Cau tao va hoat dong cua cpu

1,067 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,067
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cau tao va hoat dong cua cpu

  1. 1. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 1 of GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH Xin chào : ð Trư ng Long Lư t truy c p : 7 S dư : 125800 H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009 T NG QUAN . C u t o và ho t ñ ng c a CPU N i dung : Sơ ñ c u t o và nguyên lý ho t ñ ng c a CPU, Các thông s c n quan tâm khi mua CASE & NGU N CPU, s khác nhau gi a Pentium và Celeron . MAIN_BOARD . 1. Sơ ñ c u t o c a CPU VI X LÝ - CPU B NH RAM . _HDD, CDROM T_B NH P XU T CARD M R NG L P RÁP M.TÍNH CÀI WINDOW 98 CÀI WIN2000, XP CPU có 3 kh i chính ñó là PARTION MAGIC ALU ( Arithmetic Logic Unit ) : ðơn v s h c logic : Kh i này th chttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  2. 2. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 2 of TI N ÍCH GHOST hi n các phép tính s h c và logic cơ b n trên cơ s các d li u . LAN - INTERNET Control Unit : Kh i này chuyên t o ra các l nh ñi u khi n như ñi u khi n ghi hay ñ c v v .. Dowload G.Trình Registers : Các thanh ghi : Nơi ch a các l nh trư c và sau khi x lý PH N S / CH A B nh Cache : Là b nh ñ t trong khuôn c a CPU, giúp cho CPU không ph i ch d li u t RAM, vì v y t c ñ x lý tăng lên. B n ñưa tr chu t vào ñ xem chú thích Sơ ñ c u t o bên trong c a CPUhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  3. 3. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 3 of 2 . Nguyên lý ho t ñ ng c a CPU CPU ho t ñ ng hoàn toàn ph thu c vào các mã l nh , mã l nh là tín hi u s d ng 0,1 ñã ñư c d ch ra t các câu l nh l p trình , như v y CPU s không làm gì c n u không có các câu l nh hư ng d n . Khi ta ch y m t chương trình, d li u c a chương trình ñó ñư c n p lên RAM, k t h p v i các ñi u khi n c a ngư i dùng, d li u ñư c c p nh t t RAM lên CPU ñ x lý, trư c tiên nó t i lên b nh Cache, CPU s thao tác v i d li u trong b nh Cache và k t qu x lý cũng ñưa t m v Cache trư c khi ñưa xu ng RAM. Trong lúc x lý thì thanh ghi là b nh làm vi c tr c ti p v i kh i ALU, ALU là kh i th c hi n toàn b các phép tính toán logic, k t qu x lý cũng ch a vào thanh ghi sau ñó chuy n ra b nh Cache r i chuy n xu ng b nh RAM Kh i ði u khi n chuyên gi i mã l nh ñ t o ra các l nh ñi u khi n ñi u khi n các quá trình ho t ñ ng c a toàn b h th ng. 3 . Các thông s c n quan tâm khi ch n mua CPU : Ch ng lo i CPU + B n ñ nh mua CPU lo i Socket bao nhiêu? Socket 370 c a máy Pentium3 hay Socket 478 ho c 775 c a máy Pentium4 + B n ñ nh mua CPU lo i Pentium hay Celeron, ñi u này ph thu c vào m c ñích s d ng máy tính, n u công vi c liên quan ñ n ñ ho thì nên ch n CPU là Pentium ( Vì Chip Pentium có h tr x lý ñ ho ) T c ñ CPU T c ñ c a CPU liên quan tr c ti p ñ n t c ñ c a máy, tuy nhiên t c ñ càng cao thì giá thành càng ñ t . T c ñ Bus ( FSB - Front Site Bus )http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  4. 4. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 4 of T c ñ Bus có nh hư ng ñ n hi u su t ho t ñ ng c a máy, nhưng b n c n lưu ý là t c ñ Bus c a CPU ph thu c vào Mainboard mà b n s d ng có h tr hay không ?. Dung lư ng b nh Cache Dung lư ng b nh Cache càng cao thì CPU càng ñ t ti n, tuy nhiên nó s ch y nhanh hơn . => C 4 y u t trên ñ u nh hư ng tr c ti p ñ n t c ñ và giá thành c a CPU, trong ñó hai y u t ch ng lo i và t c ñ Bus ph thu c vào Mainboard . 4. S gi ng và khác nhau gi a Chip Celeron và Pentium Chip Pentium s n xu t theo công ngh phân lu ng, t c là nó có kh năng th c hi n nhi u l nh song song t i m i th i ñi m, ñi u này giúp cho chip Pentium h tr t i ña các x lý ñ ho là nh ng x lý có nhi u l nh song song . Chip Celerol tuy có t c ñ b ng Pentium nhưng chúng ch th c hi n ñư c các l nh ñơn, vì v y khi x lý ñ ho ( là chương trình có l nh kép ) thì chúng ch y ch m hơn chip Pentium r t nhi u . Tuy nhiên n u ch y các chương trình thông thư ng như so n th o văn b n, nghe nh c, vv.. thì chip Pentium không ch y nhanh hơn Celeron là bao, nhưng khi x lý ñ ho như Auto Card, Photo Shop, Corel, Game 3D thì th y chíp Pentium có t c ñ x lý khác h n so v i Celeron. => ðó là lý do mà chip Pentium ñ t hơn g n 2 l n so v i chip Celerol cùng t c ñ . Gi i thi u v CPU C u t o và ho t ñ ng c a CPUhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200
  5. 5. GIAO TRINH PH N C NG MÁY TÍNH Page 5 of Các ñ i CPU trên các ñ i máy Bach Khoa Electronic - Mobil: 0912.421.959 - Email: Daotaotructuyen@vnn.vn Trang chhttp://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 1/20/200

×