Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

XP2 Inhibitor with energy saving properties.

1,020 views

Published on

A central heating inhibitor that protects and has energy saving properties that save money on wet heating system costs - energy efficiency and protection.
For more information email phil@xelexglobal.com or call Phil 07748443805

Published in: Environment
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

XP2 Inhibitor with energy saving properties.

  1. 1. l , lLvu` V [ [ vl vl Ĩ` ` Ế ` ' ,Ị Avi [UL A i ,` ^ ALỊỊL- `Ẩ`-i'ịi'lIi`,Ilf,ơ.Il 'ri-gifqiỉiltg. ,'~'lụ1“ì‹-ụlll ấxoỉioỉiìiivl-ụ~ ,Alt `:s:ẵi,i,í',:1Ai1l ,'n'.l.ấrÍẦ`,I,i`,li`,llr ,li`l,I,l,l_:i,i r~:1,:-A ll,I,iì`u,i ,liii,I.r".I.iCl'Ị'AỸ7 Ỹ=Ị"ÍỄ”ằỈ'°i ,rI.:ẽ,:i,í=`:l,:i,i~Aĩt1i1i,l`:E 5,Ikl,I,l -ziiviịẵ' Ỷlĩll i'il`íli`,lĩ" .ỉølẵĨẫẩ'ẵJ“ŕ°` sl, P 'fưi”iỆvỶiỆí ỂỮẸ.bỮ`lỷEịẨỰ'lỪJ1ẬÃLLLN XPSNAC/ Ii-'*'vỆn“ Ì:-:i iiìgiinplâiiillllllẫ ' iildi Ỉổií` I_llIO'lẵlí Kấillinll ilaầlnlui ìliiiliiĩllll 'llllilllởlilrg i›“›.ÍllIllll,lieI”^I=ioìi“iơưplloliul. :IIIỊI lllI,0iIoìv1:` ơlvlaifầil ‹:illil:,ll ilaỡlnlui ~ì'L1lall 0lpl:lI:iÍioll› ẾIIIÍ' -liílliìàlll-gv. “lvipitli=.ili'b` Il,0“ lil “Eă*J'1'c` mlvnlusv Q:.Il` Ĩll: alíinuvludrvμviilill lL1ilui I v'=v;; il plhl(ẩ' ol"lL11ltg. = shlllớiầlldi illininlll' Ii4'ẦỆa` g['l=ib'°ñ=D:‹‹ỉlIi'ụilI”`= plâiliollllielllcỉ-iluuvlilŕv `Ị'ipl:-'litvAvIãIi:ii"|iP:IIớ, aolí; :Illo`uơi:illnllỉit“øiiis1=Jl”ì`allldliỉuKìllllpnlỉlbiià"vAvliÍiL:lllllllili'lỊllli Elllịilloilrllllâiiầlllil Koilllplollluliü. ›:loivnlllluív‹alluQ)" n¶:I'[ÌlLg› ãlíidlìỉivl-L i` :1:'llL'ifx ll' il Iiil El_1ẫNlEErfi IILẾÊE: Ềiììll lil lili.i,|;i:“uli :iL`l_l~`,Ĩlin'nli'iI_ẵIỉ( Ệiìi_ :iv"'l_,i4ị,':liilL`ig" illilĩỉlĩt: `ĨlllIOL'1ĨOll :llIl`l :t.'ulI: ioilllnlĩillli illlplloivlat iilỉlillnl `:oilI“ruI`.° rai: `ililllr‹,IỈicllt ằlbìllíaμ Ol!'nllllIlli ìlli1[ẩIì alíỉl-*.'l=ill`;v ĩổziiẽilllit oiịlầinliìollnl iiífdíìlllậ lliặjvbìiậllli 'ullĨ`r-lilli iti li›`ia il :ll =;vipl:u oli vμvnli-glx .ollllịnlỉlilla VẢvnii` :llllIllìIi^ll,llll tlllllgxơlllâiliit L.Ov;v Ỉo)Ifi`ỈĨi“.i r"Iàl'I:IlI^PỂ: 'llli“ll-I llclisĩa ỉllllìl iilalllinl ,oill zlllịl ồi'Ểlh' il ÌHlliỂlÌồ S, "F'Ẹ A 'si`ế- 'í A.t`Ií. .A v'i," 'Ai =ịvIịiI,‹ịli Ilơlịịĩạillçilịl aụallịnligl Llẵiơiơl ịlạIr`ịllIllỊlIlỹ T Ọlllilạ!ìỈnligJ=liIậiIỌlllIg,.tllỊliịimlv1ẹllịí=Ìl'‹ỉĩỈEịlll“g}iiỉ _°rẤl Ị:: _ ø = _ ri À l:: h -=- ỵ -_V ỉllllllllllbYŕ!lQÌÍNlụLỈIFẵ" üiiáẵàĩilii L .ọ'.,.:ì "`. ..°ư"" . LÁ _ `;F. "ự` l`i›l`7 ,V L `i FJJWJĨPMVƯKLS4 ZitlịụỉliivrgllịcudlIliiliiiiilll"'“iclIlìllihlvkvnliijìlllliialllặlliiiìllilìllitđiiillilliợụjietỉlllrặlillrịụìil=IỉtÍiligμcOL1Ìv›‹bi*'ỊlỊIi0v 'lị'!'v'1'n. Z1!D,1“'“slIPẹ,Iiii=,i›'‹ Iilổ-'x1'L1ỈẩilIl*vAvIịÍỈ=.ii “`“tỌl iiấnii up-Qiiiiliitậif ęllitlflllịnliiìilll Ìữn ilậlìiỉ =foií iclltgtẹli. í=,L1!lIiilLgl ill ÍÌI',-` ịllniặlr pi-,aíĩollllnltgi iậLs'›‹ắ'Iỉ[ậLfuấiIrịl Ịlnlujiaììilldi. i'lÌ!lllể)i"ẵllI(illẵĩllồiơllấfulvlẩlíii 1l!Ị` IậidiỊllậL,“‹ ÍilậẤ.1Ịliiŕgl,'g“ ”tạlliịit0llhoÌFIìl%'vAvIẸIiầIl` Jíllpitợlvnlụl Iiiấilllnil Ịọlltiìiịiị. lliPgi!iilu_i:.ìĨ Ịlliìĩliiiẹ Ỉịi íâlãldil ÌIÍÌƠỸ liiạ' llnqlợưtelựive ỉlliợl Ịiiilạlĩ' illlỊlâlííuấiÍtơllịấuvnlinliliiậhauiĩiậllllỊnplậ“vAvlllIi. ìillịlrgiịlliiiịlieĩịliŕgtịềlf. ”liiL“llliiit‹ị8›‹lIlỌlỉậIlằiíiH!tÍivlậIỊhĩặloifỉirạilìlạrìiiịgtậlllậlñiiậicilÌ r=” Íilậlịlọiiiậll Ztr'I'_a”'ụĩ:Ivl-sL`vỈí!iiilIìIII1il‹ệitlỊ[‹àv‹ ii!-ụ*`iImiÍiliỊPẹí?Iị`FưạkIr~lllruaìIl. Viiiil-qllhŕgltiịi-ụlủtẵỈlnlliicuvlỉlí `bPiL,1=lt`l'Íilật:iỉIl1Ịt7a'L1l:llli ÍÌi'ụ"Ìl'1IẳỈi Ìfỉlllìfẩlí Ịllllịl-ụllíỉi-sl; ÍilalllnllfịợlIiịlllịũvniiręlliịt Íìlậllllnlẳl(CllÍỀiÁÍrA`ẳIKậỀIlnlIlỊlí!VlẩiQÌÌIẸIVIÌILỊIỆIlIặ)ẵ((ẫpỈỈĨ!iIIiIÌãÍÍÍềK¶Ĩ :olllllitạlọivlạlñilblậiíỉiíiậillgr*Ịiflilụịậlliinil iiậnlnlụl .J'L1tậllỉi, ĨÍỸỊÊỄẤÍOÌỈHÍÍỈƠIlitfulllÓỂ`ẵ%'[IILỊF-ÌlggIIIUễlầĩllllln#-‹ỈiỶỀ-ỆIỊỈẮỈHỊÌỈởlÍÌIề'VAVRÌỈẩlÍìIllẺPVA'HIÌKCIIÍỈIII!lổỂÌ0lỘlí0'[iỊiẩ"ÍÌiẵliĩẵllllậlịllởìíặíắũlllnlliíìỊIHÍĨIIIIIPEIIIKẸ .vAinliu1ỊL1Í"iilụvụllậlnsiluliμìlilpiltíỉlitịlli. iiỈỄWñÌÍHlẾ*lulllElỈẩỈãĂ'lÊIIỊỈỈIIHỊÌÍlỗlllIÍÌIHTỊIÌÍIiỈIÌlẵIịÌÍÌllỊI)'LỈỈễIllb,ĨÍỂẢWIÌIIHHỆÌÍỊIỄXZIẢNỮẨẢÌƠIIẨMHplẵlẩìuplỉjgμnìi 'l'l'i'l'i'ñ1(%iÌÐÌQÍÌOIỈRỈRKQIIÌI ẵ‹ẩlỈỉỔI`Ỉ'Ữ.1ÌIIỄÌìÌI.NỈỂil` AŨÌIHÍ, 1A”^I`ỊllIlllỊii‹;.%1ịiIlịliIlgiμ~,. ọ'iiii`tậliọ`ILμìlllăi, ểìtiiinlụiiolli, 'gĩil-gL.1iníìj,ç'iẵ`CF“l 3l_Ili^l-gii' 'ỊIí1lộ1Ợ1.ỊI_li!AỊỊi Fi~:`vẢvtAii `i:`Ĩ 17 7jỉ 1ỷ.1` ,ll!L1.liicu Aii.l!` PI_=i.=i.ll.liiẹ. !`i ẫililillll .lÌlIÍÍik°ị“ IÍFI ?'ị I: “qlllolluli io Ìíỉlìli Ếl *lilli L.ìiIa n1VL`ÍÌỉlllL Ứli ỉi ỂÌllIllẩLỸn4^ ilhìììlliìiỉìlili Oll' “Ill `ị,a v=lIìli=I^I0lls“. Lμỉlíịlìli Oli ".0il lllalỉ`fiìll ơ''L'ìÌẵlllL“ vμvnll I'-iỊỊ!ÍĨl:` lllllỉa Ii?'ị ĩl`“ĩ`(CIỈỎnlụ| ẢÌI” .jvbìialll vμvliliil vlơlillllla aaa YAvIvAYAvAvL.:t%iiồrI(gl lĨIlì,il.v`.ơlllr'Í:,lỊ| Ill- illìvμv ic-ãisìiìllralià zỵvisìiầilll vlcliilllli `2iVIaiỉlĩilL'iilul I r"Ị.” `Il= iilổ' :svL'iiỉllll 'is' irỉlillliaiusi. ỈIIỊIỈ dioxậỷ; llciỉ Ìll'ĨỈẩfiL¶Ệ _olạllílllllnllllra aiíĩI`.'iallI-;Yμ K Poll Ĩll'ụL`iỈ ỉậL1ỊllÌ: ỉllloỉl Ìl` ỉI'ỂinẫllIẩ` llnrznlillllli ấlllHIgll` li-qlvi'llL_gI:. .1vL`IÌấlllr: _.`i`lIIIllil'l 'lla` `ĨiấFqIlIẩlỎi ili ỉllt`:lltíi:,IlI‹a vivniii ẵỊ}"; '^'ẳ*. Ă`Iậl'AV=“ểị'LỈÌậIllLỈ =.IlI01l“I^llc›g'‹-ụ'“i`lnIĨ lạ iiiss' Iínllrẫ lllollliiit liilìl .`i`lIIiỊlil. lụìi _ll'ụ `1iỉ_nIlI'ụlIịl vivniix Itậliậrzn I'2y"'ỉ' oiì ãiillliiìlì .tvL'Ìl-ụllll -ĩiaìlllill iĩliịiỉlì `-ìVL¶^Ì'ụllliẾ :iillllliiil Ĩllẩ `1I:I=lll:llìl viviìii Itali=›:‹ Iir"4l Ilì“:iiIll1i:Ii ilanlvlv ÍÌIIỸỊV' ".`I:I:llI=li ỉlllơỉl HÍỊlÍkgIỉ` ỉallllllvlãlt li"I`lla` avL1iHI`ll `”ib“` ill ii “Ir-,lll`l vivruliaii ỉlíâlỉi Ill iii: ĨllIÍ1IồI` iu' Illl`Ĩb'jV" 0`ÌI,Iổ io IillIai.1lt=,lia` di=IọloL'iĩiỉ, ìí I: ỈỉllI”.OlI`lIÌllấlIllỈi IỉnIi,IaIiaI-LÍ r"›" nllIầ'SfêIiẾ` plíuvlallliil `i0lifin`Ỉ`illÍ1ỈìI *ii l.L`lấl0`,i-ẾIilllul›'Í°Ì0`liỂ ỈẵF'Ậ ìiíial ”I`lI='-:tvisìiillli `ikI0lỈIlIlỊÍiILf` nfiaiìlllaldl ẫơlì ÌFĨắ'1ìIlLÍlIỂnÍỆliỈĨ Ẹivμìiậlllv Olllivl iĩipl-gllr.1vL1^Iâllll: .`I`lIlIỊlioỊl :ola oịioμĩalcịl imi I'll-ụ` ñlnlui illloịl aD:1grqIlL1toll. `nllit-, QioL1ilui vl-ụL1ị1-ụil Olì ĨlẦY^ íprìμfiị' `Ĩ'ịl',dl`.i'ịl`L ii Ịịvbìiulli Ì; “iilil lìitìnllìligi :lí Ếl iolviv Ịlcnllí tiilolllilỉl Ĩclâ vĩlinuil OIỊIÍ il` ỉllkĩllta pllclịiịluỉí alli`Ial”Is- “i“lla` '”Ỉ`ÌỈ`“.!IÌìI`I0ir'V` u'L'ÍÌỉlIlL ẵlirìiiuịl n1'LỈÍỉlllL'¶ Iiơ1'LỈÌấlIli`Ì“=ỆlIlIỊliịI` ìlơỉicìl IÍf'Ạ :IỈ :Iliv ".lllvlallliallIí bilnllị Ĩi"il.lIl Ỉ'ĩv"_. :i“lIOIl_liI`l Ỉll iolIi,l4 ỊL¶lụi il íỆÌơib`l`ilụi vlãbsĩâil llì Iílỉllịụlii ii HIÌIỀIÌCl` ễlnnlludl ĨILV lila uịμlfivnllailli lii“i`lIa :IIIIOIIỊIIIĨ `ilìiaIo`l vmu 'ỉiliiltgl .laiilui iĩilbỉailĩi i'1,Ek'L,¶_E`:ĨẦ L. r",!,i! I r'Ị,i`!,I,lÁ~Ĩ` ẵliillldl lii ỊIIỊIITIL1-ụit. =i:,iỉÍ;v" :,Ii`”.Ii`lI0li:. lĩIllỉ0L`i'iOlll illiililĩillte ĩlllơĩl Oìl°L`i,llâlL`r:lll^l»“. I'q`r",. tlllliìlìlit IIIIILVẢỈIIUỆF-,i^I“ụ ỉllllìl olụnllnl' ÌÌỈ'ỂHỗIĨÌClỀ` :I: ,olỉlíí iii IíIa~ IlI!IiĨl'ÌllẩIÌỉIl `*:lllílL1tIllx ỊlIoIiu4ÍỈloll .1vis`Ì`IìlIlL ĨIIỊÌỈ `ỈIllIÍìnllỀ lll" ìliglỉaihaillia :IỊl`:1ii ỉlí ,lliIIL1pI`lI:iÌ=_ç ilclnliậ- ơlì liìiniia ,ẫYAr"ỄỈ l"x !!A ĨẨI ẵìììiifđ L.ÌỊỊl.iiỊ'l ÁIR- :Iilụái =.vrol1ŕc.I.iii'ọ'<0lll laioμniỉlbễii ưj_`,jị,,g_|vç, xjỵạũuỉ 4ngỊỊnQ| `..`ầl,lIiliBl 'lÌ.›" vnvniil -qlll ,ẮlIỊlllỈĨ,fẵ.IL," , . EI=.IlIOỊIi'ọ'“'ivliiiPl!r=.II'gi CIỊIAIỊIỂ ÃMIAII Iiolỉ io-.ầl'ụ“ iẵ.it‹°ụlll lliỉậillnillii ẩ'llnÌLỊIllÌỈìI<Ỉi vavnìil çitnll ỉllloỉi-ịgvlấdỉ. Itilạlgholịiỉ OlI`I'ụro.l‹'.`l›loIí diilioĩllấỉll :Illđl illnllưiiị'. :1oliỊlỈli1lĩ`Ịi=` iii vAvI=,Ì`t=.l”k' Í*`iolIỊiỈIii-ụ^ .ìtơiililtgl μIllilI“^lẤ`lìI'llgi'ọ“ ""Ỹ. `Ilil`r'I"Ĩ Ửikẫiniụl P'0ÍỈlÌ`IẪ`lìIILỊ_iậ` "'Ì`. al! "'VỂ ill Ịìlíỉeơli Ịolllŕqldỉ vựinỉil ẫilạlỉnịllill Oìi dtnli. nllịĩ-ụ` Illlllltloĩliỉltiliii ẾIỊIẸIIĨỈĨĨIIÍ SIẾIVŨẪYỄ 'L LiLi - LL ỊL`›" vArnỉi| fllụglịxi' I]Ị`r,vfạIịạỊ| ẫiiollạ' ill vl:JlIỉiŕqIt“sl0:LỉIl-grgs t‹:‹a,l~,‹0IIÌ^l`=.íìlI“!lI“Ítsiiiíirr' õĩiobĩilớl iiiollr-1ii=.IllIll*c.iĨlll'ụ' iioli qtolllạstoìi-gltillĩi Ìf‹7.lẫIIO`.ioll.5."`ÍO^“ÌliEIÌÍÌI l l ,Ii_Iil._IiIì ,IAIIIAII _ẵilillơỉi glì'i lnlinỹonkojị I!JL.3I'. ,I1v"'l Ị'e'ạlI-giỉgjxø' ẵŕgVnlỊg| ẩlỆililiỉvl°ụ` Ếẵtẩầi LnẵI`. ,"` Ă`i'ụlVAV"" Ảiμăìalli l7ĩLự@lllaÌ` .IiỂil.ii.I'. I.i.Ễ'»,i ỀỈấ,PỀ.IV.ẤV,s" ẸlỊÌị!a` jỵvμjịụgμ, »'jị-_r__,,,=ỷ,i .Ể.iỂÍLnắ,Ỉ' ,Ĩ,_F'E`Ĩ L.ÌlliỈ4o.†'”`Í'ơ.Ii'Ị" r°'I'glv[-,]ỊIigị i'iÌầỂỈỄl3ẨĨ iiiŕgịginị-,Ii'Ị‹rj Fijiị-_li ẵỉnằm , ,,Ầ _, p iỵ.>,,Ìt 1llỈ`L aq .,,μ'v,.L.,.μ`. L.ìIll“ụls,1l'::=.ii“ụ`- iiihlnlìilx-ụlí Er _r"` "“ẵ-"-"I ,ỈỆ°Ỉi'ifẦ,.ẵỈỂ,l` 'ẠÌƠIIIIỶƠỈĨ ềỶliỈi'ụli'“Viiig.ị`Ị-_|j› ịŕqlylar vâxlKâlcllilmllolnulnIiiiaềflĩiiIit4'IlliIü!llilĩ‹ulìiinllai“ Ị lA(`Ẩi`ợ¶Elễl.Ilậ'AilỄIIOll!liilbẩiBinlIA6SuA'Iầllswấiềllẫllliììl!Ọl!lể“li lilĩlienIIlàiOỉỀZ(=il=›:4.`Iil!1I`L`I!llllviaInĩâiiàlllIlixalilnltalliniliI=HiíilIsL)'L1tãilll Ẩtiitazltẫliliínilliởl .eilllioiiailKagÍÌ1lli"iỀi5illỈỊ'~ilil 'iii'-lillloiilàldlllμxzalllíiiii: ,lill1l“llIt`L,.:llio”l :xiịvịμxuiiplIę||ỵvμdiỊę||ugęL1ili'1llllp-lulliniliimiiilLỊμ)'L1lullIiranalẫnaiEIIIIÌỒẠVMllỉlliiteiñiillaởipillllliilãt 'A'A'A'A'ÐZ(ẩỈỈÐZẸIỈQỈỀRỈLIỊỌIIII itậilârzơŕtŕiiọlịrillịiítl, .llliií,ị”'IỊllIlolỊi:ềiỊniinlụẸ., !°ỸỉÌỈỈHL`EỊịIlI'ị, ẵitịtịnỊgg[illlL,. IỆllf`k,1iníịb,.e'¶i'.”i'“l 9l!:f“I-gii'4OIBỊ1,đỌi Ịlunịịi

×