SlideShare a Scribd company logo
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2
Môn thi: ĐỊA LÍ - Bổ túc trung học phổ thông
HƯỚNG DẪN CHẤM THI
Bản Hướng dẫn có 03 trang
A. Hướng dẫn chung
1. Thí sinh làm theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản vẫn cho đủ điểm như
Hướng dẫn chấm quy định.
2. Việc chi tiết hóa điểm số so với biểu điểm (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch so với
Hướng dẫn chấm và phải được thống nhất trong Hội đồng chấm thi.
3. Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0,5 điểm (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,5; lẻ 0,75
làm tròn thành 1,0 điểm).
B. Đáp án và thang điểm
Câu Đáp án Điểm
I. PHẦN BẮT BUỘC (6,0 điểm)
Vẽ biểu đồ, nhận xét sản lượng than, kể tên 3 tỉnh có mỏ than.
1. Vẽ biểu đồ (1,50đ)
Yêu cầu:
- Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sản lượng than của nước ta (đơn vị: triệu tấn),
các dạng biểu đồ khác không cho điểm.
- Đúng, đủ, trực quan (thiếu hoặc sai mỗi ý trừ 0,25 điểm).
1,50
2. Nhận xét (1,00đ)
Sản lượng than của nước ta thời kì 2000 – 2006:
- Tăng liên tục (dẫn chứng).
- Tăng không đều (dẫn chứng).
1,00
3. Kể tên 3 tỉnh có mỏ than (0,50đ)
Câu 1
(3,0đ)
- Thí sinh kể đúng tên 3 tỉnh có mỏ than cho 0,5 điểm.
- Nếu kể đúng 1 đến 2 tỉnh cho 0,25 điểm.
(Chỉ yêu cầu nêu đúng tên tỉnh có mỏ than, không kể than đá hay than bùn...).
0,50
Trang 1
Tính độ che phủ và nhận xét sự thay đổi diện tích rừng; nêu hậu quả và các
biện pháp bảo vệ rừng nước ta.
1. Tính độ che phủ rừng (0,50đ)
Yêu cầu: tính đúng, đủ.
(Nếu chỉ tính đúng 1 – 2 năm cho 0,25 điểm).
0,50
2. Nhận xét (1,00đ)
- Từ năm 1943 đến năm 2007 diện tích rừng nước ta giảm (dẫn chứng).
- Hướng thay đổi khác nhau giữa các giai đoạn (dẫn chứng).
1,00
3. Nêu hậu quả của việc suy giảm tài nguyên rừng và các biện pháp bảo vệ
rừng (1,50đ)
- Hậu quả của việc suy giảm tài nguyên rừng:
+ Làm cho hệ sinh thái rừng bị phá hoại, thiên tai ngày càng khắc nghiệt
(lũ lụt, hạn hán...).
+ Làm suy giảm các nguồn lợi kinh tế (tài nguyên sinh vật, đất đai, các
cảnh quan thiên nhiên có giá trị du lịch...).
1,00
Câu 2
(3,0đ)
- Biện pháp bảo vệ rừng: khai thác, sử dụng hợp lí đi đôi với bảo vệ và phát
triển vốn rừng...
0,50
II. PHẦN TỰ CHỌN (4,0 điểm)
ĐỀ I
Bốn nhóm ngành công nghiệp; phương hướng cơ bản để hoàn thiện cơ cấu
ngành công nghiệp nước ta.
1. Bốn nhóm ngành công nghiệp (1,00đ)
- Công nghiệp năng lượng.
- Công nghiệp vật liệu.
- Công nghiệp sản xuất công cụ lao động.
- Công nghiệp chế biến và sản xuất hàng tiêu dùng.
1,00
2. Phương hướng cơ bản để hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp (1,00đ)
- Xây dựng cơ cấu ngành công nghiệp tương đối linh hoạt. 0,25
- Đẩy mạnh việc phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm; điều chỉnh
hợp lí các ngành khác.
0,50
Câu 1
(2,0đ)
- Đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị và công nghệ. 0,25
Về vấn đề dân số ở Đồng bằng sông Hồng; thuận lợi để phát triển công
nghiệp Đông Nam Bộ.
1. Hậu quả của sự tập trung dân cư đông, dân số tăng còn nhanh ở Đồng
bằng sông Hồng (1,00đ)
- Gây khó khăn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng
cuộc sống (diễn giải).
Câu 2
(2,0đ)
- Gây sức ép đến tài nguyên, môi trường (diễn giải).
1,00
Trang 2
2. Thuận lợi về điều kiện kinh tế - xã hội để phát triển công nghiệp Đông
Nam Bộ (1,00đ)
- Là vùng tập trung lực lượng lao động đông đảo, nhất là lao động có trình độ
chuyên môn, kĩ thuật.
- Có cơ sở vật chất - kĩ thuật, kết cấu hạ tầng phát triển.
- Các chính sách phát triển công nghiệp của vùng.
- Các điều kiện khác (vốn, thị trường...).
1,00
ĐỀ II
Những thuận lợi để phát triển ngành chăn nuôi;
kể tên vùng đứng đầu cả nước về các chỉ tiêu kinh tế.
1. Thuận lợi để phát triển ngành chăn nuôi (1,00đ)
- Cơ sở thức ăn ngày càng được đảm bảo (từ trồng trọt, đồng cỏ, thức ăn qua
chế biến...).
- Dịch vụ hỗ trợ chăn nuôi ngày càng đa dạng và phát triển.
- Những thuận lợi về nguồn lao động và điều kiện tự nhiên.
- Các điều kiện khác (thị trường, chính sách...).
1,00
2. Tên vùng đứng đầu cả nước về các chỉ tiêu kinh tế (1,00đ)
a) Năng suất lúa: Đồng bằng sông Hồng.
b) Diện tích cà phê: Tây Nguyên.
c) Sản lượng lương thực: Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 1
(2,0đ)
d) Số lượng bò: Duyên hải miền Trung.
1,00
Kể tên 4 tỉnh, thành phố có cả sân bay và cảng biển; những nguồn lợi kinh
tế biển ở Duyên hải miền Trung.
1. Tên 4 tỉnh, thành phố của nước ta có cả sân bay và cảng biển (1,00đ)
Kể đúng mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cả sân bay và cảng
biển cho 0,25đ.
(Nếu không kể tên tỉnh mà chỉ kể tên thành phố trực thuộc tỉnh cho 3/4 số điểm).
1,00
2. Những nguồn lợi kinh tế biển ở Duyên hải miền Trung (1,00đ)
- Sinh vật biển.
- Giao thông vận tải biển.
- Du lịch biển.
Câu 2
(2,0đ)
- Khoáng sản biển.
1,00
-----Hết -----
Trang 3

More Related Content

What's hot

Dap an de thi mon dia ly khoi c nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon dia ly khoi c nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao TaoDap an de thi mon dia ly khoi c nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon dia ly khoi c nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
dethinet
 
De thi dai hoc mon dia ly khoi c nam 2013
De thi dai hoc mon dia ly khoi c nam 2013De thi dai hoc mon dia ly khoi c nam 2013
De thi dai hoc mon dia ly khoi c nam 2013
dethinet
 

What's hot (12)

Dap an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-dia-nam2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-dia-nam2013Dap an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-dia-nam2013
Dap an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-dia-nam2013
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-dia-ly-khoi-c-nam-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-dia-ly-khoi-c-nam-2013Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-dia-ly-khoi-c-nam-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-dia-ly-khoi-c-nam-2013
 
Bai 4 mai thi thanh xuan
Bai 4 mai thi thanh xuanBai 4 mai thi thanh xuan
Bai 4 mai thi thanh xuan
 
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh mon dia khoi c - nam 2010
Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh mon dia khoi c - nam 2010Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh mon dia khoi c - nam 2010
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh mon dia khoi c - nam 2010
 
Dap an de thi mon dia ly khoi c nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon dia ly khoi c nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao TaoDap an de thi mon dia ly khoi c nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
Dap an de thi mon dia ly khoi c nam 2013 cua bo Giao Duc va Dao Tao
 
đáp án đề thi đại hoc môn địa khối c năm 2013
đáp án đề thi đại hoc môn địa khối c năm 2013đáp án đề thi đại hoc môn địa khối c năm 2013
đáp án đề thi đại hoc môn địa khối c năm 2013
 
Dia1thu
Dia1thuDia1thu
Dia1thu
 
Dia1thu
Dia1thuDia1thu
Dia1thu
 
Baiviet long bien-gialam-lahongson
Baiviet long bien-gialam-lahongsonBaiviet long bien-gialam-lahongson
Baiviet long bien-gialam-lahongson
 
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-dia-ly-truong-thpt-chuyen-ly-tu-trong
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-dia-ly-truong-thpt-chuyen-ly-tu-trongDe thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-dia-ly-truong-thpt-chuyen-ly-tu-trong
De thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-dia-ly-truong-thpt-chuyen-ly-tu-trong
 
đề thi đại hoc môn địa khối c năm 2013
đề thi đại hoc môn địa khối c năm 2013đề thi đại hoc môn địa khối c năm 2013
đề thi đại hoc môn địa khối c năm 2013
 
De thi dai hoc mon dia ly khoi c nam 2013
De thi dai hoc mon dia ly khoi c nam 2013De thi dai hoc mon dia ly khoi c nam 2013
De thi dai hoc mon dia ly khoi c nam 2013
 

Viewers also liked

Chuong 2 giao dien do hoa
Chuong 2 giao dien do hoaChuong 2 giao dien do hoa
Chuong 2 giao dien do hoa
Phi Phi
 
CLOUD - Short English Version 1.0
CLOUD - Short English Version 1.0CLOUD - Short English Version 1.0
CLOUD - Short English Version 1.0
Ari de Moura Moral
 
Crew report winter 2016- Laurence interview
Crew report winter 2016- Laurence interview Crew report winter 2016- Laurence interview
Crew report winter 2016- Laurence interview
Laurence Lewis
 
Health Nation Hackathon Project
Health Nation Hackathon ProjectHealth Nation Hackathon Project
Health Nation Hackathon Project
John (Jack) Butts
 

Viewers also liked (19)

Chuong 2 giao dien do hoa
Chuong 2 giao dien do hoaChuong 2 giao dien do hoa
Chuong 2 giao dien do hoa
 
CLOUD - Short English Version 1.0
CLOUD - Short English Version 1.0CLOUD - Short English Version 1.0
CLOUD - Short English Version 1.0
 
Ladies Tops Design
Ladies Tops DesignLadies Tops Design
Ladies Tops Design
 
Crew report winter 2016- Laurence interview
Crew report winter 2016- Laurence interview Crew report winter 2016- Laurence interview
Crew report winter 2016- Laurence interview
 
Health Nation Hackathon Project
Health Nation Hackathon ProjectHealth Nation Hackathon Project
Health Nation Hackathon Project
 
GB-5016-CII-DIY-BOOKLET-DESIGN-(A4)
GB-5016-CII-DIY-BOOKLET-DESIGN-(A4)GB-5016-CII-DIY-BOOKLET-DESIGN-(A4)
GB-5016-CII-DIY-BOOKLET-DESIGN-(A4)
 
LAS TICS
LAS TICSLAS TICS
LAS TICS
 
Comunicare via COBie
Comunicare via COBieComunicare via COBie
Comunicare via COBie
 
Fitting corporate responsibility and higher education the view of universit...
Fitting corporate responsibility and higher education  the view of universit...Fitting corporate responsibility and higher education  the view of universit...
Fitting corporate responsibility and higher education the view of universit...
 
Extreme Citizen Science: Current Development
Extreme Citizen Science: Current Development Extreme Citizen Science: Current Development
Extreme Citizen Science: Current Development
 
Cabch_water taxi service
 Cabch_water taxi service Cabch_water taxi service
Cabch_water taxi service
 
Algorithmic governance in environmental information (or how technophilia shap...
Algorithmic governance in environmental information (or how technophilia shap...Algorithmic governance in environmental information (or how technophilia shap...
Algorithmic governance in environmental information (or how technophilia shap...
 
1500 câu hỏi về điện
1500 câu hỏi về điện1500 câu hỏi về điện
1500 câu hỏi về điện
 
Wcf
WcfWcf
Wcf
 
Dieu khien thuy_luc_va_khi_nen_6898
Dieu khien thuy_luc_va_khi_nen_6898Dieu khien thuy_luc_va_khi_nen_6898
Dieu khien thuy_luc_va_khi_nen_6898
 
Marketing - Micro environment
Marketing - Micro environmentMarketing - Micro environment
Marketing - Micro environment
 
Uncommon Things That Top Performing HR Professionals Do
Uncommon Things That Top Performing HR Professionals DoUncommon Things That Top Performing HR Professionals Do
Uncommon Things That Top Performing HR Professionals Do
 
Bt1 exercise1
Bt1 exercise1Bt1 exercise1
Bt1 exercise1
 
LASIES KNIT TOPS
LASIES KNIT TOPSLASIES KNIT TOPS
LASIES KNIT TOPS
 

Similar to Da 2 48

Dia tot nghiep 2
Dia tot nghiep 2Dia tot nghiep 2
Dia tot nghiep 2
adminseo
 
De thi dia ly minhhoa
De thi dia ly minhhoaDe thi dia ly minhhoa
De thi dia ly minhhoa
Linh Nguyễn
 
Hdc ctdia gdthpt_tn_k11
Hdc ctdia gdthpt_tn_k11Hdc ctdia gdthpt_tn_k11
Hdc ctdia gdthpt_tn_k11
Duy Duy
 
Da diac ct_dh_k10
Da diac ct_dh_k10Da diac ct_dh_k10
Da diac ct_dh_k10
ntquangbs
 
Đáp án môn địa -ĐH2013
Đáp án môn địa -ĐH2013Đáp án môn địa -ĐH2013
Đáp án môn địa -ĐH2013
Quang Nguyễn
 
De thi thu dh 2013 khoi c dia
De thi thu dh 2013 khoi c  diaDe thi thu dh 2013 khoi c  dia
De thi thu dh 2013 khoi c dia
adminseo
 
Dia tot nghiep
Dia tot nghiepDia tot nghiep
Dia tot nghiep
adminseo
 
De thi thu mon dia thpt 2013
De thi thu mon dia thpt 2013De thi thu mon dia thpt 2013
De thi thu mon dia thpt 2013
adminseo
 
đề Thi thử tốt nghiệp môn địa 2013
đề Thi thử tốt nghiệp môn địa 2013đề Thi thử tốt nghiệp môn địa 2013
đề Thi thử tốt nghiệp môn địa 2013
adminseo
 

Similar to Da 2 48 (20)

Dia tot nghiep 2
Dia tot nghiep 2Dia tot nghiep 2
Dia tot nghiep 2
 
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh dia khoi c - nam 2013
Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh dia khoi c - nam 2013Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh dia khoi c - nam 2013
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh dia khoi c - nam 2013
 
Đề thi minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2015 môn Địa
Đề thi minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2015 môn Địa Đề thi minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2015 môn Địa
Đề thi minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2015 môn Địa
 
De thi minh hoa mon dia ly nam 2015
De thi minh hoa mon dia ly nam 2015De thi minh hoa mon dia ly nam 2015
De thi minh hoa mon dia ly nam 2015
 
De thi dia ly minhhoa
De thi dia ly minhhoaDe thi dia ly minhhoa
De thi dia ly minhhoa
 
De thi-minh-hoa-thpt-quoc-gia-mon-dia-2015
De thi-minh-hoa-thpt-quoc-gia-mon-dia-2015De thi-minh-hoa-thpt-quoc-gia-mon-dia-2015
De thi-minh-hoa-thpt-quoc-gia-mon-dia-2015
 
7 de da_mh_dia_li_k15
7 de da_mh_dia_li_k157 de da_mh_dia_li_k15
7 de da_mh_dia_li_k15
 
7 de da_mh_dia_li_k15
7 de da_mh_dia_li_k157 de da_mh_dia_li_k15
7 de da_mh_dia_li_k15
 
Hdc ctdia gdthpt_tn_k11
Hdc ctdia gdthpt_tn_k11Hdc ctdia gdthpt_tn_k11
Hdc ctdia gdthpt_tn_k11
 
Da diac ct_dh_k10
Da diac ct_dh_k10Da diac ct_dh_k10
Da diac ct_dh_k10
 
Đáp án môn địa -ĐH2013
Đáp án môn địa -ĐH2013Đáp án môn địa -ĐH2013
Đáp án môn địa -ĐH2013
 
De thi thu dh 2013 khoi c dia
De thi thu dh 2013 khoi c  diaDe thi thu dh 2013 khoi c  dia
De thi thu dh 2013 khoi c dia
 
Đề Thi HK2 Các Môn 8 - THCS Trung Lập Hạ
Đề Thi HK2 Các Môn 8 - THCS Trung Lập HạĐề Thi HK2 Các Môn 8 - THCS Trung Lập Hạ
Đề Thi HK2 Các Môn 8 - THCS Trung Lập Hạ
 
Dia tot nghiep
Dia tot nghiepDia tot nghiep
Dia tot nghiep
 
De thi thu mon dia thpt 2013
De thi thu mon dia thpt 2013De thi thu mon dia thpt 2013
De thi thu mon dia thpt 2013
 
De thi thu mon dia-ly-tinh-bac-giang
De thi thu mon dia-ly-tinh-bac-giangDe thi thu mon dia-ly-tinh-bac-giang
De thi thu mon dia-ly-tinh-bac-giang
 
De thi-tot-nghiep-thpt-mon-dia-li-nam-2014
De thi-tot-nghiep-thpt-mon-dia-li-nam-2014De thi-tot-nghiep-thpt-mon-dia-li-nam-2014
De thi-tot-nghiep-thpt-mon-dia-li-nam-2014
 
Đề thi chính thức môn Địa - Khối C - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đề thi chính thức môn Địa - Khối C - Kỳ thi Đại học năm 2012Đề thi chính thức môn Địa - Khối C - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đề thi chính thức môn Địa - Khối C - Kỳ thi Đại học năm 2012
 
Luận văn: Phát triển nông nghiệp tại tỉnh Xê Kong, Lào, 9đ
Luận văn: Phát triển nông nghiệp tại tỉnh Xê Kong, Lào, 9đLuận văn: Phát triển nông nghiệp tại tỉnh Xê Kong, Lào, 9đ
Luận văn: Phát triển nông nghiệp tại tỉnh Xê Kong, Lào, 9đ
 
đề Thi thử tốt nghiệp môn địa 2013
đề Thi thử tốt nghiệp môn địa 2013đề Thi thử tốt nghiệp môn địa 2013
đề Thi thử tốt nghiệp môn địa 2013
 

More from Phi Phi

Vsf 473 lect_13_bonsai37
Vsf 473 lect_13_bonsai37Vsf 473 lect_13_bonsai37
Vsf 473 lect_13_bonsai37
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai36
Vsf 473 lect_13_bonsai36Vsf 473 lect_13_bonsai36
Vsf 473 lect_13_bonsai36
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai35
Vsf 473 lect_13_bonsai35Vsf 473 lect_13_bonsai35
Vsf 473 lect_13_bonsai35
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai34
Vsf 473 lect_13_bonsai34Vsf 473 lect_13_bonsai34
Vsf 473 lect_13_bonsai34
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai33
Vsf 473 lect_13_bonsai33Vsf 473 lect_13_bonsai33
Vsf 473 lect_13_bonsai33
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai32
Vsf 473 lect_13_bonsai32Vsf 473 lect_13_bonsai32
Vsf 473 lect_13_bonsai32
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai31
Vsf 473 lect_13_bonsai31Vsf 473 lect_13_bonsai31
Vsf 473 lect_13_bonsai31
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai30
Vsf 473 lect_13_bonsai30Vsf 473 lect_13_bonsai30
Vsf 473 lect_13_bonsai30
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai29
Vsf 473 lect_13_bonsai29Vsf 473 lect_13_bonsai29
Vsf 473 lect_13_bonsai29
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai28
Vsf 473 lect_13_bonsai28Vsf 473 lect_13_bonsai28
Vsf 473 lect_13_bonsai28
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai26
Vsf 473 lect_13_bonsai26Vsf 473 lect_13_bonsai26
Vsf 473 lect_13_bonsai26
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai25
Vsf 473 lect_13_bonsai25Vsf 473 lect_13_bonsai25
Vsf 473 lect_13_bonsai25
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai23
Vsf 473 lect_13_bonsai23Vsf 473 lect_13_bonsai23
Vsf 473 lect_13_bonsai23
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai21
Vsf 473 lect_13_bonsai21Vsf 473 lect_13_bonsai21
Vsf 473 lect_13_bonsai21
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai20
Vsf 473 lect_13_bonsai20Vsf 473 lect_13_bonsai20
Vsf 473 lect_13_bonsai20
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai19
Vsf 473 lect_13_bonsai19Vsf 473 lect_13_bonsai19
Vsf 473 lect_13_bonsai19
Phi Phi
 
Vsf 473 lect_13_bonsai18
Vsf 473 lect_13_bonsai18Vsf 473 lect_13_bonsai18
Vsf 473 lect_13_bonsai18
Phi Phi
 

More from Phi Phi (20)

Vsf 473 lect_13_bonsai37
Vsf 473 lect_13_bonsai37Vsf 473 lect_13_bonsai37
Vsf 473 lect_13_bonsai37
 
Vsf 473 lect_13_bonsai36
Vsf 473 lect_13_bonsai36Vsf 473 lect_13_bonsai36
Vsf 473 lect_13_bonsai36
 
Vsf 473 lect_13_bonsai35
Vsf 473 lect_13_bonsai35Vsf 473 lect_13_bonsai35
Vsf 473 lect_13_bonsai35
 
Vsf 473 lect_13_bonsai34
Vsf 473 lect_13_bonsai34Vsf 473 lect_13_bonsai34
Vsf 473 lect_13_bonsai34
 
Vsf 473 lect_13_bonsai33
Vsf 473 lect_13_bonsai33Vsf 473 lect_13_bonsai33
Vsf 473 lect_13_bonsai33
 
Vsf 473 lect_13_bonsai32
Vsf 473 lect_13_bonsai32Vsf 473 lect_13_bonsai32
Vsf 473 lect_13_bonsai32
 
Vsf 473 lect_13_bonsai31
Vsf 473 lect_13_bonsai31Vsf 473 lect_13_bonsai31
Vsf 473 lect_13_bonsai31
 
Vsf 473 lect_13_bonsai30
Vsf 473 lect_13_bonsai30Vsf 473 lect_13_bonsai30
Vsf 473 lect_13_bonsai30
 
Vsf 473 lect_13_bonsai29
Vsf 473 lect_13_bonsai29Vsf 473 lect_13_bonsai29
Vsf 473 lect_13_bonsai29
 
Vsf 473 lect_13_bonsai28
Vsf 473 lect_13_bonsai28Vsf 473 lect_13_bonsai28
Vsf 473 lect_13_bonsai28
 
Vsf 473 lect_13_bonsai26
Vsf 473 lect_13_bonsai26Vsf 473 lect_13_bonsai26
Vsf 473 lect_13_bonsai26
 
Vsf 473 lect_13_bonsai25
Vsf 473 lect_13_bonsai25Vsf 473 lect_13_bonsai25
Vsf 473 lect_13_bonsai25
 
Vsf 473 lect_13_bonsai24
Vsf 473 lect_13_bonsai24Vsf 473 lect_13_bonsai24
Vsf 473 lect_13_bonsai24
 
Vsf 473 lect_13_bonsai23
Vsf 473 lect_13_bonsai23Vsf 473 lect_13_bonsai23
Vsf 473 lect_13_bonsai23
 
Vsf 473 lect_13_bonsai22
Vsf 473 lect_13_bonsai22Vsf 473 lect_13_bonsai22
Vsf 473 lect_13_bonsai22
 
Vsf 473 lect_13_bonsai21
Vsf 473 lect_13_bonsai21Vsf 473 lect_13_bonsai21
Vsf 473 lect_13_bonsai21
 
Vsf 473 lect_13_bonsai20
Vsf 473 lect_13_bonsai20Vsf 473 lect_13_bonsai20
Vsf 473 lect_13_bonsai20
 
Vsf 473 lect_13_bonsai19
Vsf 473 lect_13_bonsai19Vsf 473 lect_13_bonsai19
Vsf 473 lect_13_bonsai19
 
Vsf 473 lect_13_bonsai18
Vsf 473 lect_13_bonsai18Vsf 473 lect_13_bonsai18
Vsf 473 lect_13_bonsai18
 
Vsf 473 lect_13_bonsai17
Vsf 473 lect_13_bonsai17Vsf 473 lect_13_bonsai17
Vsf 473 lect_13_bonsai17
 

Da 2 48

 • 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2 Môn thi: ĐỊA LÍ - Bổ túc trung học phổ thông HƯỚNG DẪN CHẤM THI Bản Hướng dẫn có 03 trang A. Hướng dẫn chung 1. Thí sinh làm theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản vẫn cho đủ điểm như Hướng dẫn chấm quy định. 2. Việc chi tiết hóa điểm số so với biểu điểm (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch so với Hướng dẫn chấm và phải được thống nhất trong Hội đồng chấm thi. 3. Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0,5 điểm (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,5; lẻ 0,75 làm tròn thành 1,0 điểm). B. Đáp án và thang điểm Câu Đáp án Điểm I. PHẦN BẮT BUỘC (6,0 điểm) Vẽ biểu đồ, nhận xét sản lượng than, kể tên 3 tỉnh có mỏ than. 1. Vẽ biểu đồ (1,50đ) Yêu cầu: - Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sản lượng than của nước ta (đơn vị: triệu tấn), các dạng biểu đồ khác không cho điểm. - Đúng, đủ, trực quan (thiếu hoặc sai mỗi ý trừ 0,25 điểm). 1,50 2. Nhận xét (1,00đ) Sản lượng than của nước ta thời kì 2000 – 2006: - Tăng liên tục (dẫn chứng). - Tăng không đều (dẫn chứng). 1,00 3. Kể tên 3 tỉnh có mỏ than (0,50đ) Câu 1 (3,0đ) - Thí sinh kể đúng tên 3 tỉnh có mỏ than cho 0,5 điểm. - Nếu kể đúng 1 đến 2 tỉnh cho 0,25 điểm. (Chỉ yêu cầu nêu đúng tên tỉnh có mỏ than, không kể than đá hay than bùn...). 0,50 Trang 1
 • 2. Tính độ che phủ và nhận xét sự thay đổi diện tích rừng; nêu hậu quả và các biện pháp bảo vệ rừng nước ta. 1. Tính độ che phủ rừng (0,50đ) Yêu cầu: tính đúng, đủ. (Nếu chỉ tính đúng 1 – 2 năm cho 0,25 điểm). 0,50 2. Nhận xét (1,00đ) - Từ năm 1943 đến năm 2007 diện tích rừng nước ta giảm (dẫn chứng). - Hướng thay đổi khác nhau giữa các giai đoạn (dẫn chứng). 1,00 3. Nêu hậu quả của việc suy giảm tài nguyên rừng và các biện pháp bảo vệ rừng (1,50đ) - Hậu quả của việc suy giảm tài nguyên rừng: + Làm cho hệ sinh thái rừng bị phá hoại, thiên tai ngày càng khắc nghiệt (lũ lụt, hạn hán...). + Làm suy giảm các nguồn lợi kinh tế (tài nguyên sinh vật, đất đai, các cảnh quan thiên nhiên có giá trị du lịch...). 1,00 Câu 2 (3,0đ) - Biện pháp bảo vệ rừng: khai thác, sử dụng hợp lí đi đôi với bảo vệ và phát triển vốn rừng... 0,50 II. PHẦN TỰ CHỌN (4,0 điểm) ĐỀ I Bốn nhóm ngành công nghiệp; phương hướng cơ bản để hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp nước ta. 1. Bốn nhóm ngành công nghiệp (1,00đ) - Công nghiệp năng lượng. - Công nghiệp vật liệu. - Công nghiệp sản xuất công cụ lao động. - Công nghiệp chế biến và sản xuất hàng tiêu dùng. 1,00 2. Phương hướng cơ bản để hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp (1,00đ) - Xây dựng cơ cấu ngành công nghiệp tương đối linh hoạt. 0,25 - Đẩy mạnh việc phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm; điều chỉnh hợp lí các ngành khác. 0,50 Câu 1 (2,0đ) - Đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị và công nghệ. 0,25 Về vấn đề dân số ở Đồng bằng sông Hồng; thuận lợi để phát triển công nghiệp Đông Nam Bộ. 1. Hậu quả của sự tập trung dân cư đông, dân số tăng còn nhanh ở Đồng bằng sông Hồng (1,00đ) - Gây khó khăn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống (diễn giải). Câu 2 (2,0đ) - Gây sức ép đến tài nguyên, môi trường (diễn giải). 1,00 Trang 2
 • 3. 2. Thuận lợi về điều kiện kinh tế - xã hội để phát triển công nghiệp Đông Nam Bộ (1,00đ) - Là vùng tập trung lực lượng lao động đông đảo, nhất là lao động có trình độ chuyên môn, kĩ thuật. - Có cơ sở vật chất - kĩ thuật, kết cấu hạ tầng phát triển. - Các chính sách phát triển công nghiệp của vùng. - Các điều kiện khác (vốn, thị trường...). 1,00 ĐỀ II Những thuận lợi để phát triển ngành chăn nuôi; kể tên vùng đứng đầu cả nước về các chỉ tiêu kinh tế. 1. Thuận lợi để phát triển ngành chăn nuôi (1,00đ) - Cơ sở thức ăn ngày càng được đảm bảo (từ trồng trọt, đồng cỏ, thức ăn qua chế biến...). - Dịch vụ hỗ trợ chăn nuôi ngày càng đa dạng và phát triển. - Những thuận lợi về nguồn lao động và điều kiện tự nhiên. - Các điều kiện khác (thị trường, chính sách...). 1,00 2. Tên vùng đứng đầu cả nước về các chỉ tiêu kinh tế (1,00đ) a) Năng suất lúa: Đồng bằng sông Hồng. b) Diện tích cà phê: Tây Nguyên. c) Sản lượng lương thực: Đồng bằng sông Cửu Long. Câu 1 (2,0đ) d) Số lượng bò: Duyên hải miền Trung. 1,00 Kể tên 4 tỉnh, thành phố có cả sân bay và cảng biển; những nguồn lợi kinh tế biển ở Duyên hải miền Trung. 1. Tên 4 tỉnh, thành phố của nước ta có cả sân bay và cảng biển (1,00đ) Kể đúng mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cả sân bay và cảng biển cho 0,25đ. (Nếu không kể tên tỉnh mà chỉ kể tên thành phố trực thuộc tỉnh cho 3/4 số điểm). 1,00 2. Những nguồn lợi kinh tế biển ở Duyên hải miền Trung (1,00đ) - Sinh vật biển. - Giao thông vận tải biển. - Du lịch biển. Câu 2 (2,0đ) - Khoáng sản biển. 1,00 -----Hết ----- Trang 3