Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gec presentatie juli2012

442 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gec presentatie juli2012

 1. 1. GOLDEN EGG CHECKEEN ONLINE PLATFORM, TOOLS EN KENNIS MET BETREKKING TOT INVESTOR READINESS JULI 2012
 2. 2. Golden Egg Check Ondernemers Corporates Instellingen p Investeerders Incubators lg roe D oe Innovatieve business cases beoordelen op potentie door De aan de instelling of experts uit de verschillende incubator verbonden onderdelen van het bedrijf te studenten, onderzoekers en Ondernemers ondersteunen bij vervaardigen van hun business betrekken. Bijvoorbeeld vanuit startups een omgeving, tools propositie en het vinden van R&D, Sales, Marketing, en kennis bieden waarmee e o siti een investeerder en in dit Financial. Hierdoor ontstaat een concreet gebouwd kan worden P rop “investor readiness” traject uniforme, objectieve en aan een business propositie, multidisciplinaire mechaniek model en plan. Via de GEC een concreet platform, tools om besluitvorming mbt kunnen deze proposities ook en kennis bieden. vanuit verschillende innovatie vorm te geven. perspectieven worden Daarnaast via een serious beoordeeld. game innovatie onder de aandacht brengen binnen het bedrijf en haar medewerkers. Online platform Innovatie funnel Online platform (portfolio) c ten Expert sessies management Expert sessies d u Pro Due Dilligence Innovation game WorkshopsGOLDEN EGG CHECKDRIE DOELGROEPEN: ONDERNEMERS/ INVESTEERDERS, CORPORATES EN INSTELLINGEN/ INCUBATORS
 3. 3. GOLDEN EGG CHECKON- EN OFFLINE PRODUCTEN VOOR ONDERNEMERS & INVESTEERDERS
 4. 4. Ondernemers ondersteunen bij het vervaardigen van hun business propositie en het vinden van eeninvesteerder en in dit “investor readiness” traject een concreet platform, tools en kennis bieden. Een toolset die ontwikkeld is aan de hand van een uitgebreid, wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met Universiteit Twente en uitvoerige toetsing in de praktijk met ondernemers en investeerders. Eigen database opgebouwd met investeerders in Nederland en daarbuiten. Producten: Een online toolset voor ondernemers die op zoek zijn naar funding.Een expertsessie om de propositie en investor readiness te beoordelen, te verbeteren en te waarderen met behulp van experts en passende investeerders te vinden. HET CONCEPT GOLDEN EGG CHECK ON- EN OFFLINE PRODUCTEN VOOR ONDERNEMERS, INVESTEERDERS EN INCUBATORS
 5. 5. Pre-IPO Second stage First stage Startup Seed Medium en high tech, high growth entrepreneurs & investors IT & Internet Micro & Nano Lifesciences Smart devices & materials Sustainable energy & CleantechHET SPEELVELDMEDIUM & HIGH TECH, HIGH GROWTH ONDERNEMERS EN INVESTEERDERS
 6. 6. Via het online platform kunnenondernemers gebruik maken van eengroot aantal tools die ondersteunen in hetproces om een business propositie tebouwen en een investeerder te vinden.Het platform bevat onder andere devolgende tools:- Lean business model canvas- Golden Egg Check potentiescan- Waardebepaling- Benchmarking (“ask around”)- Vinden van passende investeerdersDaarnaast is er de mogelijkheid om tips &tricks van investeerders en experts teontvangen en kan men in contact komenmet investeerders.ONLINE TOOLSETTOOLS & KENNIS VOOR DE ONDERNEMER
 7. 7. Via dit onderdeel is de ondernemer in staatom zijn propositie en business case uit tewerken via:- Algemene kenmerken (als fase en sector)- Lean business model canvas.- Video pitch- Aanvullende documentatie (bijv. businessplan, CV’s, etc.)Ook kan de propositie via “share” delen,deze wordt dan inzichtelijk voor teamleden,experts, investeerders en overigegenodigden.ONLINE TOOLSET“MY PROPOSITION”
 8. 8. Proposition Hier bevinden zich de kerntools van het platform. Tools Golden Egg Check Via de Golden Egg Check kan de ondernemer, of Valuation genodigden, een inschatting maken van de propositie, onderverdeeld in drie hoofdcategorieën (team, markt, Ask around product). Investors Middels de valuation tool kan een eerste financiële waardebepaling worden uitgevoerd. Tips & Tricks Daarnaast kan de ondernemer via “ask around” teamleden of derden uitnodigen om de propositie ahv Results GEC te beoordelen.ONLINE TOOLSETPOTENTIESCAN, WAARDEBEPALING EN BENCHMARKING DOOR DERDEN
 9. 9. ONLINE TOOLSETGOLDEN EGG CHECK & ASK AROUND
 10. 10. In een dashboard overzicht zijn de laatsteresultaten te vinden. Het betreft eengrafisch overzicht van de verschillende tools:- Overall GEC score- GEC score mbt team, product, markt- GEC score mbt clusters en benchmark- Kans op het vinden van een match metinvesteerder- Huidige waardering- Historie / overview GEC rapportages ONLINE PLATFORM DASHBOARD: GRAFISCHE IMPRESSIE VAN RESULTATEN
 11. 11. ONLINE PLATFORMDASHBOARD: RESULTATEN VAN DE ASK AROUND
 12. 12. Doelstelling voor het ondernemersteam isom met een business- en een financieelexpert de huidige business propositie tebeoordelen aan de hand van de GoldenEgg Check.Daarnaast wordt de propositiegewaardeerd en wordt gezocht naarrelevante en passende investeerders.Een expertsessie levert u het volgende:1. Indicatie van de potentie en investor readiness van uw propositie2. Waardebepaling van de propositie3. Plan van aanpak versterking propositie en verhoging investorreadiness4. Indicatie en overzicht van passende/ relevante investeerders(evt. introductie) EXPERT SESSIE INVESTOR READINESS: BEOORDELEN, VERBETEREN EN WAARDEREN MET BEHULP VAN EXPERTS
 13. 13. Onderdeel 1 - intake Onderdeel 2 - eerste resultaten Onderdeel 3 - eindrapportage Op basis van de eerste sessie heeft het ondernemersteam Na de presentatie van de Tijdens de intakesessie pitcht het duidelijk inzicht in de voorlopige conclusies en het ondernemersteam de propositie verschilende aspecten van verwerken van de feedback en wordt het business plan “investor readiness” en de daarop, maakt het GEC team de verder toegelicht voor een GEC manier waarop haar propositie rapportage af. Het uiteindelijke team bestaande uit een daaraan voldoet. rapport wordt opgestuurd naar business- en een financieel de ondernemer(s). Nadat het GEC team een expert. inschatting heeft gemaakt van de Deze eindrapportage bevat de Het GEC team stelt kritische propositie aan de hand van de volgende onderdelen: vragen om de aard van de Golden Egg Check, presenteert 1. Potentiescan business beter te begrijpen. het team tijdens deze twee bijeenkomst de voorlopige 2. Waardebepaling Daarnaast zal het GEC team de achtergronden en methodologie bevindingen aan het 3. Plan van aanpak verbetering van de Golden Egg Check ondernemersteam. propositie en investor readiness presenteren. Tijdens de sessie is er veel 4. Kans op vinden investeerder interactie, en wordt de propositie en matchmogelijkheden verder uitgediept. Ongeveer 2 - 3 uur Ongeveer 2 - 3 uur Totale doorlooptijd: +/- 10 dagenEXPERT SESSIEINVESTOR READINESS: BEOORDELEN, VERBETEREN EN WAARDEREN MET BEHULP VAN EXPERTS
 14. 14. Maatwerk GEC omgevingen (online) voor corporates, dienstverleners, incubators, instellingen, etc. Benchmark rapportages Due diligence (team, markt, product, financieel) Licentie voor Golden Egg Check methodiek en tools (adviseurs)ADDITIONELE DIENSTVERLENINGGEINTERESSEERD? NEEM CONTACT MET ONS OP OM DE MOGELIJKHEDEN TE BESPREKEN.
 15. 15. DE GOLDEN EGG CHECK IS EEN PRODUCT VAN B&M BUSINESS DEVELOPMENTGOLDEN EGG CHECKWWW.GOLDENEGGCHECK.COM - INFO@GOLDENEGGCHECK.COM - @GOLDENEGGCHECKHAAKSBERGERSTRAAT 252 - 7513 EE ENSCHEDE - +31 (0)53 450 0012

×