บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด สมาชิก 1. นายคณิณ  วิตันติวงศ์ 53100653 2. นายคริสเตียน มีความสุขมาก 53100660 3. นางปภ...
BBTEC สาขาพิษณุโลก เป็นบริษัทน้องใหม่ในกลุ่มเบญจจินดา ที่ให้บริการด้านวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมและระบบคอมพิวเตอร์ โดยพนักงานท...
BBTEC “ บีบีเทคเป็นนิยามของคุณภาพ ความรู้ ความชำนาญ ความสามารถเทียบเท่า ระดับมาตรฐานสากล ที่มีศักยภาพที่จะแข่งขันได้ทั้งใน...
การวิเคราะห์การใช้ Model บริษัทบีบีเทค เป็นบริษัทที่มีการบริหารแบบ “ Hard HRM ” เพราะบริษัทมีการบริหารงานจากส่วนกลางโดยศ...
Employee Engagement มีการจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร การจัดสัมนาและสันทนาการระหว่างหัวหน้างานกับพ...
HR Roles in building Competitive Advantage มุ่งเน้นการพิจารณาที่ Strategic Focus  เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกั...
HR Roles in building Competitive Advantage มุ่งเน้นการพิจารณาที่ Operation Focus  เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกั...
Goals of BBTEC 1. บริษัทที่เป็นหนึ่งในการบริการด้าน  Network Engineering  service  สำหรับลูกค้าที่ต้องการความเป็นหนึ่งใ...
HR Strategy Goals and Action Plans Recruiting Training and Development Communication Performance management Compensation &...
Diagnosing Internal Fit of BBTEC HR Planning Recruitment and Selection Training and Development Performance Management Co...
Testing Alignment of the HR System with HR Deliverables Please indicate the degree to which the following elements of the ...
Testing Alignment of HR Deliverables Please indicate the degree to which each HR deliverable in the chart below would curr...
HR Problems หลังจากได้ทำการวิเคราะห์หาปัญหาและสาเหตุจาก -  Diagnosing Internal Fit of BBTEC - Testing Alignment of the HR...
แนวทางการแก้ไขปัญหาของ  HR เนื่องจากปัญหาหลัก คือ HR  ไม่เข้าใจในธุรกิจและการทำงานของบริษัท ดังนั้นควรทำการปรับปรุง  ...
แนวทางการแก้ไขปัญหาของ  HR 3. Functional Expert สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือ HR  จะต้องมีความรู้ และเข้าในงาน ในหน้าที่อย่าง...
Thank You !
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bbtec11

1,206 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,206
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bbtec11

 1. 1. บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด สมาชิก 1. นายคณิณ วิตันติวงศ์ 53100653 2. นายคริสเตียน มีความสุขมาก 53100660 3. นางปภดา ยศฉิมพลี 53100752 4. นางสาวปาณิศา พวงทอง 53100769 5. นางสาวทิพวรรณ เดชธาดา 53101063 6. นายพงศกร เชี่ยวธัญญกิจ 53101087 7. นางสาวอังคณา แพมงคล 53101209
 2. 2. BBTEC สาขาพิษณุโลก เป็นบริษัทน้องใหม่ในกลุ่มเบญจจินดา ที่ให้บริการด้านวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมและระบบคอมพิวเตอร์ โดยพนักงานที่มีประสบการณ์จากบริษัทในกลุ่มเบญจจินดาที่เคยให้บริการแก่องค์กรภาครัฐและเอกชนมาหลายปี ได้มารวมกันเพื่อมุ่งให้บริการตอบสนองความต้องการ แก่ลูกค้าโดยเน้นงานทางด้านเทคนิคมากขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการสำรวจออกแบบการติดตั้ง การตรวจสอบ ตลอดจนการซ่อมแซมและบำรุงรักษาดูแลระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์   ของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น “ บริษัทที่เป็นหนึ่งในการบริการด้าน Network Engineering สำหรับลูกค้าที่ต้องการความเป็นหนึ่ง” 1 BBTEC Goal
 3. 3. BBTEC “ บีบีเทคเป็นนิยามของคุณภาพ ความรู้ ความชำนาญ ความสามารถเทียบเท่า ระดับมาตรฐานสากล ที่มีศักยภาพที่จะแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ” BBTEC มีศูนย์บริการให้บริการในพื้นที่ครอบคลุมอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ที่พร้อมจะให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด โดยการบริหารจากส่วนกลาง จึงทำให้มั่นใจได้ว่าบีบีเทคสามารถให้บริการได้ตามที่ลูกค้าต้องการ Goal
 4. 4. การวิเคราะห์การใช้ Model บริษัทบีบีเทค เป็นบริษัทที่มีการบริหารแบบ “ Hard HRM ” เพราะบริษัทมีการบริหารงานจากส่วนกลางโดยศูนย์บริการจะรับคำสั่งมาปฏิบัติอีกที การบริหารของบริษัทใช้ Michigan Model Of HRM 1. มีการกำหนดกลยุทธ์ / นโยบาย บริษัทที่เป็นหนึ่งในการบริการด้าน Network Engineering สำหรับลูกค้าที่ต้องการความเป็นหนึ่ง เพื่อตอบสนองนโยบายขององค์กรเพื่อมุ่งให้บริการตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเน้นงานทางด้านเทคนิคมากขึ้น 2. มีการกำหนดวิธีการ บริหารที่สอดคล้องกับ กลยุทธ์ บริษัทได้กำหนดวิธีการบริหารโดยตั้งศูนย์บริการในพื้นที่ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชม . ไม่มีวันหยุด 3. มีการกำหนดวิธีการ บริการคนที่สอดคล้อง กับกลยุทธ์ บริษัทได้คัดเลือกพนักงานที่มีประสบการณ์จากบริษัทในกลุ่มเบญจจินดา เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์หรือนโยบายของบริษัทที่ตั้งไว้
 5. 5. Employee Engagement มีการจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร การจัดสัมนาและสันทนาการระหว่างหัวหน้างานกับพนักงาน มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล มีสถานที่ออกกำลังกายและเครื่องออกกำลังกายเป็นส่วนตัว มีเงินโบนัสและเงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
 6. 6. HR Roles in building Competitive Advantage มุ่งเน้นการพิจารณาที่ Strategic Focus เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ เป้าหมายขององค์กร - HR ดำเนินการจัดจ้างบริษัทที่รับดำเนินการปรับปรังระบบการทำงานใหม่ Role - HR ตรวจสอบความสามารถของพนักงานว่าขาดทักษะด้าน ใด เ พื่อ เตรียมจัดอบรม Focus HR ในอนาคต Process People Role - ปรับปรุงหน้าที่การทำงานให้ตรงกับความสามารถ ของแต่ละบุคคล - HR แจ้งถึงเป้าหมายของงานและหน้าที่ของพนักงานในปีหน้าอย่างชัดเจน - HR วางแผนให้ทุกคนไม่เกี่ยงงานกัน และสร้างขวัญกำลังใจให้ แก่ พนักงาน Focus
 7. 7. HR Roles in building Competitive Advantage มุ่งเน้นการพิจารณาที่ Operation Focus เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ เป้าหมายขององค์กร - HR ดำเนินการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ที่เข้าใจได้ง่าย Role - HR จัดอบรมพนักงานให้พนักงานมีการใช้รถยนต์บริษัทอย่างถูกต้อง Focus HR ปัจจุบัน Process People Role - HR แจกของรางวัลในการเข้าร่วมเล่นเกมส์ของบริษัท - HR ออกแบบวางโครงสร้างระบบอย่างชัดเจนเช่นมีการใช้งานระบบ GPS ติดตั้งในรถนยต์ - HR แจ้งพนักงานการลงเวลาบนระบบใหม่ (Time sheet Online) Focus
 8. 8. Goals of BBTEC 1. บริษัทที่เป็นหนึ่งในการบริการด้าน Network Engineering service สำหรับลูกค้าที่ต้องการความเป็นหนึ่งในด้านการสื่อสาร 2. ความสามรถเทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล ที่มีศักยภาพที่จะแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งในเรื่องคุณภาพ ความรู้ และความชำนาญ
 9. 9. HR Strategy Goals and Action Plans Recruiting Training and Development Communication Performance management Compensation & Benefits Leadership competency on network engineering service - หาพันธมิตรด้านการสื่อสารทั้งในและนอกประเทศ - จัดอบรบหลักสูตร Crucial Conversation สำหรับผู้บริหารระดับสูง <ul><li>สัมมนา Broadband Service for the better life </li></ul><ul><li>สัมมนา Update IT trend & Tech. </li></ul>- ติดตามผลงาน ผลตอบรับ และให้คำแนะนำเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร - ให้โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท Strategy-focused performance (a shared mind-set) <ul><li>สัมภาษณ์เกี่ยวกับทัศนคติในการทำงานของพนักงาน </li></ul><ul><li>จัดการทดสอบ Attitude test </li></ul>- ปฐมนิเทศน์ - จัดสัมมนาภายในองค์กร เพื่อหาแนวคิดและไอเดียร่วมกัน - ปฐมนิเทศน์ - บอกเป้าหมายขององค์กรที่ชัดเจน และแนวทางการทำงาน - ติดตามผลงานว่าสอดคล้องกับเป้าหมายหรือไม่ - โบนัสตามความสำเร็จของบริษัท ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท To strengthen workforce competency <ul><li>แหล่งที่มา เช่น มหาลัยที่มีชื่อ เสียง </li></ul><ul><li>การคัดเลือก เช่นการสัมภาษณ์ การเข้าค่าย ดูจากประวัติการศึกษาหรือการทำงานที่ผ่านมา </li></ul><ul><li>ปฐมนิเทศน์ </li></ul><ul><li>พัฒนาทักษะ และขีดความสามารถของพนักงาน </li></ul><ul><li>- จัดอบรบหลักสูตร Service Excellence </li></ul><ul><li>ปฐมนิเทศน์ </li></ul><ul><li>KPI </li></ul><ul><li>มีกรรมการพิจารณาสำหรับการเลื่อนตำแหน่ง </li></ul><ul><li>- โบนัสตามการประเมิณ KPI </li></ul><ul><li>Innovation Awards </li></ul><ul><li>ค่าล่วงเวลา </li></ul>Employee relationship - การคัดเลือกโดยมีการเข้าค่ายสำหรับผู้สมัครเพื่อดูพฤติกรรมเบื้องต้นของผู้สมัคร - พัฒนาขีดความสามารถในการทำงาน <ul><li>ปฐมนิเทศน์ </li></ul><ul><li>จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างพนักงาน เช่น ค่ายอาสาพัฒนาสังคมรอบๆโรงงาน </li></ul>- ติดตามผลงานที่ได้รับมอบหมายเป็นทีม <ul><li>สหกรณ์ออมทรัพย์ </li></ul><ul><li>กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ </li></ul>Lower turnover rate - - ให้พนักงานมีโอกาสเลือกกิจกรรม หรือหลักสูตรที่ตนเองสนใจ - - -
 10. 10. Diagnosing Internal Fit of BBTEC HR Planning Recruitment and Selection Training and Development Performance Management Compensation and Benefit Work organization Communi- cation system Performance Measurement Value Cost creation HR Planning - +50 -30 -20 0 +40 -30 0 0 Recruitment and Selection - 0 +10 0 +50 -10 0 0 Training and Development - +50 +10 -30 -50 -50 0 Performance Management - 0 -20 -40 0 0 Compensation and Benefit - 0 0 0 0 Work organization - +50 0 0 Communication system - -40 0 Performance Measurement - 0
 11. 11. Testing Alignment of the HR System with HR Deliverables Please indicate the degree to which the following elements of the HR system facilitate the HR deliverables shown, on a scale of-100 to +100. Examples of the extremes and midpoints on that continuum are as follows: -100 : This dimension is counterproductive for enabling this deliverable. 0 : This dimension has little or no effect on this deliverable. +100 : This dimension significantly enables this deliverable. DNK : Don’t know or have no opinion. HR Deliverable HR Planning Recruiting Training and Development Communication Performance management Compensation & Benefits Leadership competency on network business -10 +80 -50 -10 0 +10 Strategy-focused performance -20 +80 -30 -10 0 +20 To strengthen workforce competency +20 +20 -10 +30 +30 +50 Employee relationship -20 0 -20 +70 +70 +80 Lower turnover rate +10 0 -10 +20 +10 -20
 12. 12. Testing Alignment of HR Deliverables Please indicate the degree to which each HR deliverable in the chart below would currently enable each strategic driver, on a scale of -100 to +100. Empty cells indicate this is not a “key” deliverable for a particular driver. Examples of the extremes and midpoints on that continuum are as follows: -100 : This deliverable is counterproductive for enabling this driver. 0 : This deliverable has little or no effect on this driver. +100 : This deliverable significantly enables this driver. DNK : Don’t know or have no opinion. Strategic Performance Drivers Leadership competency on network business Strategy-focused performance To strengthen workforce competency Employee relationship Lower turnover rate 1. Customer satisfaction +75 +60 +80 +80 2. High quality of network (product) -20 +45 +75 +80 3. Service centers cover all over country -10 -20 0 +80 4. The most prefer choice of customer (on network service) -10 +10 +20 +30
 13. 13. HR Problems หลังจากได้ทำการวิเคราะห์หาปัญหาและสาเหตุจาก - Diagnosing Internal Fit of BBTEC - Testing Alignment of the HR System with HR Deliverables - Testing Alignment of HR Deliverables พบว่าปัญหาหลักของ HR ของ BBTEC ก็คือ HR ของบริษัทยัง ไม่เข้าใจ เป้าหมาย ลักษณะการทำงาน และตัวสินค้าของบริษัทเป็นอย่างดี จึงทำให้งานที่ HR ทำและส่งมอบมายังพนักงานนั้นไม่ตรงตามความต้องการ อีกทั้งยังสร้างความสับสน ให้แก่พนักงาน นอกจากนี้การประเมินผลงานยังใช้หัวข้อในการประเมินที่ไม่ตรง กับการทำงานจริง จึงทำให้ผลการประเมินไม่สะท้อนต่อการทำงานจริง
 14. 14. แนวทางการแก้ไขปัญหาของ HR เนื่องจากปัญหาหลัก คือ HR ไม่เข้าใจในธุรกิจและการทำงานของบริษัท ดังนั้นควรทำการปรับปรุง HR เพื่อให้เข้าใจในธุรกิจมากยิ่งขึ้น เช่น จัดการปฐมนิเทศ การเข้าพบผู้บริหารเพื่อคุยถึงนโยบายและเป้าหมายอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการสับสน เข้าใจในเป้าหมาย และสามารถนำไปปรับใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป อีกทั้ง HR ยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเอง ( HR ROLES) ดังนั้น HR จึงควรศึกษา บทบาทของตนเองให้ตรงตามเป้าหมาย และปรับการทำงานให้ตรงตามการทำงานจริง ดังนี้ 1. Employee advocate คือควรสนับการทำงานของพนักงาน และต้องเข้าใจว่า การทำงานจำเป็นต้องมีเดินทางบ่อยครั้ง จึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้ให้มาก และคอยสนับสนุนและจัดกิจกรรมเสริมในด้านนี้ เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน 2. Human Capital Developer ควรจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับ service mind เนื่องจากงานของเราเป็นการบริการ ติดตั้งและซ่อมบำรุง ดังนั้นจึงมีการติดต่อสื่อสาร กับลูกค้าบ่อยครั้ง Service mind จึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะทำให้บริษัทกลายเป็น บริษัทชั้นนำ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 15. 15. แนวทางการแก้ไขปัญหาของ HR 3. Functional Expert สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือ HR จะต้องมีความรู้ และเข้าในงาน ในหน้าที่อย่างชัดเจนเสียก่อน เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานของตนให้สอดคล้อง ตามความต้องการของพนักงาน และเป้าหมายของบริษัท อีกทั้งเรื่องการประเมิน คุณภาพการทำงานต้องตรงตามการทำงานจริง เช่นหัวข้อการประเมินจะต้องเกี่ยวข้อง กับการให้บริการ การติดตั้ง และซ่อมแซม ที่เป็นการทำงานหลักของบริษัท อีกทั้งเรื่อง เวลาการทำงาน ควรจะต้องเข้าใจว่าการทำงานจะต้องมีการเดินทางไปตามจุดต่างๆ ดังนั้นต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย 4. HR Strategic Partner หลังจากที่ HR เข้าใจเป้าหมายและการทำงานของบริษัท เป็นอย่างดีแล้ว ควรจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา และวางนโยบายต่างๆ เพื่อให้บริษัท ก้าวขึ้นสู่บริษัทชั้นนำในด้าน Network ต่อไป
 16. 16. Thank You !

×