ liệu trên chức năng Hồ sơ nhân viên
 37. 37. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 2 : Đăng Nhập & Cấp QuyềnIV. Quyền Quản lý chức năngQuyền quản lý liên quan đến việc chọn lựa thông tin dữ liệu trên chức năng có hiệu lực theo nhập liệu hay theoquy trình chứng từ. GHI CHÚ: Tham khảo tài liệu chương 24 để hiểu mối tương quan giữa Quyền quản lý chức năng và hiệu lực chứng từ.Ý nghĩa lựa chọn [Quyền quản lý] trong hệ thống Quyền Dữ Liệu Ý nghĩa [Quyền quản lý] dành cho Chức năng chứa thông tin hiệu lực theo nhập liệu Chức năng này dùng để nhập liệu và thông tin hiệu lực sau khi lưu trữ nhập liệu. [Quyền quản lý] dành cho Chức năng chứa thông tin hiệu lực theo quy trình chứng từ Quyền tạo mới thông tin trên chức năng. Đây chỉ là thông tin soạn thảo, chưa có hiệu lực tính toán kết quả trong hệ thống. Quyền xem thông tin trên chức năng và chuyển lên cấp trên xét duyệt hoặc trả về cấp soạn thảo để chỉnh sửa. Quyền Duyệt, Không Duyệt hoặc Trả chứng từ lại cho cấp thấp hơn Theo dõi chứng từ đã nộp hiện đang ở cấp nào, tình trạng chứng từ ra sao Quản lý chứng từ đã duyệt & được quyền hủy hiệu lực của chứng từ đã duyệt Hình minh họa: : Phân bổ [Quyền quản lý] = “None” trên chức năng Đăng ký tăng ca
 38. 38. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 2 : Đăng Nhập & Cấp QuyềnHình minh họa: : Phân bổ [Quyền quản lý] = “Soạn Thảo” trên chức năng Đăng ký tăng caHình minh họa: : Phân bổ [Quyền quản lý] = “Chuyển Tiếp” trên chức năng Đăng ký tăng ca Hình minh họa: : Phân bổ [Quyền quản lý] = “Xét Duyệt” trên chức năng Đăng ký tăng ca
 39. 39. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chƣơng 2 : Đăng Nhập & Cấp QuyềnHình minh họa: : Phân bổ [Quyền quản lý] = “Quản Lý Lịch Sử” trên chức năng Đăng ký tăng ca Hình minh họa: : Phân bổ [Quyền quản lý] = “Xem Lịch Sử” trên chức năng Đăng ký tăng ca
 40. 40. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ

×